We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
search
clear

Liikkuva koulu

Ohjelma aktiivisempaan ja viihtyisämpään koulupäivään

Liikkuvan koulun tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2010

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Parasta Liikkuvassa koulussa on ollut työrauhan parantuminen, oppilaiden aktiivinen välitunti ja riitojen vähentyminen välitunneilla.

About the innovation

Mistä on kyse?

Oppiminen on koulun tärkein päämäärä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan liikunnan lisäämisellä koulupäivään voidaan vaikuttaa myönteisesti moniin oppimisen edellytyksiin, kuten kognitiiviseen toimintakykyyn, keskittymiskykyyn, käyttäytymiseen sekä viihtymiseen. Liikunnan positiiviset vaikutukset ovat ilmeiset, eikä runsaskaan liikunnan lisääminen koulupäivään heikennä oppimistuloksia akateemisissa aineissa.

Vaikka liikunnan vaikutukset oppimiselle on laajasti tunnistetut, harva lapsi liikkuu suositusten mukaisesti. Koulupäivän aikaisella liikunnalla onkin suurin merkitys vähiten liikkuville oppilaille. Keskimäärin kolmasosa päivän reippaasta liikunnasta kertyy koulussa, mutta vähän liikkuvilla enemmänkin.

Liikkuva koulu on yksi Suomen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä.

Ohjelmassa on kolme tärkeää elementtiä:

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelma perustuu koulujen vapaaehtoiseen osallistumiseen ja ohjelmaan rekisteröitymiseen. Se tarjoaa vinkkejä ja tukea liikunnallistamiseen, mutta viime kädessä koulun on itse pohdittava, millä keinoin se lisää oppilaidensa aktiivisuutta ja liikuntaa koulupäivän aikana.

Ohjelma on todettu erittäin tehokkaaksi tavaksi lisätä liikuntaa. Liikkuvissa alakouluissa liikuntasuosituksen täyttyminen on yleisempää verrattuna muiden alakoulujen oppilaisiin. Mukana on lähes 2000 koulua ja mallia ollaan laajentamassa lukioihin, ammattikouluihin ja korkea-asteelle.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Liikunnallisuutta lisätään kouluihin unohtamatta oppilaiden osallisuutta.

Impact

Liikkuvan koulun oppilaat liikkuvat valtakunnallista keskiarvoa enemmän.

Scalability

Jokainen opettaja voi ottaa ideoita Liikkuvasta koulusta omaan opetukseensa, mutta koko laajuudessaan innovaation toteuttaminen vaatii valtiotason sitoutumista.

Implementation steps

Liikkuvaksi kouluksi rekisteröityminen
Rekisteröityminen on helppoa ja maksutonta.

Rekisteröitykää Liikkuvaksi kouluksi osoitteessa liikkuvakoulu.fi/lahdemukaan.

Kouluhakemistosta voit tarkistaa, onko oma koulusi jo Liikkuva koulu.

Arvioi koulun nykytila
Oman koulun toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista.

Maksuton työkalu löytyy Liikkuvan koulun verkkosivuilta.

Tutustu toteutusesimerkkeihin Liikkuvasta koulusta
Esimerkit auttavat ideoimaan oman koulun toimintaa.

Alla olevien lisäksi löydät konkreettisia ideoita toiminnan toteuttamiseen Liikkuvan koulun verkkosivujen Ideat-osioista.

Lisäksi kouluhakemistossa on kuvaus kaikkien Liikkuvien koulujen toiminnasta.

Esimerkki 1. Pohjankylän koulussa huomioidaan erityisliikkujat

Pohjankylän koulu on ollut mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa vuodesta 2014. Koulussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten erityisliikkujia voidaan aktivoida koulupäivien aikana. Koulussa on huomattu, että liikunnan lisääminen on lisännyt oppilaiden osallisuutta ja aktiivisuutta koulussa. Lisäksi oppilaiden välinen vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus ovat lisääntyneet. Liikunta on vaikuttanut positiivisesti myös oppilaiden motivaatioon.

Esimerkkejä erityisliikkujien huomioimisesta:


  1. Koulupihalla on erittäin hyvät ja monipuoliset liikuntakalusteet ja välineet. Piha-alue on rajattu eri värisillä ja pintaisilla alustoilla, jotta on mahdollisimman helppoa hahmottaa, missä mitäkin voi tehdä. Tällöin kaikki lapset osaavat kulkea ja toimia itsenäisesti.


