We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

HundrED

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Valmis malli tulevaisuuteen tähtäävään vanhempainiltaan

Maailman suurin vanhempainilta

Marker Helsinki, Suomi
Maailma muuttuu nopeasti, samoin koulu. Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä kouluissa tapahtuu, ja saada vanhemmat mukaan tähän keskusteluun.
Introduction

Mistä on kyse?

HundrED
“Näen, että koululla on kaksi perustehtävää: toinen on tuoda edellisten sukupolvien tietotaito ja kulttuuriperintö seuraaville sukupolville. Toinen tehtävä on antaa sellaiset taidot, joilla lapsi ja nuori kykenee kohtaamaan tulevaisuuden. Kun elämme aikaa, jossa tulevaisuus on entistä epävarmempi, jälkimmäisen tehtävän painoarvo kasvaa.”

Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

Maailma ympärillämme on kovassa muutoksessa. Tämän päivän koululaiset kohtaavat enemmän informaatiotulvaa ja monipuolisempaa teknologiaa kuin edeltäjänsä. Siksipä koulukin on jatkuvassa muutoksessa – mutta vanhempien mielikuvat koulun arjesta perustuvat kuitenkin hyvin usein aikaan, jolloin he olivat itse koulussa. Yhteistä pohjaa keskustelulle koulun ja kodin välillä voikin olla joskus haastavaa löytää.

Koulun ja kodin välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys oppilaiden sujuvan koulunkäynnin kannalta. Maailman suurin vanhempainilta tähtää koulujen ja vanhempien tuomiseen samalle viivalle: puhumaan koulussa tapahtuvista hienoista asioista ja siitä, miten oppilaille tarjotaan tulevaisuudessa tarvittavat tiedot ja taidot.

Tapahtumakonseptin ydin on tarjota kouluille hyvät materiaalit, joita voi käyttää sellaisinaan tai soveltaa omalle alueelle sopiviksi. Maailman suurin vanhempainilta koostuu kolmesta osiosta: yhteisestä tilaisuudesta oman koulun juhlasalissa, pienemmistä keskusteluista luokissa sekä kaikille avoimesta julkisesta keskustelusta.

Maailman suurimman vanhempainillan järjestäjätiimin vastuulla on koostaa illan teemat, ohjelmarunko ja materiaalit, joita koulut voivat hyödyntää. Järjestämällä tapahtuma samaan aikaan kymmenissä tai sadoissa kouluissa koulutuksen ajankohtaiset teemat saadaan nostettua laajempaan keskusteluun, jota järjestäjätiimi voi myös resurssiensa puitteissa ohjailla.  

Maailman suurin vanhempainilta järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa tammikuussa 2017, ja se keräsi kouluihin eri puolille Suomea yli 20 000 vanhempaa keskustelemaan koulun tulevaisuudesta. Ilta sai paljon kiitosta niin kouluilta kuin vanhemmiltakin.

Read more ›
Intended Outcomes
552
Views
PARENTS
Target Group
2016
Established
Resources Needed
Videotuotanto, nettisivu, henkilöresurssit.
HundrED Criteria
innovativeness
Innovaatio tarjoaa selkeän ja strukturoidun mallin järjestää vanhempainilta, joka ohjaa vanhempien keskustelua tulevaisuusorientoituneeseen suuntaan.
impact
Koulun ja kodin yhteistyön paraneminen hyödyttää niin vanhempia, opettajia kuin oppilaitakin.
scalability
Varsinainen työ tapahtuu osallistuvilla kouluilla, joten valmisteluun vaadittavat resurssit ovat maltilliset.
Posts

See this innovation in action.

Video 2 : Mitä kaikkea kouluissa tapahtuu Suomessa ja maailmalla? | Maailman suurin vanhempainilta
Video 3 : Vanhempien osallistaminen | Maailman suurin vanhempainilta
Video 1: Koulun haasteet ja tulevaisuus | Maailman suurin vanhempainilta
Maailman suurin vanhempainilta 18.1.2017 | HundrED

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Järjestäjätiimin kokoaminen
Maailman suurimman vanhempainillan järjestäjätahojen kannattaa edustaa laajasti eri toimijoita, jotka työskentelevät koulutuksen parissa.
Read more
02
Keskusteltavat teemat ja esiin nostettavat esimerkit
Järjestäjätiimin ensimmäinen tehtävä on päättää teemat, jotka tapahtumassa nostetaan esille.
Read more
03
Ohjelmarunko ja materiaalien suunnittelu
Teemojen ja esimerkkien valitsemisen jälkeen voidaan siirtyä ohjelmarungon ja tapahtuman materiaalien suunnitteluun.
Read more
04
Ilmoittautumisen avaaminen ja markkinointi
Ilmoittautumisen avaaminen ajoissa on keskeistä, koska monet koulut päättävät lukuvuosisuunnitelmansa useita kuukausia etukäteen.
Read more
05
Videotuotanto
Videot ovat olennainen osa tapahtuman materiaaleja: ne toimivat keskustelunavauksina Maailman suurimmassa vanhempainillassa käsiteltäville teemoille.
Read more
06
Muut materiaalit
Kun videot ovat valmiit, muut materiaalit voi tehdä valmiiksi.
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

HundrED
Innovator
Used in