We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

T
K
Janne Hiedanniemi

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared img 9643 padeilla voi a a nitta a  helposti vaikkapa laulua omaan kappaleeseen
Hundred 2019
Musiikkiteknologia luovuuden tukena

Ihan oma juttu

Marker Helsinki, Suomi
Modernin teknologian tarjoamat mahdollisuudet tuodaan luontevaksi osaksi musiikin oppimista ja opetusta. Oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappaleensa ideasta valmiiseen lopputulokseen. Toiminta ei vaadi aikaisempaa musiinkin osaamista opettajilta tai oppilailta.
Introduction

Mistä on kyse?

“Itsekriittisessä vaiheessa nuoruusiän kynnyksellä ei välttämättä ole helppoa ilmaista tunteitaan. Musiikin avulla kuitenkin ylitettiin esteitä, voitettiin pelkoja ja saatiin oma sanottava ulos kappaleen muodossa.”

- Niko Lehtonen, luokanopettaja, Rastaalan koulu

Digitalisaatio ja jatkuvasti kehittyvä teknologia haastavat koulut ja musiikinopetuksen pysymään mukana yhteiskunnan kehityksessä. Musiikki- ja mobiiliteknologian yleistyminen on tuonut musiikintekovälineet kaikkien ulottuville ja avannut myös kouluille ja musiikinopetukselle sellaisia uusia mahdollisuuksia, joiden toteuttaminen ei ole ollut aikaisemmin mahdollista.

Musiikin luominen, säveltäminen ja ilmaisu eivät enää välttämättä edellytä perinteisten instrumenttien ja musiikin teorian hallintaa. Nykyaikaisen musiikkiteknologian hyödyntäminen tarjoaa kaikille oppilaille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua luoviin prosesseihin lähtötasosta riippumatta.

Teknologia on myös tärkeä ja luonteva osa jokaisen lapsen ja nuoren arkea ja elämää. Kouluissa ei kuitenkaan olla vielä täysin tietoisia teknologian tarjoamista mahdollisuuksista, musiikinopetuksessakaan – teknisten laitteiden käyttäminen koetaan usein vieraaksi ja jopa pelottavaksi. Nopea teknologinen ja toiminnallinen muutos vaatii opettajilta täysin uudenlaisten taitojen ja menetelmien omaksumista.

Ihan oma juttu sisällyttää musiikin luovan tuottamisen, säveltämisen ja sanoittamisen modernin teknologian tukemana osaksi musiikin opetusta ja oppimista.

Innovaatio pohjautuu Suomen uuteen opetussuunnitelmaan ja tarjoaa kouluille sekä opettajille musiikkiteknologian tietotaitoa sekä konkreettisia työkaluja ja menetelmiä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen musiikin opetuksessa.

Toiminta soveltuu kaikille oppiasteille, kaiken tasoisille kouluille ja luokille. Se ei edellytä musiikin erityisosaamista opettajilta tai vaadi oppilailta aiempaa kokemusta musiikintekemisestä, laulamisesta tai instrumenttien soittamisesta.

Read more ›
Intended Outcomes
1659
Views
5 - 18
Age Group
2017
Established
Resources Needed
Musiikkiluokan välineistö, tablet-tietokoneet, aikaa käyttöönottoon 1–3 kuukautta
HundrED Criteria
innovativeness
Innovaatio näyttää, miten teknologia mahdollistaa musiikin luovan tekemisen ilman aiempaa kokemusta.
impact
Oppilaat työskentelevät yhteisen projektin parissa parantaen itseluottamustaan ja oppien uutta.
scalability
Kun käytössä on muutama tablet-laite, innovaatio on toteutettavissa.
Posts

See this innovation in action.

Comment
IHAN OMA JUTTU on myös opettajien koulutusmuotona mitä toimivin. Paras tapa oppia on tehdä yhdessä taitavamman osaajan rinnalla. Projektiin osallistuneen opettajan osaaminen lisääntyi huikeasti. IHAN OMA JUTTU ei siis ole "kertakäyttöprojekti" vaan siinä opitut taidot tulevat varmasti sekä opettajien että oppilaiden käyttöön. Uusia investointeja ei tarvita, vaan jo olemassa olevat iPadit ja älykännykät mahdollistavat toiminnan niin koulussa kuin vapaa-aikana.
T
Comment
Pornaisten Yhtenäiskoulun 6A-luokan oppilaat pääsivät kevään 2017 aikana työskentelemään Teoston ja Triplefist Musicin yhteistyönä toteutetun IHAN OMA JUTTU -musiikkiprojektin parissa. IHAN OMA JUTTU -projekti on hienosti innostanut oppilaita säveltämään ja sanoittamaan omaa musiikkia. Sävellystyötä on lähestytty monitasoisesti: musiikin tekemisen lisäksi oppilaat ovat maalanneet ”biisinsä” herättämiä tunnelmia ja kuvanneet musiikkivideoita. Laulajatähti Diandran vierailu oli todella mieleenjäävä yllätys! IHAN OMAN JUTUN parissa työskennellessä monet uuden opetussuunnitelman tavoitteet konkretisoituvat kokemuksellisesti. Yhdessä tekeminen - tekemällä oppiminen, kannustava vuorovaikutus ja rohkea itsensä ylittäminen ovat oppilaiden näkökulmasta katsottuna olleet keskeisiä asioita projektin aikana. Luova improvisaatio on innostanut moniin mielenkiintoisiin musiikillisiin kokeiluihin.
M
Comment
Hankkeen kautta koululla jo olemassa oleva teknologia (ipadit) saatiin luontevaksi osaksi uuden opetussuunnitelman mukaista musiikin opetusta. Oppilaat pääsivät toteuttamaan omat kappaleensa alusta loppuun itse. Niin oppilaiden kuin opettajienkin perehdyttäminen teknologian käyttöön oli innostavaa ja selkeää. Kappaleiden tekeminen ei vaadi välttämättä aiempaa musiikillista osaamista. Oppilaille oli hieno kokemus, kun artistikummi oli tsemppaamassa biisien teossa ja äänittämisessä studiolla, jossa pääsimme vierailemaan. Oli hieno hetki, kun hankkeen lopuksi pidettiin koululla päätösjuhla, jossa valmiit kappaleet esitettiin koko koululle.
T

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustuminen konseptiin
Ihan oma juttu -konseptin on kehittänyt palkittu suomalainen kolmesta musiikki- ja opetusalan ammattilaisesta koostuva säveltäjä- ja tuottajatiimi.
Read more
02
Yhteydenotto tiimiin
Ota yhteys Ihan oma juttu -työryhmän jäseniin joko kunnan, kaupungin tai koulun edustajana.
Read more
03
Koulun valmiuksien kartoittaminen
Ihan oma juttu -työryhmä kartoittaa koulusi valmiudet, välineistön sekä auttaa hahmottamaan todelliset tarpeet laitekannan päivittämiseksi kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Read more
04
Käytännön työskentely
Ihan oma juttu -työryhmä toteuttaa opettajien koulutuksen ja oppilasprojektin paikan päällä. Näin opettajat pääsevät seuraamaan ja osallistumaan musiikkikasvatukseen olosuhteissa, joissa itsekin opettavat.
Read more
05
Evaluointi ja käyttöönoton jälkeinen tuki
Evaluointia toteutetaan projektin alussa, sen aikana sekä sen päätteeksi.
Read more
06
Esimerkki Ihan oma juttu -projektin kulusta
Yksi Ihan oma juttu -kouluista on Rastaalan koulu Espoossa.
Read more
Contact

Connect with the innovator

T
K
Janne Hiedanniemi
Innovator
Used in