Spotlight 2017

Finland 100

We selected 100 Finnish educational Innovations that we selected and supported in 2016-2017. Finland 100 collection was an official part of the Celebration Program for Finland’s Centenary of Independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

HundrED was established in the Fall of 2015 with an aim to find and celebrate inspiring education innovations from the country. It was clear from the start that something new and inspirational was being created. This collection is our first attempt in seeking and sharing impactful and scalable innovations, starting right in our home - Finland.

Here are the 100 Finnish educational Innovations that we selected and supported in 2016-2017. Finland 100 collection was an official part of the Celebration Program for Finland’s Centenary of Independence in 2017.

loading map...

Innovations

Explore education innovations recognized by HundrED as well as innovations from shared by the education community across the world.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Puhun ja osallistun (PunOS)
Mallin tavoitteena on auttaa opettajia tukemaan monikielisyyttä ja monikielisen identiteetin rakentamista yhä monimuotoistuvassa luokka-arjessa. Innovaatio sisältää välineitä opettajan oman käyttöteor
Ribbon FINLAND 100
innovation
LukioFlow
Harrastukset, töissä käyminen ja opiskelu vaativat kukin oman osansa nuoren ajankäytöstä. LukioFlow tarjoaa toimintamalleja keskittymisen ja ajattelun taitojen parantamiseen osana koulun arkea.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Yhdessä osaamme - kehittyvä koulu
Innovaatiossa oppilaat kehittävät yhdessä koko muun kouluyhteisön kanssa omaa kouluaan oppimisen ja kouluviihtyvyyden näkökulmasta pelillisen menetelmän avulla. Kehittämiseen osallistetaan oppilaat, v
Ribbon FINLAND 100
innovation
From Cafeteria to Restaurant
Nutrition has a big effect on learning. In addition to well-being and health, school lunches develop students’ understanding about the food culture surrounding them. School lunches also provide a grea
Ribbon FINLAND 100
innovation
Teknoluokka
Teknoluokassa oppilas tutustuu arkipäivän teknologiaan itse tekemällä ja kokeilemalla projektioppimisen kautta. Teknologiataidot ovat moderneja käsillä tekemisen taitoja, joita voi käyttää myös luovaa
Ribbon FINLAND 100
innovation
Hug me! – collaborative digital learning
This model focuses on coaching learners towards emergent leadership; the ability to steer things in the right direction without the authority to do so, through social competence using collaboratively
Ribbon FINLAND 100
innovation
Opettajat ilman rajoja
Opettajat ilman rajoja on hanke, jossa suomalaiset opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opettajien täydennyskoulutusta ja tukevat pedagogista osaamista kehitysyhteistyömaassa.
Ribbon HUNDRED 2019
innovation
Seppo
Seppo on helppokäyttöinen työkalu, jolla opettaja voi muuttaa oppitunnin innostavaksi ja oppilaita motivoivaksi peliksi. Oppilaat ratkovat tehtäviä älylaitteiden välityksellä ja opettaja antaa niistä
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kielitietoinen opetus
Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaita ki
Ribbon FINLAND 100
innovation
Speaking and Participating
This model helps teachers support a multilingual environment where students can build their multilingual identity in a diverse classroom. The innovation provides teachers tools to build their own theo
Ribbon FINLAND 100
innovation
Strong Together – Evolving School
In this innovation the students improve their school together with the rest of the school community. The focus is on learning and school satisfaction using a game. Everybody is involved: students, gua
Ribbon FINLAND 100
innovation
Nuorten akatemia
Koulujen ja yritysten välisen yhteistyön lisäämistä pidetään tärkeänä, mutta hyvästä tahdosta huolimatta yhteistyöllä on edelleen paljon esteitä. Innovaatio tarjoaa kouluille toimivia esimerkkejä tavo
Ribbon FINLAND 100
innovation
Thank your teacher
Teachers often play a significant role in the lives of children and young people. So significant, in fact, that often the effects are reflected over several years, even up to adulthood.
Ribbon FINLAND 100
innovation
The Child-Oriented Model for Wellbeing
The child-oriented model for wellbeing improves students’ behavior and communication education with support in three stages. Students are given support that focuses on wellbeing and finding joy in lea
Ribbon FINLAND 100
Mehackit
Mehackit provides robotics and programming courses for lower and upper secondary education. During the courses, students build technology projects and learn the basics of programming.
Ribbon FINLAND 100
innovation
TET 2.0
TET 2.0 on Aalto-yliopiston Mind-tutkimusryhmän kanssa luotu malli, jossa opiskelijat tutustuvat työelämään jonkin yritystoimintaan liittyvän ongelman ja sen ratkaisemisen kautta. Opiskelijat tunnista
Ribbon FINLAND 100
innovation
CulturED
CulturED is a teacher training program that deals with prejudices, discrimination, racism and identity in relation to one’s own nationality. The purpose of the CulturED seminars is to explore these is
Ribbon FINLAND 100
innovation
Sail For Good
Koulu purjeveneessä on joustava yksilöllisen oppimisen malli, jonka avulla on mahdollista toteuttaa ilmiöoppimista erilaisissa olosuhteissa. Esimerkkitapauksessa lapsen oppivelvollisuus suoritetaan pe
Ribbon FINLAND 100
innovation
NEST
NEST auttaa järjestämään opetuksen siten, että jokainen oppilas pysyy mukana koulunkäynnissä. Malli joustaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja oppilaiden tarpeisiin.
