We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
search
clear

Maailman suurin vanhempainilta

Valmis malli tulevaisuuteen tähtäävään vanhempainiltaan

Maailma muuttuu nopeasti, samoin koulu. Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä kouluissa tapahtuu, ja saada vanhemmat mukaan tähän keskusteluun.

Finland 100
play_arrow

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2016

Established

-

Children

3

Countries
Target group
Parents
Updated
March 2017
Näen, että koululla on kaksi perustehtävää: toinen on tuoda edellisten sukupolvien tietotaito ja kulttuuriperintö seuraaville sukupolville. Toinen tehtävä on antaa sellaiset taidot, joilla lapsi ja nuori kykenee kohtaamaan tulevaisuuden. Kun elämme aikaa, jossa tulevaisuus on entistä epävarmempi, jälkimmäisen tehtävän painoarvo kasvaa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Maailma ympärillämme on kovassa muutoksessa. Tämän päivän koululaiset kohtaavat enemmän informaatiotulvaa ja monipuolisempaa teknologiaa kuin edeltäjänsä. Siksipä koulukin on jatkuvassa muutoksessa – mutta vanhempien mielikuvat koulun arjesta perustuvat kuitenkin hyvin usein aikaan, jolloin he olivat itse koulussa. Yhteistä pohjaa keskustelulle koulun ja kodin välillä voikin olla joskus haastavaa löytää.

Koulun ja kodin välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys oppilaiden sujuvan koulunkäynnin kannalta. Maailman suurin vanhempainilta tähtää koulujen ja vanhempien tuomiseen samalle viivalle: puhumaan koulussa tapahtuvista hienoista asioista ja siitä, miten oppilaille tarjotaan tulevaisuudessa tarvittavat tiedot ja taidot.

Tapahtumakonseptin ydin on tarjota kouluille hyvät materiaalit, joita voi käyttää sellaisinaan tai soveltaa omalle alueelle sopiviksi. Maailman suurin vanhempainilta koostuu kolmesta osiosta: yhteisestä tilaisuudesta oman koulun juhlasalissa, pienemmistä keskusteluista luokissa sekä kaikille avoimesta julkisesta keskustelusta.

Maailman suurimman vanhempainillan järjestäjätiimin vastuulla on koostaa illan teemat, ohjelmarunko ja materiaalit, joita koulut voivat hyödyntää. Järjestämällä tapahtuma samaan aikaan kymmenissä tai sadoissa kouluissa koulutuksen ajankohtaiset teemat saadaan nostettua laajempaan keskusteluun, jota järjestäjätiimi voi myös resurssiensa puitteissa ohjailla.

Maailman suurin vanhempainilta järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa tammikuussa 2017, ja se keräsi kouluihin eri puolille Suomea yli 20 000 vanhempaa keskustelemaan koulun tulevaisuudesta. Ilta sai paljon kiitosta niin kouluilta kuin vanhemmiltakin.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Innovaatio tarjoaa selkeän ja strukturoidun mallin järjestää vanhempainilta, joka ohjaa vanhempien keskustelua tulevaisuusorientoituneeseen suuntaan.

Impact

Koulun ja kodin yhteistyön paraneminen hyödyttää niin vanhempia, opettajia kuin oppilaitakin.

Scalability

Varsinainen työ tapahtuu osallistuvilla kouluilla, joten valmisteluun vaadittavat resurssit ovat maltilliset.

Implementation steps

Järjestäjätiimin kokoaminen
Maailman suurimman vanhempainillan järjestäjätahojen kannattaa edustaa laajasti eri toimijoita, jotka työskentelevät koulutuksen parissa.

Monipuolinen tiimi tuo tapahtuman järjestämiseen monia etuja. Tunnetut tahot tuovat tapahtumalle luotettavuutta, ja koulujärjestelmän tunteva tiimi osaa välttää ilmeiset ongelmat. Asiantuntemus mahdollistaa materiaalien suunnittelun ja toteutuksen sekä vanhempia että kouluja palvelevalla tavalla, ja koulutusalalla työskentelevillä tahoilla on valmiit kontaktit kouluihin ja opettajiin. Suomessa järjestäjätiimiin kuuluivat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Kuntaliitto, Suomen Vanhempainliitto ja HundrED.

Keskusteltavat teemat ja esiin nostettavat esimerkit
Järjestäjätiimin ensimmäinen tehtävä on päättää teemat, jotka tapahtumassa nostetaan esille.

Mitkä asiat koulutuksessa puhuttavat? Mitkä vanhentuneet mielikuvat kaipaavat erityisesti päivittämistä?

Kun teemat on päätetty, on aika päättää, mitä konkreettisia esimerkkejä niistä halutaan nostaa esille. Jos halutaan puhua arvioinnin kehittämisestä, missä arviointia on tehty erityisen kiinnostavalla tavalla? Tai jos puheenaiheena on työelämätaidot, missä koulussa asiaa lähestytään tulevaisuusorientoituneesti? Järjestäjätiimin tiedot ja kontaktit pääsevät jo tässä vaiheessa hyvään käyttöön.

Konkreettisia esimerkkejä voi hyödyntää etenkin videoilla, jotka tapahtumaa varten tuotetaan. Tärkeää on, että abstraktit keskustelunaiheet tuodaan käytännön tasolle – tehdään selväksi, mitä asia oikeasti tarkoittaa.

Ohjelmarunko ja materiaalien suunnittelu
Teemojen ja esimerkkien valitsemisen jälkeen voidaan siirtyä ohjelmarungon ja tapahtuman materiaalien suunnitteluun.

