We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
search
clear

Opettajat ilman rajoja

Verkosto koulutusosaamisen jakamiseksi kehittyviin maihin

Opettajat ilman rajoja on hanke, jossa suomalaiset opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opettajien täydennyskoulutusta ja tukevat pedagogista osaamista kehitysyhteistyömaassa.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2014

Established

-

Children

1

Countries
Target group
Teachers
Updated
March 2017
Jaamme osaamistamme ja samalla opimme itsekin. Rakennamme pedagogisin keinoin parempaa tulevaisuutta lapsille ympäri maailman.

About the innovation

Mistä on kyse?

Koulutuksen merkitys kehitykselle on tunnustettu kansainvälisesti. Laadukkaan koulutuksen avulla tuetaan paikallisyhteisöjä ja luodaan mahdollisuuksia kestävälle tulevaisuudelle. Hyvin koulutetut ja motivoituneet opettajat ovat edellytys laadukkaan koulutusjärjestelmän luomiselle.

Opettajat ilman rajoja on Kirkon Ulkomaanavun koordinoima suomalainen vapaaehtoisverkosto, jonka tavoitteena on tukea opettajien pedagogista osaamista ja laadukkaan opetuksen toteutumista maailman hauraimmissa valtioissa.

Käytännössä Opettajat ilman rajoja -verkosto lähettää opettajia ja opetussektorin osaajia 3–12 kuukauden mittaisille vapaaehtoisjaksoille maihin, joissa tarvitaan tukea opetustyön laadun kehittämiseen.

Kehitysmaiden koulutusosaamisen kasvattamisen lisäksi verkoston tavoitteena on tukea globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa kehittämällä ja jakamalla globaalikasvatuksen menetelmiä ja oppimateriaaleja.

Toimintaan mukaan lähteminen on helppoa. Stepeistä löydät kolme erilaista keinoa, joiden avulla voit osallistua Opettajat ilman rajoja -verkoston toimintaa.

Opettajat ilman rajoja on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Suomalaiset opettajat ovat kehittäneet koulutusta 11 maassa: Eritreassa, Etelä-Sudanissa, Haitissa, Kambodzassa, Keniassa, Liberiassa, Myanmarissa, Nepalissa, Sierra Leonessa, Tansaniassa ja Ugandassa.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Uutta on perinteisen kehitysyhteistyön laajentaminen koulutuskentälle tuoden ruohonjuuritason toimijat yhteen.

Impact

Lähtömaiden opettajien pedagoginen osaaminen saadaan suoraan sovellettua kohdemaiden koulun arkeen.

Scalability

Innovaatio vaatii sitoutumista, mutta mikäli koululla on tarvittavat resurssit käytössään, Kirkon Ulkomaanapu auttaa käytännön järjestelyissä.

Media

Implementation steps

Opettajat ilman rajoja -verkostoon liittyminen
Yksittäinen opettaja voi osallistua vapaaehtoisena paikallisryhmien toimintaan.

Verkosto kutsuu opetus- ja kasvatusalan osaajia pohtimaan, kuinka voi itse olla mukana oman alueen vahvana vaikuttajana ja toimia verkostossa yhteiseksi hyväksi. Yhtä tapaa osallistua ei ole, vaan osallistumisen muoto räätälöidään vapaaehtoisen mukaan.

Lisäksi verkostoon liittymisen myötä viisi kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä tarjotaan tietoa verkoston kehittymisestä ja paikallisryhmän toiminnasta.

Liity verkostoon ››

Mukaan lähteminen koko koulun voimin
Koko koulu voi lähteä mukaan edistämään koulutuksen kehittymistä.

Yhteistyöhön lähtemisen edellytyksenä on kuitenkin monivuotisuus, sillä pitkäaikainen yhteistyö on kummallekin osapuolelle – sekä suomalaiselle että yhteistyökoululle – hedelmällistä. Pitkäaikaisuus mahdollistaa kehittämistyön kannalta tärkeän vuoropuhelun syventymisen paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Lauttasaaren koulu on yhteistyössä kambodzalaisen koulun kanssa jo kolmatta vuotta.

