We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared 20160422 scool hundred photos rajakylankoulu valinnat 8
Finland
Monialaisen ohjelmoinnin kokonaisuus

Esineiden internet

Marker Kannus, Suomi
Monialaisen ohjelmoinnin kokonaisuus on malli, jonka avulla ohjelmointia opetellaan useiden eri oppiaineiden kautta. Samalla oppilaat pääsevät toteuttamaan hauskoja käsityö- ja teknologiaprojekteja aina suunnittelusta rakentamiseen asti.
Introduction

Mistä on kyse?

“Parin oppiaineen yhteistyöstä koko koulun monialaiseksi projektiksi. Projektin voi laajentaa muutaman kuukauden mittaisesta koko lukuvuoden hankkeeksi.”

Antti Tuominen, Juhani Vuorisen koulu

Maailma ympärillämme hyödyntää teknologiaa koko ajan yhä enemmän. Teknologian kehitys näkyy ihmisten arkipäivässä niin teknologian kuin muun muassa laitteidenkin yhä monimutkaisempina yhdistelminä. Tämä kehitys vaikuttaa oppilaiden elämään niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Esineiden internet -innovaation tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään, mistä teknologian mukanaan tuomassa muutoksessa on kyse, ja antaa hänelle taitoja vaikuttaa siihen itse.

Esitelty malli antaa opettajalle työkaluja monialaisen ohjelmoinnin tuomiseksi osaksi monien eri oppiaineiden opetusta. Esineiden internet on ilmiöpohjainen kokonaisuus, jota lähestytään esimerkiksi matematiikan, kuvaitaiteen, biologian ja käsityön kautta.

Oppilaat pääsevät suunnittelemaan, rakentamaan ja ohjelmoimaan laitteita, ja rakentamisprosessin osana tutkivat ja havainnoivat omaa ympäristöään. Lähestymistapa tekee ohjelmoinnista ja sen mahdollisuuksista konkreettista.

Malli perustuu oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön ja opettajien väliseen tiimityöskentelyyn. Lopputuotteena on teknologiaa hyödyntävä tuote, jonka oppilaat ovat luoneet alusta alkaen itse.

Innovaation voi toteuttaa soveltaen koulun opettajien omaa osaamista, joten toteutustapoja on useita. Stepeissä esimerkkeinä käytetyt projektit on toteutettu hyödyntämällä Arduinoa, open source -kokonaisuutta, joka yhdistää laitteistoa ja ohjelmointia.

Read more ›
Intended Outcomes
129
Views
10 - 18
Age Group
2017
Established
Resources Needed
Arduino-mikrokontrolleri (rakennettaviin esineisiin kiinnitettävä ohjausyksikkö. Tietokone, jossa ohjelmointiympäristö (Arduino IDE, ilmaiseksi netistä). Elektroniikkakomponentit ja kytkentäpiirilevy. Esineiden itserakentelua varten esim. 3D-tulostin tai kuvataiteen ja käsityön materiaaleja.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Innovaatio yhdistää tuoreen teknologian, itseohjautuvan työskentelyn ja luovan työn.
Innovaation avulla oppilaat saavat laajan kokonaiskäsityksen siitä, mihin he voivat teknologiaa hyödyntää.
Innovaatiota voi lähteä toteuttamaan usean eri oppiaineen kautta, joten se soveltuu useisiin eri ympäristöihin ja oppiainesisältöihin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Innostukaa tekemään yhteistyötä
Read more
02
Kartoittakaa osaaminen ja tarvittavat materiaalit
Read more
03
Suunnitelkaa millaiset laitteet teette
Read more
04
Perehtykää oppilaiden kanssa toiminnalliseen ohjelmointiin
Read more
05
Rakentakaa laitteet
Read more
06
Varautukaa innostuksen laajenemiseen!
Read more
Contact

Connect with the innovator

V
Innovator
Used in