  2. Liikuntasalin käytön lisääminen myös muissa oppiaineissa esim. toiminnallinen matematiikka ja äidinkieli. Rohkeutta ja uudenlaista ajattelua.

  3. Kaikki arjenaskareet, missä oppilaat ovat aktiivisia osallistujia lisäävät liikuntaa ja osallistumista. Ei tuoda asioita liian valmiina vaan oppilaat tekevät yhdessä aikuisten kanssa mm. siivous, kaupassa käynti ja päivittäiset lenkit.

Esimerkki 2. Ristiinan yhtenäiskoulussa yhdistetään teknologiaa ja liikuntaa

Ristiinan koulussa on keskitytty lisäämään liikuntaa etenkin teknologiaa hyödyntämällä.


  1. Oppilaat voivat kuvata ohjevideoita, jotka laitetaan koulun kuntosalille QR-koodien taakse. Treenivinkit, ohjelmat ja videot voidaan suunnitella myös siten, ettei niiden tekeminen vaadi kuntosalilaitteita ja ne voidaan teipata vaikka luokan tai käytävän seinille. https://www.youtube.com/watch?v=7eWeQuV2cOo

  2. Oppilaat suunnittelevat ja kuvaavat tanssikoreografian, jonka nauhoittavat. Videot jaetaan muille luokille tai oppilaille ja opetellaan. Näin koko luokka tai jopa koko koulu voi tanssia mukana oppilaiden suunnittelemia koreografioita.


  3. Sykemittarit innostivat oppilaat liikkumaan. Niitä käytettiinkin lähes kaikilla yläkoulun ryhmillä liikunnassa. Käytössä oli Polar GoFit järjestelmä ja sykkeet heijastettiin liikuntasalin seinällä olevalle näytölle. Sykealueella pysyminen motivoi oppilaita ja erityisen hyvät tulokset saatiin vähän liikkuvien kanssa.


  4. Teknologia voi olla mainio lisä myös taitojen opettelussa. Telinevoimistelutunneilla voi kuvata iPadin hidastuskameralla (O' See ja Video Delay) sekä Coaches Eye nimisellä iPad sovelluksella liikkeitä ja temppuja. Kun oppilaat näkevät oman suorituksen, sitä on huomattavasti helpompaa korjata myös oppilaan itsensä.

“En muista koska olisi ollut näin paljon liikettä tunnilla. Tauoillakin oppilaat juoksivat ympäri salia saadakseen sykkeen pysymään sykealueella.“
– Anna Haapalainen, Ristiinan yhtenäiskoulun liikunnanopettaja

Esimerkki 3. Hauhon koululla ruokitaan lasten aktiivisuutta

Hämeenlinnalaisen Hauhon yhtenäiskoulun piha-alue on mainio esimerkki siitä, mitä luovuudella ja ennakkoluulottomuudella voidaan saavuttaa. Koulun oppilaat ja henkilökunta ovat yhdessä rakentaneet otolliset puitteet liikunnalle.

Hauhon yhtenäiskoulun pihamaalle on rakennettu muun muassa skeittiparkki, rantalentopallokenttä, pallopeliareena, itse tehty pelikaukalo, siirrettävät keppihevostelineet, perinteiset kiipeily- ja temppuilutelineet, aihio parkour -radalle, kota ja hiekkalaatikko. Osa näistä harrastepaikoista on oppilaiden ja opettajien omin käsin tekemiä.

Lue lisää>>.

Esimerkki 4. Oppimisympäristön muutokset Hansakallion koulussa

Hansakallion koulun luokanopettajien Anniina Kyllösen ja Mari Ahmajärven luokissa asioita tehdään uusilla tavoilla. Hansakallion koulun ensimmäinen askel kohti aktiivisempaa koulupäivää oli välituntitoiminta. Tähän mennessä välkkäritoiminnassa on ollut mukana jo noin 400 oppilasta. Neljässä vuodessa on pikkuhiljaa siirrytty myös luokkahuoneeseen ja oppituntien toiminnallistamiseen.

Muutoksia luokkatiloissa on tehty oppilaiden kanssa keskustellen ja yhdessä suunnitellen. Kiukultakaan ei ole aina vältytty ja liike luokassa vaatii sekä opettajalta että oppilailta totuttelua. Opettajien kokemuksen mukaan liikkeen lisääminen luokassa on auttanut erityisesti levottomia oppilaita, ja kaikkien viihtyminen koulussa on parantunut.

Lue lisää tarinoita.

Spread of the innovation

loading map...