We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Malli koko kouluyhteisön teknologiataitojen kehittämiseen

OppilasAgentit

Marker Suomi
Toimintamallissa oppilaat opettavat ja toimivat tukena oman koulun opettajille ja muille oppilaille tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Malli rakentuu kiinnostuneiden oppilaiden kouluttamisesta, koulun digitarpeiden kartoittamisesta sekä käytännön toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Introduction

Mistä on kyse?

“On tosi innostavaa, kun saa ihan oikeasti opettaa muita – näyttää, mitä osaa ja saa huomata, että tuo toinenkin oppii sen saman jutun.”

- OppilasAgentti

 

OppilasAgentti-toimintaa lähdettiin kehittämään opettajilta tulleen palautteen perusteella: monet opettajat ovat kokeneet haasteelliseksi pysyä mukana digitalisaation kehityksessä. Kouluille luodaan jatkuvasti erilaisia osaamisen kehittämisen malleja, mutta nopeasti tarvittavaan digitukeen ei aina ole olemassa riittäviä ratkaisuja ja resursseja.

Oppilailla on usein sellaista teknologiaan liittyvää osaamista, jota opettajilla ei välttämättä ole. OppilasAgentti-toiminnassa tämä osaaminen otetaan koko kouluyhteisön käyttöön.

Tällä innovaatiolla halutaan tukea paitsi opettajien työtä, myös oppilaiden oman osaamisen kehittymistä. Mallin avulla kouluyhteisön teknologiataidot kehittyvät ja myös teknologiasta kiinnostuneet oppilaat pääsevät hyödyntämään koko osaamistaan.

Ohjaava opettaja kokoaa toiminnasta kiinnostuneet oppilaat ryhmäksi ja suunnittelee heidän kanssaan juuri omaan kouluun sopivia menetelmiä. OppilasAgentit ovat opettajien tukena oppitunneilla ja auttavat myös tarvittaessa tuntien ulkopuolella pienissä arjen ongelmissa.

OppilasAgentti-toiminta tarjoaa joustavan mallin tukea opettajien ja oppilaiden teknologian hyödyntämistä oppitunneilla. Opetussuunnitelman hengessä toiminta ylittää sekä luokka- että oppiainerajat. Opettajan rooli muuttuu opettajasta ohjaajaksi ja välillä myös oppilaat pääsevät toimimaan opettajina. Samalla oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa, kun he ottavat vastuuta koko kouluyhteisön kehittämisestä.

Read more ›
Intended Outcomes
270
Views
10 - 18
Age Group
2013
Established
Resources Needed
Olemassaolevat tvt-välineet, aikaa oppilasagenttien kouluttamiseen.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Innovaatio tuo hienolla tavalla oppilaiden laajat tvt-taidot koko kouluyhteisön hyödyksi innostaen sekä heitä itseään että muita.
Oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa ja opettajat saavat tvt:n helpommin osaksi opetusta.
Koska oppilaat suunnittelevat toimintaa itse koulun tarpeiden pohjalta, mallia voi toteuttaa hyvin erilaisissa kouluissa.
Posts

See this innovation in action.

OppilasAgentti toimintaa Hämeenlinnassa
OpettajaAgentti Timo

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Vastuuopettajan valinta
Read more
02
Tarpeiden tarkempi kartoitus
Read more
03
OppilasAgenttitiimin kokoaminen ja perehdyttäminen
Read more
04
Koulutuspakettien suunnittelu ja toteuttaminen
Read more
05
Ajatusten vaihto ja toiminnan kehittäminen
Read more
Contact

Connect with the innovator

Timo Järvenpää
R
Innovator
Used in