We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

S

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared tanssity  paja 14 03 24 091
Finland
Tanssityöpaja, joka innostaa nuoret liikkumaan

So You Think You Can Muuv?

Marker Helsinki, Suomi
Tanssityöpaja pureutuu oppilaiden liikkumattomuuteen, joka on lisääntynyt lähes kaikissa hyvinvointivaltioissa. Tanssityöpajojen tarkoituksena on innostaa kaikki oppilaat ennakkoluulottomasta liikkumisesta: kaikki liike on tanssia ja kaikilla on lupa liikkua. Tanssin avulla paitsi innostetaan nuoret liikkeeseen, rohkaistaan itseilmaisuun sekä kasvatetaan luokan yhteishenkeä.
Introduction

Mistä on kyse?

“Nuoret tarvitsevat motivaatiota liikkuakseen. Jotta motivaatio voi syntyä, tarvitaan inspiraatio. Tanssityöpajojen tarkoituksena on toimia nuorten inspiraationa.”

– Sonja Lipponen, tuotantokoordinaattori

Tanssi antaa nuorille kokemuksen aktiivisesta toimijuudesta. Tanssin avulla nuori haastaa itseään paitsi fyysisesti, myös opettaa työskentelemään ryhmässä ja auttaa ylittämään omaan kehoon liittyviä ennakkoluuloja. Lisäksi ryhmässä toimiminen kasvattaa yhteishenkeä.

Tanssi tarjoaa erinomaiset lähtökohdat, sillä tanssilla tuetaan myönteistä suhtautumista omaan kehoon.

Tanssissa liike yhdistyy musiikkiin ja mahdollistaa myös sellaisten tunteiden ilmaisun, joille ei löydy sanoja. Tanssi tuo elämään paitsi fyysistä, myös psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tanssi ja liike kohottavat oppilaan sosiaalista minäkuvaa, kun oppilas tuntee olevansa ryhmässä hyväksytty.

So You Think You Can Muuv? on tanssityöpajakonsepti, jonka lähtökohtana on esitellä sellaisia tapoja liikkua, joilla nuoret innostetaan liikkumaan omilla ehdoillaan.

Työpajan aikana ammattitanssijat näyttävät esimerkillään kuinka hauskaa ja helppoa liikkuminen voi olla. Työpajan lähtökohdat ovat korkealaatuiset tanssiesitykset ja kannustava ote nuorten omaan liikkumiseen.

Tanssityöpajan synnyttämä positiivinen kokemus tukee pidemmällä aikavälillä liikunnallisen elämäntavan sekä hyvinvoinnin syntymistä. Tanssityöpajojen aikana on tärkeää, että jokainen oppilas voi toteuttaa itseään ja liikkeitä oman lähtötason, taitotasonsa sekä halunsa mukaisesti. Ensisijaisena tavoitteena on saada nuoret kokeilemaan jotain uutta ennakkoluulottomasti sekä tutustuttaa heidät tanssitaiteen kautta oman liikeilmaisun maailmaan.

Esimerkillä on suuri voima ja nuorten kanssa toimiessa esikuvien merkitys korostuu. Ammattitanssijat esittelevät alussa osaamisensa ja toimivat siten vahvoina esimerkkeinä oppilaille. Tarkoituksena ei ole, että kaikista nuorista kasvaa ammattitanssijoita, vaan päätavoite on innostaa nuoret liikkumaan. Esimerkin avulla innostetaan nuoria sekä saadaan heidän kokeilemaan uusia asioita. Lisäksi ammattilaisten opastuksella viestitään kuinka oma taso on riittävä ja omat ideat hyviä.

Read more ›
Intended Outcomes
97
Views
11 - 15
Age Group
2016
Established
Resources Needed
2 luokkaa (max. 50 lasta ja nuorta). Työpajan kesto: 1 h 15 min. Yhteistyö Kansallisoopperan ja -baletin sekä Ballet Finlandin kanssa.
HundrED Criteria
innovativeness
Tanssin avulla opitaan luovuutta ja oman kehon tuntemusta sekä murretaan ennakkoluuloja.
impact
Tanssityöpajat tukevat oppilaiden luovuutta ja eri harrastuksiin ohjautumista.
scalability
Tanssityöpaja voidaan järjestää paikkakunnasta riippumatta yhteistyössä paikallisen tanssiin keskittyvän toimijan kanssa.
Posts

See this innovation in action.

Mikkelän koulu HD

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Yhteistyön aloittaminen
Tanssityöpajan voi järjestää yhteistyössä paikallisen tanssiin keskittyvän toimijan kanssa.
Read more
02
Tanssityöpajan valmistelu
Muista seuraavat asiat tanssityöpajaa valmistellessa:
Read more
03
So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajan rakenne
Hyvän työpajan kesto on reilu tunti - siinä ajassa ehtii opetella tarpeeksi ja kuitenkin luoda omat koreografiat ja nuoria ei ala kyllästyttämään.
Read more
Contact

Connect with the innovator

S
Innovator
Used in