We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

V

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos rajakylankoulu valinnat 8
Finland
Monialaisen ohjelmoinnin kokonaisuus

Esineiden internet

Marker Kannus, Suomi
Monialaisen ohjelmoinnin kokonaisuus on malli, jonka avulla ohjelmointia opetellaan useiden eri oppiaineiden kautta. Samalla oppilaat pääsevät toteuttamaan hauskoja käsityö- ja teknologiaprojekteja aina suunnittelusta rakentamiseen asti.
Introduction

Mistä on kyse?

“Parin oppiaineen yhteistyöstä koko koulun monialaiseksi projektiksi. Projektin voi laajentaa muutaman kuukauden mittaisesta koko lukuvuoden hankkeeksi.”

Antti Tuominen, Juhani Vuorisen koulu

Maailma ympärillämme hyödyntää teknologiaa koko ajan yhä enemmän. Teknologian kehitys näkyy ihmisten arkipäivässä niin teknologian kuin muun muassa laitteidenkin yhä monimutkaisempina yhdistelminä. Tämä kehitys vaikuttaa oppilaiden elämään niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Esineiden internet -innovaation tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään, mistä teknologian mukanaan tuomassa muutoksessa on kyse, ja antaa hänelle taitoja vaikuttaa siihen itse.

Esitelty malli antaa opettajalle työkaluja monialaisen ohjelmoinnin tuomiseksi osaksi monien eri oppiaineiden opetusta. Esineiden internet on ilmiöpohjainen kokonaisuus, jota lähestytään esimerkiksi matematiikan, kuvaitaiteen, biologian ja käsityön kautta.

Oppilaat pääsevät suunnittelemaan, rakentamaan ja ohjelmoimaan laitteita, ja rakentamisprosessin osana tutkivat ja havainnoivat omaa ympäristöään. Lähestymistapa tekee ohjelmoinnista ja sen mahdollisuuksista konkreettista.

Malli perustuu oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön ja opettajien väliseen tiimityöskentelyyn. Lopputuotteena on teknologiaa hyödyntävä tuote, jonka oppilaat ovat luoneet alusta alkaen itse.

Innovaation voi toteuttaa soveltaen koulun opettajien omaa osaamista, joten toteutustapoja on useita. Stepeissä esimerkkeinä käytetyt projektit on toteutettu hyödyntämällä Arduinoa, open source -kokonaisuutta, joka yhdistää laitteistoa ja ohjelmointia.

Read more ›
Intended Outcomes
138
Views
10 - 18
Age Group
2017
Established
Resources Needed
Arduino-mikrokontrolleri (rakennettaviin esineisiin kiinnitettävä ohjausyksikkö. Tietokone, jossa ohjelmointiympäristö (Arduino IDE, ilmaiseksi netistä). Elektroniikkakomponentit ja kytkentäpiirilevy. Esineiden itserakentelua varten esim. 3D-tulostin tai kuvataiteen ja käsityön materiaaleja.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Innovaatio yhdistää tuoreen teknologian, itseohjautuvan työskentelyn ja luovan työn.
Innovaation avulla oppilaat saavat laajan kokonaiskäsityksen siitä, mihin he voivat teknologiaa hyödyntää.
Innovaatiota voi lähteä toteuttamaan usean eri oppiaineen kautta, joten se soveltuu useisiin eri ympäristöihin ja oppiainesisältöihin.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Innostukaa tekemään yhteistyötä
Esineiden internetin ydin on yhteistyö eri oppiaineiden välillä. Siksi onkin tärkeää saada mukaan opettajia useammasta oppiaineesta.
Read more
02
Kartoittakaa osaaminen ja tarvittavat materiaalit
Ennen projektin aloittamista on tärkeää ottaa huomioon koulun olemassa olevat resurssit niin välineiden, ajan kuin osaamisenkin osalta.
Read more
03
Suunnitelkaa millaiset laitteet teette
Jo ennen ohjelmoinnin opettelua voi aloittaa ideoinnin ja suunnittelun opettajatiimin kesken.
Read more
04
Perehtykää oppilaiden kanssa toiminnalliseen ohjelmointiin
Sekä opettajien että oppilaiden on hyvä tutustua toiminnalliseen ohjelmointiin ja Arduinoon.
Read more
05
Rakentakaa laitteet
Suunniteltujen laitteiden rakentaminen voi alkaa! Projektin edetessä laitteisiin voi kokeilla ja toteuttaa erilaisia toiminnallisuuksia.
Read more
06
Varautukaa innostuksen laajenemiseen!
Toisinaan oppilaiden projektit laajenevat innostuksen myötä aivan itsestään.
Read more
Contact

Connect with the innovator

V
Innovator
Used in