search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Uusi OPS digitaalisena sisällöntuotantoprojektina

Yhdessä!

location_on Mikkeli, Finland
Digitaalisia työkaluja ja -alustoja hyödyntämällä oppilaat tuottavat pienryhmissä itseohjautuvasti opetussuunnitelmasta ja elämästä johdettuja monimediallisia eri aiheita yhdisteleviä kokonaisuuksia. Oppilaista kehittyy aktiivisia sisällöntuottajia passiivisen vastaanottamisen sijaan.
Yhdessä! - innovaatio lisää oppilaiden toimijuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä sekä luo pohjan yhteisölliselle digitaaliselle oppimiselle ja sosioemotionaalisten taitojen kehittämiselle.

Marja-Leena Bilund

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

6 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2013
Established
-
Organisation
758
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

PISA-tutkimuksen mukaan 15% suomalaisista oppilaista tuntee itsensä ulkopuoliseksi ja vielä useampi on koulunkäynnissä epämotivoitunut. Koulun on muututtava, jotta se säilyttää merkityksen oppilaiden keskuudessa ja digitaalinen kuilu oppilaiden ja opettajien välillä saadaan kurottua umpeen. Käytössä olevien opetusmenetelmien ja välineiden on annettava oppilaille työkaluja ja taitoja selviytyä sekä omassa että tulevaisuudessa myös työelämässä. Tarvittavia tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa sosioemotionaaliset taidot, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja tiimityöskentely.

Yhdessä! - innovaatio vastaa tähän tarpeeseen ryhmissä toteutettavilla digitaalisilla sisällöntuotantoprojekteilla, jotka lisäävät oppilaiden toimijuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä sekä luovat pohjan yhteisölliselle digitaaliselle oppimiselle sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittämiselle.

Innovaatiossa oppilaat saavat ryhmissä luoda omia digitaalisia projekteja valitsemalla oppilaslähtöisesti itse työkalunsa, työskentelytapansa ja tarkasteltavan ilmiön, jota käsittelevät. Ratkaisukeskeisyys ja autonomisuus ovat mallin onnistumisen tärkeitä elementtejä.

Oppilaita ohjataan kohtaamaan itsensä, unelmansa, pelkonsa ja sisäiset ajatuksensa. Oman ymmärryksen ja itsensä kohtaamisen kautta opitaan myös ymmärtämään toisia, että meissä on enemmän samaa kuin erilaista. Ryhmässä on turvallista ottaa riskejä ja pelko epäonnistumisesta tai nolostumisesta hälvenee.

Innovaatiossa opettajia ohjeistetaan, miten sisällöntuotantoa aloitetaan oppilaiden yhteisöllisessä oppimisessa.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Oppimisesta tulee seikkailu! Malli yhdistää sosioemotionaaliset taidot yhteisölliseen oppimiseen sekä digitaaliseen oppimiseen.

Impact

Malli kehittää tulevaisuuden oppijoita ja linkittää opittavan oppilaan omaan elämään. Yhdessä toimimalla luodaan oppimisen yhteisö tehostaen oppimista.

Scalability

Teknologialla on merkittävä rooli opettajien ja oppilaiden yhteistyössä sekä vertaisoppimisessa. Mallilla kootaan yhteen opettajien ja oppilaiden yhdessä keräämä sisältö, jolloin tiedon jakaminen luonnistuu. Työstöä pilvipalvelussa voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
500 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Yhteisöllisen työskentelyn pohjana sosioemotionaaliset taidot
Yhteisöllisessä oppimisessa tärkeässä roolissa ovat oppilaiden sosioemotionaaliset taidot.
Read more
02
Tutkittavan ilmiön valinta
Tutkittavan ilmiöön keskittyvät aiheet voidaan valita monella eri tapaa.
Read more
03
Tutkittavaan ilmiöön liittyvien oppiaineiden valinta
Tutkittavaa ilmiötä lähestytään monialaisesti.
Read more
04
Ryhmiin jakaminen
Oppiminen on yhdessä kasvamista, ei virheiden etsimistä. Ryhmän tehtävänä on tukea, kasvattaa ja innostaa jokaista ryhmän jäsentä tekemään parhaansa.
Read more
05
Tavoitteiden asettaminen ja tutkimuskysymysten laatiminen
Opettajan tehtävänä on laatia tavoitteet toiminnalle, jotka avataan kaikille oppilaille.
Read more
06
Digitaalisten alustojen ja sovellusten valinta
Sisällöntuotantoprojekteja tehdessä tulee koululla olla toimiva verkko ja luokkakohtaiset tabletit. Yksi tabletti riittää yhdelle ryhmälle.
Read more
Show more