We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared w1140 20160830 132912
Finland
Seksuaaliopetusta kouluihin nuorten omista lähtökohdista

Seksuaaliopetuksen toimintamalli

Marker Helsinki, Suomi
Innovaatio tarjoaa opettajalle työkaluja rakentaa seksuaaliopetusta, joka vastaa nuorten perimmäisiin kysymyksiin, syntyy luovasti nuoria osallistaen ja auttaa nuoria etsimään tietoa luotettavista lähteistä.
Introduction

Mistä on kyse?

“Jäykkien, harvoin uudistuvien opetussuunnitelmien maailma ei tunnista nuorten nopeaa, globaalia todellisuutta. Seksuaaliopetuksen tulee uudistua ja syntyä aidossa yhteistyössä nuorten kanssa.”

- Miila Halonen, nuorisolääkäri, Väestöliitto

Nuoruusikäisellä on paljon seksiin, seksuaalisuuteen, identiteettiin ja itsemäärittelyyn liittyviä tietotarpeita. Niitä luo niin kehon ja mielen kehitys itsessään kuin ympäristökin. Monenlaiset käyttäytymiseen liittyvät suorituspaineet ja ennakkoluulot ovat yleisiä.

Nuoret ovat myös aktiivisia tiedon hakijoita ja herkkiä havainnoitsijoita. Nuoret kehittyvät kukin omassa aikataulussaan ja osalla ensimmäinen kerta seksiä toisen ihmisen kanssa ajoittuu 13–15 vuoden ikään. Ihmisen kokemus omasta sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta vakiintuu nuoruusiässä.

Seksuaalikasvatus keskittyy seksuaalisuuden tiedollisten, emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien oppimiseen. Tänä päivänä seksuaalikasvatuksen tavoitteena voidaan pitää sitä, että nuorilla olisi mahdollisuus hankkia ne tiedot, taidot, asenteet ja arvot, joita he tarvitsevat määrittääkseen seksuaalisuutensa ja nauttiakseen siitä fyysisesti ja emotionaalisesti, sekä yksin että suhteissa. (WHO)

Innovaation esittelemä seksuaaliopetuksen malli vastaa kokonaisvaltaisesti nuorten tietotarpeisiin – myös niihin, jotka eivät välttämättä sisälly opetussuunnitelmiin.

Tietoa on saatavilla paremmin kuin koskaan, mutta kaikki nuorten käyttämät lähteet eivät ole luotettavia tai nuorille suunnattuja. Koululta nuoret odottavat varmaa ja luotettavaa tietoa, minkä vuoksi opetuksen on vastattava nuorten tarpeisiin. On välttämätöntä, että opetus vastaa kaikkien nuorten kysymyksiin ja huomioi myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Tässä toimintamallissa huomioidaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellytykset päivittää opetussisällöt kaikkia koskeviksi.

Mallissa lähdetään laatimaan opetusta nuorten kysymysten ja toiveiden kautta. Tietotarpeet kartoitetaan ja erityistä mielenkiintoa herättäneet teemat nostetaan opetuksen kärkeen. Oppilaat tekevät teemoja käsitteleviä tehtäviä itsestä mukavimmalta tuntuvalla tavalla: tehden videoita, sarjakuvia, runoja tai tietokilpailuja.

Osallistamalla oppilaat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen nuoret oppivat etsimään tietoa ja saavat vastauksia kysymyksiinsä. Passiivisen seuraamisen sijaan oppilaasta tulee aktiivinen tiedon hakija ja tuottaja. Opettajan avustuksella kukin aihe sidotaan osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Read more ›
Intended Outcomes
2537
Views
13 - 18
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Toimiva verkko.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Nuoret otetaan aidosti mukaan opetuksensa suunnitteluun ja heille annetaan mahdollisuus perehtyä aiheeseen itsenäisesti.
Seksuaaliopetuksen keinoin vastataan juuri niihin kysymyksiin, jotka nuoria askarruttavat. Tietoa ei tarvitse etsiä epäluotettavista lähteistä, jolloin ymmärrys seksistä ja seksuaalisuudesta perustuu tietoon.
Opetuksen sisältö voi vaihdella kulttuurialueittain. Teemat ja kysymykset laativat oppilaat.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Johdatus aiheeseen
Read more
02
Tiedon tarvekartoitus
Read more
03
Teemojen valitseminen
Read more
04
Tehtävien valmistelu ja esittäminen
Read more
05
Arviointi
Read more
Contact

Connect with the innovator

Miila Halonen
M
Innovator
Used in