We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

J
S

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared ippo kansikuva
Finland
Kokonaisuus oppimaan oppimisen taitojen opetteluun ja vahvuuksien löytämiseen

IPPO

Marker Hollola, Suomi
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla opitaan omien vahvuuksien lisäksi erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.
Introduction

Mistä on kyse?

“Ipon avulla oppimisen maailma tulee tutuksi kaikille.”

- Johanna Kivekäs, Erityisopettaja

Uteliaisuus ruokkii oppimista, mutta jotta uteliaisuuden ja mielenkiinnon heräämisen jälkeen oppimisprosessi ja uuden oppiminen ei pysähtyisi oppimisessa kohdattaviin haasteisiin, koskien esimerkiksi mieleenpainamista, oman oppimistyylin tuntemista, positiivista asennetta tai tiedonkäsittelytaitoja, tarvitaan oppimaan oppimisen taitoja.

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia, jotka ohjaavat uuden oppimista sekä ylläpitävät halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen vaatii aktiivista harjoittelua, omien vahvuuksien tunnistamista, ympäriltä tulevaa kannustusta sekä sisäisen motivaation herättämää iloa oppimiseen.

Oppimaan oppimisen taidoista on hyötyä etenkin haastavampia asioita harjoiteltaessa. Ne vahvistavat itsetuntoa ja lisäävät oppimismotivaatiota sekä itseohjautuvuutta. Opeteltaviin taitoihin kuuluvat niin akateemiset taidot, kuten lukutekniikat, tiedonhaku, vuorovaikutus ja kuunteleminen, oppimisen taidot, kuten omien oppimistrategioden tunnistaminen kuin oppimisen arviointitaidotkin, kuten itse- ja vertaisoppimisen taidot.

Ippo yhdistää nämä oppimaan oppimisen taitoihin kuuluvat sekä niiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja oppimistekniikoiden opettelusta arviointitaitojen harjoitteluun. Ippo on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuutensa siten, että se keskittyy tukemaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle.

Ippo sisältää yksitoista oppimiskertaa, joista jokaisen kesto on n. 90–120 minuuttia. Jokainen oppimiskerta koostuu kuudesta eri osiosta. Opettaja voi valikoida vain tarvitsemansa oppimiskerrat tai osiot opetukseensa – tai sisällyttää koko Ippo-kokonaisuuden osaksi opetustaan.

Käytyään koko oppimiskokonaisuuden läpi, oppilas kykenee hallitsemaan omaa oppimistaan paremmin sekä ymmärtää oppimisprosessin vaatiman ponnistelun tarpeen.

Stepeissä avataan tarkemmin sekä Ippo-kokonaisuuden rakennetta (stepit 1-2) että jokaisen oppimiskerran sisältöä (stepit 3-13). Lisäksi tarjotaan tarvittavat materiaalit kertojen toteuttamiseen.

Read more ›
Intended Outcomes
1369
Views
6 - 15
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Älypuhelimet tai tabletit ovat avuksi, mutta eivät välttämättömiä.
HundrED Criteria
innovativeness
Ippo yhdistää oppimaan oppimisen taitoja ja parantaa oppilaan itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti.
impact
Oppilas kerryttää hyvät oppimaan oppimisen taidot, jotka auttavat elämässä pitkään.
scalability
Innovaatiota voi soveltaa erilaisiin opetuskokonaisuuksiin ja oppimisympäristöihin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustu Ippo-kokonaisuuteen
IPPO-kokonaisuuteen kuuluu yksitoista eri vahvuuksiin ja oppimaan oppimisen taitoihin keskittyvää oppimiskertaa. Jokaisen oppimiskerran kesto on ryhmän koosta ja toteutustavasta riippuen noin 90–120 minuuttia.
Read more
02
Yksittäisen IPPO-oppimiskerran rakenne
Jokaisella yhdellätoista oppimiskerralla tavoitteena on herättää oppilaassa innokkuus, ilo ja halu oppia uutta.
Read more
03
Tunne-Ippo: Tunteet ja temperamentti oppimisen osana
Oppimiskerralla tavoitteina on omien asenteiden, tunteiden, luonteenpiirteiden, temperamentin ja sekä aivojen hyvinvoinnin ymmärtäminen osana oppimista. Lisäksi oppilaiden kanssa tutustutaan koko Ippo-kokonaisuuteen ja sen tarkoitukseen.
Read more
04
Kartta-Ippo: Kartat muistiinpanotekniikoina
Oppimiskerralla tavoitteina on muistiinpanojen merkityksen ymmärtäminen opiskelussa, mielle-, ajatus- ja käsitekarttoihin tutustuminen sekä ystävällisyyden merkityksen pohtiminen opiskeluun vaikuttavana vahvuutena.
Read more
05
Peli-Ippo: Laput ja muistipelikortit muistiinpanotekniikoina
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua muistilappujen ja muistipelikorttien käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan sinnikkyyden merkitystä opiskelussa.
Read more
06
Piirros-Ippo: Piirrokset ja posterit muistiinpanotekniikkoina
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua piirroksen ja posterin käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan luovuuden merkitystä opiskelussa.
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

J
S
Innovator
Used in