Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

K

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Muotoilun menetelmät osaksi opetusta ja koulun kehittämistä

Koulujen muotoilupolku

Helsinki, Suomi
Muotoilupolku on perusmalli, jonka avulla voi soveltaa luovaa ongelmanratkaisua ja muotoilun menetelmiä opetukseen ja koulun yhteisölliseen kehittämiseen. Malli sopii niin pienempien projektien toteuttamiseen kuin osaksi isompia kehityshankkeita.
Esittely

Mistä on kyse?

“Tavoitteenamme oli kehittää uudenlainen työkalu, jonka avulla koulun arkisia pulmia ja haasteita voidaan ratkaista yhteisöllisesti.”

Muotoilun menetelmillä tarkoitetaan ongelmanratkaisussa käytettävää luovaa ajattelutapaa, jollaista muotoilijat käyttävät työssään. Kyse on siten luovasta ajattelusta, jonka avulla ongelmiin etsitään ratkaisuja. Muotoilun menetelmien käyttö ei rajoitu tietyntyylisiin ongelmiin, vaan niiden avulla voidaan ratkaista hyvin moninaisia haasteita.

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa puhutaan paljon koulun kehittämisestä yhteisöllisesti, jolloin opettajien ja muun henkilökunnan tulee tehdä yhteistyötä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Muotoilun menetelmien avulla he voivat yhdessä kehittää opetusta ja koulun oppimisympäristöä. Hankkeet voivat olla joko pieniä ja nopeasti toteutettavia tai suuria, koko lukuvuoden kestäviä prosesseja.

Kun oppilaat otetaan osaksi luovaa ongelmanratkaisua, he oppivat työelämässä tarvittavaa joustavaa asennetta ja ongelmien kohtaamista. Tällöin he oppivat puuttumaan erilaisiin ongelmiin ja muuttamaan asioita toimivampaan suuntaan. Tärkeää on ymmärtää, että kuka vain voi ratkaista ongelmat.

Koulujen muotoilupolku on työkalu, jolla koulun haasteita voidaan ratkoa yhteisöllisesti. Seitsenosainen malli kuljettaa läpi koko muotoiluprosessin, ja sitä voi soveltaa niin pitkiin lukuvuoden mittaisiin muutosprojekteihin kuin pienempiin projektimaisiin opetuskokonaisuuksiin tai koulun arjessa kohdattaviin haasteisiin. Ratkaistavat haasteet voivat koskea esimerkiksi koulupihalla pysymistä, kännyköiden käyttöä, ruuan hukkamäärää tai laajempia koulun haasteita aina kiusaamisen tunnistamisesta vaihtelevien oppimisympäristöjen käyttöön tai koulun tapahtumien suunnittelusta opettajatiimeissä työskentelyyn.

Koulujen muotoilupolku on kehitetty Helsingin kaupungin ja Helsinki Design Weekin yhteistyönä, ja sitä on käytetty Helsingin kouluissa vuodesta 2016 alkaen.

Stepit koostuvat muotoilupolun seitsemästä osasta, joissa kussakin kerrotaan mitä kunkin luovan ongelmanratkaisun vaiheessa tehdään sekä tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja vaiheen toteuttamiseen. Lisäksi steppien mukana kuljetetaan hypoteettista kouluarjen haastetta, joihon motoilupolun avulla voi puuttua.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 18
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
269
Katsottu
Tips for implementation
Aika käyttöönottoon ja materiaaleja prototyyppien rakenteluun.
Connect with innovator
K
HundrED Review
Innovativeness

Palvelumuotoilun ajattelutapoja on sovellettu koulumaailmaan ennenkin, mutta tässä mallissa oppilaat pääsevät ottamaan suunnittelijan roolin.

Impact

Ongelmia saadaan ratkaistua, vaikutukset näkyvät heti ja koulun yhteisöllisyys paranee samalla.

Scalability

Mallia voi käyttää melkein minkä tahansa ongelman ratkaisemiseen, joten se on sovellettavissa erilaisiin ympäristöihin.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Haaste
Muotoiluprosessi lähtee käyntiin ongelman kartoittamisella. Mitä haluamme muuttaa? Mikä nykyisessä mallissa ei toimi?
Lue lisää
02
Havainnointi
Kun haaste on tunnistettu, on aika siirtyä sen syvempään tutkimiseen.
Lue lisää
03
Ideointi
Ideointivaiheessa oppilaat saavat vapaasti ehdottaa erilaisia ratkaisumalleja ja kaikki ideat kirjataan ylös.
Lue lisää
04
Kokeile
Vasta testaamalla selviää, mitkä ideoista toimivat parhaiten käytännössä.
Lue lisää
05
Suunnitelma
Suunnitelmaan kirjataan, miten idea aiotaan käytännössä toteuttaa.
Lue lisää
06
Toteutus
Toteutusvaiheessa suunnitelmaan kirjatut asiat viedään konkreettisesti käytäntöön.
Lue lisää
Näytä lisää