Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
Squared n ytt kuva 2017 09 13 kello 11.30.21
Johtajuusvalmennus koulun toimintakulttuurin kehittämiseen

Liekeissä!

Marker Helsinki, Suomi
Liekeissä! -johtajuusvalmennus on erilaisista työskentelymuodoista koostuva kokonaisuus, jonka lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän haasteisiin vastaaminen ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvän roolin tiedostaminen.
Introduction

Mistä on kyse?

Anna-Mari Jaatinen
“Yhteisöllisellä innostamisella ja kannustamisella saavutetaan suuria oivalluksia sekä löydetään oma osaamispotentiaali.”

Anne-Mari Jaatinen, Päävalmentaja, Liekeissä!

Yhteiskuntien kiihtyvä muutos sekä koulumaailmassa oppimismenetelmien ja -tavoitteiden suuri kulttuurinen muutos vaatiivat myös koulun johtamiselta kestävää uutta suuntaa.  Muutoksen ja siten myös johtamisen keskiössä ovat uusina elementteinä yhteisön kaikkien jäsenten osallistaminen sekä digitaalisten työvälineiden taitava ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Oppimisen katsotaan perustuvan enenevissä määrin luovuuteen sekä ongelmanratkaisutaitojen, kriittisen ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Jotta koulun toimintakulttuuri tukisi näitä oppimisen elementtejä, opetus vastaisi näiden taitojen harjoittamiseen ja koulukulttuuri kehittyisi tähän suuntaan suuntaan, koulun johdon on otettava ensiaskeleet laajemman muutoksen aikaansaamiseksi.

Liekeissä! -johtajuusvalmennus on uuden opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän haasteisiin vastaaminen ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvän roolin tiedostaminen.

Tavoitteena on valmentaa koulun johto uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan edistäjiksi sekä luovan toimintakulttuurin kehittäjiksi ja johtajiksi sekä kouluttaa hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa oppimisessaan, johtamisessaan sekä kehittämistyössään.

Tavoitteena on etenkin vahvistaa valmennusryhmän ammatillista itseluottamusta, oppivan yhteisön arvon oivallusta sekä johtajuusidentiteettiä. Lisäksi keskitytään uuden tiedon, oivallusten ja ideoiden tuottamiseen.

Liekeissä!-koulutuskokonaisuus koostuu lähi-, etä- ja seurantapäivistä. Lähipäivinä oman osallistumisen ja yhteisen keskustelun lisäksi kuullaan eri asiantuintijoita yhteiskunnan muutokseen liittyvistä teemoista, etäpäivinä työskennellään oman oppimisen ja johdettavan koulun toimintakulttuurin kehittämisen parissa ja seurantapäivinä reflektoidaan tehtyä sekä arvioidaan toimintaa myös yhteisöllisesti koulutusryhmän kanssa.

Innovaation stepit ohjeistavat rehtoreita ja opettajia järjestämään ja osallistumaan Liekeissä!-johtajuuskoulutukseen.

Read more ›
Intended Outcomes
49
Views
TEACHERS
Target Group
2017
Established
Resources Needed
Yhteensä noin puolitoista vuotta aikaa, osallistumismaksu, kannettava älylaite tai läppäri.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Koulutus on koulumaailman toimintakulttuurin johtamiseen räätälöity kokonaisuus, joka auttaa sopeutumaan muuttuvaan maailmaan.
Osallistujien johtajuustaidot kehittyvät ja koulujen kehitystyö etenee.
Koulutuksessa saadut opit ovat sovellettavissa useisiin eri koulutusjärjestelmiin.
Steps

How do you implement it?

01

Malliin tutustuminen

Liekeissä!-koulutuksen viirekehyksenä käytetään Luovan tulen mallia, joka kuvaa koulun johtamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Read more ›

Luovan Tulen Mallissa niin sanottuina tulen polttopuina toimivat arvot, johtaminen, oppiva yhteisö, luova opetussuunnitelma, arviointi sekä digitalisaatio. Keskiössä ovat myös verkostoitumistaidot sekä oppimiskäsityksen kokonaisvaltaisuus.

Valmennuskokonaisuudessa nämä elementit käydään läpi ja räätälöidään ne oman toiminnan sytyttämiseksi. Näin osallistujien oman koulun luovan toimintakulttuurin rakentaminen mahdollistuu.

