Spotlight 2017

Finland 100

We selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. HundrED is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Discover innovations

Ribbon FINLAND 100
innovation
Internet of Things
This multidisciplinary programming unit is a model that allows programming to be applied to various different subjects. At the same time, students will have a chance t...
3D printing, Arts, Biology, Crafts, Functional items, Geography, Learning By Doing, Math, Multidisciplinary
Ribbon FINLAND 100
innovation
ViLLE
The ViLLE eLearning path makes it possible to enhance and differentiate teaching. It introduces gamified, automatically assessed and motivating tasks into math, progra...
Digitalization, Elementary school, Evaluation, Gamification, High school, Junior high school, Language, Learning path, Math, Mother tongue and literature, Online platform, Personalized Learning, Programming
Ribbon FINLAND 100
innovation
Opetuspelisali
Opetuspelisali on kouluun rakennettava tila, jossa oppiminen tapahtuu pelien avulla. Tila toimii uudenlaisena oppimisympäristönä sekä oppituntien aikana että niiden ul...
Hyötypelit, Opetuspelit, Oppimisympäristö, Pelillisyys, Tilasuunnittelu
Ribbon FINLAND 100
innovation
Kasvan Education
Kasvan is a web application for students, teachers, parents and the principle in K-12 Education. It aligns the curriculum learning goals in your school by visualizing ...
21st Century Skills, Assessment, Common Core Standards, continual assessment, curriculum management, interests and strengths, multidisciplinary learning, Personalized Learning, portfolio learning, Self-assessment, The national curriculum in England
Ribbon FINLAND 100
innovation
Teatterilähtöiset menetelmät opetuksessa
Innovaatiossa avataan kolme erilaista tapaa opettajalle tuoda teatterilähtöisiä menetelmiä ja draamakasvatusta osaksi opetustyötä ja lapsen koulunkäyntiä. Innovaatio o...
Draamakasvatus, Draamamenetelmät, Empatiakasvatus, Kokemuksellinen oppiminen, Kulttuurikasvatus, Oppimisympäristö
Ribbon FINLAND 100
innovation
Maailman suurin vanhempainilta
Maailma muuttuu nopeasti, samoin koulu. Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä kouluissa tapahtuu,...
Kodin ja koulun yhteistyö, Koulun tulevaisuus, Osallisuus, Vanhempainilta
Ribbon FINLAND 100
innovation
Municipal Education Development Plan
Municipal Education Development Plan, School Development Plan and Teacher Development Plan are development plans meant for education and training providers. They combi...
education planning, education system, Management, Providing education, strategic management
Ribbon FINLAND 100
innovation
NEST
NEST is a model that helps you provide instruction that keeps every student on top of their studies. It considers students' different circumstances and needs.
dropping out of school, individual learning paths, leadership, Marginalization, multidisciplinary modules, multiprofessionalism, Organizing Education, ownership of learning, studying at ones own pace
Ribbon FINLAND 100
innovation
Digitizing a rural school
The digital leap doesn’t need to be a leap into the unknown. A rural school can become digitized step by step, genuinely and methodically strengthening their own local...
Digitalization, Globalisation, ICT, information and communications technology, Infrastructure, locality, School culture, village schools
Ribbon FINLAND 100
innovation
Mehackit (in Finnish)
Mehackit järjestää robotiikan ja ohjelmoinnin kursseja yläkouluissa ja lukioissa. Kursseilla nuoret pääsevät oppimaan ohjelmoinnin alkeet ja rakentamaan itse teknologi...
Luova teknologia, Ohjelmointi, Robotiikka, Sonic Pi, Teknologia
Ribbon FINLAND 100
innovation
Buddyschool
Innovaatiossa isot ja pienet oppilaat kokoontuvat yhteiseen opetustuokioon, joka on osa oppituntia ja koulutyötä. Vanhemmat oppilaat ovat suunnitelleet opetuskokonaisu...
Eri-ikäiset oppijat, Kielitietoisuus, Maahanmuuttajuus, Opettamalla oppiminen, Oppimismotivaatio, Oppimisympäristö, Vuorovaikutustaidot, Yhteisöllisyys, Äidinkieli ja kirjallisuus
Ribbon FINLAND 100
innovation
Paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen
Innovaation avulla voit sisällyttää uuden opetuskokonaisuuden osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. Näin syntyy selkeä koulutuksellinen jatkumo, eikä opintokokonaisuu...
Hallinto, Johtaminen, Muutosjohtaminen, Opetuksen järjestäminen, Opetussuunnitelma, Opetussuunnitelman uudistaminen, Päätöksenteko, Robotiikka, Teknologiakasvatus