Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

L
K

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Menetelmä, jossa opitaan opettamalla

Buddyschool

Helsinki, Suomi
Innovaatiossa isot ja pienet oppilaat kokoontuvat yhteiseen opetustuokioon, joka on osa oppituntia ja koulutyötä. Vanhemmat oppilaat ovat suunnitelleet opetuskokonaisuuden opettajan avustuksella ja ovat vastuussa tämän kokonaisuuden opettamisesta nuoremmille oppilaille.
Esittely

Mistä on kyse?

“Halusimme luoda lapsille oppimisympäristön, jossa he uskaltavat omana itsenään esittää kysymyksiä ja käyttää pelottomasti kieltä. Halusimme tarjota myös mahdollisuuden suorittaa opintoja vaihtoehtoisella tavalla.”

- Liisa Rännäli, opettaja

Kielen oppimisella on maahanmuuttajataustaisen nuoren sopeutumisessa kouluun ja yhteiskuntaan iso rooli. Kieltä tarvitaan paitsi sosiaalisten suhteiden solmimiseen, myös opiskeltavien asioiden ymmärtämiseen.

Parhaiten kielitaito vahvistuu sitä käyttämällä. Myös rohkeutta käyttää kieltä sekä ottaa vastuuta omasta oppimisesta on syytä koulun osalta tukea ja edistää. Oppimistapoja on monia ja yksi tehokkaista tavoista on opettaa opittava asia toisille.

Buddyschool on Mahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen pilotti, jossa eri-ikäiset oppilaat oppivat yhdessä tekemällä opettaen toisiaan.

Menetelmä kehitettiin auttamaan syystä tai toisesta arvosanojensa kanssa painivia oppilaita. Idea vertaisopiskelusta osana ainesuoritusta lähti liikkelle, kun havahduttiin, että peruskoulunsa päättävien oppilaiden joukossa on oppilaita, joilla on hylättyjä tai alisuoritettuja suorituksia. Korotuskokeiden sijaan asiaa päätettiin lähestyä toiminnallisemmasta näkökulmasta, jossa olisi mahdollisuus kokea oppimisen iloa ja saada oma opiskelu haltuun.

Vaikka Buddyschool syntyi ensisijaisesti kielenoppimisen kysymyksiin, menetelmä soveltuu kaikkiin oppiainekokonaisuuksiin. Buddyschoolia on toteutettu esimerkiksi satuja ja novelleja lukemalla, kirjoittamalla ja kuvittamalla, liikuntatuokioita pitämällä, kirjallisuuden lajityyppejä läpikäymällä ja järjestämällä vesijakson kokeen tilalla toiminnallinen tuokio.

Buddyschoolin tarjoama erilainen toiminnallinen mahdollisuus auttaa oppilasta näkemään itsensä eri roolissa kuin mitä perinteinen tuntityö antaa myöten. Oppilas tuntee itsensä tasaveroiseksi toimijaksi luokassa ja hänestä kehittyy aktiivinen toimija ja kielenkäyttäjä – vuorovaikutus lisääntyy luonnostaan. Oppilaat ottavat enemmän vastuuta paitsi oppimisestaan, myös muusta toiminnastaan.

Oppilaat ovat olleet innoissaan ja halukkaita osallistumaan tuokioihin. Tuokioissa esiin nousseet henkilöt ovat usein niitä, joille tavallinen oppitunti ei ole ollut näytön paikka. Monesta hiljaisesta ja passiivisesta oppilaasta on kuoriutunut aktiivinen vetäjä opetustuokioille. Itsestään epävarmat oppilaat ovat tuokioiden avulla oivaltaneet, että yhdessä tekemällä oppii. Tuokiot ovat saaneet positiivista palautetta myös huoltajilta.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 15
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2012
Perustettu
-
Organisation
673
Katsottu
Tips for implementation
Ei vaadi erityisiä resursseja.
Connect with innovator
L
K
HundrED Review
Innovativeness

Vertaisopetus tukee yllättävällä tavalla kielenkäytön oppimista tarjoten samalla erilaisia oppijoita huomioivia suoritustapoja.

Impact

Oppilaat ottavat enemmän vastuuta omasta oppimisestaan ja heidän oppimistuloksensa paranevat.

Scalability

Malli on sovellettavissa useisiin oppiaineisiin ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tuokion syy ja osallistujat
Aloita pohtimalla, missä tilanteessa ja kenelle menetelmästä olisi hyötyä.
Lue lisää
02
Opettajayhteistyö tuokion järjestämisessä ja sisällön suunnitt...
Mieti, kenen kanssa tuokion voisi järjestää. Opettajayhteistyötä voi toteuttaa monessa eri muodossa.
Lue lisää
03
Tuokion tarkempi suunnittelu ja toteutustavan päättäminen
Suunnittele tuokion aihe ja totetutustapa oppilaiden kanssa.
Lue lisää
04
Ajankohdan sopiminen
Sovi työparisi kanssa sopiva ajankohta tuokiolle, kun eri-ikäiset oppilaat ovat tahoillaan valmistautuneet tuokioon.
Lue lisää
05
Yleisiä huomioita Buddyschool-menetelmän käyttämisestä ja jalk...
Pasilan peruskoulussa tuokioita on järjestetty sekä yksittäisinä tuokioina että jatkuvina kokonaisuuksina. Menetelmä sopii hyvin molempiin tapoihin.
Lue lisää