Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

M

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Sähköinen opintopolku

ViLLE

Turku, Suomi
Sähköinen opintopolku ViLLe mahdollistaa opetuksen tehostamisen ja eriyttämisen. Se tuo pelilliset, automaattisesti arvioidut ja motivoivat tehtävät osaksi matematiikan, ohjelmoinnin ja äidinkielen opetusta helpottaen samalla opinnoissa edistymisen seurantaa.
Esittely

Mistä on kyse?

“ViLLE on yksilöllisen oppimisen mahdollistava työkalu, jossa oppimista tuetaan käyttämällä uudenlaista oppimisanalytiikkaa”

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia myös oppimiselle. Sähköinen opintopolku ViLLE onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka digitalisaatio on tuotu tukemaan oppimista mielekkäällä tavalla. ViLLE on yksilöllisen oppimisen mahdollistava työkalu, jossa oppimista tuetaan käyttämällä uudenlaista oppimisanalytiikkaa.

ViLLEn opintopolut on kehitetty jatkumoksi alakoulusta aina yliopistoon saakka. Opintopolut sisältävät oppilaille valmiita matematiikan, ohjelmoinnin ja äidinkielen tehtäviä, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti omaan tahtiin ja omaa taitotasoa vastaavia tehtäviä tekemällä. Näin oppilas toimii omalla lähikehityksen vyöhykkeellä ja opetuksen eriyttäminen käy automaattisesti. ViLLEn avulla oppilas harjoittelee uusia taitoja runsaan toiston avulla, mikä on oleellista uusien taitojen oppimisessa ja sisäistämisessä – oppilas saattaakin tunnin aikana tehdä vaivatta jopa 150–200 tehtävää.

Opintopolut sisältävät automaattisen arvioinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että oppija saa tehtävien ratkaisuista välittömän palautteen, minkä ansiosta oppilaiden itsearviointitaidot kehittyvät. ViLLE tarjoaa myös opettajalle monipuolista oppimisanalytiikkaa. Opettaja pystyy seuraamaan oppilaiden osa-alueiden ratkaisujärjestystä, ajankäyttöä, pisteitä sekä muuta tietoa tehtävien ratkaisuista. Kaikki kerätty tieto on opettajan käytettävissä ViLLEn tilastonäkymissä ja on siten hyödynnettävissä oppimisen tukemiseen ja arviointiin sekä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen.


Sähköinen oppimateriaali mukautuu opettajan käyttämän kirjasarjan mukaan. Opettajat voivat myös luoda omia verkkokursseja ja automaattisesti arvioituja tehtäviä vaivatta. Lisäksi opettajat voivat liittyä ViLLE-yhteisöön, jossa jakamalla omaa työtä he saavat kollegoilta palautetta, ja rakentavat tätä kautta yhdessä opetusta paikasta ja ajasta riippumatta. ViLLEn alustalla luodut tehtävät ovatkin automaattisesti kaikkien ViLLEä käyttävien opettajien yhteisessä käytössä, mutta halutessaan kurssien yhteyteen voi liittää myös yksityistä materiaalia.

Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksessa toteutettu ViLLE-oppimisjärjestelmään pohjautuva matematiikan (ohjelmointi integroituna) tai äidinkielen opintopolku on jo otettu menestyksekkäästi käyttöön yli 2000:lla ala- ja yläkoulun luokalla ympäri Suomea. Palaute oppilailta ja opettajilta on ollut erittäin positiivista.

Read more ›
Innovation Overview
ALL
Kohderyhmä
-
Children/Users
1
Country
2015
Perustettu
-
Organisation
390
Katsottu
Tips for implementation
1 opettaja, pääsy verkkoon ja tietokone. Opettajatunnuksen saaminen vaatii koulutuksen läpikäymisen. Villeä on suositeltavaa käyttää pitkin lukuvuotta.
Connect with innovator
M
HundrED Review
Innovativeness

ViLLE mahdollistaa automaattisen arvioinnin ja välittömän palautteen hyödyt kaiken opetuksen osaksi.

Impact

ViLLE tarjoaa konkreettisen tavan hyödyntää oppimisanalytiikka opetuksen ja arvioinnin tehostamiseen.

Scalability

Soveltuu monen ikäiselle.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tutustu ViLLEen ja rekisteröidy!
ViLLE on selkeä konsepti opiskeluun, sillä kaikki opetettava materiaali löytyy saman kirjautumistunnuksen kautta ja oppimateriaalit voidaan jakaa oppilaille verkossa, jolloin he pääsevät yhä itsenäisemmin etenemään palaamalla haastavissa tehtävissä oppimateriaalin pariin.
Lue lisää
02
Automaattisesti arvioidut tehtävät
ViLLEn valmiit kurssit on suunniteltu siten, että opettaja voi ottaa ne välittömästi käyttöön sellaisenaan omassa opetuksessaan.
Lue lisää
03
Sähköinen opintopolku
ViLLEn opintopolkuun kuuluu perusopetuksen luokille 1–7 suunnattu OPS2016-yhteensopiva matematiikan ja ohjelmoinnin sekä luokille 1–6 suunnattu äidinkielen sähköinen oppimateriaali.
Lue lisää
04
Yhteistyön ja yhteisöllisen oppimisen virittäminen
Yhteisöllistä oppimista voidaan virittää niin opettajien kuin oppilaidenkin välille, sillä ViLLEssä korostuu vuorovaikutuksellisuus.
Lue lisää
05
Luennot ja äänestykset
ViLLEn luennoista on tehty entistä interaktiivisempia.
Lue lisää
06
Tutoriaalit
Tutoriaalipohjaisessa opetuksessa tehtäviä tehdään joko pareittain tai 2–4 hengen pienryhmissä, sillä tavoitteena on, että oppilaat keskustelevat opetettavasta aiheesta yhdessä aktiivisina oppijoina. Tällöin tieto konstruoituu oppimisen yhteisössä.
Lue lisää
Näytä lisää