We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

V

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos ritaharjunkoulu valinnat 7
Finland
Työkaluja henkisen vahvuuden ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen

Elämäntaitojen ja hyvinvoinnin opettaminen koulussa

Marker Espoo, Suomi
Innovaatiossa avataan viiden eri elämäntaito-oppitunnin sisältö ja toteutus. Oppituntisisällöissä annetaan ohjeistettujen harjoitteiden lisäksi työkaluja ja keinoja opettajille kehittää omaa elämäntaito-osaamistaan ja perehtyä kuhunkin osa-alueeseen tarkemmin.
Introduction

Mistä on kyse?

“Opettamalla lapsille ja nuorille hyvinvointia ja elämäntaitoja koulussa annamme heille arvokkaan perinnön elämää varten, joiden avulla yhä useampi nuori voi tulevaisuudessa elää hyvää, onnellista ja merkityksellistä elämää! ”

Viivi Pentikäinen

Elämäntaidot tarkoittavat taitoja, joita tarvitaan, jotta ihminen voisi elää mahdollisimman onnellista ja merkityksellistä elämää, voida hyvin sekä kasvaa täyteen kukoistukseensa. Onnellisen ja merkityksellisen elämän toteutumiseen katsotaan tässä vaikuttavan muun muassa oma henkinen hyvinvointi, itsetuntemus, taidot arvostaa toisten ihmisyyttä sekä yhteisöllisen hyvinvoinnin aktiivinen edistäminen.

Opettamalla lapsille elämäntaitoja ja hyvinvointitaitoja koulussa vahvistetaan lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia nyt ja tulevaisuutta varten. Tavoitteena on myös, että inhimillinen pahoinvointi vähenee näiden taitojen oppimisen avulla.

Elämäntaitojen opetus hyödyntää positiivisen psykologian parissa kehittynyttä positiivisen pedagogiikan ja positiivisen oppimisen tutkimusta ja sovelluksia. Kun lapset oppivat koulussa systemaattisesti näitä tutkimuksiin perustuvia elämäntaitoja kuten onnellisuustaitoja, vahvuustaitoja, ratkaisutaitoja, tunnetaitoja, läsnäolotaitoja, vuorovaikutustaitoja, ihmissuhdetaitoja, itsensäjohtamisen taitoja ja myötätuntotaitoja, heistä kasvaa kokonaisia ja henkisesti vahvoja ja resilienttejä nuoria aikuisia.

Innovaatiossa avataan viiden eri elämäntaito-oppitunnin sisältö ja toteutus. Stepeissä kerrotaan kunkin oppitunnin rakenne, ohjeistetaan eri harjoitteiden tekemiseen sekä tarjotaan lähteitä ja materiaaleja perehtyä aiheeseen tarkemmin.

Elämäntaitoja voi opettaa omina oppituntikokonaisuuksinaan, mutta myös yksittäisinä harjoitteina. Kun koulun opettajat ja muu henkilökunta tutustuvat ja mahdollisuuksien mukaan kouluttautuvat elämäntaitojen opettamiseen, ja kun opetusta järjestetään oppilaille säännöllisesti, elämäntaitojen kehittymisen tulokset alkavat näkyä koko koulun tasolla yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin kasvamisen lisäksi.

Read more ›
Intended Outcomes
5745
Views
6 - 18
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Innovaation toteuttaminen vaatii yhden opettajan. Ajallisesti tarvitaan toiminnan käyttöönottoon tarvittava aika esim. tutustuminen kokonaisuuteen sekä aikaa varata itselleen tarvittavat materiaalit. Innovaatio sisältää 5 erillistä tuntisisältöä, josta voi räätälöidä oman kokonaisuuden.
HundrED Criteria
innovativeness
Elämäntaito-opetuksen avulla voimme tukea oppilaiden kasvua ja oppimista tiedollisesti, taidollisesti ja inhimillisesti.
impact
Elämäntaito-opetuksen avulla tuetaan oppilaiden kasvua ja oppimista tiedollisesti, taidollisesti ja inhimillisesti.
scalability
Elämäntaitoja, kuten hyvän huomaamista ja ystävällisyyttä voi ja kannattaa opettaa opettaa lapsille aktiivisesti koko kouluajan. Hyvinvointiopetus tukee muidenkin kouluaineiden opetusta ja siksi positiivinen pedagogiikka tulisi ottaa mukaan kaikkeen opetukseen sekä menetelmänä että kaiken läpäisevänä hyvällä vahvistamisen näkökulmana.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tunti 1: Onnellisuus taitona
Tunnin ydin: Huomaa hyvä ja opi kiitollisuudesta.
Read more
02
Tunti 2: Vahvuudet taitona
Tunnin ydin: Vahvuuksista oppiminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen
Read more
03
Tunti 3: Läsnäolo taitona
Tunnin ydin: Läsnäolon ja rentoutumisen hyötyihin perehtyminen.
Read more
04
Tunti 4: Tunnetaidot
Tunnin ydin: Tunnetaidot ja myönteisten tunteiden vahvistaminen.
Read more
05
Tunti 5: Ihmissuhteet ja hyvä vuorovaikutus taitona
Tunnin ydin: Ihmissuhteet ja hyvä vuorovaikutus.
Read more
Contact

Connect with the innovator

V
Innovator
Used in