search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Malli järjestää opettajien vertaistutorointi digitaidoissa

Verkkopetotoiminta

location_on Vantaa, Finland
Opettajien vertaistutortoiminnassa ylä- ja alakoulujen opettajat toimivat tutoreina oman paikkakuntansa opetushenkilöstölle tarjoten koulutusta, vertaistukea ja käytännön ohjausta sitä tarvitsevien opettajien omilla työpaikoillaan. Mallissa avataan, miten järjestää ja organisoida toiminta alkuun kunnan ja koulun tasolla.
Erityisen arvokkaaksi olen kokenut sen, että kentällä oikeasti näkee sen todellisuuden, jossa opettajat elävät laitteiden ja ohjelmien sekä oman osaamisensa kanssa.

- Heli Luokkamäki, Projektipäällikkö

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2011
Established
-
Organisation
219
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Opettajien ammattitaito vaatii jatkuvaa päivittämistä ympäröivän maailman muuttumisen vuoksi. Opettajat ovat niitä, jotka tuovat muuttuvaa maailmaa lasten tietoisuuteen koulumaailmassa ja joilta vaaditaan uusiin asioihin tutustumista sillä tasolla, että niitä voi ottaa osaksi opetusta.

Digitalisaatio on kiihtyvästi kehittyvä ihmisten toimintaan ja ympäristöön vaikuttava kokonaisuus. Teknologisoituva maailma, jossa lapsetkin elävät, velvoittaa opettajan tutustumaan, omaksumaan ja kehittämään omia tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan, jotta opetusta on mahdollista päivittää tähän päivään sopivaksi, tarpeen mukaan ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

Uusien taitojen opetteleminen vaatii energiaa, aikaa, epävarmuuden sietokykyä ja rohkeutta. Digitaalisia opetusmenetelmiä kohtaan esiintyy myös ennakkoasenteita ja niiden käyttöönotto voi tuntua monesta opettajasta hankalalta ja turhalta. Opettajille tuleekin tarjota matalakynnyksistä, monen tasoista koulutusta ja apua tvt-taitojen kehittämiseen ja niiden tuomiseen osaksi opetusta.

Opettajien vertaistutorointi on erinomainen keino opetushenkilöstön pedagogisten tvt-taitojen kehittämiseen. Opettajien vertaistutoroinnissa opettajien tvt-taitojen kouluttajina toimivat toiset opettajat, vertaiset. Nämä tutorit ovat koulutukseltaan opettajia, jolloin pedagoginen ymmärrys ja tietous koulumaailman tilasta, käytännön haasteista ja mahdollisuuksista auttaa vertaistutoreita koulutuksen toteuttamisessa. Myös koulutuksen vastaanottaminen on helpompaa, kun koulutuksen antaa vertainen, eikä ulkopuolinen ja mahdollisesti koulumaailmasta tietämätön kouluttaja.

Tutoroiva opettaja auttaa varsinaisen koulutuksen lisäksi opettajia kohtaamaan yllättäviä teknisiä ongelmia sekä antaa ideoita digitaalisten työkalujen pedagogiseen hyödyntämiseen. Ideoiden jakamisen ja koulutuksen seurauksena opettajan ei tarvitse käyttää niin paljon omaa aikaa uusien tekniikoiden opiskelemiseen alusta asti.

Innovaatiossa opettajien vertaistutoroinnin toteuttaminen avataan sekä alueen tasolla että käytännön koulutasolla. Alue voi tarkoittaa esimerkiksi kuntaa tai koulupiiriä.

Stepit sisältävät toiminnan aloittamisen ja organisoinnin päävaiheet, jotka voi toteuttaa omalle alueelle tai koululle sopivalla tavalla. Havainnollistamisesimerkkeinä käytetään Vantaan kaupungin opettajien vertaistutortoimintaa.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio yhdistää kiinnostavalla tavalla vertaisopetusta, käyttökoulutusta ja digilaitteiden käytössä tarvittavaa tukea.

Impact

Tieto- ja viestintäteknologia saadaan aidosti hyödyllisellä tavalla osaksi opetusta.

Scalability

Innovaatio vaatii hyvät perusresurssit kunnalta tai koulualueelta. Mallin käyttöönotto vaatii aikaa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Aluetaso: Koordinaattorin nimeäminen
Aluetasolla on hyvä olla erillinen henkilö, joka koordinoi toimintaa.
Read more
02
Aluetaso: Tutoropettajien rekrytointi
Tutoropettajia on hyvä olla useampi kuin yksi, jolloin he pystyvät verkostoitumaan myös keskenään ja jakamaan osaamistaan sekä saamaan tukea toisilta tutoropettajina toimivilta.
Read more
03
Aluetaso: Tutoropettajien työn rakenteen suunnittelu
Rakenteita suunniteltaessa on hyvä pohtia, milloin tutoropettaja työskentelee.
Read more
04
Aluetaso: Toiminnan suunnittelu
Koordinaattorin nimeämisen ja tutoropettajien rekrytoimisen jälkeen alkaa suunnitteluvaihe.
Read more
05
Aluetaso: Laitteiden hankinta itseopiskeluun
Tarjoa tutoreille laitteet itseopiskelua ja tutorointia varten. Käytettävä väline voi olla esimerkiksi tabletti, Chromebook tai kannettava PC.
Read more
06
Aluetaso: Toiminnasta tiedottaminen
Toiminnasta tulee tiedottaa sekä kouluja ja että yksittäisiä opettajia mahdollisimman laajasti, jotta toiminta tulee tunnetuksi ja sitä osataan näin hyödyntää tarkoituksenmukaisesti.
Read more
Show more