We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared ippo kansikuva
Finland
Kokonaisuus oppimaan oppimisen taitojen opetteluun ja vahvuuksien löytämiseen

IPPO

Marker Hollola, Suomi
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla opitaan omien vahvuuksien lisäksi erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.
Introduction

Mistä on kyse?

“Ipon avulla oppimisen maailma tulee tutuksi kaikille.”

- Johanna Kivekäs, Erityisopettaja

Uteliaisuus ruokkii oppimista, mutta jotta uteliaisuuden ja mielenkiinnon heräämisen jälkeen oppimisprosessi ja uuden oppiminen ei pysähtyisi oppimisessa kohdattaviin haasteisiin, koskien esimerkiksi mieleenpainamista, oman oppimistyylin tuntemista, positiivista asennetta tai tiedonkäsittelytaitoja, tarvitaan oppimaan oppimisen taitoja.

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia, jotka ohjaavat uuden oppimista sekä ylläpitävät halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen vaatii aktiivista harjoittelua, omien vahvuuksien tunnistamista, ympäriltä tulevaa kannustusta sekä sisäisen motivaation herättämää iloa oppimiseen.

Oppimaan oppimisen taidoista on hyötyä etenkin haastavampia asioita harjoiteltaessa. Ne vahvistavat itsetuntoa ja lisäävät oppimismotivaatiota sekä itseohjautuvuutta. Opeteltaviin taitoihin kuuluvat niin akateemiset taidot, kuten lukutekniikat, tiedonhaku, vuorovaikutus ja kuunteleminen, oppimisen taidot, kuten omien oppimistrategioden tunnistaminen kuin oppimisen arviointitaidotkin, kuten itse- ja vertaisoppimisen taidot.

Ippo yhdistää nämä oppimaan oppimisen taitoihin kuuluvat sekä niiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja oppimistekniikoiden opettelusta arviointitaitojen harjoitteluun. Ippo on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuutensa siten, että se keskittyy tukemaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle.

Ippo sisältää yksitoista oppimiskertaa, joista jokaisen kesto on n. 90–120 minuuttia. Jokainen oppimiskerta koostuu kuudesta eri osiosta. Opettaja voi valikoida vain tarvitsemansa oppimiskerrat tai osiot opetukseensa – tai sisällyttää koko Ippo-kokonaisuuden osaksi opetustaan.

Käytyään koko oppimiskokonaisuuden läpi, oppilas kykenee hallitsemaan omaa oppimistaan paremmin sekä ymmärtää oppimisprosessin vaatiman ponnistelun tarpeen.

Stepeissä avataan tarkemmin sekä Ippo-kokonaisuuden rakennetta (stepit 1-2) että jokaisen oppimiskerran sisältöä (stepit 3-13). Lisäksi tarjotaan tarvittavat materiaalit kertojen toteuttamiseen.

Read more ›
Intended Outcomes
1065
Views
6 - 15
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Älypuhelimet tai tabletit ovat avuksi, mutta eivät välttämättömiä.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Ippo yhdistää oppimaan oppimisen taitoja ja parantaa oppilaan itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti.
Oppilas kerryttää hyvät oppimaan oppimisen taidot, jotka auttavat elämässä pitkään.
Innovaatiota voi soveltaa erilaisiin opetuskokonaisuuksiin ja oppimisympäristöihin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustu Ippo-kokonaisuuteen
Read more
02
Yksittäisen IPPO-oppimiskerran rakenne
Read more
03
Tunne-Ippo: Tunteet ja temperamentti oppimisen osana
Read more
04
Kartta-Ippo: Kartat muistiinpanotekniikoina
Read more
05
Peli-Ippo: Laput ja muistipelikortit muistiinpanotekniikoina
Read more
06
Piirros-Ippo: Piirrokset ja posterit muistiinpanotekniikkoina
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

S
J
Innovator
Used in