We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Maarit Savolainen

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared n%c3%a4ytt%c3%b6kuva 2017 11 28 kello 13.07.05
Finland
Pelintekoprosessin konsepti peruskouluun

eTapIt100

Marker Turku
eTapIt-konseptin avulla oppilas oppii rakentamaan digitaalisen hyötypelin aina ideoinnista ja sisällönsuunnittelusta toteutukseen asti. Opettaja ei tarvitse konseptin toteuttamiseen aiempaa kokemusta pelin teosta.
Introduction

Mistä on kyse?

Maarit Savolainen
“On ollut mahtavaa nähdä kuinka innostuneita oppilaat ovat olleet!”

Maarit Savolainen, hankkeen koordinaattori

Mediasisällöt ja viestit ovat tänä päivänä monikanavaisia: ne sisältävät usein visuaalisia, auditiivisia, kirjoitettuja, kinesteettisiä ja numeerisia viestejä. Lisäksi ne voivat olla digitaalisessa tai analogisessa muodossa. On epätodennäköistä, että tulevaisuudessa tämä muuttuisi merkittävästi.

Tämän vuoksi oppilailta vaaditaan enenevässä määrin monilukutaitoa. Monilukutaidon tavoitteena on kehittää oppilaiden kykyä tulkita ja tuottaa erilaisia viestejä. Monilukutaito tähtää kirjoitetun tekstin, kuvanlukutaidon, numeraalisen ja matemaattisen lukutaidon, medialukutaidon sekä digitaalisen lukutaidon kehittymiseen.

Pelit ovat yksi merkittävä monikanavainen kuluttamisen kohde. Nyt ja tulevaisuudessa on hyötyä kyvystä analysoida, muokata, tuottaa ja arvioida pelien sisältämiä viestejä sekä kuluttamisen lisäksi tuottaa sisältöä itse.

Pelien teko on modernia tekemisen kautta oppimista. Laajassa pelintekoprosessissa yhdistyvät parhaimmillaan useat oppiaineet, kuten matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide ja käsityö. eTapIt-konseptissa monilukutaidon kehittymistä tuetaan pelin rakentamisen kautta.

eTapIt-konsepti on helppo eikä vaadi opettajilta aikaisempaa kokemusta pelien teosta. Kokeneemmille opettajille ja oppilaille konsepti puolestaan tarjoaa haastavampia polkuja, kuten kehittyneempien pelialustojen käyttöä.

eTapIt koostuu neljästä vaiheesta:

1. Erityyppisiin peleihin ja niiden rakenteeseen tutustuminen,

2. Pelin ja pelihahmon ideointi,

3. Pelin ja pelihahmon suunnittelu

4. eTapIn toteuttaminen

Pelin ideoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa käytetään tablet-laitteita tai tietokoneita. Pelihahmo ideoidaan ja suunnitellaan tablet-laitteilla tai tietokoneilla sekä toteutetaan oppilaiden valitsemalla tekniikalla.

Read more ›
Intended Outcomes
205
Views
7 - 16
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Tietokoneet sekä pelin luomiseen tarvittavat ohjelmistot.
HundrED Criteria
innovativeness
Monilukutaidon kehittäminen pelin rakentamisen kautta yhdistelee monissa eri oppiaineissa harjoitettavia taitoja.
impact
Oppilaat oppivat yhden innovaation kautta lukuisia tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.
scalability
Pelien suunnitteluun ammennetaan oppilaiden omasta luovuudesta ja käytettävät välineet ovat suhteellisen edullisia.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Esivalmistelut
Aloita kokoamalla opettajatiimi ja jakamalla vastuu.
Read more
02
Alkuinfon pitäminen
Alkuinfossa oppilaille esitellään pelialaa.
Read more
03
Itsearvioinnin tekeminen matkan varrella
Ota käyttöön oppilaan jatkuvan itsearvioinnin lomake heti alusta alkaen.
Read more
04
Peleihin tutustuminen
Tutustukaa erityyppisiin peleihin ja niiden rakenteeseen.
Read more
05
Pelin ja pelihahmon ideointi ja suunnittelu
Seuraavaksi ideoidaan ja suunnitellaan peli, pelihahmo sekä muun peligrafiikka.
Read more
06
Pelin ja pelihahmon toteuttaminen
On aika viedä suunnitelmat käytäntöön ja aloittaa pelin rakentaminen.
Read more
Contact

Connect with the innovator

Maarit Savolainen
Innovator
Used in