We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

M
A
S
M

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos rajakylankoulu valinnat 6
Finland
Teknologiaa hyödyntävä tiimiopettajuuden malli

Digiajan tiimiopettajuus

Marker Vantaa, Suomi
Teknologinen kehitys muuttaa opettajuutta ja parhaimmillaan digitalisaatio toimii opettajan työtä helpottavana elementtinä. Digiajan tiimiopettajuuden avulla tieto- ja viestintäteknologia voidaan ottaa aidosti avustamaan opettajaa ja edistämään opettajatiimin yhteistyötä.
Introduction

Mistä on kyse?

“On aika valjastaa digitaaliset välineet avuksi myös opettajan työssä!”

Markus Humaloja, opettaja

Maailma teknologisoituu nopeaa vauhtia, mikä näkyy muutoksena myös opettajien arjessa. Koulu ja opettajien työympäristö digitalisoituu ja haltuun otettavien välineiden määrä saattaakin joskus monimutkaistaa opettajien perustyötä. Tässä mallissa teknologian kehitys valjastetaan helpottamaan opettajien työtä tuomalla teknologia keskeiseksi opettajien yhteissuunnittelun välineeksi.

Digiajan tiimiopettajuuden suunnittelutyö on jaettu neljän samalla luokkatasolla työskentelevän opettajan kesken. Opettajat toteuttavat suunnittelun pääosin digitaalisesti pilvipalveluiden kautta, mikä mahdollistaa paitsi työn jakamisen ja työtaakan keventämisen, myös oman työn jouhevan suunnittelun.

Koko toiminnan lähtökohtana on sähköinen toimintaympäristö, joka luodaan opettajille, oppilaille ja huoltajille. Ympäristö sisältää käyttäjille yhdessä paikassa kaiken oppimiseen liittyvän sähköisen materiaalin kuin myös opettajan ja oppilaiden arviointityökalut. Tämä kuitenkin edellyttää, että koko oppivalla yhteisöllä on käytössään digitaaliset työvälineet.

Materiaalit ovat myös sujuvasti siirrettävissä sähköisessä ympäristössä seuraavana lukuvuonna samaa luokkatasoa opettaville opettajille, jotka voivat taas osaltaan kehittää ja viedä materiaaleja eteenpäin. Näin materiaalit hioutuvat matkan varrella.

Sähköinen toimintaympäristö toimii myös koko yhteisön välisen viestinnän kanavana, jossa opettajat ja oppilaat tekevät yhteistyötä. Lisäksi huoltajat voivat seurata oppimista ja arviointia heille jaettujen tiedostojen kautta.

Mallia on kehitetty Veromäen koulussa lukuvuodesta 2014–2015 lähtien. Se on osa laajempaa kokonaisuutta, johon on kytketty vahva ajatus yksilöllisestä oppimisesta.

Read more ›
Intended Outcomes
186
Views
TEACHERS
Target Group
2014
Established
Resources Needed
Sitoutuminen vähintään lukuvuodeksi, kahden tai useamman opettajan tiimi, G Suite tai Office 365 tai vastaava.
HundrED Criteria
innovativeness
Digiajan tiimiopettajuudessa yhdistetään nykyaikaiset digitaaliset työskentelyvälineet opettajan työnkuvan jatkuvaan kehittämiseen.
impact
Avoimuuden ja tiedonhallinnan parantumisen myötä materiaalit kehittyvät tehokkaasti.
scalability
Malli on sovellettavissa erilaisiin sähköisiin työskentely-ympäristöihin, tosin vaatii pidempää sitoutumista.
Posts

See this innovation in action.

Digiajan tiimiopettajat - Alkusanat

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Yhteistyötä tekevän tiimin kokoaminen
Opettajatiimi voi olla työpari tai suurempi tiimi. Tiimin päätehtävänä on mahdollistaa työn jakaminen yhteistyön avulla.
Read more
02
Digitaalisen yhteistyöympäristön rakentaminen
Kaikkien tiimin digitiimiopettajien tulee hallita yhdessä suunniteltu ja rakennettu sähköinen toimintaympäristö.
Read more
03
Toimintatapojen, yhteisen työn sisältöjen ja työnjaon sopiminen
Toimintatapojen, yhteisen työn sisältöjen ja työnjaon sopiminen on jatkuva prosessi ja näitä voi tarkentaa matkan varrella.
Read more
04
Yhteistyön jatkuva kehittäminen
Työn ja työvälineiden ohella huomiota kannattaa kiinnittää myös itse tiimityöskentelyyn.
Read more
05
Tiedon ja materiaalien siirtäminen eteenpäin
Lukuvuoden lopussa soveltuva materiaali on hyvä siistiä ja siirtää seuraavana lukuvuonna samaa luokkatason opettaville opettajille. Opettajien kanssa on hyvä jakaa tietoa opetuksen toteuttamisesta myös yhteisellä palaverilla esimerkiksi lukuvuoden aluksi.
Read more
06
Kiinnostuitko?
Jos kiinnostuit mallista, ole yhteydessä Veromäen koulun opettajatiimiin!
Read more
Contact

Connect with the innovator

M
A
S
M
Innovator
Used in