We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

S

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared kontra1
Finland
Helppoja tapoja lisätä toiminnallisuutta opetukseen

Run, Jump, Learn!

Marker Helsinki, Suomi
Tekemällä oppiminen on tehokas tapa tuottaa syvällistä ymmärrystä opittavasta asiasta. Run, jump, learn! Tarjoaa helposti toteutettavia tapoja tuoda toiminnallistamista osaksi omaa opetusta.
Introduction

Mistä on kyse?

“Oppiminen tapahtuu tehokkaasti myös neljän seinän ulkopuolella ja liikkeen avulla.”

Sari Kontra, opettaja

Oppiminen on tehokkaimmillaan yhdessä tekemisen ja kokemisen avulla. Pitkät koulupäivät, jotka täytyy viettää istualtaan, puuduttavat eivätkä tarjoa optimaalista ympäristöä oppimiselle. Tämän innovaation ydin on liikkeen ja toiminnallisuuden lisääminen osaksi koulupäivää ja opetusta.

Toiminnallisuuden lisäämisellä on todettu olevan yhteys paitsi oppimistulosten paranemiselle, myös kouluviihtyvyydelle. Lisäksi toiminnalliset opetustavat huomioivat erilaiset oppijat.

Tekemällä ja kokemalla oppiminen mahdollistaa myös monipuolisen oppimisympäristöjen hyödyntämisen, kun opetus viedään luokkahuoneen ulkopuolelle, esimerkiksi kaupungintalolle tai sanomalehden toimitukseen.

Liikkeen ja toiminnallisuuden avulla opetusta voi toteuttaa luontevasti yli oppiainerajojen. Stepeissä annetaan konkreettisia ideoita siihen, kuinka pienillä muutoksilla opettajat voivat lisätä toiminnallisuutta omaan opetukseensa.

Innovaatio on saanut kipinää saksalaisen professori Renate Zimmerin ajatuksista liikunnasta oppimisen välineenä. Siihen on myös yhdistetty Suomessa käynnissä olevan valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman oppeja.

Hyvän yleiskäsityksen saat katsomalla Sari Kontran TedX Otaniemi -puheenvuoron.

Read more ›
Intended Outcomes
547
Views
7 - 18
Age Group
2014
Established
Resources Needed
Ei tarvitse erityisiä resursseja
HundrED Criteria
innovativeness
Innovaatio yhdistää helposti toteutettavalla tavalla erilaisten oppijoiden huomioimisen, oppilaiden osallistamisen ja toiminnalliset opetusmenetelmät.
impact
Pienillä kouluarjen muutoksilla voidaan kasvattaa oppimismotivaatiota, lisätä liikuntaa koulupäivään ja parantaa erilaisten oppijoiden oppimistuloksia.
scalability
Toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen on mahdollista ilman erityisiä resursseja ja oppilaiden kiinnostuksenkohteita huomioiden.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Keep it simple
Tunti liikuntaa päivässä koostuu pienistä palasista, esimerkiksi kuudesta kymmenminuuttisesta.
Read more
01
Keep it simple
Tunti liikuntaa päivässä koostuu pienistä palasista, esimerkiksi kuudesta kymmenminuuttisesta.
Read more
02
Innostu
Mieti omia kiinnostuksenkohteitasi ja hyödynnä niitä opetuksessasi.
Read more
02
Innostu
Mieti omia kiinnostuksenkohteitasi ja hyödynnä niitä opetuksessasi.
Read more
03
Ole luova
Organisoikaa kollegan kanssa oppiainerajat ylittävä teemapäivä tai -retki vaikka arvottujen oppiaineiden kesken ja päästäkää luovuus valloilleen!
Read more
03
Ole luova
Organisoikaa kollegan kanssa oppiainerajat ylittävä teemapäivä tai -retki vaikka arvottujen oppiaineiden kesken ja päästäkää luovuus valloilleen!
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

S
Innovator
Used in