We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Finland 100

We have selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. The Finland 100 project is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Discover Innovations

Discover innovations

Finland
Maailman suurin vanhempainilta
Maailma muuttuu nopeasti, samoin koulu. Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä kouluissa tapahtuu,...
Kodin ja koulun yhteistyö, Koulun tulevaisuus, Osallisuus, Vanhempainilta
547 views
Finland
Young Business Generations
Young Business Generations offers a digital business course unit for upper secondary education. Courses are based on innovative pedagogical solutions and materials fro...
Business Skills, Commercial competence, digital learning environment, Engaging, professional skills
133 views
Finland
Hautomo
Innovaatiossa opiskelijat tekevät itsenäisesti projekteja omista intohimon alueistaan. Projekteissa keksitään uutta ja luovuuden konkretisoituminen mahdollistetaan yht...
Intohimo, Luovuus, Projektioppiminen, Tulevaisuuden taidot, Työelämätaidot, Vahvuudet
134 views
Finland
eTapIt
With the eTapIt concept, the student learns to develop a digital edugame from ideation, to planning content, to implementation. The teacher doesn’t need prior experien...
Blended Learning, Coding, Crafts, Edugames, Game development, Learning By Doing, Learning games, Math, Multidisciplinary Learning, Multiliteracy, Primary education, Programming
247 views
Finland
Kyläkoulun digitalisointi
Digiloikan ei tarvitse olla hyppy tuntemattomaan. Kyläkoulun digitalisointi voi edetä omien lähtökohtiensa mukaan vaihe vaiheelta, aidosti ja suunnitelmallisesti vahvi...
Digitalisaatio, Globalisaatio, Infrastruktuuri, Kyläkoulu, Paikallisuus, Tieto- ja viestintäteknologia, Toimintakulttuuri
109 views
Finland
Language Conscious Teaching
Language consciousness means being mindful of the features of texts and language as well as situations where language is used. This method especially supports first an...
Content specific language, Integration, Language Awareness, Language consciousness, Lesson structure, Multiculturalism, Multilingual, Text genre
399 views
Finland
Satakieliset uutiset
Innovaatiossa koululaiset tekevät itse mediasisältöjä ja työskentelevät inklusiivisessa ryhmässä, jossa toimii sekä kehitysvammaisia että muita oppilaita. Nuoret teke...
Ilmiöoppinen, Inklusiivinen opetus, Mediakasvatus, Monilukutaito, Uutiset
102 views
Finland
Tiimioppimisen koulukulttuuri
Tiimioppiminen on syvällinen oppimismuoto, joka muuttaa myös koulun toimintakulttuuria: sekä oppilaalla että opettajalla on oma itsenäinen roolinsa yhteisöllisenä toim...
Demokraattinen koulu, Osallisuus, Tiimioppiminen, Vahvuuspedagogiikka, Yhteistyötaidot, Yksilöllinen oppiminen
317 views
Finland
ViLLE
Sähköinen opintopolku ViLLe mahdollistaa opetuksen tehostamisen ja eriyttämisen. Se tuo pelilliset, automaattisesti arvioidut ja motivoivat tehtävät osaksi matematiika...
Alakoulu, Arviointi, Digitalisaatio, Lukio, Matematiikka, Ohjelmointi, Opintopolku, Pelillistäminen, Verkkoalusta, Yksilöllinen oppiminen, Yläkoulu, Äidinkieli ja kirjallisuus
306 views
Finland
Yle Triplet
Tripletin avulla edellisillan uutiset ovat seuraavan päivän oppimateriaalia. Sovelluksen avulla voi parantaa oppilaiden medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua uutiste...
Mediakasvatus, Mediakriittisyys, Medialukutaito, Uutiset
261 views
Finland
Tavoitemittari
Tavoitemittari on konkreettinen oppimisen tueksi rakennettu työkalu. Se auttaa oppilasta hahmottamaan kurssin tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Tavoitemittarin avull...
Arviointi, Arviointityökalu, Eriyttäminen, Itsearviointi, Matematiikka, Tavoitteellisuus, Yksilöllinen oppiminen
266 views
Finland
Pienten lasten tiedekasvatus
Innovaatiossa tiedekasvatusta toteutetaan lapsilähtöisesti projektioppimisen periaatteita noudattaen. Innovaatio tarjoaa konkreettiset työkalut toteuttaa tiedekasvatus...
Ilmiöpohjainen oppiminen, Kemia, kokeellisuus, Luonnontiede, projektioppiminen, Tiedekasvatus
284 views