We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Spotlight 2017

Finland 100

We selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. HundrED is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Discover Innovations

Discover innovations

Koko koulun kestävä tulevaisuus
Kestävä tulevaisuus tulee osaksi koulukulttuuria löytämällä uudenlaisia energiaratkaisuja oppilaslähtöisellä lähestysmistavalla. Toteutuksessa kestävä tulevaisuus rake...
Ekologinen kestävyys, Energiantuotanto, Ilmiöppiminen, Kestävä kehitys, Kestävä tulevaisuus, Kulttuurinen kestävyys, Kuluttaminen, Monialainen oppiminen, Osallistaminen, Sosiaalinen kestävyys, Uusiutuva energia
403 views
Lukiosta yliopistoon
Malli yksilöllisten oppimispolkujen luomiseen lukiosta yliopistoon virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.
Avoin yliopisto, Etäopetus, Lukio, Oppimaan oppiminen, Osaamisen tunnustaminen, Virtuaaliopetus, Virtuaalitodellisuus, Yksilöllinen oppiminen, Yksilölliset oppimispolut, Yliopisto-opinnot
224 views
Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä
Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä hyödyntää monipuolista pedagogiikkaa yhteistoiminnallisuutta tukien. Oppilaille tarjoutuu mahdollisuuksia olla mukana oppimisen tavoit...
Alakoulu, Eri-ikäiset oppijat, Ilmiöpohjainen oppiminen, Monialainen, Oppimiskokonaisuudet, Yhteistoiminnallisuus
174 views
Ihan oma juttu
Modernin teknologian tarjoamat mahdollisuudet tuodaan luontevaksi osaksi musiikin oppimista ja opetusta. Oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappal...
Ilmiöoppiminen, Laaja-alainen osaaminen, luova tuottaminen, Monialaisuus, Musiikki, Musiikkikasvatus, musiikkiteknologia, Osallisuus, säveltäminen, Teknologia, Yhteistoiminnallisuus, Yhteisöllisyys, Äidinkieli ja kirjallisuus
1 750 views
3DBear
3D-tulostus, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) vievät maker-kulttuurin ja STEAM–aineiden opiskelun kouluissa aivan uudelle tasolle. Tässä mallissa ...
3D-tulostus, Augmented Reality, Digitaalisuus, Ilmiöpohjainen oppiminen, Maker-kulttuuri, Oppimiskokonaisuudet, STEAM, STEM, VR
378 views
Kohti kestävää kehitystä
Innovaation avulla koulua voi kehittää kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävää kehitystä tarkastellaan sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta, joiden tar...
Ekologinen kestävyys, Hyvinvointi, Kestävä kehitys, Laatuajattelu, OKKA-säätiö, Oppilaitosten sertifikaatti, Sosiaalinen kestävyys, Toimintakulttuuri, Ympäristöystävällisyys
551 views
The conflict resolution simulation
Conflicts can be resolved by teaching negotiation skills to young people. The Crisis Management Initiative (CMI) is an organisation founded by President and Peace Nobe...
Conflict resolution, Crisis Management Initiative, negotiation skills, Role Play, simulation
1 904 views
Icehearts
Icehearts-toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla. Se tarjoaa lapsilähtöistä, kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista tukea koulutyöhön eri...
Hyvinvointi, iltapäivätoiminta, joukkueurheilu, kasvatus, Kodin ja koulun yhteistyö, kokonaisvaltainen tuki, Koulupudokkuus, Lapsilähtöisyys, Osallisuus, perhetyö, Syrjäytymisen ehkäisy, turvallisuus, Varhainen puuttuminen
229 views
KuntaKesu
KuntaKesu, KouluKesu ja OpeKesu ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjän käytössä olevia kehittämissuunnitelmia, joissa kunnan omat kehittämistarpeet yhdistyvät valta...
Johtaminen, Koulutuksen järjestäminen, koulutuksen suunnittelu, Koulutusjärjestelmä, strateginen johtaminen
194 views
Puhun ja osallistun (PunOS)
Mallin tavoitteena on auttaa opettajia tukemaan monikielisyyttä ja monikielisen identiteetin rakentamista yhä monimuotoistuvassa luokka-arjessa. Innovaatio sisältää vä...
Identiteetti, Kielitietoisuus, Monikielisyys, Osallisuus
292 views
Tavoitemittari
Tavoitemittari on konkreettinen oppimisen tueksi rakennettu työkalu. Se auttaa oppilasta hahmottamaan kurssin tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Tavoitemittarin avull...
Arviointi, Arviointityökalu, Eriyttäminen, Itsearviointi, Matematiikka, Tavoitteellisuus, Yksilöllinen oppiminen
389 views
Seppo
Seppo is an easy-to-use tool for teachers that makes lessons inspiring and motivating for students. Students solve problems in teams using mobile devices and teachers ...
Collaborative Learning, Educational game, Game Based Learning, Gamification, learning application, learning outside the classroom, mobile learning, Motivation, Outdoor, Student engagement
3 992 views