Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Kehu opettajaa

Kampanja opettajien merkityksen esiin nostamiseen

Opettajat ovat usein merkittävässä roolissa lasten ja nuorten elämässä. Niin merkittävässä, että usein tämä vaikutus heijastuu useiden vuosien päähän, jopa aikuisikään asti.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2016

Established

-

Children

1

Countries
Target group
Teachers
Updated
March 2017
On todella tärkeää, että on niitä opettajia, jotka näkevät eri lasten omat tavat ajatella ja omat tavat tehdä - mitä ne sitten ikinä ovatkaan. Opettajan tuki niille voi viitoittaa koko loppuelämää, koska se antaa rohkeutta ja luottamusta omiin ajatuksiin.

About the innovation

Mistä on kyse?

Opettajan ammatti on sisällöllisesti vaativa, sisältää paljon kasvatuksellista vastuuta ja on lisäksi – maasta riippuen – hyvin valvottua ja säänneltyä. Tähän todellisuuteen yhdistyy myös opettajan roolin muutos yhteiskunnan muuttumisen mukana: kun sisällöt vanhenevat entistä nopeammin, tuleeko opettajasta enemmän fasilitaattori tai ohjaaja?

Vaikka opettajan työ on muutosten ja haasteiden edessä, opettajan rooli yksittäiselle oppilaalle voi olla erittäin suuri.

Kehu opettajaa -kampanja on erinomainen tapa tuoda esille opettajien merkitystä ja arvostusta, jota tässä muuttuvassa ajassa tarvitaan. Kampanja tuo kouriintuntuvasti esille, että opettajan merkitys ihmisen elämälle on paljon muussakin kuin sisältöjen opettamisessa. Monelle opettaja on ollut se ainoa turvallinen aikuinen, antanut koko elämän mukana kulkevia ohjeita tai rohkaisullaan vienyt elämän oppilaan oman kutsumuksen suuntaan.


Kampanjassa eri alojen vaikuttajat kertovat tarinoita omaan elämäänsä vaikuttaneista opettajista rohkaisten näin myös muita jakamaan omia kokemuksiaan. Tarinoita levitetään monen median yhteistyönä ja samaten tavallisia ihmisiä kannustetaan jakamaan omat tarinansa sosiaalisessa mediassa, blogissaan tai muuta kanavaa pitkin.

Onnistuessaan kampanja tuo opettajuuden merkityksen kaikkien huulille ja palauttaa mieleen omat vahvat muistot niistä opettajista, joilla oli todellinen merkitys.

Kehu opettajaa lisää opettajien arvostusta ja työn näkyvyyttä yhteiskunnassa. Säännöllisesti toteutettuna se lisää opettajan ammatin arvostusta ja alan houkuttelevuutta opiskeluvaihtoehtona.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Kampanja tuo moniäänisyyttä opettajakeskusteluun ja nostaa esille myös epätyypillisiä tarinoita ihmisten kouluhistoriasta.

Impact

Opettajien työn konkreettinen merkitys yksilöiden elämälle tehdään julkisesti näkyväksi.

Scalability

Kampanja on toteutettavissa koulujärjestelmästä riippumatta missä tahansa.

Implementation steps

Julkisuuden henkilöiden kutsuminen mukaan
Kampanjan toteuttamiseen vaaditaan vain muutama henkilö, mielellään eri aloilta ja eri ikäluokista. Edustuksellisuus on tärkeää, sillä kampanjalla halutaan nostaa esille erilaisia tarinoita.

Kun ihmisiä pyydetään osallistumaan kampanjaan, on tärkeää että he tietävät mihin ovat lähdössä ja että he saavat tarvittavat tiedot selkeässä, mutta napakassa muodossa.

Stepit 1 ja 2 voi toteuttaa kummassa järjestyksessä tahansa: jos saa julkisuuden henkilöt kiinnostuneeksi ensin, voi mediakumppaneiden mukaan saaminen olla helpompaa. Vastaavasti luotettavat yhteistyökumppanit voivat kasvattaa yksittäisten henkilöiden halua osallistua kampanjaan.

