news

Digi, digi digi!

30.5.2018

Digitaalisuus tuo paljon mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen mutta myös haastaa niitä. Erilaiset digitaaliset toimintaympäristöt rikastuttavat opetusta ja mahdollistavat oppimisen monipuolisesti myös luokkahuoneen ulkopuolella. Teknologian avulla on mahdollista osallistaa oppilaita uudella ja usein heille mielekkäällä tavalla. Oppilaiden on tärkeää oppia teknologian merkityksellinen käyttö ja tulevaisuudessa tarvittavat taidot ja osaaminen. Opetuksessa tulee aina muistaa tavoitteellinen teknologian käyttö pedagogia edellä.

Millaisia tähän liittyviä innovaatioita on valikoitunut mukaan HundrEDiin?

Seppo

Seppo on helppokäyttöinen työkalu, jolla opettaja voi muuttaa oppitunnin innostavaksi ja oppilaita motivoivaksi peliksi. Oppilaat ratkovat tehtäviä älylaitteiden välityksellä ja opettaja antaa niistä reaaliaikaista palautetta.

Hello Ruby

Hello Ruby tarjoaakin oppilaille, vanhemmille ja opettajille värikkäitä, hauskoja ja luovia tapoja oppia ohjelmoinnillista ajattelua. Konsepti pohjautuu Linda Liukkaan maailmalla menestyneeseen lastenkirjaan, joka on käännetty yli 22:lle eri kielelle.

Digiajan tiimiopettajuus

Teknologinen kehitys muuttaa opettajuutta ja parhaimmillaan digitalisaatio toimii opettajan työtä helpottavana elementtinä. Digiajan tiimiopettajuuden avulla tieto- ja viestintäteknologia voidaan ottaa aidosti avustamaan opettajaa ja edistämään opettajatiimin yhteistyötä.

3D Bear

3D-tulostus, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) vievät maker-kulttuurin ja STEAM–aineiden opiskelun kouluissa aivan uudelle tasolle. Tässä mallissa esitellään, kuinka uusia teknologioita voi hyödyntää opetuksessa pedagogisista lähtökohdista.
 

ViLLE

Sähköinen opintopolku ViLLe mahdollistaa opetuksen tehostamisen ja eriyttämisen. Se tuo pelilliset, automaattisesti arvioidut ja motivoivat tehtävät osaksi matematiikan, ohjelmoinnin ja äidinkielen opetusta helpottaen samalla opinnoissa edistymisen seurantaa.

Verkkopetotoiminta

Opettajien vertaistutortoiminnassa ylä- ja alakoulujen opettajat toimivat tutoreina oman paikkakuntansa opetushenkilöstölle tarjoten koulutusta, vertaistukea ja käytännön ohjausta sitä tarvitsevien opettajien omilla työpaikoillaan. Mallissa avataan, miten järjestää ja organisoida toiminta alkuun kunnan ja koulun tasolla.

OppilasAgentit

Toimintamallissa oppilaat opettavat ja toimivat tukena oman koulun opettajille ja muille oppilaille tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Malli rakentuu kiinnostuneiden oppilaiden kouluttamisesta, koulun digitarpeiden kartoittamisesta sekä käytännön toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Oppimisen talo

Oppimisen Talo on digitaalinen jatkuvan arvioinnin työväline niin oppilaalle kuin opettajalle. Sen avulla oppilas rakentaa yksilöllisen oppimispolkunsa löytäen omat mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet. Oppimisen Talo tekee oppimisprosessin näkyväksi visuaalisella ja osallistavalla tavalla.