We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Linda Liukas

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared hello ruby skidit festarit    otso kaijaluoto  39
Hundred 2019
Konsepti ohjelmoinnillisen ajattelun opettamiseen alakouluikäsille

Hello Ruby

Marker Helsinki, Suomi
Hello Ruby opettaa lapsille, miten tietokoneet ajattelevat. Tämä harjoitus yhdistää kuvataiteen ja algoritmeista oppimisen. Harjoitukseen kuuluu keskustelu siitä, miten ihmiset ja tietokoneet eroavat.
Introduction

Mistä on kyse?

Linda Liukas
“Antaaksemme lapsille valmiudet kohdata tulevaisuuden haasteet, on tärkeää, että heillä on vahva ymmärrys siitä, missä tietokoneet ovat hyviä ja missä ihmiset ovat hyviä.”

Linda Liukas

Ohjelmistot hallitsevat maailmaamme yhä enemmän. Pärjätäkseen tulevaisuudessa lasten tulee olla pelottomia ja luovia kohdatessaan teknologiaa. Ohjelmoinnissa on kyseessä ilmaisusta, luovuudesta sekä käytännön toteutuksesta.

Iso osa arkeamme kuluu ruudun ääressä. Siksi Hello Ruby pyrkii tutkimaan ohjelmoinnin konsepteja ruuduitta. Voimme opettaa oppilaille paljon ohjelmoinnin logiikasta ja kulttuurista jo ennen kuin terminaali avataan.

Hello Ruby tarjoaakin oppilaille, vanhemmille ja opettajille värikkäitä, hauskoja ja luovia tapoja oppia ohjelmoinnillista ajattelua. Konsepti pohjautuu Linda Liukkaan maailmalla menestyneeseen lastenkirjaan, joka on käännetty yli 22:lle eri kielelle.

Innovaation stepeissä esitellään yksi Hello Ruby -harjoitus. Tämä harjoitus tutkii algoritmin konseptia ilman tietokonetta. Algoritmi on vaiheittainen menetelmä ongelmanratkaisuun. Ohjelmoinnissa algoritmeja voidaan käyttää ratkaisemaan erilaisia ongelmia yhä uudelleen.

Tämä harjoitus osoittaa myös sen, miten tietokoneet ja ihmiset ovat hyviä eri asioissa ja miten algoritmeja voi käyttää taiteen luomisessa.

Tehtävän suorittaakseen oppilaat:

  • Osallistuvat yhteistoiminnallisiin keskusteluihin vertaisten ja aikuisten kanssa pienissä ja isommissa ryhmissä.
  • Käyttävät opittuja sanoja ja lauseita keskusteluissa, jatkaen toisten ideoita ja ilmaisten omia ajatuksiaan selkeästi. 
  • Toteuttavat luovuuden avulla algoritmiin perustuvan taideteoksen.

 

Tätä harjoitusta voi käyttää itsenäisesti tai muiden ohjelmointitehtävien lisäksi.

Read more ›
Intended Outcomes
322
Views
5 - 9
Age Group
2014
Established
Resources Needed
Paperia, maaleja ja kyniä.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että lapsia autetaan ymmärtämään, missä asioissa ihmiset ovat hyviä ja missä tietokoneet ovat hyviä.
Tehtävä ohjaa lapset ymmärtämään, miten tietokoneella voi luoda, keksiä ja rakentaa.
Tämä tehtävä vaatii vain kyniä ja papereita!
Posts

See this innovation in action.

Comment
Attractive coding for kids
Bogdan Badiu
Comment
As a teacher, it has been easy to teach coding with playing and doing fun rehearsals with Ruby and her friends. With them, our class got familiar with algorithmic thinking. I suppose, every pupil in my class now know, what the algorithm means. The pupils noticed algorithm belongs to our daily life. For example coding their own school way was an interesting project for every pupil. How many steps, turns, stops and so on! Finally they had their own school way codemap. Planning and coding dance in groups was one of the most memorable lessons. Everyone was dancing … and coding!
S

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Valmistelut
Harjoitus on yksinkertainen valmistella.
Read more
02
Aluksi (5 minuuttia)
Aloita puhumalla oppilaiden kanssa siitä, mitä algoritmit ovat. Tietääkö joku, mikä algoritmi on?
Read more
03
Oman taidealgoritmin kirjoittaminen (15 minuuttia)
Kerro oppilaille, että heistä tulee nyt tietokone. Jokainen saa luoda tehtävän lopussa oman algoritminsa.
Read more
04
Aktiviteetti (15 minuuttia)
Pyydä lapsia ottamaan tarvikkeensa (kynän ja algoritmin) ja istumaan tasavälein ison paperin ympärille. Kerro heille, että sinä olet nyt ohjelmoija ja he ovat tietokone.
Read more
05
Päätöskeskustelu (10 minuuttia)
Kun paperi on täynnä, pyydä lapsia katsomaan teosta.
Read more
06
Kotitehtävä
Kotitehtäväksi annetaan tehtävä, joka ohjaa ajattelemaan ihmisten ja tietokoneiden välisiä eroavaisuuksia.
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

Linda Liukas
Innovator
Used in