We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

L

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared game room  2 1
Finland
Kouluun rakennettava monipuolinen oppimisen tila

Opetuspelisali

Marker Helsinki, Suomi
Opetuspelisali on kouluun rakennettava tila, jossa oppiminen tapahtuu pelien avulla. Tila toimii uudenlaisena oppimisympäristönä sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kokonaisvaltainen suunnittelu opetustilan taustalla ottaa huomioon kaikki formaaliin ja informaaliin oppimiseen vaikuttavat tekijät, jotka uupuvat perinteisistä luokkahuoneista.”

Koulujen toimintakultuurin muutos nykypäivää vastaavaksi asettaa paineita myös oppimisympäristöjen kehittymiselle. Tilojen vaikutus oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnille sekä oppimiselle on ilmeinen.

Myös ymmärrys siitä, että oppimista tapahtuu informaaleissa ympäristöissä, on lisääntynyt. Uusista oppimisympäristöistä pyritäänkin tekemään tiloja, jotka sallivat monipuolisen työskentelyn ja oppimisen eri tavoin. Tehokkaat oppimisympäristöt koostuvat useista eri alueista, joilla on oppilaiden tunnistamat tarkoitukset ja erityispiirteet.

Opetuspelisali on kouluun rakennettaval luokkahuoneen kokoinen tila, jossa oppimista tapahtuu sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella. Tilaa voi käyttää monipuolisesti opetukseen, ja vapaa-ajan oppimista tukevat hyötypelit.

TIla koostuu erilaisista alueista, joilla jokaisella on omat toimintaa ohjaavat sääntönsä. Alueet tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin toimintoihin: oppia ja pelata voi yksin tai ryhmässä, laitteilla tai ilman laitteita ja erilaisia kalusteita käyttäen. Joustavien huonekaluratkaisujen ansiosta tilaa voi muuttaa erilaisiin tarpeisiin sopiviksi.

Opetuspelisalissa on kiinnitetty erityistä huomiota valaistukseen, akustiikkaan, sisäilmaan ja sisustukseen. Melutason vähentämiseksi ja puheen kantavuuden edistämiseksi on valittu pehmeitä pintoja ja huonekaluja, mikä parantaa etenkin ryhmätyöskentelyn edellytyksiä. Jaksamista parantava hyvä ja luonnollinen valaistus on toteutettu ledivalaisimilla.

Helsingin Englantilaiseen kouluun rakennetussa Opetuspelisalissa opetuspelien pelaaminen on tuotu mielekkäällä ja kiinnostavalla tavalla osaksi koulun arkea. Opiskelijat pääsevät pelaamaan pelejä myös vapaa-ajalla. Tilaan tuodut pelit on valittu yhteistyössä Serious Gaming Clusterin kanssa, ja niiden valinnassa on auttanut oppilaista ja opettajista koostuva raati. Pelien tavoitteena on tukea eri aineiden oppimista aina matematiikasta yhteiskuntatieteisiin.

Opetuspelisali rakennettiin keväällä 2017 Helsingin Englantilaisen koulun tiloihin Iskun ja DNA:n avustamana. Koulu pääsi juhlimaan tilan avajaisia toukokuussa ennen kouluvuoden päättymistä ja syksyllä 2017 tilan käyttöä jatketaan.

Read more ›
Intended Outcomes
148
Views
12 - 18
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Tila opetuspelisalia varten, remontointikustannukset, huonekalut, pelit - budjetti: 15 000–50 000 €
HundrED Criteria
innovativeness
Opetuspelisalin esimerkin avulla voidaan rakentaa monipuolisen työskentelyn mahdollistava opetustila, joka sopii myös informaaliin oppimiseen.
impact
Tila kannustaa vuorovaikutukselliseen oppimiseen niin oppitunneilla kuin vapaa-ajalla.
scalability
Tila on toteutettavissa samoin resurssein kuin luokkahuoneen täysuudistus.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tilan valinta
Ensimmäinen askel Opetuspelisalin rakentamista varten on soveltuvan tilan valinta koulusta.
Read more
02
Suunnittelu
Suunnittele opettajakunnan kanssa tilan käyttöä. Listatkaa ylös toiveita, jotka esitetään arkkitehdille.
Read more
03
Rakentaminen
Rakentamisprosessi alkaa. Rakentaminen toteutetaan valitun urakoitsijan toimesta. Pidä opettaja- ja oppilaskunta myös tässä vaiheessa kartalla siitä, miten prosessi etenee.
Read more
04
Materiaalit ja sisustaminen
Sisusta ja kalusta tila halutulla tavalla. Hyödynnä sisustuksessa koulusta jo löytyviä sisustuselementtejä.
Read more
05
Pelien valinta
Opetuspelisaliin kuuluvat olennaisesti pelit, joiden kautta oppiminen jatkuu myös oppituntien ulkopuolella.
Read more
06
Käyttöönotto
On tärkeää luoda yhteiset säännöt tilassa ja sen sisällä olevilla alueilla toimimiseen. Näin oppilaat tietävät, miten milläkin alueella toimitaan ja tavoitteen mukainen toiminta kyseisessä ympäristössä on jouhevaa.
Read more
Contact

Connect with the innovator

L
Innovator
Used in