Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Teknoluokka

Projektioppimisen malli teknologisoituvan maailman ymmärtämiseen

Teknoluokassa oppilas tutustuu arkipäivän teknologiaan itse tekemällä ja kokeilemalla projektioppimisen kautta. Teknologiataidot ovat moderneja käsillä tekemisen taitoja, joita voi käyttää myös luovaan ilmaisuun.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2013

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Minun keksinnöistäni kuullaan vielä!

About the innovation

Mistä on kyse?

Oppilaiden on opittava koulussa tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat olla mukana vaikuttamassa omaan tulevaisuuteensa. Teknoluokka tukee oppilaiden teknologisen lukutaidon kehittymistä, eli ymmärrystä siitä kuinka maailma ympärillämme rakentuu teknologian näkökulmasta.

Teknoluokka on eri kouluasteille soveltuva malli, jossa projektit toimivat punaisena lankana oppimiselle ja muodostavat oppiaineita mielekkäällä tavalla yhdistävän pedagogisen jatkumon. Projektit saattavat toisinaan jatkua myös luokka-asteilta toiselle kehittyen matkan varrella oppilaiden taitojen karttuessa.

Tavallisen kouluarjen keskellä toteutetaan projekteja arkipäivän teknologian aiheista. Olennaista toiminnassa on oppilaiden aktiivinen rooli tiedon rakentajana ja yhteistyön tekeminen.

Lukuvuoden aikana opetus teknoluokalla rakentuu neljän monialaisen oppimiskokonaisuuden ympärille:

 • arjen teknologia
 • robotiikka ja automaatio
 • tuotesuunnittelu ja yrittäjyys
 • pelit ja ohjelmointi

Teknoluokka vaatii toimiakseen monipuolisen oppimisympäristön sisältäen rakenteluverstaan ja digitaalisen työskentely-ympäristön. Teknologiapainotteisessa luokassa on tilaa, aikaa, välineitä ja materiaaleja käsillä tekemiselle, kokeilemiselle ja arjen ongelmatilanteista kumpuavalle luovuudelle ja designille.

Projekteissa hyödynnetään aina asiantuntijoita paikallisista yrityksistä ja oppilaitoksista. Asiantuntijoiden roolina on tuoda omaa osaamistaan oppilaiden käyttöön.

Näissä stepeissä esitellään yksi esimerkki, mutta kyseessä on laaja kokonaisuus. Toisaalta kokonaisuutta voi soveltaa omaan luokkaan sopivaksi ja kokeilla aluksi vaikka vain yhdellä projektilla.

Toimintamalli on laaja ja sen omaksuminen vaatii siten pidemmän aikavälin työn. Alla olevat stepit ohjaavat toimintamallin kokeiluun, ja esimerkkinä toimii arjen teknologian kokonaisuus. Mikäli koet toimintamallin omaksesi ja haluat ottaa sen kokonaisvaltaisesti käyttöön, olethan yhteydessä!

Teknoluokka-malli on kehitetty Oulussa Rajakylän koulussa, jossa mallia lähdettiin kehittämään vuonna 2012. Tällä hetkellä tämä teknologiapainotteisen opettajankoulutuksen käymien opettajien kehittämä malli levitetään myös yläkouluun. Syksyllä 2017 aloitti toimintansa eri puolella Suomea yhteensä 13 teknoluokkaa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio luo monialaisista projektitöistä järkevän ja oppimista tukevan jatkumon.

Impact

Tiedot ja taidot hyödyntää ohjelmointia, robotiikkaa ja rakentamista lisääntyvät nostaen samalla luokan ryhmähenkeä.

Scalability

Innovaation toteuttaminen vaatii koululta investointeja, mutta projektien sisällöt ja kutsuttavat asiantuntijat voi aina soveltaa opetusympäristön mukaan.

Implementation steps

Teknoluokan rakennuspalikoihin tutustuminen
Rakennuspalikat kertovat mistä kaikesta Teknoluokka koostuu.

Teknoluokan rakennuspalikat avaavat pedagogiikan ja sisällön. Rakennuspalikat kertovat mistä kaikesta Teknoluokan neljä oppimiskokonaisuutta koostuvat niin pedagogiikan kuin sisällön näkökulmasta.

Tutki Teknoluokan rakennuspalikoita.Rakennuspalikoista löydät tarkemmat suunnitelmat jokaisen neljän projektin kohdalta.

Teknoluokan rakennuspalikat (JULKINEN) (1)

Esimerkki: Arjen teknologia

Arjen teknologia on yksi neljästä kokonaisuudesta ja sillä tavoitellaan teknologista lukutaitoa. Neljän vuoden aikana projektin avulla opiskellaan muun muassa sähköstä, liikenteestä, rakennusteknologiasta, arkkitehtuurista, mallinnuksesta sekä kodin laitteista.

Projektin valinta
Valitse luokallesi sopivin oppimiskokonaisuus tai osa siitä. Kokonaisuudet ovat: arjen teknologia, robotiikka ja automaatio, tuotesuunnittelu ja yrittäjyys sekä pelit ja ohjelmointi.

