We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

M

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Uusi OPS digitaalisena sisällöntuotantoprojektina

Yhdessä!

Mikkeli, Finland
Digitaalisia työkaluja ja -alustoja hyödyntämällä oppilaat tuottavat pienryhmissä itseohjautuvasti opetussuunnitelmasta ja elämästä johdettuja monimediallisia eri aiheita yhdisteleviä kokonaisuuksia. Oppilaista kehittyy aktiivisia sisällöntuottajia passiivisen vastaanottamisen sijaan.
Introduction

Mistä on kyse?

“Yhdessä! - innovaatio lisää oppilaiden toimijuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä sekä luo pohjan yhteisölliselle digitaaliselle oppimiselle ja sosioemotionaalisten taitojen kehittämiselle.”

Marja-Leena Bilund

PISA-tutkimuksen mukaan 15% suomalaisista oppilaista tuntee itsensä ulkopuoliseksi ja vielä useampi on koulunkäynnissä epämotivoitunut. Koulun on muututtava, jotta se säilyttää merkityksen oppilaiden keskuudessa ja digitaalinen kuilu oppilaiden ja opettajien välillä saadaan kurottua umpeen. Käytössä olevien opetusmenetelmien ja välineiden on annettava oppilaille työkaluja ja taitoja selviytyä sekä omassa että tulevaisuudessa myös työelämässä. Tarvittavia tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa sosioemotionaaliset taidot, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja tiimityöskentely.

Yhdessä! - innovaatio vastaa tähän tarpeeseen ryhmissä toteutettavilla digitaalisilla sisällöntuotantoprojekteilla, jotka lisäävät oppilaiden toimijuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä sekä luovat pohjan yhteisölliselle digitaaliselle oppimiselle sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittämiselle.

Innovaatiossa oppilaat saavat ryhmissä luoda omia digitaalisia projekteja valitsemalla oppilaslähtöisesti itse työkalunsa, työskentelytapansa ja tarkasteltavan ilmiön, jota käsittelevät. Ratkaisukeskeisyys ja autonomisuus ovat mallin onnistumisen tärkeitä elementtejä.

Oppilaita ohjataan kohtaamaan itsensä, unelmansa, pelkonsa ja sisäiset ajatuksensa. Oman ymmärryksen ja itsensä kohtaamisen kautta opitaan myös ymmärtämään toisia, että meissä on enemmän samaa kuin erilaista. Ryhmässä on turvallista ottaa riskejä ja pelko epäonnistumisesta tai nolostumisesta hälvenee.

Innovaatiossa opettajia ohjeistetaan, miten sisällöntuotantoa aloitetaan oppilaiden yhteisöllisessä oppimisessa.

Read more ›
Innovation Overview
6 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2013
Established
-
Organisation
595
Views
Tips for implementation
1 opettaja. Aloittaa voi yhdellä tabletilla. Ihanteellista, että yksi hybridikone eli tabletti ja näppäimistö per neljä oppilasta. Tunnetaitoihin ja digitaaliseen sisällöntuotantoon tulossa omat koulutuspaketit.
Connect with innovator
M
HundrED Review
Innovativeness

Oppimisesta tulee seikkailu! Malli yhdistää sosioemotionaaliset taidot yhteisölliseen oppimiseen sekä digitaaliseen oppimiseen.

Impact

Malli kehittää tulevaisuuden oppijoita ja linkittää opittavan oppilaan omaan elämään. Yhdessä toimimalla luodaan oppimisen yhteisö tehostaen oppimista.

Scalability

Teknologialla on merkittävä rooli opettajien ja oppilaiden yhteistyössä sekä vertaisoppimisessa. Mallilla kootaan yhteen opettajien ja oppilaiden yhdessä keräämä sisältö, jolloin tiedon jakaminen luonnistuu. Työstöä pilvipalvelussa voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Yhteisöllisen työskentelyn pohjana sosioemotionaaliset taidot
Yhteisöllisessä oppimisessa tärkeässä roolissa ovat oppilaiden sosioemotionaaliset taidot.
Read more
02
Tutkittavan ilmiön valinta
Tutkittavan ilmiöön keskittyvät aiheet voidaan valita monella eri tapaa.
Read more
03
Tutkittavaan ilmiöön liittyvien oppiaineiden valinta
Tutkittavaa ilmiötä lähestytään monialaisesti.
Read more
04
Ryhmiin jakaminen
Oppiminen on yhdessä kasvamista, ei virheiden etsimistä. Ryhmän tehtävänä on tukea, kasvattaa ja innostaa jokaista ryhmän jäsentä tekemään parhaansa.
Read more
05
Tavoitteiden asettaminen ja tutkimuskysymysten laatiminen
Opettajan tehtävänä on laatia tavoitteet toiminnalle, jotka avataan kaikille oppilaille.
Read more
06
Digitaalisten alustojen ja sovellusten valinta
Sisällöntuotantoprojekteja tehdessä tulee koululla olla toimiva verkko ja luokkakohtaiset tabletit. Yksi tabletti riittää yhdelle ryhmälle.
Read more
Show more