Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

T

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Oman hyvinvoinnin oppimisympäristö

Sports, Science & Health Lab

Jyväskylä, Suomi
Innovaatiossa on luotu monipuolinen hyvinvointiin keskittyvä tila, joka toimii samalla oppimisympäristönä. Oman aktiivisen toiminnan lisäksi tilassa olevien mittavälineistöjen avulla hyödynnetään omasta kehosta saatavia, mitattavia arvoja eri oppiaineiden opetuksessa.
Esittely

Mistä on kyse?

“Opetuksen henkilökohtaistaminen ja yksilöllistäminen omasta kehosta saatavien mittausten avulla lisää opiskelijoiden motivaatiota ja kokonaisuuksien hahmottamista.”

- Tuulevi Piesanen, liikunnan ja terveystiedon opettaja, Schildtin lukio

Tiedon lisääntyminen, hektinen lukiolaisarki sekä aikataulupaineet haastavat lukiokoulutusta entistä vahvemmin. Opiskelijoiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen onkin noussut yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi.

Jotta hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistaminen ja konkreettiset teot kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämiseksi jäisivät osaksi arkielämää, tulee koulun mahdollistaa nuorten omatoimisuuden kasvu hyvinvointiin liittyen jo kouluaikana.

Schildtin lukion Sports, Science and Health LAB on toiminnallinen, motivoiva, ja aktiivisuuteen kannustava fyysinen tila, johon on hankittu opetusta havainnollistavia välineitä ja laitteita. Tila koostuu koulun pohjakerroksen käytävään rakennetusta kuntosalitilasta sekä sen läheisyydessä olevasta monitoimiluokasta. Monitoimiluokan yhteydessä on myös huone, jota käytetään tarvittaessa lepotilana.

Tilan käytössä korostetaan erityisesti terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden ymmärtämistä.

Oppimista havainnollistetaan muun muassa verenpainemittareiden, spirometrin, sykemittareiden, stetoskooppien ja valokennolaitteiston avulla. Oppimisympäristö ja sen mittavälineet mahdollistavat opetuksen toiminnallisuuden lisäämisen. Mittavälineistön avulla luodaan yhteys oppisisältöjen ja opiskelijan oman elämän välille.

Omasta kehosta saatavia mittaustuloksia käytetään suoraan oppituntien materiaalina esimerkiksi matematiikan ja fysiikan tunneilla. Henkilökohtaistamisen lisäksi opiskelijan oma vastuunotto terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä valinnoissa kasvaa.

Read more ›
Innovation Overview
16 - 18
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
172
Katsottu
Tips for implementation
Esimerkiksi valokenno- ja valomattolaitteisto, sykemittareita, verenpainemittareita, spirometri, stetoskooppeja, tanssimattoja ja pc:t, tasapainotyynyjä, jumppakeppejä, vastuskuminauhoja, fleece-huopia.
Connect with innovator
T
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio yhdistelee osallisuutta, terveellisten elämäntapojen omaksumista ja opetusta henkilökohtaisten kiinnostuksenkohteiden kautta.

Impact

Opiskelijat saavat vastuuta monista eri asioista omaan hyvinvointiinsa ja opetukseensa liittyen ja sitoutuvat siksi hyvin.

Scalability

Terveys on teemana universaali.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Oppiympäristön suunnitteleminen ja luominen
Suunnittele minkä tilan voisit muokata aktivoivaksi, helposti muunneltavaksi oppimisympäristöksi, ja mitä välineitä haluaisit hankkia.
Lue lisää
02
Välinehankintojen tekeminen
Selvitä käytettävissä olevat resurssit. Suunnitelkaa yhdessä toiminnassa mukana olevien opettajien kanssa ensin kaikkein tarpeellisimmat välinehankinnat.
Lue lisää
03
Tilan käyttäminen opetustunneilla
Käytä muokattua tilaa ja hankittuja välineitä mahdollisimman monipuolisesti opetuksessa. Kannusta muitakin opettajia käyttämään niitä oman esimerkkisi kautta.
Lue lisää
04
Tilan ja välineiden itseohjautuvaan käyttöön innostaminen
Opiskelijoiden aktiivisuuden lisääntymiseen päästään mahdollistamalla opiskelijoille tilojen ja välineiden omatoiminen käyttö sekä ohjaamalla heitä siihen.
Lue lisää