Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

Anna-Mari Jaatinen

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Johtajuusvalmennus koulun toimintakulttuurin kehittämiseen

Liekeissä!

Helsinki, Suomi
Liekeissä! -johtajuusvalmennus on erilaisista työskentelymuodoista koostuva kokonaisuus, jonka lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän haasteisiin vastaaminen ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvän roolin tiedostaminen.
Esittely

Mistä on kyse?

Anne-Mari Jaatinen, Päävalmentaja, Liekeissä!
“Yhteisöllisellä innostamisella ja kannustamisella saavutetaan suuria oivalluksia sekä löydetään oma osaamispotentiaali.”

Anne-Mari Jaatinen, Päävalmentaja, Liekeissä!

Yhteiskuntien kiihtyvä muutos sekä koulumaailmassa oppimismenetelmien ja -tavoitteiden suuri kulttuurinen muutos vaatiivat myös koulun johtamiselta kestävää uutta suuntaa.  Muutoksen ja siten myös johtamisen keskiössä ovat uusina elementteinä yhteisön kaikkien jäsenten osallistaminen sekä digitaalisten työvälineiden taitava ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Oppimisen katsotaan perustuvan enenevissä määrin luovuuteen sekä ongelmanratkaisutaitojen, kriittisen ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Jotta koulun toimintakulttuuri tukisi näitä oppimisen elementtejä, opetus vastaisi näiden taitojen harjoittamiseen ja koulukulttuuri kehittyisi tähän suuntaan suuntaan, koulun johdon on otettava ensiaskeleet laajemman muutoksen aikaansaamiseksi.

Liekeissä! -johtajuusvalmennus on uuden opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän haasteisiin vastaaminen ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvän roolin tiedostaminen.

Tavoitteena on valmentaa koulun johto uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan edistäjiksi sekä luovan toimintakulttuurin kehittäjiksi ja johtajiksi sekä kouluttaa hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa oppimisessaan, johtamisessaan sekä kehittämistyössään.

Tavoitteena on etenkin vahvistaa valmennusryhmän ammatillista itseluottamusta, oppivan yhteisön arvon oivallusta sekä johtajuusidentiteettiä. Lisäksi keskitytään uuden tiedon, oivallusten ja ideoiden tuottamiseen.

Liekeissä!-koulutuskokonaisuus koostuu lähi-, etä- ja seurantapäivistä. Lähipäivinä oman osallistumisen ja yhteisen keskustelun lisäksi kuullaan eri asiantuintijoita yhteiskunnan muutokseen liittyvistä teemoista, etäpäivinä työskennellään oman oppimisen ja johdettavan koulun toimintakulttuurin kehittämisen parissa ja seurantapäivinä reflektoidaan tehtyä sekä arvioidaan toimintaa myös yhteisöllisesti koulutusryhmän kanssa.

Innovaation stepit ohjeistavat rehtoreita ja opettajia järjestämään ja osallistumaan Liekeissä!-johtajuuskoulutukseen.

Read more ›
Innovation Overview
TEACHERS
Kohderyhmä
-
Children/Users
1
Country
2017
Perustettu
-
Organisation
211
Katsottu
Tips for implementation
Yhteensä noin puolitoista vuotta aikaa, osallistumismaksu, kannettava älylaite tai läppäri.
Connect with innovator
Anna-Mari Jaatinen
HundrED Review
Innovativeness

Koulutus on koulumaailman toimintakulttuurin johtamiseen räätälöity kokonaisuus, joka auttaa sopeutumaan muuttuvaan maailmaan.

Impact

Osallistujien johtajuustaidot kehittyvät ja koulujen kehitystyö etenee.

Scalability

Koulutuksessa saadut opit ovat sovellettavissa useisiin eri koulutusjärjestelmiin.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Malliin tutustuminen
Liekeissä!-koulutuksen viirekehyksenä käytetään Luovan tulen mallia, joka kuvaa koulun johtamiseen vaikuttavia tekijöitä.
Lue lisää
02
Yhteydenotto
Ota yhteyttä Liekeissä!-Johtajuusvalmennuksen pitäjään Anna-Mari Jaatiseen.
Lue lisää
03
Valmennusryhmän kokoaminen
Suunnittele ennen esittelypäivää etukäteen, miten kokoatte kiinnostuneet osallistujat.
Lue lisää
04
Käytännön järjestelyt
Kartoittakaa sopivat valmennuskokonaisuuden lähipäivät, koulutustilat sekä riittävät opetusvälineet ja laitteet.
Lue lisää
05
Sopimuksen tekeminen
Kun käytännön asiat on selvitetty, laaditaan sopimus järjestettävästä valmennuskokonaisuudesta. Voit esittää mahdolliset erityistoiveet kokonaisuudelle sopimuksen teon yhteydessä.
Lue lisää
06
Mahdollisuus kouluttautua valmentajaksi
Kun osallistuja on suorittanut viiden lähipäivän jakson valmennuksessa, hänelle tarjoutuu mahdollisuus kouluttautua Liekeissä!-valmentajaksi.
Lue lisää