Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Sähköinen opintopolku

ViLLE

location_on Turku, Finland
Sähköinen opintopolku ViLLe mahdollistaa opetuksen tehostamisen ja eriyttämisen. Se tuo pelilliset, automaattisesti arvioidut ja motivoivat tehtävät osaksi matematiikan, ohjelmoinnin ja äidinkielen opetusta helpottaen samalla opinnoissa edistymisen seurantaa.
ViLLE on yksilöllisen oppimisen mahdollistava työkalu, jossa oppimista tuetaan käyttämällä uudenlaista oppimisanalytiikkaa
Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
446
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia myös oppimiselle. Sähköinen opintopolku ViLLE onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka digitalisaatio on tuotu tukemaan oppimista mielekkäällä tavalla. ViLLE on yksilöllisen oppimisen mahdollistava työkalu, jossa oppimista tuetaan käyttämällä uudenlaista oppimisanalytiikkaa.

ViLLEn opintopolut on kehitetty jatkumoksi alakoulusta aina yliopistoon saakka. Opintopolut sisältävät oppilaille valmiita matematiikan, ohjelmoinnin ja äidinkielen tehtäviä, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti omaan tahtiin ja omaa taitotasoa vastaavia tehtäviä tekemällä. Näin oppilas toimii omalla lähikehityksen vyöhykkeellä ja opetuksen eriyttäminen käy automaattisesti. ViLLEn avulla oppilas harjoittelee uusia taitoja runsaan toiston avulla, mikä on oleellista uusien taitojen oppimisessa ja sisäistämisessä – oppilas saattaakin tunnin aikana tehdä vaivatta jopa 150–200 tehtävää.

Opintopolut sisältävät automaattisen arvioinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että oppija saa tehtävien ratkaisuista välittömän palautteen, minkä ansiosta oppilaiden itsearviointitaidot kehittyvät. ViLLE tarjoaa myös opettajalle monipuolista oppimisanalytiikkaa. Opettaja pystyy seuraamaan oppilaiden osa-alueiden ratkaisujärjestystä, ajankäyttöä, pisteitä sekä muuta tietoa tehtävien ratkaisuista. Kaikki kerätty tieto on opettajan käytettävissä ViLLEn tilastonäkymissä ja on siten hyödynnettävissä oppimisen tukemiseen ja arviointiin sekä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen.


Sähköinen oppimateriaali mukautuu opettajan käyttämän kirjasarjan mukaan. Opettajat voivat myös luoda omia verkkokursseja ja automaattisesti arvioituja tehtäviä vaivatta. Lisäksi opettajat voivat liittyä ViLLE-yhteisöön, jossa jakamalla omaa työtä he saavat kollegoilta palautetta, ja rakentavat tätä kautta yhdessä opetusta paikasta ja ajasta riippumatta. ViLLEn alustalla luodut tehtävät ovatkin automaattisesti kaikkien ViLLEä käyttävien opettajien yhteisessä käytössä, mutta halutessaan kurssien yhteyteen voi liittää myös yksityistä materiaalia.

Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksessa toteutettu ViLLE-oppimisjärjestelmään pohjautuva matematiikan (ohjelmointi integroituna) tai äidinkielen opintopolku on jo otettu menestyksekkäästi käyttöön yli 2000:lla ala- ja yläkoulun luokalla ympäri Suomea. Palaute oppilailta ja opettajilta on ollut erittäin positiivista.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

ViLLE mahdollistaa automaattisen arvioinnin ja välittömän palautteen hyödyt kaiken opetuksen osaksi.

Impact

ViLLE tarjoaa konkreettisen tavan hyödyntää oppimisanalytiikka opetuksen ja arvioinnin tehostamiseen.

Scalability

Soveltuu monen ikäiselle.

Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustu ViLLEen ja rekisteröidy!
ViLLE on selkeä konsepti opiskeluun, sillä kaikki opetettava materiaali löytyy saman kirjautumistunnuksen kautta ja oppimateriaalit voidaan jakaa oppilaille verkossa, jolloin he pääsevät yhä itsenäisemmin etenemään palaamalla haastavissa tehtävissä oppimateriaalin pariin.
Read more
02
Automaattisesti arvioidut tehtävät
ViLLEn valmiit kurssit on suunniteltu siten, että opettaja voi ottaa ne välittömästi käyttöön sellaisenaan omassa opetuksessaan.
Read more
03
Sähköinen opintopolku
ViLLEn opintopolkuun kuuluu perusopetuksen luokille 1–7 suunnattu OPS2016-yhteensopiva matematiikan ja ohjelmoinnin sekä luokille 1–6 suunnattu äidinkielen sähköinen oppimateriaali.
Read more
04
Yhteistyön ja yhteisöllisen oppimisen virittäminen
Yhteisöllistä oppimista voidaan virittää niin opettajien kuin oppilaidenkin välille, sillä ViLLEssä korostuu vuorovaikutuksellisuus.
Read more
05
Luennot ja äänestykset
ViLLEn luennoista on tehty entistä interaktiivisempia.
Read more
06
Tutoriaalit
Tutoriaalipohjaisessa opetuksessa tehtäviä tehdään joko pareittain tai 2–4 hengen pienryhmissä, sillä tavoitteena on, että oppilaat keskustelevat opetettavasta aiheesta yhdessä aktiivisina oppijoina. Tällöin tieto konstruoituu oppimisen yhteisössä.
Read more
Show more