Ribbon FINLAND 100
innovation
VerDi
Innovaatiossa hyödynnetään opettajien sekä oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen harjoittelussa. Uuden taidon oppineet oppilaat opettavat alemman luokkatason oppilaita ja näin taidot leviävät järje
Ribbon FINLAND 100
innovation
ViLLE
Sähköinen opintopolku ViLLe mahdollistaa opetuksen tehostamisen ja eriyttämisen. Se tuo pelilliset, automaattisesti arvioidut ja motivoivat tehtävät osaksi matematiikan, ohjelmoinnin ja äidinkielen op
Ribbon FINLAND 100
innovation
Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä
Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä hyödyntää monipuolista pedagogiikkaa yhteistoiminnallisuutta tukien. Oppilaille tarjoutuu mahdollisuuksia olla mukana oppimisen tavoitteiden, sisältöjen, työskentelyta
Ribbon FINLAND 100
Campus Seminars
Expert-led talks designed to equip teachers with knowledge on a multitude of changes affecting the world today, from climate change and global health to robotics and artificial intelligence.
Ribbon FINLAND 100
innovation
IPPO
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla opitaan omien vahvuuksien lisäksi
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kehu opettajaa
Opettajat ovat usein merkittävässä roolissa lasten ja nuorten elämässä. Niin merkittävässä, että usein tämä vaikutus heijastuu useiden vuosien päähän, jopa aikuisikään asti.
Ribbon FINLAND 100
innovation
School Culture of Team Learning
Team learning is a profound learning approach that also changes the school's operating culture; both the student and the teacher have their own independent role as a community player.
Ribbon FINLAND 100
innovation
TET 2.0
TET 2.0 is a model created by the Aalto University Mind Research Group, where students get acquainted with the basics of working life through business problem solving. Students take initiative to seek
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kohti kestävää kehitystä
Innovaation avulla koulua voi kehittää kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävää kehitystä tarkastellaan sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta, joiden tarkempiin sisältöihin keskitytään a
Ribbon FINLAND 100
innovation
Ratkaisukeskeinen kaupunki
Innovaatiossa kaupungin kaikki peruskoulut koulutetaan käyttämään ratkaisukeskeistä toimintatapaa. Kouluttaminen mahdollistaa ratkaisukeskeisen ajattelu- ja vuorovaikutustavan ulottumisen kaikille kou
Ribbon HUNDRED 2019
innovation
INTO SCHOOL
INTO SCHOOL is a unique Finnish education concept & a complete teacher training program with the global goal of having creative and inclusive technology-supported STEAM learning as an integral part of
Ribbon FINLAND 100
innovation
Adventure Pedagogy
The innovation takes a holistic approach to game based learning. Adding game elements into teaching in any subject gives students the opportunity to influence their own learning in an inspirational wa
Ribbon FINLAND 100
innovation
Saunalahden koulu
Mallissa oppilaille rakennetaan mahdollisuuksia joustavaan ja personoituun oppimiseen, jonka keskiössä on oppilaan omien vahvuuksien hyödyntäminen ja oppimismotivaation parantaminen oppimisen omistaju
Ribbon FINLAND 100
innovation
Sail For Good
School on a sailboat is a flexible model of individual learning and promotes phenomenon-based learning in varied environments. In the case study presented, a child finishes their compulsory education
Ribbon FINLAND 100
innovation
Buddyschool
Innovaatiossa isot ja pienet oppilaat kokoontuvat yhteiseen opetustuokioon, joka on osa oppituntia ja koulutyötä. Vanhemmat oppilaat ovat suunnitelleet opetuskokonaisuuden opettajan avustuksella ja ov
Ribbon FINLAND 100
innovation
FightBack-pedagogiikka
FightBack-materiaali on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille nuorille. Sen avulla pyritään rakentamaan nuoren itseluottamusta ja kasvattamaan sellaista asennetta, jota tarvitaan vaikeuksien voittam
Ribbon FINLAND 100
innovation
Konfliktinratkaisusimulaatio
Konflikteja voidaan ratkaista kehittämällä nuorten neuvottelutaitoja. Crisis Management Initiative (CMI) on presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaaren perustama järjestö, joka pyrkii ratkaisemaa
Ribbon FINLAND 100
innovation
Verkkopetotoiminta
Opettajien vertaistutortoiminnassa ylä- ja alakoulujen opettajat toimivat tutoreina oman paikkakuntansa opetushenkilöstölle tarjoten koulutusta, vertaistukea ja käytännön ohjausta sitä tarvitsevien op
Ribbon HUNDRED 2019
innovation
Yksilöllisen oppimispolun rakentaminen
Innovaatio on opetusmenetelmä, jossa huomioidaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet, taipumukset ja temperamentit, mutta joissa oppiminen tapahtuu yhteisöllisesti sosiaalisessa ympäristössä.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Opentunti.fi
Opentunti.fi on alusta opetuksen kehittämiseen koulun sisällä, mutta myös yli koulu- ja kuntarajojen. Opentunti helpottaa opettajan arkityötä. Opettajat voivat suunnitella omia oppituntejaan ja kursse
Ribbon HUNDRED 2019
OppilasAgentit
Toimintamallissa oppilaat opettavat ja toimivat tukena oman koulun opettajille ja muille oppilaille tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Malli rakentuu kiinnostuneiden oppilaiden kouluttamisesta,
Ribbon FINLAND 100
innovation
Teachers Without Borders
Teachers without Borders is a project in which Finnish teachers plan and implement teacher training and support improving pedagogical know-how in the development cooperation country.
