We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Spotlight 2017

Finland 100

We selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. HundrED is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Discover Innovations

Discover innovations

Verkkopetotoiminta
Opettajien vertaistutortoiminnassa ylä- ja alakoulujen opettajat toimivat tutoreina oman paikkakuntansa opetushenkilöstölle tarjoten koulutusta, vertaistukea ja käytän...
Digitalisaatio, Tieto- ja viestintäteknologia, täydennyskoulutus, Vertaisoppiminen, Vertaistutorointi
160 views
Kyläkoulun digitalisointi
Digiloikan ei tarvitse olla hyppy tuntemattomaan. Kyläkoulun digitalisointi voi edetä omien lähtökohtiensa mukaan vaihe vaiheelta, aidosti ja suunnitelmallisesti vahvi...
Digitalisaatio, Globalisaatio, Infrastruktuuri, Kyläkoulu, Paikallisuus, Tieto- ja viestintäteknologia, Toimintakulttuuri
134 views
The Gaming Room
The Gaming Room is a space created and built in schools where learning takes place through games. The space functions as a new kind of learning environment both during...
Educational games, Gamification, Learning Environment, serious games, space planning
772 views
A Solution-Focused Mindset in A City
In the innovation, all elementary schools in the city are trained to use the solution-focused approach. The training makes it possible to use the approach in all commu...
Community, Leadership, Teacher Development
2 071 views
INTO
INTO is an innovation for carrying out a goal oriented and analytical crafts process. In this innovation the student will plan, recognize, verbalize and document a cra...
Crafts, digital, Learning skills, Self-evaluation, student participation, technology, thinking skills
314 views
Ateljee
Hyvänkin lukutaidon omaava oppilas tarvitsee motivaatiota kehittyäkseen vielä paremmaksi lukijaksi, kun taas vasta lukemaan opettelevien oppilaiden on tärkeä saada luk...
Eriyttäminen, Lukemisen ilo, Lukutaito, Monilukutaito, Oppimaan oppiminen, Äidinkieli ja kirjallisuus
6 125 views
Strong Together – Evolving School
In this innovation the students improve their school together with the rest of the school community. The focus is on learning and school satisfaction using a game. Eve...
Argumentation skills, Community, Democracy, Emotional skills, Engaging, Gamification, Grouping, Improving satisfaction, Influencing, Interaction skills, Listening, Participation, School satisfaction, Supporting and developing learning
535 views
Sinä olet…
Sinä olet… on Jenni Pääskysaaren menestyskirjojen Tyttö sinä olet… (Otava 2015) ja Poika sinä olet… (Otava 2016) synnyttämän ilmiön pohjalle rakennettu kattava tehtävä...
Hyvinvointi, Itsetuntemus, Itsetunto, ryhmähenki, Sosiaaliset taidot
129 views
VerDi
This innovation helps teachers and students learn digital skills utilizing methods from peer learning. Newly trained students teach younger students and thus skills ar...
Collaborative Learning, Digitalization, Digital skills, ICT, Learning by teaching, Peer learning
291 views
Building a school for tomorrow
When experts from different backgrounds come together and make a detailed plan, you will create a school that brings all key services for children and youth under the ...
Building, city planning, Learning Environment, operating model, public-private partnership, School building, School design, service center, zoning
650 views
KuntaKesu
KuntaKesu, KouluKesu ja OpeKesu ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjän käytössä olevia kehittämissuunnitelmia, joissa kunnan omat kehittämistarpeet yhdistyvät valta...
Johtaminen, Koulutuksen järjestäminen, koulutuksen suunnittelu, Koulutusjärjestelmä, strateginen johtaminen
207 views
Run, jump, learn!
Learning by doing is an effective way of generating in-depth understanding of a subject. Run, jump, learn! provides easy ways to incorporate physical activities into t...
Action-Based Learning, Active Learning, Active School, Active School, comprehensiveness
1 705 views