Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

EMMA Math

Konkreettiset välineet matematiikan oppimisen tukena

Menetelmän avulla kehitetään matemaattisen ajattelun taitoja, kuten lukumääräkäsitteen hahmottamista ja päättelykykyä. Apuna ovat innovaatiota varten kehitetyt lukumääräpalat, joiden käyttöön on selkeät harjoituspohjat ja tehtävät.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Alun perin lähdimme kehittämään tukea oppilaille, joilla oli vaikeuksia matematiikassa. Saavutimme enemmän, kun panostimme lukukäsitteen opettamiseen. Osaamisen taso nousi – samoin motivaatio ja oppilaan usko omaan osaamiseensa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Matemaattista ajattelua tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. On tärkeää, että oppilaille syntyy jo varhaisessa vaiheessa ymmärrys matematiikasta aineena, jossa on useita erilaisia ratkaisuja ja näkökulmia. Tavoitteena on lukukäsitteen vahvistaminen, minäpystyvyyden tunteen kasvattaminen sekä uteliaisuuden herättäminen.

EMMA Mathin avulla vahvistetaan oppilaiden positiivista suhtautumista matematiikkaa kohtaan sekä tuetaan matemaattisen ajattelun kehittymistä. EMMA Math -välineet vahvistavat etenkin lukukäsitteen ymmärtämistä, mikä on pohja myös tulevalle matematiikan ymmärtämiselle.

Oppiminen tapahtuu konkreettisten välineiden avulla. Välineillä tuetaan kaikkien lasten oppimista, mutta niistä on erityisen paljon hyötyä oppilaille, joilla on vaikeuksia matematiikan hahmottamisessa.

EMMA Math -menetelmässä yhdistyvät konkretia ja päättely: oppilaat pääsevät tutustumaan lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviin ilmiöihin toiminnallisesti, jossa olennaisena osana on matematiikkapuheen tuottaminen eli päätteleminen, perustelu ja kokeilu.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Lukumääräkäsitteen hahmottaminen on keskeinen edellytys myöhemmälle matematiikan oppimiselle. Tähän auttavat innovaatiota varten kehitetyt välineet.

Impact

EMMA Mathin käyttäminen parantaa oppimistuloksia, oppimismotivaatiota ja oppilaan uskoa omaan osaamiseensa.

Scalability

Kehitetty innovaatio on otettavissa käyttöön missä tahansa, sillä lukumääräpalat eivät ole kieli- tai kulttuurisidonnaisia.

Implementation steps

Hanki tarvittavat välineet
Materiaali sisältää fyysisen tuotteen eli lukumääräpalat, käyttöohjeen, harjoituspohjat sekä tehtävät.

Välineiden hinnat vaihtelevat muutamasta kymmenestä satoihin euroihin.

Suomessa hankinta tapahtuu osoitteessa: www.earlylearning.fi.

Ulkomailla hankinta tapahtuu osoitteessa: www.emmamath.com.

Tutustu materiaaliin käyttöohjeen avulla
Käyttöohjeet ovat yksinkertaiset ja helpot ymmärtää. Materiaali on siksi nopea ottaa käyttöön.
Sovella välineitä osana omaa opetusta
Välineet toimivat osana oppituntia tai voit rakentaa niiden ympärille kokonaisuuden. Niitä voi käyttää kahden kesken opettajan kanssa, koko ryhmän kesken tai vaikkapa parin kanssa.

Ota yhteyttä EMMA Math -tiimiin
EMMA Math -tiimi auttaa perehtymään syvemmin.

Ota yhteyttä, jos haluat päästä pidemmälle EMMA Math -metodiikkaan. Lähde mukaan kokeilemaan ja kehittämään EMMA Math -tuotteita yhdessä tiimin kanssa.

Ville Lintervo: ville.lintervo@emmamath.com

Spread of the innovation

loading map...