We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

Are you interested in this innovation?

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

S

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared tanssity  paja 14 03 24 091
Finland
Tanssityöpaja, joka innostaa nuoret liikkumaan

So You Think You Can Muuv?

Marker Helsinki, Suomi
Tanssityöpaja pureutuu oppilaiden liikkumattomuuteen, joka on lisääntynyt lähes kaikissa hyvinvointivaltioissa. Tanssityöpajojen tarkoituksena on innostaa kaikki oppilaat ennakkoluulottomasta liikkumisesta: kaikki liike on tanssia ja kaikilla on lupa liikkua. Tanssin avulla paitsi innostetaan nuoret liikkeeseen, rohkaistaan itseilmaisuun sekä kasvatetaan luokan yhteishenkeä.
Introduction

Mistä on kyse?

“Nuoret tarvitsevat motivaatiota liikkuakseen. Jotta motivaatio voi syntyä, tarvitaan inspiraatio. Tanssityöpajojen tarkoituksena on toimia nuorten inspiraationa.”

– Sonja Lipponen, tuotantokoordinaattori

Tanssi antaa nuorille kokemuksen aktiivisesta toimijuudesta. Tanssin avulla nuori haastaa itseään paitsi fyysisesti, myös opettaa työskentelemään ryhmässä ja auttaa ylittämään omaan kehoon liittyviä ennakkoluuloja. Lisäksi ryhmässä toimiminen kasvattaa yhteishenkeä.

Tanssi tarjoaa erinomaiset lähtökohdat, sillä tanssilla tuetaan myönteistä suhtautumista omaan kehoon.

Tanssissa liike yhdistyy musiikkiin ja mahdollistaa myös sellaisten tunteiden ilmaisun, joille ei löydy sanoja. Tanssi tuo elämään paitsi fyysistä, myös psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tanssi ja liike kohottavat oppilaan sosiaalista minäkuvaa, kun oppilas tuntee olevansa ryhmässä hyväksytty.

So You Think You Can Muuv? on tanssityöpajakonsepti, jonka lähtökohtana on esitellä sellaisia tapoja liikkua, joilla nuoret innostetaan liikkumaan omilla ehdoillaan.

Työpajan aikana ammattitanssijat näyttävät esimerkillään kuinka hauskaa ja helppoa liikkuminen voi olla. Työpajan lähtökohdat ovat korkealaatuiset tanssiesitykset ja kannustava ote nuorten omaan liikkumiseen.

Tanssityöpajan synnyttämä positiivinen kokemus tukee pidemmällä aikavälillä liikunnallisen elämäntavan sekä hyvinvoinnin syntymistä. Tanssityöpajojen aikana on tärkeää, että jokainen oppilas voi toteuttaa itseään ja liikkeitä oman lähtötason, taitotasonsa sekä halunsa mukaisesti. Ensisijaisena tavoitteena on saada nuoret kokeilemaan jotain uutta ennakkoluulottomasti sekä tutustuttaa heidät tanssitaiteen kautta oman liikeilmaisun maailmaan.

Esimerkillä on suuri voima ja nuorten kanssa toimiessa esikuvien merkitys korostuu. Ammattitanssijat esittelevät alussa osaamisensa ja toimivat siten vahvoina esimerkkeinä oppilaille. Tarkoituksena ei ole, että kaikista nuorista kasvaa ammattitanssijoita, vaan päätavoite on innostaa nuoret liikkumaan. Esimerkin avulla innostetaan nuoria sekä saadaan heidän kokeilemaan uusia asioita. Lisäksi ammattilaisten opastuksella viestitään kuinka oma taso on riittävä ja omat ideat hyviä.

Read more ›
Innovation Overview
11 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
108
Views
Tips for implementation
2 luokkaa (max. 50 lasta ja nuorta). Työpajan kesto: 1 h 15 min. Yhteistyö Kansallisoopperan ja -baletin sekä Ballet Finlandin kanssa.
Connect with innovator
S
HundrED Review
Innovativeness

Tanssin avulla opitaan luovuutta ja oman kehon tuntemusta sekä murretaan ennakkoluuloja.

Impact

Tanssityöpajat tukevat oppilaiden luovuutta ja eri harrastuksiin ohjautumista.

Scalability

Tanssityöpaja voidaan järjestää paikkakunnasta riippumatta yhteistyössä paikallisen tanssiin keskittyvän toimijan kanssa.

Media

See this innovation in action.

Mikkelän koulu HD