Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
Squared ippo kansikuva
Finland
Kokonaisuus oppimaan oppimisen taitojen opetteluun ja vahvuuksien löytämiseen

IPPO

Marker Hollola, Suomi
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla opitaan omien vahvuuksien lisäksi erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.
Esittely

Mistä on kyse?

“Ipon avulla oppimisen maailma tulee tutuksi kaikille.”

- Johanna Kivekäs, Erityisopettaja

Uteliaisuus ruokkii oppimista, mutta jotta uteliaisuuden ja mielenkiinnon heräämisen jälkeen oppimisprosessi ja uuden oppiminen ei pysähtyisi oppimisessa kohdattaviin haasteisiin, koskien esimerkiksi mieleenpainamista, oman oppimistyylin tuntemista, positiivista asennetta tai tiedonkäsittelytaitoja, tarvitaan oppimaan oppimisen taitoja.

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia, jotka ohjaavat uuden oppimista sekä ylläpitävät halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen vaatii aktiivista harjoittelua, omien vahvuuksien tunnistamista, ympäriltä tulevaa kannustusta sekä sisäisen motivaation herättämää iloa oppimiseen.

Oppimaan oppimisen taidoista on hyötyä etenkin haastavampia asioita harjoiteltaessa. Ne vahvistavat itsetuntoa ja lisäävät oppimismotivaatiota sekä itseohjautuvuutta. Opeteltaviin taitoihin kuuluvat niin akateemiset taidot, kuten lukutekniikat, tiedonhaku, vuorovaikutus ja kuunteleminen, oppimisen taidot, kuten omien oppimistrategioden tunnistaminen kuin oppimisen arviointitaidotkin, kuten itse- ja vertaisoppimisen taidot.

Ippo yhdistää nämä oppimaan oppimisen taitoihin kuuluvat sekä niiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja oppimistekniikoiden opettelusta arviointitaitojen harjoitteluun. Ippo on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuutensa siten, että se keskittyy tukemaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle.

Ippo sisältää yksitoista oppimiskertaa, joista jokaisen kesto on n. 90–120 minuuttia. Jokainen oppimiskerta koostuu kuudesta eri osiosta. Opettaja voi valikoida vain tarvitsemansa oppimiskerrat tai osiot opetukseensa – tai sisällyttää koko Ippo-kokonaisuuden osaksi opetustaan.

Käytyään koko oppimiskokonaisuuden läpi, oppilas kykenee hallitsemaan omaa oppimistaan paremmin sekä ymmärtää oppimisprosessin vaatiman ponnistelun tarpeen.

Stepeissä avataan tarkemmin sekä Ippo-kokonaisuuden rakennetta (stepit 1-2) että jokaisen oppimiskerran sisältöä (stepit 3-13). Lisäksi tarjotaan tarvittavat materiaalit kertojen toteuttamiseen.

Read more ›
Innovaation tavoitteet
741
Katsottu
6 - 15
Ikäryhmä
2016
Perustettu
Tarvittavat resurssit
Älypuhelimet tai tabletit ovat avuksi, mutta eivät välttämättömiä.
HundrED valintaperusteet
innovatiivisuus
vaikuttavuus
skaalautuminen
Ippo yhdistää oppimaan oppimisen taitoja ja parantaa oppilaan itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti.
Oppilas kerryttää hyvät oppimaan oppimisen taidot, jotka auttavat elämässä pitkään.
Innovaatiota voi soveltaa erilaisiin opetuskokonaisuuksiin ja oppimisympäristöihin.
Posts

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tutustu Ippo-kokonaisuuteen
Lue lisää
02
Yksittäisen IPPO-oppimiskerran rakenne
Lue lisää
03
Tunne-Ippo: Tunteet ja temperamentti oppimisen osana
Lue lisää
04
Kartta-Ippo: Kartat muistiinpanotekniikoina
Lue lisää
05
Peli-Ippo: Laput ja muistipelikortit muistiinpanotekniikoina
Lue lisää
06
Piirros-Ippo: Piirrokset ja posterit muistiinpanotekniikkoina
Lue lisää
Näytä lisää
Yhteystiedot

Haluatko olla yhteydessä innovaattoriin?

S
J
Innovaattori
Käytössä