Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

N

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Malli koulun ruokakulttuurin kehittämiseen

Kouluruokalasta kouluravintolaksi

Turku, Suomi
Ravinnolla on suuri merkitys oppimiselle. Hyvinvoinnin lisäksi ruokailutilanne kehittää oppilaan ymmärrystä ympäröivästä ruokailukulttuurista. Kouluruokailu tarjoaa myös oivia mahdollisuuksia oppilaiden ja heidän vanhempiensa osallistamiseksi.
Esittely

Mistä on kyse?

“Muutos ruokailussa vaikuttaa viihtyvyyteen ja sitä kautta sekä oppimistuloksiin että hyvinvointiin koulussa.”

Nicke Wulff, rehtori

Ravinnolla on suuri merkitys hyvinvoinnille, jaksamiselle ja oppimiselle. Ruokailu ja ruokailuhetki on jokapäiväinen osa lapsen hyvinvointia ja kasvua ja siksi myös koulussa on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi terveelliseen ravintoon, myös koulun ruokakulttuuriin.

Ruokailu on kouluissa ohjattu tilanne, jolla on ravinnon lisäksi myös vahva kasvatuksellinen tavoite. Kouluruokailu on sosiaalinen hetki, jonka tarkoituksena on tukea lapsia heidän kasvamisessaan ja parantaa heidän kouluviihtyvyyttään.

Cygnaeuksen koulussa on tehty määrätietoista työtä kouluruokalan kehittämiseksi.  Kouluruokalasta on haluttu tehdä lapsen hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistävä paikka. Ruokakasvatukseen on tehty systemaattista työtä vuosien ajan. Tämä näkyy esimerkiksi ruoan ja sen valmistavan henkilökunnan arvostuksessa.

Koulussa on huomattu, että jatkuva työ ruokakasvatuksen saralla edesauttaa kouluviihtyvyyttä, oppimistuloksia sekä avaa ovia uudenlaiselle kodin ja koulun väliselle yhteistyölle.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 12
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2012
Perustettu
-
Organisation
278
Katsottu
Tips for implementation
Aikaa muutokseen, koulun olemassa olevat resurssit ruokailuun
Connect with innovator
N
HundrED Review
Innovativeness

Kouluruokalaa voi käyttää monin tavoin oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen.

Impact

Osallisuus kasvaa ja kouluruokailusta tulee muutakin kuin nopea lounashetki.

Scalability

Innovaatio on sovellettavissa paikkoihin, joissa kouluruokailu järjestetään eri tavoin.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Herätys ja tahtotila
Koulun johdon tulee herätä siihen, että kouluruokailu voi olla muutakin kuin pikainen vierailu ruokalassa.
Lue lisää
02
Tietoa ja rohkeutta
Alustavan vuoropuhelun jälkeen on hyvä alkaa kerätä tietoa kouluruokailusta järjestelmällisemmin eri tahot osallistaen.
Lue lisää
03
Kerrotaan myös muille
Käynnissä olevasta muutoksesta ja kokeiluista kannattaa olla avoin.
Lue lisää
04
Osallistaminen
Kouluravintolaa kannattaa käyttää väylänä eri tahojen mukaan ottamiseen.
Lue lisää
05
Yhteistyö
Jatkuvan kehityksen takaamiseksi kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä ruokailulle keskeisten tahojen kanssa ja etsiä niitä rohkeasti lisää.
Lue lisää