Cookie preferences

HundrED uses cookies to provide a better user experience and a personalised service. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

CulturED

Koulutusseminaari moninaisuuden parempaan huomioimiseen kouluissa

CulturED on opettajankoulutusohjelma, jossa käsitellään ennakkoluuloja, syrjintää, rasismia ja identiteettiä suhteessa omaan kansallisuuteen. CulturED -seminaarien tarkoitus on avata ja käsitellä näitä aiheita tarjoamalla erilaisia näkökulmia ja henkilökohtaisia kokemuksia monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden toimesta.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2017

Established

-

Children

1

Countries
Target group
Teachers
Updated
March 2017
Lähtökohtamme culturEDin luomisessa on ollut kehittää tehokas seminaaripaketti, johon osallistumalla opettajat saavat työkaluja, joilla vastata opetusympäristön uusiin tarpeisiin. Toivomme, että seminaarit auttavat kouluja muuttamaan näiden – toisinaan vaikeidenkin – aiheiden käsittelyn silmiä avaavaksi ja rikastuttavaksi kokemukseksi.

About the innovation

Mistä on kyse?

Yhteiskuntien moninaistuessa entisestään myös koulut moninaistuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan ammattiin liittyvät vaatimukset laajenevat: opettajilta edellytetään entistä enemmän kykyä tunnistaa ja ymmärtää heidän ympärillään olevia erilaisuuksia ja tilanteita.

Erilaisuuteen liittyvien tilanteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen vaatii pysähtymistä ja mahdollisesti ennestään uusia ajattelun taitoja ja näkökulmien vastaanottoa. Vuoropuhelun, turvallisen ihmettelyn ja kokemusten jakamisen kautta on mahdollista päästä käsiksi paremmin näiden tilanteiden huomaamiseen sekä osaltaan edistää tervettä vuorovaikutusta ja toimintaa erilaisten oppilaiden ja opettajien kesken.

CulturED-seminaarit tarjoavat opettajille paikan monikulttuurisuuden ja moninaisuuden kohtaamisessa vaadittavien taitojen kehittämiseen. Yksi culturEDin päätavoitteista on tuoda opettajien ja oppilaiden ajatusmaailmoja lähemmäksi toisiaan. Seminaarien laajempi tehtävä on opettajien kehittyneen interkulttuurisen kompetenssin kautta ehkäistä lasten ja nuorten syrjintää ja syrjäytymistä, voimaannuttaa nuoria aikuisten kanssa käydyn tasavertaisen keskustelun avulla sekä tunnistaa enemmän tukea tarvitsevia oppilaita.

CulturED-seminaaripäivänä pohditaan muun muassa ennakkoluuloja, syrjintää, rasismia, oman maan kansalaisuutta sekä tarkastellaan omaa identiteettiä suhteessa kulttuuriseen moninaisuuteen. Teemoja käsitellään niin omasta kuin muidenkin näkökulmasta.

Seminaareissa hyödynnetään usean vuoden ajan koulumaailmasta kerrytettyjä havaintoja, opetuskäyttöön tarkoitettua materiaalia sekä monikulttuurisen taustan omaavien vetäjien omakohtaisia kokemuksia aihepiiriin liittyen.

Keväällä 2017 toteutetuista culturED-seminaareista tehtiin Helsingin yliopistoon pro gradu -tutkielma, jonka aiheena oli Opettajien interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen avarakatseisuutta lisäävän CulturED-seminaarin avulla.

Gradu löytyy tästä.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

CulturED yhdistää henkilökohtaiset kokemukset monikulttuurisuudesta konkreettisiin välineisiin, joilla opettajat voivat käsitellä sitä työssään.

Impact

Eri taustoista tulevat oppilaat pääsevät paremmin osaksi kouluyhteisöä opettajien ammattitaidon parantuessa entisestään.

Scalability

Seminaarin sisällöt toimivat useissa erilaisissa monikulttuurisissa ympäristöissä.

Media

Implementation steps

CulturEDin tausta
CulturED-opettajankoulutusohjelma on osa Walter ry:n toimintaa.

Walter ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta erityisesti lasten ja nuorten parissa. CulturEDin idea on lähtöisin Walter ry:n KYTKE-projektista, jossa avarakatseisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä teemoja käsitellään lasten ja nuorten kanssa.

Voit tutustua Walter ry:hyn tarkemmin tästä.