Ribbon FINLAND 100
innovation
The conflict resolution simulation
Conflicts can be resolved by teaching negotiation skills to young people. The Crisis Management Initiative (CMI) is an organisation founded by President and Peace Nobelist Martti Ahtisaari. It strives
Ribbon FINLAND 100
innovation
Encounters
During Encounters students will get to know the stories of asylum seekers as told by the asylum seekers themselves. The goal is to increase dialogue in society. The lesson also teaches students the im
Ribbon FINLAND 100
A Year as an Entrepreneur - the JA Company Program
The program provides an educational institution a ready-made solution for teaching entrepreneurship, financial and working life skills and a fun and practical tool for students to learn. In the progra
Ribbon FINLAND 100
innovation
TACT
TACT - thinking and creating together on yhteisöllisesti käytettävä sähköinen työskentelyalusta. Oikein käytettynä se monipuolistaa osallistumisen mahdollisuuksia ja lisää avoimuutta työyhteisössä. In
Ribbon FINLAND 100
innovation
Language, communication & technology
The innovation includes useful tips for teaching languages, with a special emphasis on language education aimed at strengthening students' ability to work in different language environments.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Design Path for Schools
Design path is a basic method for solving problems creatively, teaching students to use design methods, and developing schools together with students. This method is suited for both smaller projects a
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kohtaamisia
Kohtaamisissa opiskelijat tutustuvat turvapaikanhakijoiden tarinoihin heidän itsensä kertomina. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Tunneilla käsitellään myös vapaaehtoistyön merkitystä
Ribbon FINLAND 100
innovation
TACT
“TACT – Thinking, Acting And Creating Together” is a collaborative online platform. When used correctly, TACT provides versatile ways to participate and transparency in the workplace. This innovation
Ribbon FINLAND 100
innovation
Opetuspelisali
Opetuspelisali on kouluun rakennettava tila, jossa oppiminen tapahtuu pelien avulla. Tila toimii uudenlaisena oppimisympäristönä sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Nuorisotyö kouluissa
Toimintamallin avulla nuoriso- ja koulupalvelut tuodaan entistä lähemmäksi toisiaan. Tarkoitus on tukea ja kehittää yhteisöllisyyttä, lisätä osallisuutta ja helpottaa varhaista puuttumista ongelmatila
Ribbon FINLAND 100
innovation
Satakieliset uutiset
Innovaatiossa koululaiset tekevät itse mediasisältöjä ja työskentelevät inklusiivisessa ryhmässä, jossa toimii sekä kehitysvammaisia että muita oppilaita. Nuoret tekevät juttuja itseään kiinnostavist
Ribbon FINLAND 100
innovation
Inklusiivinen opetus
Inklusiivinen koulu tarkoittaa yhteistä koulua kaikille oppilaille. Tämän mallin avulla löydät erilaisia konkreettisia keinoja inklusiivisen opetuksen toteuttamiseksi ala- ja yläkouluissa.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Language Conscious Teaching
Language consciousness means being mindful of the features of texts and language as well as situations where language is used. This method especially supports first and second generation immigrant stu
Ribbon FINLAND 100
innovation
Paths to Math
Paths to Math on sähköinen matematiikan oppimispolku, joka tarjoaa valmiin oppimateriaalin sekä tuntisuunnitelmat yläkoulun matematiikan opiskeluun. Oppilaiden matemaattinen ajattelu kehittyy ja asent
Ribbon FINLAND 100
innovation
KuntaKesu
KuntaKesu, KouluKesu ja OpeKesu ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjän käytössä olevia kehittämissuunnitelmia, joissa kunnan omat kehittämistarpeet yhdistyvät valtakunnallisiin kehittämislinjauksii
Ribbon FINLAND 100
innovation
Huomisen koulua rakentamassa
Eri alojen ammattilaisten yhteistyöllä ja huolellisella suunnittelulla voidaan luoda koulu, joka tuo kaikki lapsille ja nuorille olennaiset palvelut saman katon alle. Kun eri ryhmien tarpeet tulevat h
Ribbon HUNDRED 2020
Hello Ruby
Hello Ruby teaches programming in fun, creative ways by providing tools for children, parents and educators. The concept originally began as a successful children’s book that has now been published in
Ribbon FINLAND 100
innovation
EMMA Math
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumääräpalat, joiden käyttöön on selke
Ribbon FINLAND 100
innovation
The World’s Largest Parents’ Evening
The world is changing fast and so are schools. The goal of The World’s Largest Parents’ Evening is to share all the great things that are going on in schools and involve parents in this discussion.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Teatterilähtöiset menetelmät opetuksessa
Innovaatiossa avataan kolme erilaista tapaa opettajalle tuoda teatterilähtöisiä menetelmiä ja draamakasvatusta osaksi opetustyötä ja lapsen koulunkäyntiä. Innovaatio on toteutettu koko kaupungin laaju
Ribbon FINLAND 100
innovation
Liekeissä!
Liekeissä! -johtajuusvalmennus on erilaisista työskentelymuodoista koostuva kokonaisuus, jonka lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän ha
Ribbon FINLAND 100
innovation
Triplet News
Triplet transforms the day’s news into educational material overnight. The application improves students’ media literacy and critical thinking skills through analyzing news. In addition, students will
Ribbon FINLAND 100
innovation
Sports, Science & Health Lab
This innovation introduces a space designed for well-being and learning. The space facilitates physical activity and provides different devices to acquire physiological measurements, as well. These me
Ribbon FINLAND 100
innovation
Your Choice
Junior high school students innovate and implement various lifestyle changes in their schools focusing on exercise and nutrition. The model is based on student-participation to create common goals and
Ribbon FINLAND 100
innovation
Digiajan tiimiopettajuus
Teknologinen kehitys muuttaa opettajuutta ja parhaimmillaan digitalisaatio toimii opettajan työtä helpottavana elementtinä. Digiajan tiimiopettajuuden avulla tieto- ja viestintäteknologia voidaan otta
Ribbon FINLAND 100
innovation
Run, jump, learn!
