Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

J
S

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Kokonaisuus oppimaan oppimisen taitojen opetteluun ja vahvuuksien löytämiseen

IPPO

Hollola, Suomi
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla opitaan omien vahvuuksien lisäksi erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.
Esittely

Mistä on kyse?

“Ipon avulla oppimisen maailma tulee tutuksi kaikille.”

- Johanna Kivekäs, Erityisopettaja

Uteliaisuus ruokkii oppimista, mutta jotta uteliaisuuden ja mielenkiinnon heräämisen jälkeen oppimisprosessi ja uuden oppiminen ei pysähtyisi oppimisessa kohdattaviin haasteisiin, koskien esimerkiksi mieleenpainamista, oman oppimistyylin tuntemista, positiivista asennetta tai tiedonkäsittelytaitoja, tarvitaan oppimaan oppimisen taitoja.

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia, jotka ohjaavat uuden oppimista sekä ylläpitävät halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen vaatii aktiivista harjoittelua, omien vahvuuksien tunnistamista, ympäriltä tulevaa kannustusta sekä sisäisen motivaation herättämää iloa oppimiseen.

Oppimaan oppimisen taidoista on hyötyä etenkin haastavampia asioita harjoiteltaessa. Ne vahvistavat itsetuntoa ja lisäävät oppimismotivaatiota sekä itseohjautuvuutta. Opeteltaviin taitoihin kuuluvat niin akateemiset taidot, kuten lukutekniikat, tiedonhaku, vuorovaikutus ja kuunteleminen, oppimisen taidot, kuten omien oppimistrategioden tunnistaminen kuin oppimisen arviointitaidotkin, kuten itse- ja vertaisoppimisen taidot.

Ippo yhdistää nämä oppimaan oppimisen taitoihin kuuluvat sekä niiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja oppimistekniikoiden opettelusta arviointitaitojen harjoitteluun. Ippo on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuutensa siten, että se keskittyy tukemaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle.

Ippo sisältää yksitoista oppimiskertaa, joista jokaisen kesto on n. 90–120 minuuttia. Jokainen oppimiskerta koostuu kuudesta eri osiosta. Opettaja voi valikoida vain tarvitsemansa oppimiskerrat tai osiot opetukseensa – tai sisällyttää koko Ippo-kokonaisuuden osaksi opetustaan.

Käytyään koko oppimiskokonaisuuden läpi, oppilas kykenee hallitsemaan omaa oppimistaan paremmin sekä ymmärtää oppimisprosessin vaatiman ponnistelun tarpeen.

Stepeissä avataan tarkemmin sekä Ippo-kokonaisuuden rakennetta (stepit 1-2) että jokaisen oppimiskerran sisältöä (stepit 3-13). Lisäksi tarjotaan tarvittavat materiaalit kertojen toteuttamiseen.

Read more ›
Innovation Overview
6 - 15
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
1 592
Katsottu
Tips for implementation
Älypuhelimet tai tabletit ovat avuksi, mutta eivät välttämättömiä.
Connect with innovator
J
S
HundrED Review
Innovativeness

Ippo yhdistää oppimaan oppimisen taitoja ja parantaa oppilaan itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti.

Impact

Oppilas kerryttää hyvät oppimaan oppimisen taidot, jotka auttavat elämässä pitkään.

Scalability

Innovaatiota voi soveltaa erilaisiin opetuskokonaisuuksiin ja oppimisympäristöihin.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tutustu Ippo-kokonaisuuteen
IPPO-kokonaisuuteen kuuluu yksitoista eri vahvuuksiin ja oppimaan oppimisen taitoihin keskittyvää oppimiskertaa. Jokaisen oppimiskerran kesto on ryhmän koosta ja toteutustavasta riippuen noin 90–120 minuuttia.
Lue lisää
02
Yksittäisen IPPO-oppimiskerran rakenne
Jokaisella yhdellätoista oppimiskerralla tavoitteena on herättää oppilaassa innokkuus, ilo ja halu oppia uutta.
Lue lisää
03
Tunne-Ippo: Tunteet ja temperamentti oppimisen osana
Oppimiskerralla tavoitteina on omien asenteiden, tunteiden, luonteenpiirteiden, temperamentin ja sekä aivojen hyvinvoinnin ymmärtäminen osana oppimista. Lisäksi oppilaiden kanssa tutustutaan koko Ippo-kokonaisuuteen ja sen tarkoitukseen.
Lue lisää
04
Kartta-Ippo: Kartat muistiinpanotekniikoina
Oppimiskerralla tavoitteina on muistiinpanojen merkityksen ymmärtäminen opiskelussa, mielle-, ajatus- ja käsitekarttoihin tutustuminen sekä ystävällisyyden merkityksen pohtiminen opiskeluun vaikuttavana vahvuutena.
Lue lisää
05
Peli-Ippo: Laput ja muistipelikortit muistiinpanotekniikoina
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua muistilappujen ja muistipelikorttien käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan sinnikkyyden merkitystä opiskelussa.
Lue lisää
06
Piirros-Ippo: Piirrokset ja posterit muistiinpanotekniikkoina
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua piirroksen ja posterin käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan luovuuden merkitystä opiskelussa.
Lue lisää
Näytä lisää