Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

P
K

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Malli, jossa jaettu vastuu auttaa kukoistamaan

Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus

Helsinki, Suomi
Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus on moderni toimintamalli, jossa opettajat yhdistävät vahvuutensa ja osaamisensa ja suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta ja oppimista kokonaisvaltaisesti yhdistämällä luokkansa. Luokassa oppilaat tunnistavat omat vahvuutensa ja oppivat toisiltaan.
Esittely

Mistä on kyse?

“Yhteisopettajuuden mallilla sekä opettajien että oppilaiden vahvuudet nousevat paremmin esiin ja jaksaminen moninkertaistuu.”

Kaisa Loponen, opettaja

Yhteisopettajuus on yksi kiinnostavimpia tulevaisuuden opettamisen muodoista. Ilmiönä se ei ole uusi, mutta yhä tärkeämpi jaksamisen ja työn kehittämisen edistäjä. Yhteisopettajuus tukee oppimisen tehokasta eriyttämistä, opetuksen monipuolistamista ja nopeaa reagoimista muuttuviin tekijöihin.

Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus on malli, jossa kahta luokkaa opetetaan yhdessä kahden opettajan voimin. Mallissa opettajat ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhdessä hyödyntäen omia vahvuuksiaan ja huomioiden ja nostaen esille myös oppilaiden vahvuuksia.

Olennaista toiminnassa on vertaistuki, luottamus ja jaettu opettajuus, jolloin molempien opettajan vahvuudet ja osaaminen pääsevät hyvin esille. Ideat muotoutuvat yhteistyössä toimiviksi kokonaisuuksiksi ja vastuut kasvatuksesta, arvioinnista, tuntisuunnitelmasta ja toteutuksesta on jaettu useammille harteille. Parhaimmillaan yhteisopettajuudella voidaan edistää oppilaiden ryhmässä kasvamista ja yhdessä toimimista.

Oulujoen koulussa toimivat opettajat ja jo kahdeksan vuotta yhteistyötä tehneet Paula Vorne ja Kaisa Loponen ovat työstäneet kokonaisvaltaisen mallin yhteisopettajuudelle. Heitä yhdistää samanlainen oppimiskäsitys sekä vahva halu kehittyä ja kehittää. Tämän varaan yhteisopettajuutta on ollut luonteva rakentaa.

Read more ›
Innovation Overview
TEACHERS
Kohderyhmä
-
Children/Users
1
Country
2014
Perustettu
-
Organisation
1 986
Katsottu
Tips for implementation
Aikaa huolelliseen suunnitteluun, johdon sitoutuminen, sopivat tilat.
Connect with innovator
P
K
HundrED Review
Innovativeness

Opettajien jaksaminen on kaikkialla koetuksella. Yhteisopettajuuden lähtökohta on tehdä koulusta innostava oppimisen yhteisö, jossa opettajatkin oppivat.

Impact

Sekä opettajien että oppilaiden vahvuudet pääsevät paremmin esiin, kun yhteistyö on kaiken toiminnan lähtökohta.

Scalability

Malli on käytettävissä ilman erillisiä lisäresursseja ja vastaa laajasti esiintyvään haasteeseen opettajien jaksamisen kanssa.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Sitoutuminen toimintaan
Yhteinen tahtotila on merkittävä osa toiminnan aloittamista.
Lue lisää
02
Arvojen, roolien ja vastuiden määritteleminen
Kahden luokan yhdistäminen kokonaisvaltaisesti edellyttää työn organisointia: arvojen määrittelyä, tavoitteiden asettamista ja selkeää kuvaa kummankin roolista ja vastuista.
Lue lisää
03
Tavoitteiden määritteleminen
Mitä yhteisopettajuudella tavoitellaan opetuksessa, hyvinvoinnissa ja arvioinnissa?
Lue lisää
04
Yhteydenpito vanhempiin
Uuden toimintamallin avaaminen vanhemmille on erityisen tärkeää, jotta he tietävät kuinka lukuvuosi etenee, kehen olla yhteydessä ja miksi malli on lastansa hyödyttävää.
Lue lisää
05
Luokan yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja sitoutuminen niihin
Oppilaat osallistetaan yhteisten pelisääntöjen luomiseen ja käydään läpi, mitä tarkoittaa, kun on kaksi vastuuopettajaa yhden sijasta ja kuinka opettajien ja muiden kanssa työskennellään.
Lue lisää
06
Rakenteiden muutos
Pohtikaa, millaiset rakenteet tukevat työtänne. Oheiset esimerkit auttavat pohdinnassa.
Lue lisää
Näytä lisää