We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

Are you interested in this innovation?

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

M
A
S
M

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos rajakylankoulu valinnat 6
Finland
Teknologiaa hyödyntävä tiimiopettajuuden malli

Digiajan tiimiopettajuus

Marker Vantaa, Suomi
Teknologinen kehitys muuttaa opettajuutta ja parhaimmillaan digitalisaatio toimii opettajan työtä helpottavana elementtinä. Digiajan tiimiopettajuuden avulla tieto- ja viestintäteknologia voidaan ottaa aidosti avustamaan opettajaa ja edistämään opettajatiimin yhteistyötä.
Introduction

Mistä on kyse?

“On aika valjastaa digitaaliset välineet avuksi myös opettajan työssä!”

Markus Humaloja, opettaja

Maailma teknologisoituu nopeaa vauhtia, mikä näkyy muutoksena myös opettajien arjessa. Koulu ja opettajien työympäristö digitalisoituu ja haltuun otettavien välineiden määrä saattaakin joskus monimutkaistaa opettajien perustyötä. Tässä mallissa teknologian kehitys valjastetaan helpottamaan opettajien työtä tuomalla teknologia keskeiseksi opettajien yhteissuunnittelun välineeksi.

Digiajan tiimiopettajuuden suunnittelutyö on jaettu neljän samalla luokkatasolla työskentelevän opettajan kesken. Opettajat toteuttavat suunnittelun pääosin digitaalisesti pilvipalveluiden kautta, mikä mahdollistaa paitsi työn jakamisen ja työtaakan keventämisen, myös oman työn jouhevan suunnittelun.

Koko toiminnan lähtökohtana on sähköinen toimintaympäristö, joka luodaan opettajille, oppilaille ja huoltajille. Ympäristö sisältää käyttäjille yhdessä paikassa kaiken oppimiseen liittyvän sähköisen materiaalin kuin myös opettajan ja oppilaiden arviointityökalut. Tämä kuitenkin edellyttää, että koko oppivalla yhteisöllä on käytössään digitaaliset työvälineet.

Materiaalit ovat myös sujuvasti siirrettävissä sähköisessä ympäristössä seuraavana lukuvuonna samaa luokkatasoa opettaville opettajille, jotka voivat taas osaltaan kehittää ja viedä materiaaleja eteenpäin. Näin materiaalit hioutuvat matkan varrella.

Sähköinen toimintaympäristö toimii myös koko yhteisön välisen viestinnän kanavana, jossa opettajat ja oppilaat tekevät yhteistyötä. Lisäksi huoltajat voivat seurata oppimista ja arviointia heille jaettujen tiedostojen kautta.

Mallia on kehitetty Veromäen koulussa lukuvuodesta 2014–2015 lähtien. Se on osa laajempaa kokonaisuutta, johon on kytketty vahva ajatus yksilöllisestä oppimisesta.

Read more ›
Innovation Overview
TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2014
Established
-
Organisation
204
Views
Tips for implementation
Sitoutuminen vähintään lukuvuodeksi, kahden tai useamman opettajan tiimi, G Suite tai Office 365 tai vastaava.
Connect with innovator
M
A
S
M
HundrED Review
Innovativeness

Digiajan tiimiopettajuudessa yhdistetään nykyaikaiset digitaaliset työskentelyvälineet opettajan työnkuvan jatkuvaan kehittämiseen.

Impact

Avoimuuden ja tiedonhallinnan parantumisen myötä materiaalit kehittyvät tehokkaasti.

Scalability

Malli on sovellettavissa erilaisiin sähköisiin työskentely-ympäristöihin, tosin vaatii pidempää sitoutumista.

Media

See this innovation in action.

Digiajan tiimiopettajat - Alkusanat