Mikäli haluat lähteä mukaan koko koulun voimin, keskustelkaa seuraavasti:

1. Keskustelkaa hankkeesta


Keskustelkaa hankkeesta koululla, tehkää päätös osallistua ja valitkaa koulun sisältä vastuuhenkilö.

2. Ottakaa yhteyttä Kirkon Ulkomaanapuun

Ilmoittakaa koulun kiinnostuksesta ryhtyä yhteistyöhön. Kirkon Ulkomaanavun kanssa etsitään sopiva kohdemaa, jotta hanke tukee laajempaa ja pitkäaikaisempaa vaikuttavuutta kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Kirkon Ulkomaanapu vahvistaa, että paikalliset organisaatiot ovat mukana ja tukevat hankkeen jatkoa.

3. Suunnitelkaa

Suunnitelkaa yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa projektin kesto ja pääpiirteet sekä tavoitteet, jotka ovat kaikki koulukohtaisesti räätälöitävissä.

4. Aloittakaa varainkeruu

Aloittakaa varainkeruu koulussa yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Järjestäkää tapahtumia, kuten esimerkiksi Kambodza-kävely.

Yhteistyökumppaneita voi kysyä ottamalla yhteyttä koulun lähialueen paikallisiin toimijoihin, kuten seurakuntaan, yrittäjiin, asukasyhdistykseen, muihin kouluihin, ja pyydä heitä mukaan yhteistyöhön ja varainkeruuseen.

Esimerkiksi Lauttasaaren projektissa seuraavat tahot ovat osallistuneet matkajärjestelyihin, rahoitukseen ja tiedotukseen:


  • Lauttasaaren ala-asteen koulu


  • Lauttasaaren yhteiskoulu


  • Kirkon Ulkomaanapu


  • Lauttasaaren seurakunta


  • Lauttasaaren yrittäjät


  • Lauttasaari-seura
5. Valitkaa ensimmäiset matkaan lähtijät

Suunnitelkaa matkan pedagogiset tavoitteet yhdessä Kirkon Ulkomaanavun ja kohdemaan koulujen kanssa. Lähtijöiden tulee valmistautua matkaan huolella, tutustua maan kulttuuriin ja opetusjärjestelmään, huolehtia käytännönjärjestelyt, matkat, rokotukset, viisumit jne. sekä osallistua lähtijävalmennukseen.

6. Suunnitelkaa vastavierailu

Suunnitelkaa vastavierailu paikallisen yhteistyökoulun opettajille ja muille paikallisille toimijoille. Tarkoitus on, että myös kohdemaan opettajat näkevät käytännössä suomalaisen koulun toimintakulttuuria ja pedagogisia ratkaisuja.

Lauttasaaren koulu on mukana jo kolmatta vuotta

Opettajat ilman rajoja Lauttasaari on yhteisörahoitteinen kehitysyhteistyöprojekti, jossa on mukana lauttasaarelaisia toimijoita: koulut, seurakunta ja yrittäjät sekä Kirkon Ulkomaanapu. Projektin kohdemaana on Kambodza.

Suomalaiset opettajat matkustavat työskentelemään kambodzalaisiin kouluihin ja viemään suomalaista pedagogista osaamista paikallisille opettajille. Kambodzalaiset pedagogit tekevät vuosittain opintokäynnin lauttasaarelaisiin kouluihin, jossa he tutustuvat suomalaiseen koulutusjärjestelmään havainnoimalla opetusta ja keskustelemalla koulujen henkilökunnan kanssa.

Globaalikasvatuksen teeman käsitteleminen
Tärkeä osa innovaatiota on globaalikasvatuksen sisällyttäminen omaan opetukseen.

Verkosta löytyy runsaasti globaalikasvatukseen suunniteltuja materiaaleja, joita voi hyödyntää osana opetusta.

Aloita esimerkiksi näistä materiaaleista.

Spread of the innovation

loading map...