We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

L
K

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared ruokala2 saunalahti
Finland
Menetelmä, jossa opitaan opettamalla

Buddyschool

Marker Helsinki, Suomi
Innovaatiossa isot ja pienet oppilaat kokoontuvat yhteiseen opetustuokioon, joka on osa oppituntia ja koulutyötä. Vanhemmat oppilaat ovat suunnitelleet opetuskokonaisuuden opettajan avustuksella ja ovat vastuussa tämän kokonaisuuden opettamisesta nuoremmille oppilaille.
Introduction

Mistä on kyse?

“Halusimme luoda lapsille oppimisympäristön, jossa he uskaltavat omana itsenään esittää kysymyksiä ja käyttää pelottomasti kieltä. Halusimme tarjota myös mahdollisuuden suorittaa opintoja vaihtoehtoisella tavalla.”

- Liisa Rännäli, opettaja

Kielen oppimisella on maahanmuuttajataustaisen nuoren sopeutumisessa kouluun ja yhteiskuntaan iso rooli. Kieltä tarvitaan paitsi sosiaalisten suhteiden solmimiseen, myös opiskeltavien asioiden ymmärtämiseen.

Parhaiten kielitaito vahvistuu sitä käyttämällä. Myös rohkeutta käyttää kieltä sekä ottaa vastuuta omasta oppimisesta on syytä koulun osalta tukea ja edistää. Oppimistapoja on monia ja yksi tehokkaista tavoista on opettaa opittava asia toisille.

Buddyschool on Mahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen pilotti, jossa eri-ikäiset oppilaat oppivat yhdessä tekemällä opettaen toisiaan.

Menetelmä kehitettiin auttamaan syystä tai toisesta arvosanojensa kanssa painivia oppilaita. Idea vertaisopiskelusta osana ainesuoritusta lähti liikkelle, kun havahduttiin, että peruskoulunsa päättävien oppilaiden joukossa on oppilaita, joilla on hylättyjä tai alisuoritettuja suorituksia. Korotuskokeiden sijaan asiaa päätettiin lähestyä toiminnallisemmasta näkökulmasta, jossa olisi mahdollisuus kokea oppimisen iloa ja saada oma opiskelu haltuun.

Vaikka Buddyschool syntyi ensisijaisesti kielenoppimisen kysymyksiin, menetelmä soveltuu kaikkiin oppiainekokonaisuuksiin. Buddyschoolia on toteutettu esimerkiksi satuja ja novelleja lukemalla, kirjoittamalla ja kuvittamalla, liikuntatuokioita pitämällä, kirjallisuuden lajityyppejä läpikäymällä ja järjestämällä vesijakson kokeen tilalla toiminnallinen tuokio.

Buddyschoolin tarjoama erilainen toiminnallinen mahdollisuus auttaa oppilasta näkemään itsensä eri roolissa kuin mitä perinteinen tuntityö antaa myöten. Oppilas tuntee itsensä tasaveroiseksi toimijaksi luokassa ja hänestä kehittyy aktiivinen toimija ja kielenkäyttäjä – vuorovaikutus lisääntyy luonnostaan. Oppilaat ottavat enemmän vastuuta paitsi oppimisestaan, myös muusta toiminnastaan.

Oppilaat ovat olleet innoissaan ja halukkaita osallistumaan tuokioihin. Tuokioissa esiin nousseet henkilöt ovat usein niitä, joille tavallinen oppitunti ei ole ollut näytön paikka. Monesta hiljaisesta ja passiivisesta oppilaasta on kuoriutunut aktiivinen vetäjä opetustuokioille. Itsestään epävarmat oppilaat ovat tuokioiden avulla oivaltaneet, että yhdessä tekemällä oppii. Tuokiot ovat saaneet positiivista palautetta myös huoltajilta.

Read more ›
Intended Outcomes
614
Views
7 - 15
Age Group
2012
Established
Resources Needed
Ei vaadi erityisiä resursseja.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Vertaisopetus tukee yllättävällä tavalla kielenkäytön oppimista tarjoten samalla erilaisia oppijoita huomioivia suoritustapoja.
Oppilaat ottavat enemmän vastuuta omasta oppimisestaan ja heidän oppimistuloksensa paranevat.
Malli on sovellettavissa useisiin oppiaineisiin ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tuokion syy ja osallistujat
Aloita pohtimalla, missä tilanteessa ja kenelle menetelmästä olisi hyötyä.
Read more
02
Opettajayhteistyö tuokion järjestämisessä ja sisällön suunnitt...
Mieti, kenen kanssa tuokion voisi järjestää. Opettajayhteistyötä voi toteuttaa monessa eri muodossa.
Read more
03
Tuokion tarkempi suunnittelu ja toteutustavan päättäminen
Suunnittele tuokion aihe ja totetutustapa oppilaiden kanssa.
Read more
04
Ajankohdan sopiminen
Sovi työparisi kanssa sopiva ajankohta tuokiolle, kun eri-ikäiset oppilaat ovat tahoillaan valmistautuneet tuokioon.
Read more
05
Yleisiä huomioita Buddyschool-menetelmän käyttämisestä ja jalk...
Pasilan peruskoulussa tuokioita on järjestetty sekä yksittäisinä tuokioina että jatkuvina kokonaisuuksina. Menetelmä sopii hyvin molempiin tapoihin.
Read more
Contact

Connect with the innovator

L
K
Innovator
Used in