search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Teknologiaa hyödyntävä tiimiopettajuuden malli

Digiajan tiimiopettajuus

location_on Vantaa, Finland
Teknologinen kehitys muuttaa opettajuutta ja parhaimmillaan digitalisaatio toimii opettajan työtä helpottavana elementtinä. Digiajan tiimiopettajuuden avulla tieto- ja viestintäteknologia voidaan ottaa aidosti avustamaan opettajaa ja edistämään opettajatiimin yhteistyötä.
On aika valjastaa digitaaliset välineet avuksi myös opettajan työssä!

Markus Humaloja, opettaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2014
Established
-
Organisation
492
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Maailma teknologisoituu nopeaa vauhtia, mikä näkyy muutoksena myös opettajien arjessa. Koulu ja opettajien työympäristö digitalisoituu ja haltuun otettavien välineiden määrä saattaakin joskus monimutkaistaa opettajien perustyötä. Tässä mallissa teknologian kehitys valjastetaan helpottamaan opettajien työtä tuomalla teknologia keskeiseksi opettajien yhteissuunnittelun välineeksi.

Digiajan tiimiopettajuuden suunnittelutyö on jaettu neljän samalla luokkatasolla työskentelevän opettajan kesken. Opettajat toteuttavat suunnittelun pääosin digitaalisesti pilvipalveluiden kautta, mikä mahdollistaa paitsi työn jakamisen ja työtaakan keventämisen, myös oman työn jouhevan suunnittelun.

Koko toiminnan lähtökohtana on sähköinen toimintaympäristö, joka luodaan opettajille, oppilaille ja huoltajille. Ympäristö sisältää käyttäjille yhdessä paikassa kaiken oppimiseen liittyvän sähköisen materiaalin kuin myös opettajan ja oppilaiden arviointityökalut. Tämä kuitenkin edellyttää, että koko oppivalla yhteisöllä on käytössään digitaaliset työvälineet.

Materiaalit ovat myös sujuvasti siirrettävissä sähköisessä ympäristössä seuraavana lukuvuonna samaa luokkatasoa opettaville opettajille, jotka voivat taas osaltaan kehittää ja viedä materiaaleja eteenpäin. Näin materiaalit hioutuvat matkan varrella.

Sähköinen toimintaympäristö toimii myös koko yhteisön välisen viestinnän kanavana, jossa opettajat ja oppilaat tekevät yhteistyötä. Lisäksi huoltajat voivat seurata oppimista ja arviointia heille jaettujen tiedostojen kautta.

Mallia on kehitetty Veromäen koulussa lukuvuodesta 2014–2015 lähtien. Se on osa laajempaa kokonaisuutta, johon on kytketty vahva ajatus yksilöllisestä oppimisesta.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Digiajan tiimiopettajuudessa yhdistetään nykyaikaiset digitaaliset työskentelyvälineet opettajan työnkuvan jatkuvaan kehittämiseen.

Impact

Avoimuuden ja tiedonhallinnan parantumisen myötä materiaalit kehittyvät tehokkaasti.

Scalability

Malli on sovellettavissa erilaisiin sähköisiin työskentely-ympäristöihin, tosin vaatii pidempää sitoutumista.

Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Yhteistyötä tekevän tiimin kokoaminen
Opettajatiimi voi olla työpari tai suurempi tiimi. Tiimin päätehtävänä on mahdollistaa työn jakaminen yhteistyön avulla.
Read more
02
Digitaalisen yhteistyöympäristön rakentaminen
Kaikkien tiimin digitiimiopettajien tulee hallita yhdessä suunniteltu ja rakennettu sähköinen toimintaympäristö.
Read more
03
Toimintatapojen, yhteisen työn sisältöjen ja työnjaon sopiminen
Toimintatapojen, yhteisen työn sisältöjen ja työnjaon sopiminen on jatkuva prosessi ja näitä voi tarkentaa matkan varrella.
Read more
04
Yhteistyön jatkuva kehittäminen
Työn ja työvälineiden ohella huomiota kannattaa kiinnittää myös itse tiimityöskentelyyn.
Read more
05
Tiedon ja materiaalien siirtäminen eteenpäin
Lukuvuoden lopussa soveltuva materiaali on hyvä siistiä ja siirtää seuraavana lukuvuonna samaa luokkatason opettaville opettajille. Opettajien kanssa on hyvä jakaa tietoa opetuksen toteuttamisesta myös yhteisellä palaverilla esimerkiksi lukuvuoden aluksi.
Read more
06
Kiinnostuitko?
Jos kiinnostuit mallista, ole yhteydessä Veromäen koulun opettajatiimiin!
Read more