Learning by doing is an effective way of generating in-depth understanding of a subject. Run, jump, learn! provides easy ways to incorporate physical activities into teaching.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Youth Work at Schools
This plan of action will bring school and youth services closer together. The aim is to foster a sense of community, enable participation, and facilitate early intervention.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Learning from Animals
The innovation teaches children self-sufficiency and life skills through animal care. Animals are integral in the school community – both in and out of the classroom. This model has been linked to pre
Ribbon FINLAND 100
innovation
Sinä olet…
Sinä olet… on Jenni Pääskysaaren menestyskirjojen Tyttö sinä olet… (Otava 2015) ja Poika sinä olet… (Otava 2016) synnyttämän ilmiön pohjalle rakennettu kattava tehtäväpaketti oman itsen, luokkakaverin
Ribbon FINLAND 100
innovation
FightBack Pedagogy
The FightBack material is targeted especially at high schoolers from fifteen years old. It seeks to build young people's self-confidence and grow a mindset that is needed for overcoming adversity.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Lukumummit ja -vaarit
Lukumummit ja -vaarit käyvät koulussa lukemassa yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lukemiseen lisätukea. Lukutuokion aikana oppilas saa tehtävään koulutetun Lukumummin tai Lukuvaarin jaka
Ribbon FINLAND 100
innovation
Esineiden internet
Monialaisen ohjelmoinnin kokonaisuus on malli, jonka avulla ohjelmointia opetellaan useiden eri oppiaineiden kautta. Samalla oppilaat pääsevät toteuttamaan hauskoja käsityö- ja teknologiaprojekteja ai
Ribbon FINLAND 100
innovation
3DBear
3D printing, virtual reality (VR) and augmented reality (AR) take Maker Culture and studying STEAM subjects at school to a whole new level. This model presents how to utilize new technologies from a p
Ribbon FINLAND 100
innovation
Lead Change in Your School Culture
This innovation allows you to transform the structures of leadership at your school and shift from a traditional power structure into a collaborative school culture.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Hautomo
Innovaatiossa opiskelijat tekevät itsenäisesti projekteja omista intohimon alueistaan. Projekteissa keksitään uutta ja luovuuden konkretisoituminen mahdollistetaan yhteistyökumppaneiden ja kurssin tar
Ribbon FINLAND 100
innovation
Saunalahti school
This model helps you to build flexible and personalized learning opportunities. It centers on utilizing students' personal strengths and improving study motivation through ownership of learning.
Ribbon FINLAND 100
innovation
You Are...
You are… is a comprehensive set of learning material for identifying and developing one’s own strengths as well as those of peers and groups. It is based on the books of Finnish writer Jenni Pääskysaa
Ribbon FINLAND 100
innovation
eTapIt100
eTapIt-konseptin avulla oppilas oppii rakentamaan digitaalisen hyötypelin aina ideoinnista ja sisällönsuunnittelusta toteutukseen asti. Opettaja ei tarvitse konseptin toteuttamiseen aiempaa kokemusta
Ribbon FINLAND 100
Yle Triplet
Tripletin avulla edellisillan uutiset ovat seuraavan päivän oppimateriaalia. Sovelluksen avulla voi parantaa oppilaiden medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua uutisten käsittelyn kautta. Samalla oppi
Ribbon FINLAND 100
innovation
A Model for Sex Education
This innovation provides teachers the tools to build sex education that answers students' questions. The model lets the students participate creatively and helps them use reliable sources to answer th
Ribbon FINLAND 100
innovation
Sports, Science & Health Lab
Innovaatiossa on luotu monipuolinen hyvinvointiin keskittyvä tila, joka toimii samalla oppimisympäristönä. Oman aktiivisen toiminnan lisäksi tilassa olevien mittavälineistöjen avulla hyödynnetään omas
Ribbon FINLAND 100
innovation
Finnish PopUp School
Finnish PopUp School on kansainvälisten urheilutapahtumien yhteyteen rakennettava väliaikainen koulu, joka mahdollistaa urheilijoiden ja kisaturistien lasten koulunkäynnin matkan tai tapahtuman aikana
Ribbon FINLAND 100
innovation
Building a school for tomorrow
When experts from different backgrounds come together and make a detailed plan, you will create a school that brings all key services for children and youth under the same roof. Once you address the n
Ribbon FINLAND 100
innovation
INTO
INTO is an innovation for carrying out a goal oriented and analytical crafts process. In this innovation the student will plan, recognize, verbalize and document a crafts project and the associated le
Ribbon FINLAND 100
innovation
Finnish PopUp School
The Finnish PopUp School is a temporary school established for international sporting events that makes it possible for children of athletes, spectators and tourists to attend school during a trip or
Ribbon FINLAND 100
innovation
Lapsilähtöinen hyvinvointimalli
Lapsilähtöisessä hyvinvointimallissa käyttäytymistä ohjataan kolmiportaisen tuen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen näkökulmasta. Oppilaita tuetaan tavalla, jossa oppimisen ilo ja hyvinvointi tuoda
Ribbon FINLAND 100
innovation
Oma valinta
Yläkoululaiset ideoivat ja toteuttavat koulussaan elintapoihin, erityisesti liikuntaan ja ravintoon, liittyviä muutoksia. Oppilaiden osallisuutta tukeva malli takaa sitoutumisen yhteisiin tavoitteisii
Ribbon FINLAND 100
innovation
Icehearts
Icehearts-toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla. Se tarjoaa lapsilähtöistä, kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista tukea koulutyöhön erityisen tuen tarpeessa oleville la
Ribbon FINLAND 100
innovation
Yhdessä!
