We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Annemari Kuhmonen
Jesse Pehu
Veera Toivonen
Maija Huhta

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared puolimatkan koululaisia
Finland
Malli koulun jatkuvaan kehittämiseen

Yhdessä osaamme - kehittyvä koulu

Marker Hyvinkää, Suomi
Innovaatiossa oppilaat kehittävät yhdessä koko muun kouluyhteisön kanssa omaa kouluaan oppimisen ja kouluviihtyvyyden näkökulmasta pelillisen menetelmän avulla. Kehittämiseen osallistetaan oppilaat, vanhemmat ja opetushenkilökunta.
Introduction

Mistä on kyse?

“Menetelmä soveltuu käytettäväksi missä tahansa koulussa tai luokassa ympäri maailman. Parasta on, että sen avulla sitoutetaan kaikkia koulussa toimivia, erityisesti oppilaita.”

-Jesse Pehu, rehtori, Hyvinkää

Koulun kehittäminen niin oppimisen kuin kouluviihtyvyyden näkökulmasta on ajankohtaista ympäri maailmaa. Kehittämiseen ja erilaisten muutosten tekemiseen voidaan tarttua monella tasolla. Usein kuitenkin tarttumisen taso noudattaa ylhäältä alaspäin etenevää mallia ja liian monesti päätöstentekoprosessissa muutosten ja kehittämisen keskiössä olevat oppilaat jäävät ilman vaikuttamismahdollisuuksia.

Koulussa oppiminen koskee ennen kaikkea oppilaita ja kouluviihtyvyydellä on osansa esimerkiksi oppimismotivaatioon vaikuttavana tekijänä. Koulujen kehittämisessä tulisikin huomioida oppilaiden osallisuus jokaisessa kehittämisen vaiheessa – ideoinnissa, kokeilemisessa, toteutuksessa ja reflektoinnissa.

Kehittyvä koulu -innovaatiossa omaa koulua kehitetään oppilaslähtöisesti etenkin oppimisen ja kouluviihtyvyyden näkökulmasta.

Innovaatiossa koulun oppilaiden lisäksi koulun opetushenkilökunta sekä vanhemmat osallistetaan koulun kehittämiseen siihen tehdyn vaiheittain etenevän Kehitetään oppimista yhdessä -pelin avulla.

Pelissä on seitsemän vaihetta:

  • esivalmistelut
  • pelin virallinen aloitustilaisuus
  • Ideointi
  • ideoiden pudotuspelit oman luokan kesken
  • ideoiden pudotuspelit opettajien kanssa
  • ideoiden pudotuspelit vanhempien kanssa ja
  • ideoiden esitys johtoryhmälle.
  • Vaiheiden avulla kaikista kerätyistä ideoista karsitaan kolme toteuttamiskelpoisinta ideaa. Peli päättyy voittajaideoiden palkitsemistilaisuuteen.

Konkreettisten kehittämisehdotusten ja niihin tarttumisen lisäksi tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan oppimista kehittämisen näkökulmasta sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Opettajille innovaatio tarjoaa kattavan mahdollisuuden kehittää opetustaan kaikille tehokkaammaksi sekä päästä lähemmäs oppilaiden ajatuksia oppimisesta ja koulussa viihtymistä.

Malli koulun jatkuvaan kehittämiseen ja kehittämisen menetelmänä toimivan pelin käyttöön luotiin lukuvuoden 2016-2017 aikana. Mallin prototyypin kehitti Laurea-ammattikorkeakoulun projektijohtamisen opiskelijatiimi syksyn 2016 aikana palvelumuotoilun menetelmien avulla yhteistyössä Puolimatkan koulun oppilaiden ja opettajien kanssa. Syntynyttä konseptia testattiin keväällä 2017. Testausvaiheen organisoi Laurean opiskelijatiimi yhdessä Puolimatkan rehtorin ja vastuuopettajien kanssa.

Innovaation stepeissä avataan pelin valmistelun vaiheet sekä tarjotaan materiaali pelin toteuttamiseen.

Read more ›
Intended Outcomes
270
Views
6 - 16
Age Group
2017
Established
Resources Needed
Rehtori lisäksi kaksi sitoutunutta vastuuopettajaa, aikaa toteutuksen suunnitteluun sekä henkilökunnan ja oppilaiden perehdytykseen.
HundrED Criteria
innovativeness
Kaikki kehittävät koulua, oppimista ja viihtyvyyttä - yhdessä.
impact
Innovaatio sitouttaa kaikkia koulussa toimivia. Erityisesti oppilaat pääsevät vaikuttamaan opetuksen ja viihtyvyyden kehittämiseen.
scalability
Menetelmää voidaan käyttää missä tahansa koulussa tai luokassa ympäri maailman.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Roolit
Koulun kehittäminen edellyttää koulun eri osapuolten sitoutumista toimintaan. Niin opettajilla, oppilailla, vanhemmilla kuin koulun johtoryhmällä on jokaisella omat roolinsa Kehitetään yhdessä oppimista - pelin toteutuksessa ja näin koulun koko kehittämisprosessissa.
Read more
02
Pelin alustus
Peli on prosessi ja kaikki matkan aikana opittu on merkityksellinen osa kokonaisuutta. Huomioitavaa on, että vain täsmällisiä ohjeita noudattamalla voidaan edetä kohti konkretiaa, joten johdonmukainen eteneminen on pelissä onnistumisen edellytys.
Read more
03
Pelin aloitustilaisuus
Koko koulun yhteisessä tilaisuudessa rehtori pitää aloituspuheen ja julistaa pelin alkaneeksi.
Read more
04
Ideointia luokissa
Tunnin kesto on noin 45 minuuttia.
Read more
05
Vaihe 1: Ideoiden pudotuspeli oman luokan kesken
Tunnin kesto on noin 45 minuuttia.
Read more
06
Vaihe 2: Ideoiden pudotuspeli koulun opettajien kesken
Kaikki ideat laitetaan esille opettajanhuoneeseen opettajien luettavaksi. Jos kyseessä on yhtenäiskoulu, tulee alakoulun ja yläkoulun ideat esitellä erillään toisistaan.
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

Annemari Kuhmonen
Jesse Pehu
Veera Toivonen
Maija Huhta
Innovator
Used in