Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

V

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Työkaluja henkisen vahvuuden ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen

Elämäntaitojen ja hyvinvoinnin opettaminen koulussa

Espoo, Suomi
Innovaatiossa avataan viiden eri elämäntaito-oppitunnin sisältö ja toteutus. Oppituntisisällöissä annetaan ohjeistettujen harjoitteiden lisäksi työkaluja ja keinoja opettajille kehittää omaa elämäntaito-osaamistaan ja perehtyä kuhunkin osa-alueeseen tarkemmin.
Esittely

Mistä on kyse?

“Opettamalla lapsille ja nuorille hyvinvointia ja elämäntaitoja koulussa annamme heille arvokkaan perinnön elämää varten, joiden avulla yhä useampi nuori voi tulevaisuudessa elää hyvää, onnellista ja merkityksellistä elämää! ”

Viivi Pentikäinen

Elämäntaidot tarkoittavat taitoja, joita tarvitaan, jotta ihminen voisi elää mahdollisimman onnellista ja merkityksellistä elämää, voida hyvin sekä kasvaa täyteen kukoistukseensa. Onnellisen ja merkityksellisen elämän toteutumiseen katsotaan tässä vaikuttavan muun muassa oma henkinen hyvinvointi, itsetuntemus, taidot arvostaa toisten ihmisyyttä sekä yhteisöllisen hyvinvoinnin aktiivinen edistäminen.

Opettamalla lapsille elämäntaitoja ja hyvinvointitaitoja koulussa vahvistetaan lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia nyt ja tulevaisuutta varten. Tavoitteena on myös, että inhimillinen pahoinvointi vähenee näiden taitojen oppimisen avulla.

Elämäntaitojen opetus hyödyntää positiivisen psykologian parissa kehittynyttä positiivisen pedagogiikan ja positiivisen oppimisen tutkimusta ja sovelluksia. Kun lapset oppivat koulussa systemaattisesti näitä tutkimuksiin perustuvia elämäntaitoja kuten onnellisuustaitoja, vahvuustaitoja, ratkaisutaitoja, tunnetaitoja, läsnäolotaitoja, vuorovaikutustaitoja, ihmissuhdetaitoja, itsensäjohtamisen taitoja ja myötätuntotaitoja, heistä kasvaa kokonaisia ja henkisesti vahvoja ja resilienttejä nuoria aikuisia.

Innovaatiossa avataan viiden eri elämäntaito-oppitunnin sisältö ja toteutus. Stepeissä kerrotaan kunkin oppitunnin rakenne, ohjeistetaan eri harjoitteiden tekemiseen sekä tarjotaan lähteitä ja materiaaleja perehtyä aiheeseen tarkemmin.

Elämäntaitoja voi opettaa omina oppituntikokonaisuuksinaan, mutta myös yksittäisinä harjoitteina. Kun koulun opettajat ja muu henkilökunta tutustuvat ja mahdollisuuksien mukaan kouluttautuvat elämäntaitojen opettamiseen, ja kun opetusta järjestetään oppilaille säännöllisesti, elämäntaitojen kehittymisen tulokset alkavat näkyä koko koulun tasolla yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin kasvamisen lisäksi.

Read more ›
Innovation Overview
6 - 18
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2015
Perustettu
-
Organisation
5 985
Katsottu
Tips for implementation
Innovaation toteuttaminen vaatii yhden opettajan. Ajallisesti tarvitaan toiminnan käyttöönottoon tarvittava aika esim. tutustuminen kokonaisuuteen sekä aikaa varata itselleen tarvittavat materiaalit. Innovaatio sisältää 5 erillistä tuntisisältöä, josta voi räätälöidä oman kokonaisuuden.
Connect with innovator
V
HundrED Review
Innovativeness

Elämäntaito-opetuksen avulla voimme tukea oppilaiden kasvua ja oppimista tiedollisesti, taidollisesti ja inhimillisesti.

Impact

Elämäntaito-opetuksen avulla tuetaan oppilaiden kasvua ja oppimista tiedollisesti, taidollisesti ja inhimillisesti.

Scalability

Elämäntaitoja, kuten hyvän huomaamista ja ystävällisyyttä voi ja kannattaa opettaa opettaa lapsille aktiivisesti koko kouluajan. Hyvinvointiopetus tukee muidenkin kouluaineiden opetusta ja siksi positiivinen pedagogiikka tulisi ottaa mukaan kaikkeen opetukseen sekä menetelmänä että kaiken läpäisevänä hyvällä vahvistamisen näkökulmana.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tunti 1: Onnellisuus taitona
Tunnin ydin: Huomaa hyvä ja opi kiitollisuudesta.
Lue lisää
02
Tunti 2: Vahvuudet taitona
Tunnin ydin: Vahvuuksista oppiminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen
Lue lisää
03
Tunti 3: Läsnäolo taitona
Tunnin ydin: Läsnäolon ja rentoutumisen hyötyihin perehtyminen.
Lue lisää
04
Tunti 4: Tunnetaidot
Tunnin ydin: Tunnetaidot ja myönteisten tunteiden vahvistaminen.
Lue lisää
05
Tunti 5: Ihmissuhteet ja hyvä vuorovaikutus taitona
Tunnin ydin: Ihmissuhteet ja hyvä vuorovaikutus.
Lue lisää