We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

Are you interested in this innovation?

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Nina Ekonoja

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos mantymaenkoulu valinnat 4
Finland
Toimintamalli koulun ja nuorisotyön yhteistyön tiivistämiseen

Nuorisotyö kouluissa

Marker Rovaniemi, Suomi
Toimintamallin avulla nuoriso- ja koulupalvelut tuodaan entistä lähemmäksi toisiaan. Tarkoitus on tukea ja kehittää yhteisöllisyyttä, lisätä osallisuutta ja helpottaa varhaista puuttumista ongelmatilanteisiin.
Introduction

Mistä on kyse?

Nina Ekonoja, Rovaniemen nuorisopalvelut
“Malli mahdollistaa nuorten hyvinvoinnin lisäämisen koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyön tiivistymisen myötä.”

Nina Ekonoja, Rovaniemen nuorisopalvelut

Koulunuorisotyön tehtävä on olla mukana tukemassa nuorten kokonaisvaltaista kehitystä vaihtelevissa elämäntilanteissa siten, ettei nuori koe olevansa yksin asioidensa kanssa. Nuoren hyvinvointia tuetaankin parhaiten silloin, kun koulun ja nuorisotyön ammattilaiset toimivat tavoitteellisessa yhteistyössä keskenään.

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuoren kasvua useilla eri tavoilla. Nuorisotyö painottuu pääosin nuoren vapaa-ajalle, mutta koulunuorisotyössä nuoren kasvua tuetaan kouluympäristössä. Vapaa-ajan nuorisotyötä tehdään esimerkiksi nuorisotaloissa, jonne nuorilla on vapaa pääsy, tai erilaisten vapaa-ajan harrastekerhojen avulla.

Mallin tavoitteena on tukea nuoren kehittymistä aktiiviseksi kansalaiseksi sekä lisätä hyvinvointia. Tämän saavuttamiseksi on kolme keskeistä lähestymistapaa:

  • yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen
     
  • osallisuuden lisääminen, innostaminen ja aktivointi
     
  • ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen
     

Nuorisotyö kouluissa auttaa löytämään konkreettiset menetelmät näiden lähestymistapojen toteuttamiseksi omassa koulussa.

Nämä menetelmät ja tavoitteet määritetään aina koulun ja nuorisotoimen yhteistyössä ja ne on tärkeä kirjata ylös koulun ja nuorisotyön yhteiseen suunnitelmaan. Suunnitelman tehtävänä on tukea kaupungin kasvatusalan ydintoimijoiden eli sekä koulun että nuorisopalveluiden yhteistyötä. Tämän innovaation menestyksekäs toteuttaminen vaatiikin useiden tahojen sitoutumista johtoa myöten.

Koulunuorisotyön malli on syntynyt Rovaniemellä, jossa nuoriso-ohjaajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Kouluissa tehtävä nuorisotyö on osa koko alueen nuorisotyötä, mikä tarkoittaa, että nuoriso-ohjaajat työskentelevät nuorisotilojen lisäksi myös kouluissa.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2012
Established
-
Organisation
151
Views
Tips for implementation
Aikaa perinteisten oppituntien ulkopuolelta, nuorisotyön ja koulun henkilöresurssit.
Connect with innovator
Nina Ekonoja
HundrED Review
Innovativeness

Nuorisotyön tuominen kouluihin tekee moniammatillisen yhteistyön mahdolliseksi, jolloin yhteistyöstä hyötyvät niin opettajat, nuorisotyöntekijät kuin oppilaatkin.

Impact

Nuorten ongelmat havaitaan ajoissa ja niihin voidaan puuttua olemassaolevien tuokioiden kautta.

Scalability

Jos alueella ei ole nuorisotyön toimijaa, yhteistyötä voi tehdä myös esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Media

See this innovation in action


Map

Spread of the innovation