Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
Squared thumbnail img 0002
Special
Uusi OPS digitaalisena sisällöntuotantoprojektina

Yhdessä!

Marker Mikkeli, Finland
Digitaalisia työkaluja ja -alustoja hyödyntämällä oppilaat tuottavat pienryhmissä itseohjautuvasti opetussuunnitelmasta ja elämästä johdettuja monimediallisia eri aiheita yhdisteleviä kokonaisuuksia. Oppilaista kehittyy aktiivisia sisällöntuottajia passiivisen vastaanottamisen sijaan.
Esittely

Mistä on kyse?

“Yhdessä! - innovaatio lisää oppilaiden toimijuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä sekä luo pohjan yhteisölliselle digitaaliselle oppimiselle ja sosioemotionaalisten taitojen kehittämiselle.”

Marja-Leena Bilund

PISA-tutkimuksen mukaan 15% suomalaisista oppilaista tuntee itsensä ulkopuoliseksi ja vielä useampi on koulunkäynnissä epämotivoitunut. Koulun on muututtava, jotta se säilyttää merkityksen oppilaiden keskuudessa ja digitaalinen kuilu oppilaiden ja opettajien välillä saadaan kurottua umpeen. Käytössä olevien opetusmenetelmien ja välineiden on annettava oppilaille työkaluja ja taitoja selviytyä sekä omassa että tulevaisuudessa myös työelämässä. Tarvittavia tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa sosioemotionaaliset taidot, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja tiimityöskentely.

Yhdessä! - innovaatio vastaa tähän tarpeeseen ryhmissä toteutettavilla digitaalisilla sisällöntuotantoprojekteilla, jotka lisäävät oppilaiden toimijuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä sekä luovat pohjan yhteisölliselle digitaaliselle oppimiselle sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittämiselle.

Innovaatiossa oppilaat saavat ryhmissä luoda omia digitaalisia projekteja valitsemalla oppilaslähtöisesti itse työkalunsa, työskentelytapansa ja tarkasteltavan ilmiön, jota käsittelevät. Ratkaisukeskeisyys ja autonomisuus ovat mallin onnistumisen tärkeitä elementtejä.

Oppilaita ohjataan kohtaamaan itsensä, unelmansa, pelkonsa ja sisäiset ajatuksensa. Oman ymmärryksen ja itsensä kohtaamisen kautta opitaan myös ymmärtämään toisia, että meissä on enemmän samaa kuin erilaista. Ryhmässä on turvallista ottaa riskejä ja pelko epäonnistumisesta tai nolostumisesta hälvenee.

Innovaatiossa opettajia ohjeistetaan, miten sisällöntuotantoa aloitetaan oppilaiden yhteisöllisessä oppimisessa.

Read more ›
Innovaation tavoitteet
333
Katsottu
6 - 15
Ikäryhmä
2013
Perustettu
Tarvittavat resurssit
1 opettaja. Aloittaa voi yhdellä tabletilla. Ihanteellista, että yksi hybridikone eli tabletti ja näppäimistö per neljä oppilasta. Tunnetaitoihin ja digitaaliseen sisällöntuotantoon tulossa omat koulutuspaketit.
HundrED valintaperusteet
innovatiivisuus
vaikuttavuus
skaalautuminen
Oppimisesta tulee seikkailu! Malli yhdistää sosioemotionaaliset taidot yhteisölliseen oppimiseen sekä digitaaliseen oppimiseen.
Malli kehittää tulevaisuuden oppijoita ja linkittää opittavan oppilaan omaan elämään. Yhdessä toimimalla luodaan oppimisen yhteisö tehostaen oppimista.
Teknologialla on merkittävä rooli opettajien ja oppilaiden yhteistyössä sekä vertaisoppimisessa. Mallilla kootaan yhteen opettajien ja oppilaiden yhdessä keräämä sisältö, jolloin tiedon jakaminen luonnistuu. Työstöä pilvipalvelussa voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.
Posts

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Yhteisöllisen työskentelyn pohjana sosioemotionaaliset taidot
Lue lisää
02
Tutkittavan ilmiön valinta
Lue lisää
03
Tutkittavaan ilmiöön liittyvien oppiaineiden valinta
Lue lisää
04
Ryhmiin jakaminen
Lue lisää
05
Tavoitteiden asettaminen ja tutkimuskysymysten laatiminen
Lue lisää
06
Digitaalisten alustojen ja sovellusten valinta
Lue lisää
Näytä lisää
Yhteystiedot

Haluatko olla yhteydessä innovaattoriin?

M
Innovaattori
Käytössä