We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared n  ytt  kuva 2017 09 13 kello 11.30.21
Finland
Johtajuusvalmennus koulun toimintakulttuurin kehittämiseen

Liekeissä!

Marker Helsinki, Suomi
Liekeissä! -johtajuusvalmennus on erilaisista työskentelymuodoista koostuva kokonaisuus, jonka lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän haasteisiin vastaaminen ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvän roolin tiedostaminen.
Introduction

Mistä on kyse?

Anna-Mari Jaatinen
“Yhteisöllisellä innostamisella ja kannustamisella saavutetaan suuria oivalluksia sekä löydetään oma osaamispotentiaali.”

Anne-Mari Jaatinen, Päävalmentaja, Liekeissä!

Yhteiskuntien kiihtyvä muutos sekä koulumaailmassa oppimismenetelmien ja -tavoitteiden suuri kulttuurinen muutos vaatiivat myös koulun johtamiselta kestävää uutta suuntaa.  Muutoksen ja siten myös johtamisen keskiössä ovat uusina elementteinä yhteisön kaikkien jäsenten osallistaminen sekä digitaalisten työvälineiden taitava ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Oppimisen katsotaan perustuvan enenevissä määrin luovuuteen sekä ongelmanratkaisutaitojen, kriittisen ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Jotta koulun toimintakulttuuri tukisi näitä oppimisen elementtejä, opetus vastaisi näiden taitojen harjoittamiseen ja koulukulttuuri kehittyisi tähän suuntaan suuntaan, koulun johdon on otettava ensiaskeleet laajemman muutoksen aikaansaamiseksi.

Liekeissä! -johtajuusvalmennus on uuden opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän haasteisiin vastaaminen ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvän roolin tiedostaminen.

Tavoitteena on valmentaa koulun johto uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan edistäjiksi sekä luovan toimintakulttuurin kehittäjiksi ja johtajiksi sekä kouluttaa hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa oppimisessaan, johtamisessaan sekä kehittämistyössään.

Tavoitteena on etenkin vahvistaa valmennusryhmän ammatillista itseluottamusta, oppivan yhteisön arvon oivallusta sekä johtajuusidentiteettiä. Lisäksi keskitytään uuden tiedon, oivallusten ja ideoiden tuottamiseen.

Liekeissä!-koulutuskokonaisuus koostuu lähi-, etä- ja seurantapäivistä. Lähipäivinä oman osallistumisen ja yhteisen keskustelun lisäksi kuullaan eri asiantuintijoita yhteiskunnan muutokseen liittyvistä teemoista, etäpäivinä työskennellään oman oppimisen ja johdettavan koulun toimintakulttuurin kehittämisen parissa ja seurantapäivinä reflektoidaan tehtyä sekä arvioidaan toimintaa myös yhteisöllisesti koulutusryhmän kanssa.

Innovaation stepit ohjeistavat rehtoreita ja opettajia järjestämään ja osallistumaan Liekeissä!-johtajuuskoulutukseen.

Read more ›
Intended Outcomes
143
Views
TEACHERS
Target Group
2017
Established
Resources Needed
Yhteensä noin puolitoista vuotta aikaa, osallistumismaksu, kannettava älylaite tai läppäri.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Koulutus on koulumaailman toimintakulttuurin johtamiseen räätälöity kokonaisuus, joka auttaa sopeutumaan muuttuvaan maailmaan.
Osallistujien johtajuustaidot kehittyvät ja koulujen kehitystyö etenee.
Koulutuksessa saadut opit ovat sovellettavissa useisiin eri koulutusjärjestelmiin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Malliin tutustuminen
Read more
02
Yhteydenotto
Read more
03
Valmennusryhmän kokoaminen
Read more
04
Käytännön järjestelyt
Read more
05
Sopimuksen tekeminen
Read more
06
Mahdollisuus kouluttautua valmentajaksi
Read more
Contact

Connect with the innovator

Anna-Mari Jaatinen
Innovator
Used in