We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Spotlight 2017

Finland 100

We selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. HundrED is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Discover Innovations

Discover innovations

The conflict resolution simulation
Conflicts can be resolved by teaching negotiation skills to young people. The Crisis Management Initiative (CMI) is an organisation founded by President and Peace Nobe...
Conflict resolution, Crisis Management Initiative, negotiation skills, Role Play, simulation
1 742 views
Stress Free Area ®
The concept helps create sensory friendly environments by removing unconsciously disrupting factors from schoolrooms. The concept is implementable for teaching facilit...
ergonomics, interior design, Learning Environment, multisensory design, multisensory ergonomics, Sensory friendly, Sensory friendly design, stress factors
581 views
Lapsilähtöinen hyvinvointimalli
Lapsilähtöisessä hyvinvointimallissa käyttäytymistä ohjataan kolmiportaisen tuen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen näkökulmasta. Oppilaita tuetaan tavalla, jossa o...
Erityinen tuki, Hyvinvointi, Inklusiivinen opetus, Kolmiportainen tuki, Koulun ja kodin yhteistyö, Lapsilähtöisyys, Pedagoginen kehittäminen, Pedagoginen tuki, Tehostettu tuki, Tunnetaidot, Vuorovaikutustaidot, Yleinen tuki
2 982 views
Hello Ruby
Hello Ruby teaches computational thinking to children by combining artistic activity with learning about algorithms. Children also discuss intriguing ideas related to ...
algorithm, Arts, Coding, Computational thinking, computers, STEAM
2 158 views
VerDi
This innovation helps teachers and students learn digital skills utilizing methods from peer learning. Newly trained students teach younger students and thus skills ar...
Collaborative Learning, Digitalization, Digital skills, ICT, Learning by teaching, Peer learning
237 views
Lukumummit ja -vaarit
Lukumummit ja -vaarit käyvät koulussa lukemassa yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lukemiseen lisätukea. Lukutuokion aikana oppilas saa tehtävään koulutet...
Lukivaikeus, Lukutaito, Maahanmuuttajuus, Seniorit, Vapaaehtoistyö, Vuorovaikutustaidot, Äidinkieli ja kirjallisuus
543 views
Satakieliset uutiset
Innovaatiossa koululaiset tekevät itse mediasisältöjä ja työskentelevät inklusiivisessa ryhmässä, jossa toimii sekä kehitysvammaisia että muita oppilaita. Nuoret teke...
Ilmiöoppinen, Inklusiivinen opetus, Mediakasvatus, Monilukutaito, Uutiset
111 views
EMMA Math
Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumää...
Lukumäärien hahmottaminen, Matemaattinen ajattelu, Matematiikka, Tekemällä oppiminen
297 views
Ateljee
Hyvänkin lukutaidon omaava oppilas tarvitsee motivaatiota kehittyäkseen vielä paremmaksi lukijaksi, kun taas vasta lukemaan opettelevien oppilaiden on tärkeä saada luk...
Eriyttäminen, Lukemisen ilo, Lukutaito, Monilukutaito, Oppimaan oppiminen, Äidinkieli ja kirjallisuus
5 364 views
Seppo
Seppo on helppokäyttöinen työkalu, jolla opettaja voi muuttaa oppitunnin innostavaksi ja oppilaita motivoivaksi peliksi. Oppilaat ratkovat tehtäviä älylaitteiden välit...
Mobiilisovellus, Motivaatio, Oppimispeli, Oppimispelialusta, Pelillistäminen, Ulkona oppiminen, Yhteistoiminnallisuus
527 views
Strong Together – Evolving School
In this innovation the students improve their school together with the rest of the school community. The focus is on learning and school satisfaction using a game. Eve...
Argumentation skills, Community, Democracy, Emotional skills, Engaging, Gamification, Grouping, Improving satisfaction, Influencing, Interaction skills, Listening, Participation, School satisfaction, Supporting and developing learning
504 views
Language, communication & technology
The innovation includes useful tips for teaching languages, with a special emphasis on language education aimed at strengthening students' ability to work in different...
Assessment, e-learning, Foreign languages, Language Awareness, Language education, sharing know-how, showing your skills
739 views