search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Mediakasvatusmalli, joka yhdistää kehitysvammaiset ja muut oppilaat uutisten tekemiseen

Satakieliset uutiset

location_on Helsinki, Finland
Innovaatiossa koululaiset tekevät itse mediasisältöjä ja työskentelevät inklusiivisessa ryhmässä, jossa toimii sekä kehitysvammaisia että muita oppilaita. Nuoret tekevät juttuja itseään kiinnostavista aiheista ja saavat äänensä kuuluviin mediassa ja yhteiskunnassa yhteisesti rakennettujen ja julkaistavien uutisten muodossa.
- Hanna Visala, Tuottaja, Yle
Medikasvatus kuuluu kaikille koululaisille – ja tässä ajassa medialukutaito on tärkeämpää kuin koskaan.

- Hanna Visala, Tuottaja, Yle

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

13 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
199
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Nykymaailmassa kuka tahansa voi tuottaa sisältöjä ja jakaa niitä verkkoa hyödyntäen. Tämä on tehnyt medialukutaidosta yhä tärkeämmän kansalaistaidon: lapsilla ja nuorilla on oltava taidot lukea ja ymmärtää mediaa ja sen eri muotoja.

Hyvien medialukutaitojen avulla nuori esimerkiksi ymmärtää, perustuuko jokin artikkeli mielipiteeseen vai tietoon ja yritetäänkö sillä vaikuttaa nuoren omiin ajatuksiin ja valintoihin.

Medialukutaitojen on myös kuuluttava kaikille. Entistä vapaamman liikkuvuuden myötä rajat hälvenevät paitsi maantieteellisesti, myös sosiaalisesti. On tärkeää kyetä toimimaan ja työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa toista kunnioittaen. Tätä voidaan edistää inklusiivisella opetuksella.

Yksi erinomainen tapa opettaa median toimintaa on tarjota nuorille mahdollisuus mediasisältöjen luomiseen itse. Näin he oppivat, kuinka mediaa tuotetaan ja millaisia valintoja ja näkökulmia valmiin uutisjutun taustalla on.

Satakieliset uutiset -innovaatio yhdistää tekemisen kautta oppimista, inklusiivista opetusta, kansainvälistä yhteistyötä ja mediakasvatusta. Innovaatiossa kehitysvammaiset nuoret tekevät muiden koululaisten kanssa yhdessä uutisia ja harjoittelevat medialukutaitoa heitä kiinnostavien ajankohtaisten uutisten kautta. Oppilaat saavat inklusiivisessa ryhmässä oman äänensä kuuluviin, oppivat suvaitsevaisuutta ja yhdessä tekemistä.

Työskentely tapahtuu työpajapäivien aikana. Päivinä vieraillaan vuoroin kehitysvammaisten nuorten luokassa, muiden oppilaiden luokassa sekä oppimista tukevien mediatoimiojiden luona. Nuoret tekevät työpajapäiviin liittyviä tehtäviä myös muuna kouluaikana.

Innovaation yhtenä tavoitteena on tavoittaa nuoria ympäri maailman ja yhdistää eri maiden kehitysvammaisia mediasisältöjä tuottamalla. Satakieliset uutiset voidaan toteuttaa samaan aikaan kahdessa tai useammassa maassa, jolloin nuoret pääsevät kehittämään kielitaitoaan ja jakamaan tekemiään mediasisältöjä toistensa kanssa. Tukena ovat kehitysvammaisten ohjaajat ja media-alan ammattilaiset.

Satakielisten uutisten taustalla on taiwanilaisen toimittajan Yilin Lee-Setälän luoma Satakieli-konsepti, jonka kautta on annettu vammaisille nuorille, aikuisille ja vanhuksille kertoa kokemuksiaan maailmasta ja yhteiskunnasta radio-ohjelman välityksellä. Satakieliset uutiset vie konseptia teenpäin yhdistämällä mediakasvatusta ja erilaisten nuorten toimimista yhteistyössä. Suomessa keskeinen kumppani on ollut Yle Uutisluokka.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio on inklusiivista opetusta hyödyntävä mediakasvatuksen malli, joka hyödyntää monialaista yhteistyötä ja tekemisen kautta oppimista.

Impact

Oppilaat oppivat työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa itseään kiinnostavien sisältöjen parissa.

Scalability

Mediakumppani on tarpeen, jotta toimintamalli saadaan toteutettua. Heiltä löytyy kaikki tarvittava välineistö, eikä erillisiä hankintoja tarvita.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
December 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ryhmän kokoaminen
Kokoa toteutukseen tarvittavat opettajat, media-alan asiantuntijat ja osallistuvat oppilaat.
Read more
02
Suunnittelupalaveri
Kokoontukaa vastuuhenkilöiden kanssa yhteen sopimaan projektista ja sen etenemisestä tarkemmin. Suunnittelupalaverissa tärkeintä on päästä yhteisymmärrykseen toteuttamisen eri osa-alueista.
Read more
03
Suunnittelun jatkaminen ja jalostaminen
Kokoontukaa tarvittaessa toiseen suunnittelupalaveriin, johon jokainen toimija ja vastuuhenkilö on saanut ajan kanssa pohtia ja rakentaa sisällöt omaan vastuualueeseensa liittyen.
Read more
04
Koko ryhmän tapaamiskerta 1: Tutustuminen
Tapaamiseen varattava aika noin kaksi tuntia.
Read more
05
Koko ryhmän tapaamiskerta 2: Ideointi
Tapaamiseen varattava aika kolmesta neljään tuntia.
Read more
06
Mediapajaan valmistautuminen
Mediatoimijoiden täytyy valmistautua mediapajapäivään etukäteistöillä, käytännön järjestelyillä ja vastuualueitten jakamisella.
Read more
Show more