Digitaalisia työkaluja ja -alustoja hyödyntämällä oppilaat tuottavat pienryhmissä itseohjautuvasti opetussuunnitelmasta ja elämästä johdettuja monimediallisia eri aiheita yhdisteleviä kokonaisuuksia.
Ribbon FINLAND 100
innovation
CulturED
CulturED on opettajankoulutusohjelma, jossa käsitellään ennakkoluuloja, syrjintää, rasismia ja identiteettiä suhteessa omaan kansallisuuteen. CulturED -seminaarien tarkoitus on avata ja käsitellä näit
Ribbon FINLAND 100
innovation
eTapIt
With the eTapIt concept, the student learns to develop a digital edugame from ideation, to planning content, to implementation. The teacher doesn’t need prior experience in game development in order t
Ribbon FINLAND 100
innovation
A Solution-Focused Mindset in A City
In the innovation, all elementary schools in the city are trained to use the solution-focused approach. The training makes it possible to use the approach in all communication and work between student
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kansanedustajan koulupäivä
Yhteiskunnalliset teemat voivat tuntua lapsille ja nuorille vierailta. Kansanedustajan koulupäivän aikana he saavat tilaisuuden tutustua kansanedustajan työhön ja keskustella oman alueen päätöksenteko
Ribbon HUNDRED 2019
Seppo
Seppo is an easy-to-use tool for teachers that makes lessons inspiring and motivating for students. Students solve problems in teams using mobile devices and teachers give feedback in real-time. Seppo
Ribbon FINLAND 100
innovation
Internet of Things
This multidisciplinary programming unit is a model that allows programming to be applied to various different subjects. At the same time, students will have a chance to complete fun crafts and tech pr
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kyläkoulun digitalisointi
Digiloikan ei tarvitse olla hyppy tuntemattomaan. Kyläkoulun digitalisointi voi edetä omien lähtökohtiensa mukaan vaihe vaiheelta, aidosti ja suunnitelmallisesti vahvistaen omaa paikallisidentiteettiä
Ribbon FINLAND 100
innovation
Stress Free Area ®
Konsepti auttaa luomaan aistiystävällisiä ympäristöjä poistaen koulutiloista myös tiedostamattomasti häiritsevät tekijät. Konsepti on sovellettavissa niin opetustiloihin kuin opettajainhuoneisiin.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Mehackit (in Finnish)
Mehackit järjestää robotiikan ja ohjelmoinnin kursseja yläkouluissa ja lukioissa. Kursseilla nuoret pääsevät oppimaan ohjelmoinnin alkeet ja rakentamaan itse teknologiaprojekteja.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Lukiosta yliopistoon
Malli yksilöllisten oppimispolkujen luomiseen lukiosta yliopistoon virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Youth Academy
While most people agree that there should be more collaboration between schools and businesses, these good intentions still face plenty of obstacles. This innovation provides schools with examples of
Ribbon FINLAND 100
innovation
Toimintakulttuurin muutoksen johtaminen
Innovaation avulla johdon perinteisestä vallankäytöstä siirrytään vaikuttamiseen ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin johtamisen rakenteita muuttamalla.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Tiimioppimisen koulukulttuuri
Tiimioppiminen on syvällinen oppimismuoto, joka muuttaa myös koulun toimintakulttuuria: sekä oppilaalla että opettajalla on oma itsenäinen roolinsa yhteisöllisenä toimijana.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Science education for young children
This innovation puts the child at the heart of science education using methods from project learning. It provides step-by-step instructions on how to implement a science education module in preschools
Ribbon FINLAND 100
innovation
Members of Parliament go to School
Social studies can feel unfamiliar to children and young people. With this innovation, students get the opportunity to see how members of Parliament work and talk about issues that concern their local
Ribbon FINLAND 100
innovation
Digitizing a rural school
The digital leap doesn’t need to be a leap into the unknown. A rural school can become digitized step by step, genuinely and methodically strengthening their own local identity as a part of the global
Ribbon FINLAND 100
Reading Grandmas and Grandpas
Reading Grandmas and Grandpas visit schools to help students struggling with reading. During the reading session, the student gets positive reinforcement and the undivided attention of a trained Readi
Ribbon FINLAND 100
innovation
So You Think You Can Muuv?