Media- ja yhteistyökumppanit
Jotta kampanja saavuttaisi mahdollisimman suuren näkyvyyden, kannattaa yhdistää useamman tahon voimat.

Sosiaalisessa mediassa on voimaa, mutta todellinen ilmiö syntyy, kun viesti tarttuu myös perinteiseen mediaan. Tähän sopivat niin aikakauslehdet, sanomalehdet, radio kuin televisiokin. Yhteistyötä medioille voi ehdottaa melko vapaasti. Parhaassa tapauksessa mediakumppani voi tarjota puitteet videotuotannolle ja haastatteluille.

Myös muita yhteistyökumppaneita kannattaa miettiä: voisiko joku tubettaja olla kiinnostunut levittämään viestiä eteenpäin? Entä haluaisiko joku merkittävä henkilö lähteä kampanjan suojelijaksi?

Kampanjan peruselementit
Sopikaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kampanjan muuttumattomista peruselementeistä.

Näihin kuuluvat ainakin:


  • Hashtag tarinoiden jakamiselle

  • Kampanjan logo

  • Sponsorilogot ja niiden näkyvyys

  • Kampanjasivusto ja sen toteutus

  • Aikataulu julkaisulle

Kampanjaa varten ei tarvitse välttämättä perustaa uusia sosiaalisen median tilejä, jos järjestävän tahon ja yhteistyökumppaneiden tilien kautta hashtag saadaan tehtyä tarpeeksi näkyväksi. Kampanjan oma verkkosivu voi siis hyvin riittää, jos sinne saadaan hyvällä työkalulla kerättyä kampanjan viestit.

Videotuotanto
Vaikka omat tarinansa voi jakaa monessa muodossa, julkisuuden henkilöiden tarinoissa on eniten voimaa kun ne saadaan videolle.

Viimeistään tässä vaiheessa on oltava selvää, montako videota ja millaisia videoita kampanjassa halutaan toteuttaa. Esimerkiksi jokaiselta haastateltavalta voidaan kerätä yksi muisto, josta leikataan alle kahden minuutin video, ja näiden lisäksi mainoskäyttöön voi toteuttaa yhden koostevideon parhaista paloista.

Laatikaa kuvausaikataulu ja ohjeistakaa haastateltavat pohtimaan valmiiksi tarina, jonka he haluavat kertoa.

Videot muodostavat koko kampanjan pohjan, ja niiden yhtenäinen ilme on keskeinen. Kuvaukset kannattaakin järjestää yhdessä studiossa rajatun ajan sisällä ja käyttää kaikissa samaa kuvaajaa.

Kampanjan toteutus
Kampanjan ympärille kannattaa rakentaa momentumia ennen sen julkaisemista. Videoiden, perusmateriaalien ja verkkosivuston on oltava valmiita tätä varten.

Kampanjasivusto voi olla hyvin yksinkertainen: se ei tarvitse muuta sisältöä kuin parin kappaleen selostuksen kampanjan tarkoituksesta, mukana olevien tahojen logot, kampanjavideot upotettuna ja sosiaalisen median fiidin, joka kerää sisällöt tarvitsemallasi hashtagilla.

Varaudu siihen, että joudut siistimään kampanjasivustolle ilmaantuvia viestejä. Kannattaa valita kampanjasivuston työkalu siten, että moderointi on jollakin tapaa mahdollista.

Kun sivusto on rakennettu, videot ladattu katsottavaksi ja kampanjastartti lähenee, kannattaa kerrata vielä mukana olevien tahojen kanssa eteneminen: kuka tviittaa, mitä ja milloin? Koska julkaistaan mikäkin juttu? Kenet on pyydetty etukäteen mukaan jakamaan omia kokemuksiaan taviksina?

Palaute ja uusinta
Kun kampanja on toteutettu kertaalleen ja yhteistyökumppaneilta on kerätty kokemukset, kampanjasta voi lähteä rakentamaan joka vuosi toistuvaa kokonaisuutta.

Spread of the innovation

loading map...