Se, mistä opettajan on helpointa aloittaa, riippuu opettajan vahvuusalueista sekä luokka-asteesta. Hyviä projekteja on monia, mutta etenkin tuotesuunnittelun ja yrittäjyyden kokonaisuuden on todettu olevan erittäin toimiva: oppilaat ovat olleet kovasti innoissaan ja yhteistyö koulun ulkopuolisiin tahoihin on toiminut.

Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan luokkakohtaisesti siten, että ne voivat muodostaa vuosia kestävän jatkumon ja seuraavalla vuosiluokalla opeteltava taito rakentuu edellisen vuosiluokan aikana opittuihin taitoihin.

Oppimiskokonaisuudet voivatkin jatkua vuodelta toiselle esimerkiksi siten, että osana yhtä projektia 3. vuosiluokalla tutkitaan yksinkertaisia rakenteita ja mekanismeja, seuraavalla luokka-asteella siirrytään tutkimaan kulkuneuvoja ja niiden toimintaa kuten liikettä, voimansiirtoa ja kitkaa ja 5. vuosiluokalla rakennetaan leikkikaupunkiin talo laser-leikkureita ja sähköoppia hyödyntäen.

Esimerkki: Arjen teknologia

Oppilaat voivat edetä esimerkiksi seuraavanlaisen kaupunkiprojektin kanssa vuodesta toiseen.

9–10-vuotiaat

Projektissa keskitytään tutkimaan kaupungin perusrakenteita ja sen yksinkertaisia mekanismeja. Lisäksi vuosiluokalla toteutetaan niin kutsuttu siltaprojekti, jossa tutkitaan erityyppisten siltojen rakennetta, lujuutta ja toteutetaan oma pienoismalli.

10–11-vuotiaat

Neljännellä vuosiluokalla kaupunkiprojektissa tutkitaan liikettä, voimansiirtoa ja kitkaa, joten kaupunkiin lisätään kulkuneuvoprojekti. Kulkuneuvot toteutetaan esimerkiksi hyödyntäen käsitöitä ja luokan verstaasta löytyviä materiaaleja tai vaikkapa 3D-tulostinta.

11–12-vuotiaat

Kaupunkiin toteutetaan taloprojekti. Talo valmistetaan laser-leikkurilla ja niiden sisälle rakennetaan myös sähköjärjestelmä.

12–13-vuotiaat

Kaupunkiprojekti laajenee pohtimaan laitteita ja niiden toimivuutta. Oppilaat tutustuvat kodin laitteisiin purkamalla niitä, tutkimalla niiden toimintaa ja mallintamalla.

Luokkakohtaisten tavoitteiden miettiminen
Mieti mitä tavoitteita asetat – eli mitkä koulukohtaiset opetussuunnitelman sisällöt voit yhdistää projektiin.

Teknoluokan rakennuspalikoista löytyy esimerkkejä siitä, mitkä opetukselliset sisällöt on Rajakylän koulussa liitetty kuhunkin projektiin.

Esimerkiksi kokonaisuuteen arjen teknologia on yhdistetty kolmannella luokalla eri oppiaineita, kuten kuvataidetta ja matematiikkaa, sekä suunniteltu sisältö vastaamaan laaja-alaisempia osaamisen tavoitteita:


 • monilukutaito

 • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • työelämätaidot ja yrittäjyys

 • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Esimerkki: Arjen teknologia

Ensimmäisessä stepissä esitellyt eri ikäryhmien projektit tukevat seuraavia oppiaineintegraatioita ja laaja-alaisempia kokonaisuuksia.

9–12-vuotiaat


 • Aineintegraatio: kuvataide, matematiikka, ympäristöoppi, käsityö

 • Laaja-alainen osaaminen: monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

12–13-vuotiaat


 • Aineintegraatio: kuvataide, matematiikka, ympäristöoppi, käsityö

 • Laaja-alainen osaaminen: monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä työelämätaidot ja yrittäjyys

Asiantuntijan kutsuminen paikallisesta yrityksestä tai oppilaitoksesta
Jokaiseen projektiin kuuluu asiantuntijavierailu, jolla pyritään tuomaan koulun ulkopuolista elää luokkaan sekä kiinnittämään opittava asia arkielämän kontekstiin. Asiantuntija voi olla esimerkiksi teemaan liittyvä vierailija paikallisesta yrityksestä.

Esimerkki: Arjen teknologia

Ensimmäisessä stepissä esitellyt eri ikäryhmien projektit voivat hyötyä vaikkapa seuraavanlaisista vierailijoista.

9–10-vuotiaat

 • Rakennusinsinööri

10–11-vuotiaat

 • Automekaanikko

11–12-vuotiaat

 • Kaavoitusarkkitehti

12–13-vuotiaat

 • Sähköinsinööri
Teknologiapainotteisen luokan toiminnan aloittaminen
Mikäli koet toimintamallin omaksesi, pyydä johdolta lupa teknologiapainotteisen luokan perustamiseen ja ota yhteyttä Rajakylän koulun teknotiimiin ja aloita toiminta luokkasi kanssa. Muista myös verkostoitua paikallisten toimijoiden kanssa.

Rajakylän koulun teknotiimi:jussi.naykki@ouka.fi

Spread of the innovation

loading map...