We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Spotlight 2017

Finland 100

We selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. HundrED is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Discover Innovations

Discover innovations

Your Choice
Junior high school students innovate and implement various lifestyle changes in their schools focusing on exercise and nutrition. The model is based on student-partici...
Exercise, High school, Junior high school, Participation, School lunch, Wellbeing
223 views
Icehearts
Icehearts-toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla. Se tarjoaa lapsilähtöistä, kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista tukea koulutyöhön eri...
Hyvinvointi, iltapäivätoiminta, joukkueurheilu, kasvatus, Kodin ja koulun yhteistyö, kokonaisvaltainen tuki, Koulupudokkuus, Lapsilähtöisyys, Osallisuus, perhetyö, Syrjäytymisen ehkäisy, turvallisuus, Varhainen puuttuminen
202 views
Youth Academy
While most people agree that there should be more collaboration between schools and businesses, these good intentions still face plenty of obstacles. This innovation p...
business collaboration, Collaboration, Entrepreneurship, Reformed Finnish National Core Curriculum
202 views
Be Active
Liikunta on hyväksi havaittu keino oppilaiden yhdistämiseen. Tämä paketti sisältää esimerkkejä siitä, millä tavoin integraatiota on lähdetty edistämään liikunnan avull...
Hyvinvointi, Inkluusio, Integraatio, Liikunta, monimuotoisuus
129 views
IPPO
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla ...
Itsearviointi, Luonteenvahvuudet, Motivaatio, Oppimaan oppimisen taidot, Oppimisympäristö, Vuorovaikutustaidot
1 464 views
The Satakieli News
The innovation allows students to create media content and work in an inclusive environment with special-needs students as well as their non-disabled peers. Young peop...
Critical Thinking, inclusive teaching, Media education, Media Literacy, Multiliteracy, News, Phenomenon-based learning
499 views
Kielitietoinen opetus
Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen ...
Integraatio, Kielitietoisuus, Monikielisyys, Oppitunnin rakenne, Tekstilaji, Tiedonalan kieli
628 views
Eläimet opettajina
Innovaatiossa lapset oppivat itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja eläintenhoidon kautta. Eläimet ovat keskeinen osa kouluyhteisöä ja läsnä niin oppitunneilla kuin va...
Aktiivinen toimijuus, Biologia, Eläimet, Huolehtiminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Maantieto, Oppimisen omistajuus, Syrjäytymisen ehkäisy, Terveystieto, Vuorovaikutustaidot, Yhteistyö, Ympäristöoppi
126 views
Seppo
Seppo on helppokäyttöinen työkalu, jolla opettaja voi muuttaa oppitunnin innostavaksi ja oppilaita motivoivaksi peliksi. Oppilaat ratkovat tehtäviä älylaitteiden välit...
Mobiilisovellus, Motivaatio, Oppimispeli, Oppimispelialusta, Pelillistäminen, Ulkona oppiminen, Yhteistoiminnallisuus
490 views
Opetuspelisali
Opetuspelisali on kouluun rakennettava tila, jossa oppiminen tapahtuu pelien avulla. Tila toimii uudenlaisena oppimisympäristönä sekä oppituntien aikana että niiden ul...
Hyötypelit, Opetuspelit, Oppimisympäristö, Pelillisyys, Tilasuunnittelu
149 views
Reforming The Local Curriculum
This innovation helps you integrate a new teaching module into the local curriculum. This allows education to be all-encompassing without separate study modules. We in...
Change management, Decision-making, Finnish national core curriculum, Management, Reforming curricula, Robotics, Structuring teaching, Technology education
214 views
Opentunti.fi
Opentunti.fi on alusta opetuksen kehittämiseen koulun sisällä, mutta myös yli koulu- ja kuntarajojen. Opentunti helpottaa opettajan arkityötä. Opettajat voivat suunnit...
Avoimuus, Hyvät käytännöt, Joukkoistaminen, Kurssisuunnitelma, Opettaja, Opetus, Opetuskokeilut, Pedagogiikka, Suunnittelu, Tuntisuunnitelma, Yhteistyö
1 005 views