The dance workshop aims to combat lack of students’ physical activity, which has been on the rise in nearly all welfare states. The purpose of the dance workshops is to inspire all students to move op
Ribbon HUNDRED 2019
innovation
Student Agents
Student Agents equips young people to share their ICT skills with their whole school community, supporting and training teachers and students alike. This comprehensive models involves mapping out the
Ribbon FINLAND 100
innovation
Teaching life skills and wellbeing in school
This innovation describes five different lessons for teaching life skills. The lesson plans include instructions for exercises as well as tools for teachers to further their knowledge on life skills a
Ribbon FINLAND 100
innovation
Seikkailupedagogiikka
Innovaatiossa opetus pelillistetään kokonaisvaltaisesti. Pelillisten elementtien lisääminen opetukseen oppiaineessa kuin oppiaineessa antaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan opiskeluun innosta
Ribbon FINLAND 100
innovation
Stress Free Area ®
The concept helps create sensory friendly environments by removing unconsciously disrupting factors from schoolrooms. The concept is implementable for teaching facilities as well as teachers’ rooms.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Hautomo
In this innovation, students carry out independent projects on something they are passionate about. Students invent new things and their creative process is supported by the course, outside partners a
Ribbon FINLAND 100
innovation
Collaboration between different aged learners
This project takes advantage of a wide range of pedagogy to promote collaborative learning. Students are given opportunities to participate in planning and carrying out learning goals, topics, differe
Ribbon HUNDRED 2019
Personalized Learning Paths
This teaching method allows learning to be individualized according to each student's strengths, tendencies and temperaments, while they continue to work collaboratively in a social context.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Taimiakatemia
Taimiakatemia on ympäristö- ja yrittäjyyskasvatuksen malli, jossa oppiminen tapahtuu kasvihuoneessa ja sen avulla. Innovaatiossa kuvataan vuosikellomalli, jonka avulla kenen tahansa on mahdollista tot
Ribbon FINLAND 100
innovation
ViLLE
The ViLLE eLearning path makes it possible to enhance and differentiate teaching. It introduces gamified, automatically assessed and motivating tasks into math, programming, and language teaching, whi
Ribbon FINLAND 100
innovation
Schools on the Move
The aim of the Schools on the Move program is that every student under the age of fifteen exercises an hour a day. Every school can make school days more active in their own way. Schools on the Move p
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kaikki kuvaa
Kaikki kuvaa -sivusto opettaa lapsille ja nuorille elokuvan tekemistä helposti ja hauskasti. Se tarjoaa kasvattajien käyttöön havainnolliset videotutoriaalit, jotka johdattavat vaihe vaiheelta elokuva
Ribbon FINLAND 100
innovation
Tunne- ja tietoisuustaidot
Innovaatio antaa valmiita harjoitteita oppilaiden tunne- ja tietoisuustaitojen kehittämiseen sekä havainnollistaa miten näiden taitojen harjoittaminen voidaan tuoda osaksi opetusta ja kouluarkea.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Elämäntaitojen ja hyvinvoinnin opettaminen koulussa
Innovaatiossa avataan viiden eri elämäntaito-oppitunnin sisältö ja toteutus. Oppituntisisällöissä annetaan ohjeistettujen harjoitteiden lisäksi työkaluja ja keinoja opettajille kehittää omaa elämäntai
Ribbon FINLAND 100
innovation
Liikkuva koulu
Liikkuvan koulun tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita u
Ribbon FINLAND 100
Maailman suurin vanhempainilta
Maailma muuttuu nopeasti, samoin koulu. Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä kouluissa tapahtuu, ja saada vanhemmat mukaan tähän
Ribbon FINLAND 100
innovation
3DBear
3D-tulostus, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) vievät maker-kulttuurin ja STEAM–aineiden opiskelun kouluissa aivan uudelle tasolle. Tässä mallissa esitellään, kuinka uusia teknolog
Ribbon FINLAND 100
innovation
EMMA Math
This method boosts mathematical thinking skills, such as understanding the concept of numbers and reasoning skills. The method uses quantity blocks that were developed for this innovation as well as s
Ribbon FINLAND 100
innovation
The Satakieli News
The innovation allows students to create media content and work in an inclusive environment with special-needs students as well as their non-disabled peers. Young people create news stories about topi
Ribbon FINLAND 100
innovation
On Fire!
On Fire! leadership training teaches the skills needed to develop effective school practices. Using a variety of methods, participants address important challenges in education such as changes in soc
Ribbon FINLAND 100
innovation
Oppimaisema.fi
Oppimaisema.fi on palvelu, johon on koottu toimivia ja innovatiivisia opiskeluympäristöratkaisuja, alan kirjallisuutta sekä toimintamalleja.
Ribbon FINLAND 100
innovation
The Gaming Room
The Gaming Room is a space created and built in schools where learning takes place through games. The space functions as a new kind of learning environment both during and outside lessons.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Comprehensive co-teaching
Comprehensive co-teaching is a modern way for teachers to pool their strengths and skills, and plan, carry out and evaluate instruction and learning of two classes at once. In this new, bigger class s
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kouluruokalasta kouluravintolaksi
Ravinnolla on suuri merkitys oppimiselle. Hyvinvoinnin lisäksi ruokailutilanne kehittää oppilaan ymmärrystä ympäröivästä ruokailukulttuurista. Kouluruokailu tarjoaa myös oivia mahdollisuuksia oppilaid
Ribbon FINLAND 100
innovation
Mutku Maker Space
Innovaatiossa koulun tila muutetaan luovaa ajattelua ja ideointia tukevaksi ympäristöksi ja sitä hyödynnetään osana muotoilukasvatusta. Tila on luovan oppimisen laboratorio, jossa tutustutaan monipuol
Ribbon FINLAND 100
innovation
Be Active
Sports is a great way to bring students together. This package includes examples on how sports has been used to promote integration in two culturally diverse schools.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Inclusive instruction
An inclusive school welcomes all students. This innovation gives you concrete ideas on how to implement inclusive instruction in elementary and high schools.
