We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Finland 100

We have selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. The Finland 100 project is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Discover Innovations

Discover innovations

Finland
Kohti kestävää kehitystä
Innovaation avulla koulua voi kehittää kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävää kehitystä tarkastellaan sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta, joiden tar...
Ekologinen kestävyys, Hyvinvointi, Kestävä kehitys, Laatuajattelu, OKKA-säätiö, Oppilaitosten sertifikaatti, Sosiaalinen kestävyys, Toimintakulttuuri, Ympäristöystävällisyys
420 views
Finland
Run, jump, learn!
Learning by doing is an effective way of generating in-depth understanding of a subject. Run, jump, learn! provides easy ways to incorporate physical activities into t...
Action-Based Learning, Active Learning, Active School, Active School, comprehensiveness
1619 views
Finland
The Child-Oriented Model for Wellbeing
The child-oriented model for wellbeing improves students’ behavior and communication education with support in three stages. Students are given support that focuses on...
Bullying Prevention, child-orientation, Communication skills, developing pedagogy, Emotional skills, general support, Home and school partnership, inclusive instruction, intensified support, solution-oriented school practices, special support, three-stage support, Wellbeing
1463 views
Finland
School Culture of Team Learning
Team learning is a profound learning approach that also changes the school's operating culture; both the student and the teacher have their own independent role as a c...
co-operation skills, democratic schools, individual learning paths, Participation, Strength pedagogy, Teamwork
1216 views
Finland
Kaikki kuvaa
Kaikki kuvaa -sivusto opettaa lapsille ja nuorille elokuvan tekemistä helposti ja hauskasti. Se tarjoaa kasvattajien käyttöön havainnolliset videotutoriaalit, jotka jo...
Elokuvakasvatus, Mediakasvatus, Monilukutaito, Vuorovaikutustaidot, Yhteisöllisyys
293 views
Finland
Run, Jump, Learn!
Tekemällä oppiminen on tehokas tapa tuottaa syvällistä ymmärrystä opittavasta asiasta. Run, jump, learn! Tarjoaa helposti toteutettavia tapoja tuoda toiminnallistamist...
Kokonaisvaltaisuus, Liikkuva koulu, Tekemällä oppiminen, Toiminnallinen oppiminen
537 views
Finland
Lapsilähtöinen hyvinvointimalli
Lapsilähtöisessä hyvinvointimallissa käyttäytymistä ohjataan kolmiportaisen tuen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen näkökulmasta. Oppilaita tuetaan tavalla, jossa o...
Erityinen tuki, Hyvinvointi, Inklusiivinen opetus, Kolmiportainen tuki, Koulun ja kodin yhteistyö, Lapsilähtöisyys, Pedagoginen kehittäminen, Pedagoginen tuki, Tehostettu tuki, Tunnetaidot, Vuorovaikutustaidot, Yleinen tuki
2796 views
Finland
From High School to University
A model for creating personalized learning paths from high school to university using virtual reality.
Distance learning, High school, Learning to Learn, Open University, Personalized Learning, Personalized Learning, Recognition of Skills, University Studies, Virtual Reality, Virtual Teaching
1050 views
Hundred 2019
Student Agents
Student Agents equips young people to share their ICT skills with their whole school community, supporting and training teachers and students alike. This comprehensive...
Collaborative Learning, Teacher Development, Technology
1818 views
Finland
Mutku Maker Space
The innovation transforms a school space into an environment that supports creative thinking and brainstorming. The space plays a part in design education, as well. Mu...
Creativity, Design education, Design Thinking, Learning Environment, Maker Culture, Problem Based Learning
746 views
Finland
Yhdessä!
Digitaalisia työkaluja ja -alustoja hyödyntämällä oppilaat tuottavat pienryhmissä itseohjautuvasti opetussuunnitelmasta ja elämästä johdettuja monimediallisia eri aihe...
Autonomia, Digitaalisuus, Ilmiöoppiminen, Monialainen, Osallistuminen, Projektityöskentely, Sisällöntuotanto, Tvt-taidot, Yhteisöllisyys
543 views
Finland
Maailman suurin vanhempainilta
Maailma muuttuu nopeasti, samoin koulu. Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä kouluissa tapahtuu,...
Kodin ja koulun yhteistyö, Koulun tulevaisuus, Osallisuus, Vanhempainilta
539 views