Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

e
Timo Järvenpää

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon HUNDRED 2019
Malli koko kouluyhteisön teknologiataitojen kehittämiseen

OppilasAgentit

Suomi
Toimintamallissa oppilaat opettavat ja toimivat tukena oman koulun opettajille ja muille oppilaille tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Malli rakentuu kiinnostuneiden oppilaiden kouluttamisesta, koulun digitarpeiden kartoittamisesta sekä käytännön toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Introduction

Mistä on kyse?

“On tosi innostavaa, kun saa ihan oikeasti opettaa muita – näyttää, mitä osaa ja saa huomata, että tuo toinenkin oppii sen saman jutun.”

- OppilasAgentti

 

OppilasAgentti-toimintaa lähdettiin kehittämään opettajilta tulleen palautteen perusteella: monet opettajat ovat kokeneet haasteelliseksi pysyä mukana digitalisaation kehityksessä. Kouluille luodaan jatkuvasti erilaisia osaamisen kehittämisen malleja, mutta nopeasti tarvittavaan digitukeen ei aina ole olemassa riittäviä ratkaisuja ja resursseja.

Oppilailla on usein sellaista teknologiaan liittyvää osaamista, jota opettajilla ei välttämättä ole. OppilasAgentti-toiminnassa tämä osaaminen otetaan koko kouluyhteisön käyttöön.

Tällä innovaatiolla halutaan tukea paitsi opettajien työtä, myös oppilaiden oman osaamisen kehittymistä. Mallin avulla kouluyhteisön teknologiataidot kehittyvät ja myös teknologiasta kiinnostuneet oppilaat pääsevät hyödyntämään koko osaamistaan.

Ohjaava opettaja kokoaa toiminnasta kiinnostuneet oppilaat ryhmäksi ja suunnittelee heidän kanssaan juuri omaan kouluun sopivia menetelmiä. OppilasAgentit ovat opettajien tukena oppitunneilla ja auttavat myös tarvittaessa tuntien ulkopuolella pienissä arjen ongelmissa.

OppilasAgentti-toiminta tarjoaa joustavan mallin tukea opettajien ja oppilaiden teknologian hyödyntämistä oppitunneilla. Opetussuunnitelman hengessä toiminta ylittää sekä luokka- että oppiainerajat. Opettajan rooli muuttuu opettajasta ohjaajaksi ja välillä myös oppilaat pääsevät toimimaan opettajina. Samalla oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa, kun he ottavat vastuuta koko kouluyhteisön kehittämisestä.

Read more ›
Innovation Overview
10 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2013
Established
-
Organisation
769
Views
Tips for implementation
Olemassaolevat tvt-välineet, aikaa oppilasagenttien kouluttamiseen.
Contact information
e
Timo Järvenpää
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio tuo hienolla tavalla oppilaiden laajat tvt-taidot koko kouluyhteisön hyödyksi innostaen sekä heitä itseään että muita.

Impact

Oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa ja opettajat saavat tvt:n helpommin osaksi opetusta.

Scalability

Koska oppilaat suunnittelevat toimintaa itse koulun tarpeiden pohjalta, mallia voi toteuttaa hyvin erilaisissa kouluissa.

Media

See this innovation in action

OppilasAgentti toimintaa Hämeenlinnassa
OpettajaAgentti Timo

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Vastuuopettajan valinta
Vastuuopettaja ohjaa OppilasAgenttitiimiä ja auttaa heitä suunnittelemaan toimintaansa.
Read more
02
Tarpeiden tarkempi kartoitus
Opettajakunnalta ja oppilailta kerätään tarpeita, joihin OppilasAgentit voivat vastata suunnittelemallaan koulutuksella tai toiminnalla.
Read more
03
OppilasAgenttitiimin kokoaminen ja perehdyttäminen
Vastuuopettaja kerää yhteen innostuneen oppilastiimin.
Read more
04
Koulutuspakettien suunnittelu ja toteuttaminen
OppilasAgenttitiimi suunnittelee tarpeiden perusteella koulutuspaketteja. Koulutuspaketit ovat lyhyitä suunniteltuja kokonaisuuksia, jonka OppilasAgentti pitää opettajalle.
Read more
05
Ajatusten vaihto ja toiminnan kehittäminen
OppilasAgenteille kannattaa suunnitella oma oppimispolku, joko oman koulun sisällä tai jonkin muun OppilasAgentti-koulun kanssa. Ajatusten vaihto sekä ohjaavien opettajien että OppilasAgenttien kesken on erittäin hedelmällistä.
Read more