We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Opetuspelisali

Kouluun rakennettava monipuolinen oppimisen tila

Opetuspelisali on kouluun rakennettava tila, jossa oppiminen tapahtuu pelien avulla. Tila toimii uudenlaisena oppimisympäristönä sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Kokonaisvaltainen suunnittelu opetustilan taustalla ottaa huomioon kaikki formaaliin ja informaaliin oppimiseen vaikuttavat tekijät, jotka uupuvat perinteisistä luokkahuoneista.

About the innovation

Mistä on kyse?

Koulujen toimintakultuurin muutos nykypäivää vastaavaksi asettaa paineita myös oppimisympäristöjen kehittymiselle. Tilojen vaikutus oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnille sekä oppimiselle on ilmeinen.

Myös ymmärrys siitä, että oppimista tapahtuu informaaleissa ympäristöissä, on lisääntynyt. Uusista oppimisympäristöistä pyritäänkin tekemään tiloja, jotka sallivat monipuolisen työskentelyn ja oppimisen eri tavoin. Tehokkaat oppimisympäristöt koostuvat useista eri alueista, joilla on oppilaiden tunnistamat tarkoitukset ja erityispiirteet.

Opetuspelisali on kouluun rakennettaval luokkahuoneen kokoinen tila, jossa oppimista tapahtuu sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella. Tilaa voi käyttää monipuolisesti opetukseen, ja vapaa-ajan oppimista tukevat hyötypelit.

TIla koostuu erilaisista alueista, joilla jokaisella on omat toimintaa ohjaavat sääntönsä. Alueet tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin toimintoihin: oppia ja pelata voi yksin tai ryhmässä, laitteilla tai ilman laitteita ja erilaisia kalusteita käyttäen. Joustavien huonekaluratkaisujen ansiosta tilaa voi muuttaa erilaisiin tarpeisiin sopiviksi.

Opetuspelisalissa on kiinnitetty erityistä huomiota valaistukseen, akustiikkaan, sisäilmaan ja sisustukseen. Melutason vähentämiseksi ja puheen kantavuuden edistämiseksi on valittu pehmeitä pintoja ja huonekaluja, mikä parantaa etenkin ryhmätyöskentelyn edellytyksiä. Jaksamista parantava hyvä ja luonnollinen valaistus on toteutettu ledivalaisimilla.

Helsingin Englantilaiseen kouluun rakennetussa Opetuspelisalissa opetuspelien pelaaminen on tuotu mielekkäällä ja kiinnostavalla tavalla osaksi koulun arkea. Opiskelijat pääsevät pelaamaan pelejä myös vapaa-ajalla. Tilaan tuodut pelit on valittu yhteistyössä Serious Gaming Clusterin kanssa, ja niiden valinnassa on auttanut oppilaista ja opettajista koostuva raati. Pelien tavoitteena on tukea eri aineiden oppimista aina matematiikasta yhteiskuntatieteisiin.

Opetuspelisali rakennettiin keväällä 2017 Helsingin Englantilaisen koulun tiloihin Iskun ja DNA:n avustamana. Koulu pääsi juhlimaan tilan avajaisia toukokuussa ennen kouluvuoden päättymistä ja syksyllä 2017 tilan käyttöä jatketaan.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Opetuspelisalin esimerkin avulla voidaan rakentaa monipuolisen työskentelyn mahdollistava opetustila, joka sopii myös informaaliin oppimiseen.

Impact

Tila kannustaa vuorovaikutukselliseen oppimiseen niin oppitunneilla kuin vapaa-ajalla.

Scalability

Tila on toteutettavissa samoin resurssein kuin luokkahuoneen täysuudistus.

Implementation steps

Tilan valinta
Ensimmäinen askel Opetuspelisalin rakentamista varten on soveltuvan tilan valinta koulusta.

Tilaksi sopii mikä tahansa tavallisen luokkahuoneen kokoinen tila. Koska tila suunnitellaan ja rakennetaan alusta loppuun, esimerkiksi ikkunat eivät ole välttämättömyys. Tilaa valitessa täytyy kuitenkin huomioida paikalliset säädökset, jotka voivat rajoittaa tilan valintaa – näitä ovat esimerkiksi paloturvallisuusmääräykset.

Englantilainen koulu

Englantilaisessa koulussa tilaksi valikoitui huonossa kunnossa ollut ikkunaton kuvaamataidon luokkahuone. Opettajat ja oppilaat otettiin mukaan prosessiin ja oppilaskuntaa informoitiin projektin etenemisestä aina suunnittelusta tilan valmistumiseen asti.

Suunnittelu
Suunnittele opettajakunnan kanssa tilan käyttöä. Listatkaa ylös toiveita, jotka esitetään arkkitehdille.

Voitte pohtia alustavasti seuraavia tilan käyttöön liittyviä asioita:

  • Onko oppilailla tilaan vapaa pääsy
  • Kuinka paljon opettajat käyttävät tilaa oppituntien aikana
  • Millaisia pelejä pelataan ja millaiset tilat ne vaativat

Tee ensimmäinen suunnitelma yhdessä arkkitehdin tai sisustusarkkitehdin kanssa, joka piirtää toiveiden pohjalta tilan. Varaudu kuitenkin siihen, että suunnitelmaa tullaan muuttamaan matkan varrella mahdollisesti muutamaankin otteeseen.