Ribbon HUNDRED 2019
innovation
Ihan oma juttu
Modernin teknologian tarjoamat mahdollisuudet tuodaan luontevaksi osaksi musiikin oppimista ja opetusta. Oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappaleensa ideasta valmiiseen lopputul
Ribbon FINLAND 100
innovation
Be Active
Liikunta on hyväksi havaittu keino oppilaiden yhdistämiseen. Tämä paketti sisältää esimerkkejä siitä, millä tavoin integraatiota on lähdetty edistämään liikunnan avulla kahdessa monimuotoisessa koulus
Ribbon FINLAND 100
innovation
Technology Education Class
In the Technology Education Class, students learn about everyday technology by doing things themselves and experimenting with project learning. Technology skills are modern craftmanship skills that ca
Ribbon FINLAND 100
innovation
Tavoitemittari
Tavoitemittari on konkreettinen oppimisen tueksi rakennettu työkalu. Se auttaa oppilasta hahmottamaan kurssin tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Tavoitemittarin avulla opettaja pystyy eriyttämään ope
Ribbon FINLAND 100
innovation
Collegial Coaching
In teacher peer coaching, upper and lower secondary school teachers act as tutors for their community’s teaching staff, providing training, peer support and practical guidance to their colleagues. Thi
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus
Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus on moderni toimintamalli, jossa opettajat yhdistävät vahvuutensa ja osaamisensa ja suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta ja oppimista kokonaisvaltaisesti
Ribbon FINLAND 100
innovation
Bringing Theater into the Classroom
This innovation describes three different ways for teachers to introduce methods from drama-based pedagogy and drama education into their lessons. This innovation was implemented city-wide, but you ca
Ribbon FINLAND 100
innovation
Money Flow Challenge
Money Flow Challenge tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia pelaamalla tärkeimmät omaan henkilökohtaiseen taloudenhoitoon liittyvät asiat alkaen tulojen ja menojen suunnittelusta päätyen sijoitusten ja
Ribbon FINLAND 100
innovation
Teacher's Lesson
Teacher’s Lesson (Opentunti.fi) is a platform for developing teaching within the school, and across school and municipal boundaries. The platform facilitates teachers’ day-to-day work. Teachers can pl
Ribbon FINLAND 100
innovation
The Goal Indicator
The Goal Indicator is a concrete tool for learning. It helps the student to understand the objectives and assessment criteria of a course. With the Goal Indicator, the teacher is able to use different
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kasvan Education
Kasvan on digitaalinen työväline peruskoulun oppilaille, opettajille, huoltajille ja rehtorille. Se konkretisoi ja visualisoi koulusi opetussuunnitelman tavoitteet kaikille. Tavoitteiden yhtenäinen ym
Ribbon FINLAND 100
innovation
High School Flow
Hobbies, part-time work and studies all take time in young people’s busy schedules. High School Flow provides exercises that help students improve their focusing and thinking skills during the school
Ribbon FINLAND 100
innovation
Paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen
Innovaation avulla voit sisällyttää uuden opetuskokonaisuuden osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. Näin syntyy selkeä koulutuksellinen jatkumo, eikä opintokokonaisuuksia käsitellä irrallisina toisis
Ribbon FINLAND 100
innovation
Eläimet opettajina
Innovaatiossa lapset oppivat itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja eläintenhoidon kautta. Eläimet ovat keskeinen osa kouluyhteisöä ja läsnä niin oppitunneilla kuin vapaa-ajallakin. Toimintamallilla o
Ribbon FINLAND 100
innovation
Paths to Math
Paths to Math is an electronic learning path for math that provides ready-to-use learning materials and a lesson plan for ages 11-16. Students' mathematical thinking skills improve and the attitudes t
Ribbon FINLAND 100
Vuosi yrittäjänä -ohjelma
Ohjelma tarjoaa oppilaitokselle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen ja opiskelijalle hauskan sekä käytännönläheisen työkalun yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimiseen. Ohjelmassa
Ribbon FINLAND 100
innovation
Young Business Generations
Young Business Generations offers a digital business course unit for upper secondary education. Courses are based on innovative pedagogical solutions and materials from real life business partners.
Ribbon HUNDRED 2020
innovation
Hello Ruby
Hello Ruby opettaa lapsille, miten tietokoneet ajattelevat. Tämä harjoitus yhdistää kuvataiteen ja algoritmeista oppimisen. Harjoitukseen kuuluu keskustelu siitä, miten ihmiset ja tietokoneet eroavat.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Plant Academy
Plant Academy is a model for environmental and entrepreneurial education. Learning occurs in and through a greenhouse. This innovation illustrates a seasonal program for the whole year that allows any
Ribbon FINLAND 100
innovation
So You Think You Can Muuv?
Tanssityöpaja pureutuu oppilaiden liikkumattomuuteen, joka on lisääntynyt lähes kaikissa hyvinvointivaltioissa. Tanssityöpajojen tarkoituksena on innostaa kaikki oppilaat ennakkoluulottomasta liikkumi
Ribbon FINLAND 100
innovation
Run, Jump, Learn!
