We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

ViLLE

Sähköinen opintopolku

Sähköinen opintopolku ViLLe mahdollistaa opetuksen tehostamisen ja eriyttämisen. Se tuo pelilliset, automaattisesti arvioidut ja motivoivat tehtävät osaksi matematiikan, ohjelmoinnin ja äidinkielen opetusta helpottaen samalla opinnoissa edistymisen seurantaa.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2015

Established

-

Children

1

Countries
Target group
All
Updated
March 2017
ViLLE on yksilöllisen oppimisen mahdollistava työkalu, jossa oppimista tuetaan käyttämällä uudenlaista oppimisanalytiikkaa

About the innovation

Mistä on kyse?

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia myös oppimiselle. Sähköinen opintopolku ViLLE onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka digitalisaatio on tuotu tukemaan oppimista mielekkäällä tavalla. ViLLE on yksilöllisen oppimisen mahdollistava työkalu, jossa oppimista tuetaan käyttämällä uudenlaista oppimisanalytiikkaa.

ViLLEn opintopolut on kehitetty jatkumoksi alakoulusta aina yliopistoon saakka. Opintopolut sisältävät oppilaille valmiita matematiikan, ohjelmoinnin ja äidinkielen tehtäviä, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti omaan tahtiin ja omaa taitotasoa vastaavia tehtäviä tekemällä. Näin oppilas toimii omalla lähikehityksen vyöhykkeellä ja opetuksen eriyttäminen käy automaattisesti. ViLLEn avulla oppilas harjoittelee uusia taitoja runsaan toiston avulla, mikä on oleellista uusien taitojen oppimisessa ja sisäistämisessä – oppilas saattaakin tunnin aikana tehdä vaivatta jopa 150–200 tehtävää.

Opintopolut sisältävät automaattisen arvioinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että oppija saa tehtävien ratkaisuista välittömän palautteen, minkä ansiosta oppilaiden itsearviointitaidot kehittyvät. ViLLE tarjoaa myös opettajalle monipuolista oppimisanalytiikkaa. Opettaja pystyy seuraamaan oppilaiden osa-alueiden ratkaisujärjestystä, ajankäyttöä, pisteitä sekä muuta tietoa tehtävien ratkaisuista. Kaikki kerätty tieto on opettajan käytettävissä ViLLEn tilastonäkymissä ja on siten hyödynnettävissä oppimisen tukemiseen ja arviointiin sekä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen.


Sähköinen oppimateriaali mukautuu opettajan käyttämän kirjasarjan mukaan. Opettajat voivat myös luoda omia verkkokursseja ja automaattisesti arvioituja tehtäviä vaivatta. Lisäksi opettajat voivat liittyä ViLLE-yhteisöön, jossa jakamalla omaa työtä he saavat kollegoilta palautetta, ja rakentavat tätä kautta yhdessä opetusta paikasta ja ajasta riippumatta. ViLLEn alustalla luodut tehtävät ovatkin automaattisesti kaikkien ViLLEä käyttävien opettajien yhteisessä käytössä, mutta halutessaan kurssien yhteyteen voi liittää myös yksityistä materiaalia.

Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksessa toteutettu ViLLE-oppimisjärjestelmään pohjautuva matematiikan (ohjelmointi integroituna) tai äidinkielen opintopolku on jo otettu menestyksekkäästi käyttöön yli 2000:lla ala- ja yläkoulun luokalla ympäri Suomea. Palaute oppilailta ja opettajilta on ollut erittäin positiivista.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

ViLLE mahdollistaa automaattisen arvioinnin ja välittömän palautteen hyödyt kaiken opetuksen osaksi.

Impact

ViLLE tarjoaa konkreettisen tavan hyödyntää oppimisanalytiikka opetuksen ja arvioinnin tehostamiseen.

Scalability

Soveltuu monen ikäiselle.

Implementation steps

Tutustu ViLLEen ja rekisteröidy!
ViLLE on selkeä konsepti opiskeluun, sillä kaikki opetettava materiaali löytyy saman kirjautumistunnuksen kautta ja oppimateriaalit voidaan jakaa oppilaille verkossa, jolloin he pääsevät yhä itsenäisemmin etenemään palaamalla haastavissa tehtävissä oppimateriaalin pariin.