Ennen kuin voidaan aloittaa, valitun urakoitsijan kanssa tulee tarkistaa tilan soveltuvuus suunnitelmaan. Urakoitsijan kanssa käydään läpi, onko tilassa rakenteellisia rajoitteita jotka estävät suunnitelman toteuttamisen käytännössä. Urakoitsijan kanssa käydään myös läpi, miten suunniteltu tila käytännössä toteutetaan. Varaudu siis budjetoinnissa ja aikataulussa ylimääräiseen suunnittelukierrokseen.

Suunnitelma esitetään valitulle urakoitsijalle, joka tarkastaa suunnitelman ja tekee tarvittavat muutokset rakennuksen ja tilan kannalta. Tämän jälkeen suunnitelma palautetaan arkkitehdille, joka tekee mahdolliset muokkaukset urakoitsijalta saadun palautteen perusteella.

Lopputuloksena pitäisi tuoda suunnitelma, resurssit ja urakoitsijan näkökulma vastaamaan toisiaan.

Englantilainen koulu

Englantilaisessa koulussa tilan suunnitteluprosessi vei kaksi ja puoli kuukautta. Tilaan päädyttiin rakentamaan erityyppiselle työskentelylle kolme erilaista aluetta:

  • Itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettu, sermeillä rajattu tila
  • Pöytäryhmät ryhmätyöskentelyä varten
  • Sohvaryhmä, jossa voi esim pelata pelejä

Tilat ovat muunneltavissa, jolloin kalusteita siirtämällä saadaan aikaan myös neljäs tila: katsomo, jossa voidaan pitää esityksiä. Toteuttamispäätöksen yhteydessä linjattiin, että tilan tulee soveltua sekä oppituntikäyttöön että oppilaiden vapaa-ajan tilaksi.

Rakentaminen
Rakentamisprosessi alkaa. Rakentaminen toteutetaan valitun urakoitsijan toimesta. Pidä opettaja- ja oppilaskunta myös tässä vaiheessa kartalla siitä, miten prosessi etenee.
Materiaalit ja sisustaminen
Sisusta ja kalusta tila halutulla tavalla. Hyödynnä sisustuksessa koulusta jo löytyviä sisustuselementtejä.

Harkitse paikallisen sisustusyrityksen tai muun tahon pyytämistä yhteistyökumppaniksi. Esimerkiksi Englantilaisessa koulussa ISKU oli mukana huonekaluvalintojen suunnittelussa. Kalusteet kannattaa tilata rakennusvaiheen ollessa vielä käynnissä, sillä toimitusajat voivat olla useita viikkoja.

Ota lisäksi huomioon seuraavat asiat:

1. Materiaalit

Materiaalien tulee olla kestäviä ja pestäviä, sekä kestää kovaakin kulutusta. Tämän lisäksi kannattaa suosia pehmeitä materiaaleja ja pintoja, sillä ne vaimentavat osaltaan äänenvoimakkuutta.

2. Akustiikka

Esimerkiksi Englantilaisessa koulussa seiniin on asennettu akustiikkapaneelit, seinille on laitettu verhoja ja lattiassa on käytetty ääntä vaimentavaa julkisen tilan lattiamateriaalia. Lisäksi itsenäisen työn tila on rajattu sermeillä, mikä blokkaa hieman ääntä.

3. Valaistus

Tilaan voidaan luoda mahdollisuus erilaisiin valaistus maailmoihin. Valaisimiin kannattaa varata esimerkiksi himmennysmahdollisuus, joka monipuolistaa tilan käyttöä ja mahdollistaa tunnelman nopean vaihtamisen.

Englantilaisessa koulussa tilaa kiertää kolmella seinällä ledivalonauha, jonka väriä voi vaihtaa. Tilan tunnelmaan voidaan vaikuttaa sitä kautta sekä luoda rauhoittava tunnelma esimerkiksi muuttamalla tilassa olevan valaistuksen väriä sinertäväksi.

4. Säilytys

Pohdi, mitä välineitä tilaan tulee ja missä niitä säilytetään.

Pelien valinta
Opetuspelisaliin kuuluvat olennaisesti pelit, joiden kautta oppiminen jatkuu myös oppituntien ulkopuolella.

Pelien valinnassa on hyvä pitää mielessä seuraavat asiat:

  • Selvitä millainen on koulusi budjetti pelien ja niitä varten tarvittavien laitteiden hankintaa varten
  • Valitse myös maksuttomia pelejä
  • Muista, että hyötypelejä on monenlaisia – läheskään kaikki eivät ole sähköisiä

Ota oppilaat mukaan pelien valintaan. Verkosta löytyy hyviä hyötypelilistoja, joita voi hyödyntää pelien etsinnässä. Apuna voi käyttää esimerkiksi Serious Gaming Clusterin listaa suomalaisista hyötypeleistä.

Englantilaisessa koulussa tilaan on tuotu kolmenlaisia pelejä: lautapelejä, liikunnallisia pelejä ja digitaalisia pelejä. Tilassa on käytössä tabletteja sekä kolme pöytäkonetta.

Käyttöönotto
On tärkeää luoda yhteiset säännöt tilassa ja sen sisällä olevilla alueilla toimimiseen. Näin oppilaat tietävät, miten milläkin alueella toimitaan ja tavoitteen mukainen toiminta kyseisessä ympäristössä on jouhevaa.

Esimerkiksi Englantilaisessa koulussa oppilaskunta loi toimintasäännöt, minkä lisäksi valittiin muutama tilasta vastaava opettaja ja oppilas.

Spread of the innovation

loading map...