Ohjelmarunko kannattaa pitää yksinkertaisena. Maailman suurin vanhempainilta koostuu kolmesta osuudesta: koulun juhlasalissa järjestettävästä osuudesta, keskustelusta luokissa sekä julkisesta keskustelusta. Kouluille täytyy olla selkeää, mitä nämä eri osuudet pitävät sisällään.

Ohjelmarunko voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Yleisötilaisuus juhlasalissa

18.00 – 18.10 Rehtorin avaussanat

18.10 – 18.15 Video 1 – Koulun haasteet ja tulevaisuus.

18.15 – 18.25 Kaksi opettajaa kertovat: Mitä hienoa meidän koulussamme tapahtuu?

18.25 – 18.30 Video 2 – Mitä kaikkea kouluissa ympäri maan tapahtuu?

18.30 – 18.40 Kaksi vanhempaa kertovat: Tulevaisuuden työelämätaidot.

18.40 – 18.45 Video 3 – Vanhempien osallistaminen. Pohjustus luokkakeskusteluun.

Luokkakeskustelu

19.00 – 19.10 Jakautuminen ryhmiin ja lyhyt esittely

19.10 – 19.50 Keskustelua: Miten maailma muuttuu ja millaisia taitoja siinä tarvitaan?

Miten muutoksen pitäisi näkyä koulun arjessa ja mihin suuntaan koulua pitäisi kehittää?

19.50 – 20.00 Yhteenveto, terveiset lapsille & lopetus


Materiaalit pitävät sisällään ainakin seuraavat asiat:

  • Nettisivu


  • Tapahtuman logo


  • Tapahtuman hashtag


  • Markkinointimateriaalit


  • Videot


  • Ohjeet kouluille


  • Materiaali kouluille luokkakeskustelua varten


Ilmoittautumisen avaaminen ja markkinointi
Ilmoittautumisen avaaminen ajoissa on keskeistä, koska monet koulut päättävät lukuvuosisuunnitelmansa useita kuukausia etukäteen.

Materiaalien tai videoiden ei ole välttämätöntä olla valmiina ennen ilmoittautumisen avaamista: niiden valmiiksi saamiseen on runsaasti aikaa.

Koska ilmoittautumiset on ehdottomasti helpointa hoitaa lomakkeella, tapahtuman nettisivun on oltava auki ilmoittautumisten alkaessa. Kevyt verkkosivu riittää: perustiedot ja ilmoittautumislomake, jossa kerätään osallistuvan koulun ja yhteyshenkilön tiedot.

Markkinoinnissa hyödyksi kannattaa käyttää järjestäjätiimin kontakteja opettajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Sähköpostin lisäksi voi suosia alan julkaisuja, edullista verkkomainontaa ja esiintymistä alan tapahtumissa.

Videotuotanto
Videot ovat olennainen osa tapahtuman materiaaleja: ne toimivat keskustelunavauksina Maailman suurimmassa vanhempainillassa käsiteltäville teemoille.

Videoita kannattaa tuottaa 1–3, ja niiden pituus on hyvä pitää alle viidessä minuutissa per video.

Esimerkiksi Suomen ensimmäiseen vanhempainiltaan videoita tuotettiin kolme kappaletta:

1) Koulun haasteet ja tulevaisuus – katso tästä

2) Mitä kaikkea kouluissa tapahtuu Suomessa ja maailmalla – katso tästä

3) Vanhempien osallistaminen – katso tästä

Muut materiaalit
Kun videot ovat valmiit, muut materiaalit voi tehdä valmiiksi.

Innostusta tapahtuman lähestyessä kannattaa rakentaa viestimällä materiaalien valmistumisesta ja osallistuneiden koulujen määrästä. Osallistuvat koulut ovat Maailman suurimman vanhempainillan merkittävin osa, joten keskeistä on palvella heitä hyvin!

Julkinen keskustelu
Kouluissa tapahtuvan keskustelun lisäksi tärkeää on julkinen keskustelu, jotta kouluissa puhuttavat teemat saadaan nostettua myös laajempaan tietoisuuteen.

Helppo tapa osallistaa ihmisiä keskusteluun on tapahtumalle sovittu hashtag, jonka kautta ihmiset voivat lähettää kommenttejaan ja ajatuksiaan sosiaalisen median kautta.

Julkinen keskustelu voi tuoda illan teemat myös niiden vanhempien huomioon, jotka eivät syystä tai toisesta vanhempainilloissa käy.

Jos tapahtumalle on saatu hankittua medianäkyvyyttä, julkisessa keskustelussa voi hyödyntää myös perinteisiä medioita – televisiota, radiota ja sanomalehtiä. Vähintäänkin tapahtumasta kannattaa lähettää tiedote paikallislehtiin, jotka kirjoittavat omalla alueellaan järjestettävistä vanhempainilloista mielellään.

Viikko ennen tapahtumaa
Hieman ennen tapahtumaa on hyvä olla sähköpostitse yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin kouluihin, jotta saadaan varmistettua, että heille kaikki tapahtumaan liittyvä on selvää.

Varmista, että kouluilla on kaikki tarvitsemansa materiaalit ja ohjeet. Tarjoa myös mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Lähetä lehdistötiedotteet.

Palautteen kerääminen ja yhteenveto
Tapahtuman jälkeen osallistuneille kouluille lähetetään palautelomake, jonka perusteella järjestäjätiimi saa palautetta tilaisuuden onnistumisesta sekä kehitysideoita seuraavalle kerralle.

Palautelomakkeen voi toteuttaa yksinkertaisesti ilmaisella verkkolomakkeella, kuten Google Formilla tai Typeformilla. Palautelomakkeessa kannattaa kysyä paitsi kokemuksia ja parannusehdotuksia, myös sitä, mistä illan aikana vanhempien kanssa päästiin keskustelemaan.

Spread of the innovation

loading map...