We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Sports, Science & Health Lab

Oman hyvinvoinnin oppimisympäristö

Innovaatiossa on luotu monipuolinen hyvinvointiin keskittyvä tila, joka toimii samalla oppimisympäristönä. Oman aktiivisen toiminnan lisäksi tilassa olevien mittavälineistöjen avulla hyödynnetään omasta kehosta saatavia, mitattavia arvoja eri oppiaineiden opetuksessa.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2016

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Opetuksen henkilökohtaistaminen ja yksilöllistäminen omasta kehosta saatavien mittausten avulla lisää opiskelijoiden motivaatiota ja kokonaisuuksien hahmottamista.

About the innovation

Mistä on kyse?

Tiedon lisääntyminen, hektinen lukiolaisarki sekä aikataulupaineet haastavat lukiokoulutusta entistä vahvemmin. Opiskelijoiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen onkin noussut yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi.

Jotta hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistaminen ja konkreettiset teot kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämiseksi jäisivät osaksi arkielämää, tulee koulun mahdollistaa nuorten omatoimisuuden kasvu hyvinvointiin liittyen jo kouluaikana.

Schildtin lukion Sports, Science and Health LAB on toiminnallinen, motivoiva, ja aktiivisuuteen kannustava fyysinen tila, johon on hankittu opetusta havainnollistavia välineitä ja laitteita. Tila koostuu koulun pohjakerroksen käytävään rakennetusta kuntosalitilasta sekä sen läheisyydessä olevasta monitoimiluokasta. Monitoimiluokan yhteydessä on myös huone, jota käytetään tarvittaessa lepotilana.

Tilan käytössä korostetaan erityisesti terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden ymmärtämistä.

Oppimista havainnollistetaan muun muassa verenpainemittareiden, spirometrin, sykemittareiden, stetoskooppien ja valokennolaitteiston avulla. Oppimisympäristö ja sen mittavälineet mahdollistavat opetuksen toiminnallisuuden lisäämisen. Mittavälineistön avulla luodaan yhteys oppisisältöjen ja opiskelijan oman elämän välille.

Omasta kehosta saatavia mittaustuloksia käytetään suoraan oppituntien materiaalina esimerkiksi matematiikan ja fysiikan tunneilla. Henkilökohtaistamisen lisäksi opiskelijan oma vastuunotto terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä valinnoissa kasvaa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio yhdistelee osallisuutta, terveellisten elämäntapojen omaksumista ja opetusta henkilökohtaisten kiinnostuksenkohteiden kautta.

Impact

Opiskelijat saavat vastuuta monista eri asioista omaan hyvinvointiinsa ja opetukseensa liittyen ja sitoutuvat siksi hyvin.

Scalability

Terveys on teemana universaali.

Implementation steps

Oppiympäristön suunnitteleminen ja luominen
Suunnittele minkä tilan voisit muokata aktivoivaksi, helposti muunneltavaksi oppimisympäristöksi, ja mitä välineitä haluaisit hankkia.

Neuvottele asiasta rehtorin tai muun päättävän tahon kanssa ja selvitä käytettävissä olevat resurssit, joita tarvitaan tilan muokkaamiseen sekä välinehankintoihin.  

Yksinkertaisimmillaan yksi opettaja voi suunnitella ja muokata esimerkiksi yhden luokkatilan, tai vaihtoehtoisesti mukana voivat olla tiettyjen oppiaineiden opettajat tai vaikka koko koulu. Muokattavana tilana voi olla luokkahuoneen sijaan esimerkiksi käytävätila tai aulatila. Toiminnan käynnistämiseksi riittää myös yksittäisten välineiden hankinta, minkä avulla toiminnallistetaan ja henkilökohtaistetaan suunnitelmallisesti opetusta.

Esimerkki Schildtin lukiosta

Rehtori oli yhteydessä paikallisiin toimijoihin aina kuntosali- ja liikuntalaitteiden toimittajasta arkkitehtitoimistoon. Käyttämättömäksi jäänyt kotitalousluokka remontoitiin ja muokattiin monitoimiluokaksi. Luokan välittömässä läheisyydessä oleva aulatila oli jo aiemmin varustettu kuntosalilaittein ja kuntosalitilan ilmettä ehostettiin sekä maalaamalla että seinäkuvin ja -tekstein. Näin aikaansaatiin kuntosalitilasta ja monitoimiluokasta muodostuva Sports, Science & Health LAB -ympäristö.

Monitoimiluokka kalustetettiin pyörillä liikkuvilla, kokoontaitettavilla pöydillä, ja luokkaan hankittiin kiinteisiin telineisiin body pump -tankoja ja -painoja sekä jumppamattoja. Luokka varustettiin myös tietokoneella ja dataprojektorilla.

Välinehankintojen tekeminen
Selvitä käytettävissä olevat resurssit. Suunnitelkaa yhdessä toiminnassa mukana olevien opettajien kanssa ensin kaikkein tarpeellisimmat välinehankinnat.

Välinehankinnat voi listata sille ominaisimman oppiaineen alle, jotta keskeisimmät hankinnat saadaan mahdutettua käytettävissä oleviin resursseihin.

Esimerkiksi:

 • Liikunta: jumppakepit, käsipainot

 • Fysiikka: vastuskuminauhat

 • Kemia: spirometri

 • Matematiikka: sykemittari, valomattolaitteisto

Välinehankinnat voi myös jaotella niiden käytön ja aktivoivan ominaisuuden avulla.

Esimerkiksi:

 • Helppokäyttöiset välineet: tasapainolaudat

 • Monikäyttöiset välineet: vastuskuminauhat

 • Oppiaineissa hyödynnettävät mittavälineet: verenpainemittari, spirometri

Koulun omien käytettävissä olevien resurssien lisäksi kannattaa huomioida paikalliset liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyvät toimijat ja yhteistyökumppanit hankinta-apuna.

