We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Maarit Rossi

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 2016 02 10 tk scool 0390 010
Finland
Opintopolku toiminnalliseen ja merkitykselliseen matematiikkaan

Paths to Math

Marker Helsinki, Suomi
Paths to Math on sähköinen matematiikan oppimispolku, joka tarjoaa valmiin oppimateriaalin sekä tuntisuunnitelmat yläkoulun matematiikan opiskeluun. Oppilaiden matemaattinen ajattelu kehittyy ja asenteet matematiikkaa kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi.
Introduction

Mistä on kyse?

Maarit Rossi
“Opettajien sekä oppilaiden asenteet matematiikkaa ja ongelmanratkaisua kohtaan ovat muuttuneet positiiviseksi. Matematiikka voi olla paitsi hauskaa, myös relevanttia ja arkielämään sovellettavaa eikä silkkaa ulkoa muistamista.”

Maarit Rossi, founder and CEO

Matematiikka on auttaa ihmisiä ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Sen avulla voi tarkastella ilmiöitä sekä ratkaista monia arkielämän ongelmia.

Matematiikan opiskelun on parhaimmillaan oppilaslähtöistä ja ongelmien yhteistoiminnallista ryhmissä ratkomista. Matemaattisten taitojen, kuten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen, opetteleminen onkin yhtä tärkeää kuin uusiin oppisisältöihin tutustuminen. Oppilaita tulisi kannustaa etsimään työstettävään ongelmaan erilaisia ratkaisuja ja sitä kautta kehittämään matemaattista ajatteluaan.

Paths to Math on sähköinen matematiikan opintopolku, joka tarjoaa laajan kirjon aiheita, joiden avulla oppilaat voivat soveltaa matematiikan osaamistaan. Tehtävissä hyödynnetään tekemällä oppimista, sosiaalista oppimista, yhdistetään eri oppiaineita. Oppilaat sekä harjoittelevat että soveltavat opittua.

Paths to Math ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmissä. Ryhmissä työskentelyn hyötynä on, että oppilaat tuottavat matemaattista puhetta, he voivat väitellä tuloksista ja tarkastella ongelmaa eri näkökulmista.

Huomioithan, että Paths to Math -kokonaisuus on saatavilla vain englannin kielellä, vaikka suurin osa tehtävistä löytyvät myös suomeksi.

Read more ›
Intended Outcomes
164
Views
11 - 16
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Toimiva verkko, kustannukset n. 6€/oppilas
HundrED Criteria
innovativeness
Matemaattisen ymmärryksen karttuminen havainnollistaa, kuinka jokainen voi oppia matematiikkaa ja nauttia matemaattisesta.
impact
Oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan muuttuu myönteisemmäksi, jotta he huomaisivat, että matematiikka voikin olla heidän lempiaineensa koulussa.
scalability
Oppilaiden kiinnostuksen puute ja negatiiviset asenteet matematiikkaa kohtaan ovat kansainvälinen ongelma.
Posts

See this innovation in action.

Teacher's opinion about Paths to Math

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Alkukartoituksen tekeminen
Alkukartoituksessa selvitetään oppilaiden asenteet.
Read more
02
Ilmaisen oppitunnin kokeileminen
Kokeile maksutta neljän osion kokonaisuutta.
Read more
03
Paths to Math -sivustolle rekisteröityminen
Rekisteröidyttyäsi pääset käyttämään yhdeksän moduulin tehtäviä.
Read more
Contact

Connect with the innovator

Maarit Rossi
Innovator
Used in