ViLLEn käyttö on ilmaista sekä opettajille että oppilaille. Opettajat saavat ViLLE-tunnukset käyttöönsä käymällä ViLLE-koulutuksen, joko verkossa tai omassa koulussa järjestettävässä koulutuksessa. Kaikki koulutusvaihtoehdot ja -hinnat löytyvät ViLLE Teamin kotisivuilta osoitteesta http://oppimisanalytiikka.fi. Samassa osoitteessa voit myös ilmoittautua ViLLE-koulutukseen. Koska ViLLEä kehitetään tutkimuslähtöisesti osana Turun yliopiston Oppimisanalytiikkakeskuksen toimintaa, on koulutukset pyritty hinnoittelemaan mahdollisimman edullisiksi.

ViLLE sisältää useita valmiita tehtäväkokonaisuuksia eri luokka-asteille. Tällä hetkellä tarjolla on matematiikan opintopolku integroiduilla ohjelmointitehtävillä luokille 1-7, äidinkielen opintopolku luokille 1-6 ja erillisiä ohjelmointikursseja yläkoulu- ja lukiotasolle. Lisäksi ViLLEstä löytyy yli 40 000 julkista tehtävää kaikkiin oppiaineisiin. ViLLEn sisäänrakennettujen editorien avulla opettajat voivat myös itse luoda ja jakaa tehtäviä, tutoriaaleja ja kursseja.

Automaattisesti arvioidut tehtävät
ViLLEn valmiit kurssit on suunniteltu siten, että opettaja voi ottaa ne välittömästi käyttöön sellaisenaan omassa opetuksessaan.

Opettajille tarjotaan kaikki materiaali luentokalvoista harjoitustehtäviin sekä arviointiin asti. Kurssi ja materiaalit ovat suunniteltu siten, että opettaja voi halutessaan muokata niitä ja soveltaa materiaalia omaan opetukseen sopivaksi.

Tehtävätyyppejä on kolmea erilaista:

  • Yleiset tehtävätyypit soveltuvat räätälöitäväksi mihin vaan oppiaineeseen ViLLEn tehtäväeditorin avulla. Opettaja voi itse luoda tehtäviä haluamastaan sisällöstä.

  • Matematiikan tehtävätyypit ovat määritelty kolmeen eri vaikeusasteeseen ja tehtävätyypeistä löytyy pelillistettyjä tehtäviä.

Ohjelmointitehtävät opettavat tietojenkäsittelyn kautta algoritmien käyttöä sekä kirjoittamista  että koodin suorittamista.

Sähköinen opintopolku
ViLLEn opintopolkuun kuuluu perusopetuksen luokille 1–7 suunnattu OPS2016-yhteensopiva matematiikan ja ohjelmoinnin sekä luokille 1–6 suunnattu äidinkielen sähköinen oppimateriaali.

Opintopolun avulla opettaja muuntaa valmiita materiaaleja hyödyntäen yhden oppitunnin viikossa automaattisesti arvioiduksi. Yhdellä oppitunnilla opiskelijat vastaavat vaivatta n. 150 – 200 tehtävään. Sähköinen oppimateriaali mukautuu opettajan käyttämän kirjasarjan mukaan ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opetuksen eriyttämiseen sekä TVT-taitojen opetteluun.

Sähköinen opintopolku käyttää monipuolista oppimisanalytiikkaa antaakseen opettajalle parhaat mahdolliset työkalut arviointiin ja oppilaiden tukemiseen. ViLLE tunnistaa automaattisesti oppilaiden antamista vastauksista eri osa-alueisiin liittyvät oppimisvaikeudet ja tiedottaa niistä opettajaa viikoittain sähköpostitse. Lisäksi opettaja voi seurata oppimisen etenemistä reaaliajassa.

Opintopolku tukee oppilaan oppimista ja oppimisen itsearviointia. Motivoivat pelilliset tehtävät ja selkeät tavoitteet tekevät oppimisesta mielekästä, jolloin oppilaat ratkaisevat huomaamattaan enemmän tehtäviä kuin muilla oppiaineen tunneilla yhteensä. Tehtävät arvioidaan automaattisesti ja niistä tarjotaan oppijalle välitön palaute. Hyvät eriyttämisen mahdollisuudet ja adaptiiviset tehtävät mahdollistavat oppilaiden etenemisen kunkin osaamiselle sopivalla tasolla.

Yhteistyön ja yhteisöllisen oppimisen virittäminen
Yhteisöllistä oppimista voidaan virittää niin opettajien kuin oppilaidenkin välille, sillä ViLLEssä korostuu vuorovaikutuksellisuus.