Löydät lisätietoa KYTKE-projektista tästä.

Mikäli innostuit culturED-seminaareista ja sinulla on resurssit järjestää seminaari koulusi tai alueesi opettajille, seuraa steppien 2-5 ohjeita.

Jos taas haluaisit itse osallistua culturED-seminaariin, olethan yhteydessä koulusi tai alueesi henkilöön, jolla on valtuudet järjestää culturED-seminaari ja informoi häntä tästä mahdollisuudesta.

Yhteydenotto culturED-seminaarien pitäjään
Ota yhteys culturED - projektin työntekijöihin joko sähköpostilla tai puhelimitse.

Voit ottaa yhteyttä seuraavien yhteystietojen kautta:

Jan Wieland
puh. +358 45 263 6050
jan.wieland@walter.fi

Efe Evwaraye
puh. +358 40 749 9249
efe.evwaraye@walter.fi

Kerro, että olisit halukas järjestämään paikkakunnallasi culturED-seminaarin. Sovi sopivasta ajankohdasta seminaarille sekä tarkemmista käytännön järjestelyistä ja mahdollisista kuluista.

Seminaari on järjestäjien puolesta mahdollista toteuttaa tilanteesta riippuen 1-3 kuukauden päähän yhteydenotosta. Seminaarin kesto on kuusi tuntia.

Käytännön järjestelyt
Käytännön järjestelyissä olennaisimmat asiat ovat tilat, välineistö ja ruokailumahdollisuus.Tilat

Varaa seminaaria varten sopiva tila, kuten esimerkiksi auditorio, sali tai muu vastaava paikka suunnitellun osallistujamäärän mukaan. Seminaarit on perinteisesti pidetty 20-50 opettajan ryhmille.

Välineistö

Seminaaria varten tilaan tulee varata myös tietokone, äänentoisto, videotykki, valkokangas sekä kyniä ja paperia (A4).

Ruokailu

Koska seminaarin kestoon on laskettu mukaan ruokatauko, seminaaritilan läheisyydestä tulisi löytyä lounasravintola tai muu mahdollisuus ruokailla.

Tiedottaminen ja osallistujien rekrytointi
Tiedota seminaarista hyvissä ajoin alueesi opettajille ja markkinoi sitä tasaisin väliajoin tavoittaaksesi mahdollisimman monta opettajaa.

Saat tiedottamiseen ja markkinointiin avuksi valmiin tiedotteen Walter ry:ltä. Lisää tiedotteeseen yhteystietosi, jotta opettajat voivat ilmoittaa sinulle osallistumisesta seminaariin.

Tarkemmat osallistujatiedot välitetään culturEDin henkilökunnalle lähempänä seminaarin ajankohtaa.

Seminaarin toteutus ja kulku
Seminaarin aihepiiriä tullaan käsittelemään opetuskäyttöön tarkoitetun “Konflikti”-lyhytelokuvasarjan avulla.

Konflikti-lyhytelokuvat perustuvat joko tositapahtumiin tai todellisten henkilöiden mielipiteisiin ja ajatuksiin.

Jokaiselle osallistujalle jaetaan seminaarissa sekä oma kopio Konflikti-lyhytelokuvasarjasta että sen käyttöönottoa helpottamaan luotu työvihko. Opettajat voivat hyödyntää näitä oppitunneillaan osana kouluarkea.

Lisämateriaalit
Seminaarissa jaetun materiaalin lisäksi voit käyttää sekä informoida alueesi opettajia monikulttuurisuuteen liittyvästä “Avarakatseinen koulu”- materiaalista.

Materiaali on maksuton ja se on tarkoitettu etenkin yläkouluopettajille niin oman tiedon lisäämiseen kuin antamaan konkreettisia välineitä opettajan työhön.

Materiaali on kaksiosainen:

“Avarakatseinen opettaja” -osuus avaa syrjinnän taustaa ja teoriaa sekä sisältää itsepohdiskelua sisältävän opettajan vihkon. Vihko antaa keinoja käsitellä vaikeiltakin tuntuvia syrjintään liittyviä kysymyksiä.

“Avarakatseiset oppilaat”-osuus koostuu 30:stä tehtäväkortista, jotka soveltuvat kiusaamisen, syrjinnän ja identiteetti -teemojen käsittelemiseen eri oppitunneilla.

Materiaalikokonaisuus on ladattavissa tästä.

Spread of the innovation

loading map...