We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

K

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos mankolanyhtenaiskoulu valinnat 2
Finland
Lämpöä uusiutuvalla energialla

Koko koulun kestävä tulevaisuus

Marker Helsinki, Suomi
Kestävä tulevaisuus tulee osaksi koulukulttuuria löytämällä uudenlaisia energiaratkaisuja oppilaslähtöisellä lähestysmistavalla. Toteutuksessa kestävä tulevaisuus rakentuu energiantuotannon ja yhteistyön energiayhtiö Helen Oyn ohella sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä.
Introduction

Mistä on kyse?

“Lähes 300 eri-ikäistä lasta on opetellut tunnistamaan lämmitysenergiankulutusta ja -tuotantoa koulussa. Tuotantotietoja voidaan käyttää tehtäviin eri oppiaineissa, kuten matematiikassa, fysiikassa ja äidinkielessä.”

Helen Oy materiaaleista

Kestävä tulevaisuus tarkoittaa ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää tulevaisuutta. Jokainen meistä on vastuussa kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Voimme osallistua monin eri tavoin oman hyvinvointimme ja maapallomme hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Koko koulun kestävä tulevaisuus -malli viestii, että maailman muuttamisen voi aloittaa oman koulun kehittämisestä. Oppilaat ja opettajat tehdään tietoisiksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan sekä esimerkiksi energiankulutuksestaan.

Teemaa käsitellään laaja-alaisesti ja monipuolisesti eri ikätasoilla osallistamalla ja haastamalla oppilaita tekemään itse kysymyksiä, oletuksia ja etsimään vastauksia heitä kiinnostaviin energiankulutukseen liittyviin asioihin.

Lämpö toimii läpileikkaavana teemana läpi energian sekä eri kestävyyden aspektien. Fyysisen lämmöntuotannon ja uudenlaisten energiaratkaisujen kokeilemisen lisäksi lämpöä voidaan tuottaa myös ihmisten välille. Näin kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys ovat myös vahva osa mallia tulevina lukuvuosina. Syksystä 2017 alkaen koulun toiminnassa vahvistetaan oppilaiden kulttuuri-identiteettiä erilaisin Suomi 100 juhlavuoden projektein sekä opitaan käyttämään omia henkilökohtaisia vahvuuksia hyödyksi hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä Huomaa hyvä - vahvuuspedagogiikalla.

Sakarinmäen peruskoulu on toiminut Helen Oy:n uudenlaisten energiaratkaisujen pilottikouluna vuodesta 2013 lähtien. Koulun oppilaat ja opettajat ovat alusta asti olleet mukana ideoimassa, kuinka uutta energiaratkaisua voidaan hyödyntää myös oppimiseen.

Yhteistyössä Helen Oy:n kanssa koulun lämmitys uudistettiin uusiutuvilla energiamuodoilla. Maalämpöjärjestelmän, öljykattilan, aurinkokeräinten ja lämpövarastojen asentamisen jälkeen noin 80 % koulun käyttämästä lämmöstä tuotetaan maa- ja aurinkolämmöllä ja bioöljyn käytön myötä 100 % lämmöstä tuotetaan uusiutuvalla energialla. Yhteistyö on ollut antoisaa, sillä Helen Oy:n  avulla voidaan konkreettisesti nähdä, kuinka energia tuotetaan.

Sakarinmäen koulun lämmitysratkaisu ja energia-asioiden integroiminen opetukseen on saanut paljon positiivista huomiota. Ratkaisu toi koululle kunniamaininnan Vuoden uusiutuva energiateko -kilpailussa vuonna 2013. Sakarinmäen lämmitysratkaisu on myös ehdolla kansainvälisessä District Energy Climate Awards -kilpailussa, joka järjestetään joka toinen vuosi.

Read more ›
Intended Outcomes
391
Views
7 - 16
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Nettiyhteydet ja kannettavia tietokoneita digitaalista seurantaa ja raportointia varten. Myöhemmin mahdollisesti aurinkokeräimiä, tuulimyllyjä tms.
HundrED Criteria
innovativeness
Tuotamme itse lämpöä, mutta tuhlaamme vain positiivista energiaa.
impact
Ymmärrys kestävän tulevaisuuden kulttuurisesta ja ekologisesta ulottuvuudesta kasvaa.
scalability
Muokattavissa omaan projektiin, voi käyttää apuna Helenin tuottamaa dataa.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Aloitetaan
Aidon impaktin aikaansaanti vaatii koulun johdon sitoutumisen sekä koko koulun osallistamisen. Innovaatio kannattaa sitoa vuosisuunnitelmatasolle.
Read more
02
Kestävän tulevaisuuden oppilastiimi
Vastuuopettaja vetää oppilaista koottua Kestävän kehityksen tiimiä.
Read more
03
Energiankulutuksen projektit oppilaslähtöisesti
Oppilaat pääsevät tekemään ryhmissä omia kestävän tulevaisuuden projekteja, jolloin koulun toimintakulttuurin muutos lähtee oppilaiden tarpeista.
Read more
04
Koulun uusiutuvan energian lämmitysratkaisu
Olkaa yhteydessä koulunne energiantuottajaan ja pohtikaa yhdessä, millaisia lämmitysratkaisuja voidaan tehdä koulun energiantuotannon edesauttamiseksi.
Read more
05
Toimintakulttuurin jalkauttaminen osaksi koulun pysyvää toimintaa
Kestävä tulevaisuus on paljon muutakin kuin fyysinen muutos tai konkretian tuominen osaksi opetusta.
Read more
Contact

Connect with the innovator

K
Innovator
Used in