Esimerkki Schildtin lukiosta

Projektivastaava keskusteli lukion opettajien, urheilulukion valmentajien, sekä KIHU:n (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) asiantuntijan kanssa mahdollisista laitehankinnoista.

Kuntosalitilaa ja monitoimiluokkaa kalustettiin seuraavasti:

 • kuntosalilaitteita (kuntosalitila)

 • jumppamattoja (kuntosalitila)

 • käsipainoja (kuntosalitila)

 • body pump- tankoja ja -painoja (monitoimiluokka)

 • kahvakuulia (monitoimiluokka)

 • taitettavat ja siirreltävät pöydät (monitoimiluokka)

 • leuanvetotangot (monitoimiluokka)

 • tietokone ja dataprojektori (monitoimiluokka)

Aktivoivan tilan aikaansaamiseksi hankittiin monikäyttöisiä liikuntavälineitä:

 • jumppakeppejä

 • vastuskuminauhoja

 • tasapainolautoja

 • PC-koneeseen yhdistettäviä tanssimattoja

 • fleece-huopia rentoutustuokioita varten

Varsinaisina mittalaitteina hankittiin:

 • verenpainemittareita

 • spirometri

 • stetoskooppeja

 • valokenno/valomattolaitteisto

 • sykemittareita sekä Polar GoFit-verkkopalvelu

Schildtin lukion yhteistyökumppaneina ovat toimineet:

Fysioline Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Kiinteistöliikelaitos, Jyväskylän lukiokoulutus, LIKES, Schildtin lukion oppilaskunta, Arkkitehtitoimisto Arknou, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ICT-palvelut sekä samassa kiinteistössä toimiva Jyväskylän Steinerkoulu.

Tilan käyttäminen opetustunneilla
Käytä muokattua tilaa ja hankittuja välineitä mahdollisimman monipuolisesti opetuksessa. Kannusta muitakin opettajia käyttämään niitä oman esimerkkisi kautta.

Luokassa voidaan pitää useiden eri aineiden oppitunteja, ja opettaja voi viedä ryhmänsä monitoimiluokkaan myös osaksi tuntiaan halutessaan käyttää mittalaitteita.

Johtoajatuksena on opetuksen havainnollistaminen ja henkilökohtaistaminen eli niin sanotun oppimateriaalin hankkiminen omasta kehosta.

Esimerkki Schildtin lukiosta

Monitoimiluokassa pidetään muun muassa fysiikan, kemian, matematiikan ja biologian tunteja. Monitoimiluokka toimii myös liikunnan opetuksessa, jolloin pyörillä liikkuvat taitettavat pöydät on erittäin helppo työntää luokan ulkopuolelle käytävään.

Verenpainemittareita, stetoskooppeja ja spirometriä käytetään biologian tunneilla. Niillä on havainnollistettu opiskelijoiden sydämen, verenpaineen ja keuhkojen toimintaa eri tilanteissa. Laitteet soveltuvat hyvin myös terveystiedon tunneille.

Sykemittareita käytetään liikunnan ja valmennusopin kursseilla sekä urheiluvalmennuksessa, mutta käytön laajentamista tavoitellaan myös esimerkiksi fysiikan ja matematiikan tunneille. Polar GoFit-verkkopalvelun avulla syketiedot on mahdollista heijastaa reaaliaikaisesti seinälle, jolloin opiskelijat voivat helposti seurata liikkumisen tehoaan, ja muokata sitä tarvittaessa yksilöllisesti.

Valomattolaitteistoa käytetään liikunnan, valmennusopin, urheiluvalmennuksen, fysiikan ja matematiikan tunneilla.

Sekä liikuntakursseilla että opiskelijoiden omatoimisessa käytössä liikuntavälineinä käytetään jumppakeppejä, vastuskuminauhoja, tasapainolautoja sekä tanssimattoja. Etenkin tanssimattojen käyttöön opiskelijoita aktivoidaan itseohjautuvasti myös välituntisin.

Tilan ja välineiden itseohjautuvaan käyttöön innostaminen
Opiskelijoiden aktiivisuuden lisääntymiseen päästään mahdollistamalla opiskelijoille tilojen ja välineiden omatoiminen käyttö sekä ohjaamalla heitä siihen.

Esimerkki Schildtin lukiosta

Opiskelijoilla on kuntosalitilaan vapaa pääsy koulun aukioloaikoina. Opiskelijat voivat vapaasti käyttää monitoimitilaa myös koulupäivän aikana silloin, kun siellä ei ole oppitunteja. Henkilökunta käyttää tilaa sekä kouluaikoina että iltaisin ja viikonloppuisin.  

Lisäksi opiskelijoita aktivoidaan tilojen käyttöön seuraavin tavoin:

 • Opiskelijoita ohjataan tilojen ja välineiden käyttöön.

 • Oppilaskuntaa ja liikuntatutoreita aktivoidaan jatkuvasti toiminnan järjestämiseksi monitoimiluokassa hyppytuntisin tai iltapäivisin koulun jälkeen.

 • Monitoimiluokassa on tarvittavat liikuntavälineet sekä tietokone ja dataprojektori video-ohjatuille ryhmäliikuntatunneille. Liikunnanopettajan avulla voidaan valita sopivat videot videoiden avulla tapahtuvaan ohjaukseen.

Monitoimiluokan käyttö on aikataulutettu niin, että se on varattu opiskelijoiden käyttöön osan päivästä päivittäin. Käyttöön varataan aikaa sekä aktiiviselle toiminnalle, että rentoutus- ja lepohetkille.

Spread of the innovation

loading map...