Tutoriaaleissa oppilaat ratkovat tehtäviä 2–8 hengen ryhmissä. Kannattaa aloittaa pienistä ryhmistä ja kasvattaa sitä mukaan ryhmän kokoa, kun edetään tehtävissä. Ryhmän jokainen oppilas saa pisteitä yhteisestä palautuksesta, mutta mikäli tutoriaali jää kesken, voi oppilas itsenäisesti jatkaa sitä yksin.

Opettajien välinen yhteistyö tapahtuu ViLLEn sähköisellä alustalla itse räätälöityjä tehtäviä jakaessa. Opettajien on myös mahdollista jakaa kursseja ja tutoriaaleja toisilleen ja saada toisiltaan palautetta.

Luennot ja äänestykset
ViLLEn luennoista on tehty entistä interaktiivisempia.

Reaaliaikaisilla luentokysymyksillä voidaan mitata, kuinka oppilaat ovat omaksuneet opetetun asian tai kokonaisuuden.

Luentokysymyksillä voidaan myös selvittää opiskelijoiden näkemyksiä äänestyksillä. Opiskelijat voivat osallistua luentoäänestyksiin normaalisti ViLLEn selainversiolla, tai vaihtoehtoisesti asentaa mobiililaitteellen erillisen sovelluksen AppleStoresta tai Google Playsta.

Tutoriaalit
Tutoriaalipohjaisessa opetuksessa tehtäviä tehdään joko pareittain tai 2–4 hengen pienryhmissä, sillä tavoitteena on, että oppilaat keskustelevat opetettavasta aiheesta yhdessä aktiivisina oppijoina. Tällöin tieto konstruoituu oppimisen yhteisössä.

ViLLEn tutoriaalit ovat yhdistelmä yleensä automaattisesti arvioituja tehtäviä, ja erilaisia oppimateriaaleja, kuten kuvia, videoita tai luentomonisteita. Tutoriaalipohjaista opetusta on käytetty erityisesti ohjelmoinnin opetuksen apuna yläkouluissa, lukiossa ja korkeakoulutasolla, ja lukuisien tutkimusten (ks. https://oppimisanalytiikka.fi/fi/publications) mukaan se parantaa kurssien läpipääsyprosenttia ja keskimääräistä arvosanaa merkittävästi.

Oppilaiden pisteytys ja arviointi
Opettajan arviointi on usein eräänlainen yhdistelmä opettajan ja tietokoneen suorittamaa arviointia.

Oppilaat voivat saada pisteitä osallistumisesta, esittämisestä sekä tehtävien tekemisestä tai halutessaan opettaja voi suorittaa arvioinnin haluamillaan kriteereillä.

Lisäksi, läsnäoloista voidaan kirjata pisteitä automaattisesti RFID-lukijoiden avulla, tai opettaja voi kirjata läsnäolot perinteisissä opiskelijahallintojärjestelmissä.

Opiskelijan aktiivisuuden perusteella voidaan antaa pisteitä esimerkiksi foorumille kirjoittelusta, luentoäänestyksiin osallistumisista, tai esimerkiksi oppimispäiväkirjan täyttämisestä.

Tentit
ViLLEn sähköiset kokeet voivat olla automaattisesti arvioituja, opettajan arvioimia tai sekoitus molemmista.

Automaattisesti arvioiduissa kokeissa tulokset voidaan julkaista oppilaille heti kokeen päätyttyä, jolloin he hahmottavat osaamisensa välittömästi.

Opettajan arvioimissa kokeissa opettaja saa tueksi ViLLEn arviointityökalun kommentointia ja pisteytystä varten. Sähköisissä kokeissa kysymysten yhteyteen voi ladata videoita ja kuvia.

Monitorointitoimintojen avulla opettaja voi seurata reaaliajassa kokeen etenemistä opiskelijakohtaisesti ja antaa tarvittaessa yksilöllisesti lisäaikaa kokeen suorittamiseen.

ViLLE mobiilin käyttöönotto
ViLLE mobiilisovelluksen avulla oppilaat pysyvät ajan tasalla kurssien tapahtumista.

Sovellus toimii Android- ja iPhone-laitteilla. Mobiilisovellus tiedottaa kurssin tapahtumista, tehtävistä ja aikatauluista. Puhelimen välityksellä voidaan aktivoi oppilaita luentojen aikana lähettämällä sovelluksessa monivalintakysymyksiä.

Lataa sovellus AppleStoresta tai Google Playsta.

Spread of the innovation

loading map...