We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

Are you interested in this innovation?

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

K

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos mankolanyhtenaiskoulu valinnat 2
Finland
Lämpöä uusiutuvalla energialla

Koko koulun kestävä tulevaisuus

Marker Helsinki, Suomi
Kestävä tulevaisuus tulee osaksi koulukulttuuria löytämällä uudenlaisia energiaratkaisuja oppilaslähtöisellä lähestysmistavalla. Toteutuksessa kestävä tulevaisuus rakentuu energiantuotannon ja yhteistyön energiayhtiö Helen Oyn ohella sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä.
Introduction

Mistä on kyse?

Helen Oy materiaaleista
“Lähes 300 eri-ikäistä lasta on opetellut tunnistamaan lämmitysenergiankulutusta ja -tuotantoa koulussa. Tuotantotietoja voidaan käyttää tehtäviin eri oppiaineissa, kuten matematiikassa, fysiikassa ja äidinkielessä.”

Helen Oy materiaaleista

Kestävä tulevaisuus tarkoittaa ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää tulevaisuutta. Jokainen meistä on vastuussa kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Voimme osallistua monin eri tavoin oman hyvinvointimme ja maapallomme hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Koko koulun kestävä tulevaisuus -malli viestii, että maailman muuttamisen voi aloittaa oman koulun kehittämisestä. Oppilaat ja opettajat tehdään tietoisiksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan sekä esimerkiksi energiankulutuksestaan.

Teemaa käsitellään laaja-alaisesti ja monipuolisesti eri ikätasoilla osallistamalla ja haastamalla oppilaita tekemään itse kysymyksiä, oletuksia ja etsimään vastauksia heitä kiinnostaviin energiankulutukseen liittyviin asioihin.

Lämpö toimii läpileikkaavana teemana läpi energian sekä eri kestävyyden aspektien. Fyysisen lämmöntuotannon ja uudenlaisten energiaratkaisujen kokeilemisen lisäksi lämpöä voidaan tuottaa myös ihmisten välille. Näin kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys ovat myös vahva osa mallia tulevina lukuvuosina. Syksystä 2017 alkaen koulun toiminnassa vahvistetaan oppilaiden kulttuuri-identiteettiä erilaisin Suomi 100 juhlavuoden projektein sekä opitaan käyttämään omia henkilökohtaisia vahvuuksia hyödyksi hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä Huomaa hyvä - vahvuuspedagogiikalla.

Sakarinmäen peruskoulu on toiminut Helen Oy:n uudenlaisten energiaratkaisujen pilottikouluna vuodesta 2013 lähtien. Koulun oppilaat ja opettajat ovat alusta asti olleet mukana ideoimassa, kuinka uutta energiaratkaisua voidaan hyödyntää myös oppimiseen.

Yhteistyössä Helen Oy:n kanssa koulun lämmitys uudistettiin uusiutuvilla energiamuodoilla. Maalämpöjärjestelmän, öljykattilan, aurinkokeräinten ja lämpövarastojen asentamisen jälkeen noin 80 % koulun käyttämästä lämmöstä tuotetaan maa- ja aurinkolämmöllä ja bioöljyn käytön myötä 100 % lämmöstä tuotetaan uusiutuvalla energialla. Yhteistyö on ollut antoisaa, sillä Helen Oy:n  avulla voidaan konkreettisesti nähdä, kuinka energia tuotetaan.

Sakarinmäen koulun lämmitysratkaisu ja energia-asioiden integroiminen opetukseen on saanut paljon positiivista huomiota. Ratkaisu toi koululle kunniamaininnan Vuoden uusiutuva energiateko -kilpailussa vuonna 2013. Sakarinmäen lämmitysratkaisu on myös ehdolla kansainvälisessä District Energy Climate Awards -kilpailussa, joka järjestetään joka toinen vuosi.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
393
Views
Tips for implementation
Nettiyhteydet ja kannettavia tietokoneita digitaalista seurantaa ja raportointia varten. Myöhemmin mahdollisesti aurinkokeräimiä, tuulimyllyjä tms.
Connect with innovator
K
HundrED Review
Innovativeness

Tuotamme itse lämpöä, mutta tuhlaamme vain positiivista energiaa.

Impact

Ymmärrys kestävän tulevaisuuden kulttuurisesta ja ekologisesta ulottuvuudesta kasvaa.

Scalability

Muokattavissa omaan projektiin, voi käyttää apuna Helenin tuottamaa dataa.

Media

See this innovation in action.