Luovan tulen mallin on kehittänyt Liekeissä!-koulutuksen vetäjä Anna-Mari Jaatinen. Hän visualisoi mallin omaan koulukulttuurin johtamis- ja kehittämiskokemukseensa perustuen.

Tutustu Luovan Tulen Malliin ja Liekeissä!-johtajuuskoulutukseen täältä.

02

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Liekeissä!-Johtajuusvalmennuksen pitäjään Anna-Mari Jaatiseen.

Read more ›

Sopikaa yhdessä valmennuksen esittelyn ajankohdasta sekä muista tarvittavista ennakkojärjestelyistä ja osallistumismaksuista.

Liekeissä!-johtajuusvalmennus on maksullinen. Voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anna-mari@liekeissa.fi.

03

Valmennusryhmän kokoaminen

Suunnittele ennen esittelypäivää etukäteen, miten kokoatte kiinnostuneet osallistujat.

Read more ›

Esittely

Esittely pidetään suuremmalle ryhmälle, joista rakentuu vähintään 15-25 henkilön valmennusryhmä. Kutsukaa siis esittelyyn avoimesti mahdollisimman paljon potentiaalisia valmennukseen osallistuvia.

Saatte valmiin kutsulomakkeen esittelyn tilauksen yhteydessä. Toimittakaa hyvissä ajoin osallistujatiedot Liekeissä!-johtajuuskoulutuksen pitäjälle.

Sitoutuminen koulutuskokonaisuuteen

Sitova valmennusryhmään ilmoittautuminen tapahtuu viikon kuluessa esittelystä suoraan tilaajalle sekä valmennuskokonaisuuden järjestäjälle. Saatte tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta esittelyn yhteydessä.

Osallistujat voivat olla eri kouluista, yhden kouluyhteisön koko henkilöstö tai osa henkilökunnasta, esimerkiksi koulun johtoryhmä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan valmennukseen yksityisenä osallistujana, kerro toiveestasi puhelimitse ja saat tiedot mahdollisista tulevista koulutuksista.

04

Käytännön järjestelyt

Kartoittakaa sopivat valmennuskokonaisuuden lähipäivät, koulutustilat sekä riittävät opetusvälineet ja laitteet.

Read more ›

Valmennuskokonaisuudessa käytetään Finnpedan Virtual Space -oppimisalustaa, jossa on rakennettu Luovan Tulen yhteisöllinen huone sekä oman johtajuuden huone. Huone toimii jatkuvana koulutus-, kommunikaatio- ja tallennusalustana, missä oma johtajuus ja johtajuuden visio saavat visuaalisen muodon ja dokumentaation.

Kokonaisuudessaan valmennus kestää noin 1,5 vuotta, josta itse valmennus tapahtuu yhden lukuvuoden aikana. Toiminnan aloittaminen ja seuranta ajoitetaan sitä seuraavalle lukuvuodelle.

Koulutukseen käytettävät työskentelypäivät:

 • 5 lähipäivää, joiden yhteydessä 5-10 etäpäivää

 • 2 seurantapäivää, joiden yhteydessä 2-4 etäpäivää

Välineet:

 • Kannettava tietokone, iPhone/iPad

Käytettävät sovellukset ja digitaaliset työkalut:

 • iMovie

 • Todays meet

 • Answergarden

 • Padlet

 • QR-koodit

 • Poplet

 • Google Drive tai One Drive

 • Claned

 • Power Point

 • Prezi

 • Seppo

 • Minecraft

05

Sopimuksen tekeminen

Kun käytännön asiat on selvitetty, laaditaan sopimus järjestettävästä valmennuskokonaisuudesta. Voit esittää mahdolliset erityistoiveet kokonaisuudelle sopimuksen teon yhteydessä.

Read more ›
06

Mahdollisuus kouluttautua valmentajaksi

Kun osallistuja on suorittanut viiden lähipäivän jakson valmennuksessa, hänelle tarjoutuu mahdollisuus kouluttautua Liekeissä!-valmentajaksi.

Read more ›

Valmentajakoulutuksesta kerrotaan tarkemmin johtajuusvalmennuksen lähipäivien aikana. Hakemukset tehdään Anna-Mari Jaatiselle ja Liekeissä!-valmentajat valitaan haastattelujen perusteella.

Community

What does it look like in practice?

Innovator
Used in

Reviews

What are others saying?

Q&A

Ask about this innovation

Contact

Want to reach out to the innovators?

Anna-Mari Jaatinen