Tekemällä oppiminen on tehokas tapa tuottaa syvällistä ymmärrystä opittavasta asiasta. Run, jump, learn! Tarjoaa helposti toteutettavia tapoja tuoda toiminnallistamista osaksi omaa opetusta.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Koulujen muotoilupolku
Muotoilupolku on perusmalli, jonka avulla voi soveltaa luovaa ongelmanratkaisua ja muotoilun menetelmiä opetukseen ja koulun yhteisölliseen kehittämiseen. Malli sopii niin pienempien projektien toteut
Ribbon FINLAND 100
innovation
NEST
NEST is a model that helps you provide instruction that keeps every student on top of their studies. It considers students' different circumstances and needs.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Teaching Emotional Skills and Self-Awareness In Schools
The innovation provides exercises for developing emotional skills and self awareness and demonstrates how these skills can be integrated into the school day and teaching.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Municipal Education Development Plan
Municipal Education Development Plan, School Development Plan and Teacher Development Plan are development plans meant for education and training providers. They combine the local development needs of
Ribbon FINLAND 100
innovation
Mutku Maker Space
The innovation transforms a school space into an environment that supports creative thinking and brainstorming. The space plays a part in design education, as well. Mutku Maker Space provides a creati
Ribbon FINLAND 100
innovation
Buddyschool
In this innovation older and younger students gather together for study groups that are part of their school work. The older students plan the study group with the help of the teacher and are responsi
Ribbon FINLAND 100
innovation
Reforming The Local Curriculum
This innovation helps you integrate a new teaching module into the local curriculum. This allows education to be all-encompassing without separate study modules. We introduce the innovation through th
Ribbon FINLAND 100
innovation
Yrityselämän nuoret sukupolvet
Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisen business-kurssikokonaisuuden toiselle asteelle. Kurssit perustuvat uusiin pedagogisiin ratkaisuihin ja yritysten tarjoamiin materiaaleihin oikeasta
Ribbon FINLAND 100
innovation
Sustainable Future for the Whole School
Integrating sustainable future into the school culture using a student-centered approach to discover innovative energy solutions. Sustainable future encompasses energy production and collaboration wit
Ribbon FINLAND 100
innovation
Seksuaaliopetuksen toimintamalli
Innovaatio tarjoaa opettajalle työkaluja rakentaa seksuaaliopetusta, joka vastaa nuorten perimmäisiin kysymyksiin, syntyy luovasti nuoria osallistaen ja auttaa nuoria etsimään tietoa luotettavista läh
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kieli, kommunikaatio & teknologia
Innovaatio sisältää pieniä toimintavinkkejä kieltenopetukseen. Erityisenä päinopisteenä on kielikasvatus, jolla pyritään vahvistamaan oppilaiden kykyä toimia erilaisissa kieliympäristöissä.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Ateljee
Hyvänkin lukutaidon omaava oppilas tarvitsee motivaatiota kehittyäkseen vielä paremmaksi lukijaksi, kun taas vasta lukemaan opettelevien oppilaiden on tärkeä saada lukea omaa tasoaan vastaavia tekstej
Ribbon FINLAND 100
innovation
Pienten lasten tiedekasvatus
Innovaatiossa tiedekasvatusta toteutetaan lapsilähtöisesti projektioppimisen periaatteita noudattaen. Innovaatio tarjoaa konkreettiset työkalut toteuttaa tiedekasvatuskokonaisuus esiopetusikäisten las
Ribbon FINLAND 100
innovation
INTO
INTO-oppilas suunnittelee, tunnistaa, kielellistää ja dokumentoi käsityöprosessia ja siinä tapahtuvia oppimisen eri vaiheita teknologiaa hyödyntäen sähköiseen oppimispäiväkirjaansa (ePortfolio). Häntä
Ribbon FINLAND 100
Icehearts
Icehearts is a program for preventative child support services through team sports. It provides child-oriented, comprehensive and long term support for studying, especially for children who are in nee
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kasvan Education
Kasvan is a web application for students, teachers, parents and the principle in K-12 Education. It aligns the curriculum learning goals in your school by visualizing them for all. The uniform underst
Ribbon FINLAND 100
innovation
Koko koulun kestävä tulevaisuus
Kestävä tulevaisuus tulee osaksi koulukulttuuria löytämällä uudenlaisia energiaratkaisuja oppilaslähtöisellä lähestysmistavalla. Toteutuksessa kestävä tulevaisuus rakentuu energiantuotannon ja yhteist
Ribbon FINLAND 100
innovation
Digital Co-Teaching
Technological progress changes teaching. At best, digitalization makes teachers’ jobs easier. With the Digital Co-Teaching, information and communication technologies can be genuinely welcomed to assi
Ribbon FINLAND 100
innovation
Money Flow Challenge
Money Flow Challenge allows young people to learn about key issues in managing personal finances, from planning income and expenses to investment and loans, all through a game!
Ribbon FINLAND 100
innovation
Arviointijuna
Arviointijuna on esi- ja alkuopetukseen kehitetty sähköisesti käytettävä työkalu, joka tekee oppimisesta näkyvää oppilaalle itselleen, heidän huoltajilleen ja opettajalle. Oppijasta tulee oman oppimis
Ribbon FINLAND 100
innovation
VerDi
This innovation helps teachers and students learn digital skills utilizing methods from peer learning. Newly trained students teach younger students and thus skills are systematically passed down from
Ribbon FINLAND 100
innovation
From High School to University
A model for creating personalized learning paths from high school to university using virtual reality.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Ippo
The Ippo unit is built on sessions about different strengths. These sessions can be part of lessons in any subject. This unit helps students recognize their own strengths and build their learning skil
Latest news 6.12.2017

The next 100 years of Finnish education

Finland is known for its excellent education system. On December 6th, Finland is celebrating the centenary of its independence. We asked some of the leading education experts to share their insights on how the next 100 years of education should look like in Finland. This is how they responded.
News

About Finland 100

news
31.1.2017
The Final 25 Finnish Projects Have Been Announced!
We are conducting an ambitious trialling of 100 Finnish projects in schools across Finland. Over the course of the next year, the final twenty-five projects will be practiced in schools and developed
news
23.11.2016
HundrED grows and goes global
HundrED London office opens, new countries to join HundrED, 10 international HundrED events and prominent new shareholders announced
article
15.11.2016
An Introduction to the Finnish Way of Educating
For those in the know, the Finnish system is the pinnacle of how to do education. With shorter days, less homework, and better results it’s hard to see how they manage to do it. So let’s look at how i
news
26.8.2016
100 Finland - what to expect in the Fall of 2016
Education is under an extensive transformation in Finland. The new Finnish national core curricula was published in December 2014 and will be officially implemented into schools nation-wide beginning