We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared 2016 02 10 tk scool 0390 010
Finland
Opintopolku toiminnalliseen ja merkitykselliseen matematiikkaan

Paths to Math

Marker Helsinki, Suomi
Paths to Math on sähköinen matematiikan oppimispolku, joka tarjoaa valmiin oppimateriaalin sekä tuntisuunnitelmat yläkoulun matematiikan opiskeluun. Oppilaiden matemaattinen ajattelu kehittyy ja asenteet matematiikkaa kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi.
Introduction

Mistä on kyse?

Maarit Rossi
“Opettajien sekä oppilaiden asenteet matematiikkaa ja ongelmanratkaisua kohtaan ovat muuttuneet positiiviseksi. Matematiikka voi olla paitsi hauskaa, myös relevanttia ja arkielämään sovellettavaa eikä silkkaa ulkoa muistamista.”

Maarit Rossi, founder and CEO

Matematiikka on auttaa ihmisiä ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Sen avulla voi tarkastella ilmiöitä sekä ratkaista monia arkielämän ongelmia.

Matematiikan opiskelun on parhaimmillaan oppilaslähtöistä ja ongelmien yhteistoiminnallista ryhmissä ratkomista. Matemaattisten taitojen, kuten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen, opetteleminen onkin yhtä tärkeää kuin uusiin oppisisältöihin tutustuminen. Oppilaita tulisi kannustaa etsimään työstettävään ongelmaan erilaisia ratkaisuja ja sitä kautta kehittämään matemaattista ajatteluaan.

Paths to Math on sähköinen matematiikan opintopolku, joka tarjoaa laajan kirjon aiheita, joiden avulla oppilaat voivat soveltaa matematiikan osaamistaan. Tehtävissä hyödynnetään tekemällä oppimista, sosiaalista oppimista, yhdistetään eri oppiaineita. Oppilaat sekä harjoittelevat että soveltavat opittua.

Paths to Math ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmissä. Ryhmissä työskentelyn hyötynä on, että oppilaat tuottavat matemaattista puhetta, he voivat väitellä tuloksista ja tarkastella ongelmaa eri näkökulmista.

Huomioithan, että Paths to Math -kokonaisuus on saatavilla vain englannin kielellä, vaikka suurin osa tehtävistä löytyvät myös suomeksi.

Read more ›
Intended Outcomes
153
Views
11 - 16
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Toimiva verkko, kustannukset n. 6€/oppilas
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Matemaattisen ymmärryksen karttuminen havainnollistaa, kuinka jokainen voi oppia matematiikkaa ja nauttia matemaattisesta.
Oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan muuttuu myönteisemmäksi, jotta he huomaisivat, että matematiikka voikin olla heidän lempiaineensa koulussa.
Oppilaiden kiinnostuksen puute ja negatiiviset asenteet matematiikkaa kohtaan ovat kansainvälinen ongelma.
Posts

See this innovation in action.

Teacher's opinion about Paths to Math

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Alkukartoituksen tekeminen
Read more
02
Ilmaisen oppitunnin kokeileminen
Read more
03
Paths to Math -sivustolle rekisteröityminen
Read more
Contact

Connect with the innovator

Maarit Rossi
Innovator
Used in