Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Mikko Hakala

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Digitaalisia business-kursseja lukiolaisille

Yrityselämän nuoret sukupolvet

Helsinki, Suomi
Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisen business-kurssikokonaisuuden toiselle asteelle. Kurssit perustuvat uusiin pedagogisiin ratkaisuihin ja yritysten tarjoamiin materiaaleihin oikeasta liike-elämästä.
Introduction

Mistä on kyse?

“Haluamme, että mahdollisimman monella nuorella olisi mahdollisuus opiskella halutessaan kansainvälistä liiketoimintaa.”

Mikko Hakala, Toiminnanjohtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Merkittävä osa nuorista harkitsee perustavansa yrityksen pian valmistumisen jälkeen, mutta koulutusjärjestelmä ei nykyisellään tarjoa siinä auttavia taitoja. Hyvä kansainvälinen koulumenestys ei käänny yritysmaailman menestykseksi itsestään. Toisen asteen opetuksen kytkeminen yhä vahvemmin työelämään hyödyttää niin opiskelijaa kuin yhteiskuntaakin.

Yrityselämän nuoret sukupolvet -kurssikokonaisuus tarjoaa työelämän kannalta relevantteja yrittäjyystaitoja yhdistämällä ajanmukaista pedagogiikkaa, asiantuntijoiden laatimia sisältöjä ja innovatiivisen digitaalisen oppimisalustan.

Kurssit hyödyntävät kumppaniyritysten toimittamia liiketoiminnan sisältöjä elävästä elämästä. Ne editoidaan opetuskäyttöön sopiviksi. Kurssit sekä lisäävät ymmärrystä talouden rakenteista että tarjoavat yksilölle suoraan työelämässä relevantteja taitoja.

Kursseja on neljä:

1. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen: oman talouden hallinta, kaupallistamisen prosessi, markkinoinnin merkitys, myynnin edellytykset

2. Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot: rakentavan vuorovaikutuksen edellytykset ja merkitys liiketoiminnassa, neuvottelujen vaiheet, tavoitteet  ja tekniikat sekä erilaiset tavat kommunikoida

3. Globaalit markkinat: kansainvälinen kauppa, globalisaatioon liittyvät haasteet ja mahdollisuudet, talouden megatrendit, vastuullisen liiketoiminnan merkitys ja toteutus

4. Talous, raha ja yrittäjyys: yritystoiminnan kannattava pyörittäminen, yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen, laskentatoimi ja rahoitus

Sähköisiä kursseja suoritetaan osittain opettajan ohjauksessa, osittain etänä. Kurssit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kurssien pedagogiseksi ratkaisuksi on valittu Helsingin yliopiston professori Kirsti Longan oivaltavan oppimisen malli, joka on yksi tapa toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista. Ilmiöpohjainen oppiminen on tieteellisesti todistettu olevan yksi parhaita tapoja oppia.

Oivaltavan oppimisen mallissa korostuvat aktivoivan ja vuorovaikutteisen oppimisprosessin vaiheet:

  • aktivointi ja kiinnostuksen herättäminen
  • yhteisöllinen tiedonrakentaminen
  • yhteenveto
  • reflektointi


Keskeistä oivaltavassa oppimisessa on oppimisen merkityksellisyyden kokeminen ja kiinnostus, jotka johtavat sisäiseen motivaatioon ja oivaltamiseen.

Kokemukset kursseista ovat olleet positiivisia: 91 prosenttia kursseille osallistuneista opiskelijoista suosittelisi niitä kavereilleen. Kursseja on kokeiltu yli 40 lukiossa Suomessa ja ulkomailla.

 

Read more ›
Innovation Overview
16 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
167
Views
Tips for implementation
Läppäri tai tabletti, pääsy internetiin, oppimateriaalimaksu 25 €.
Connect with innovator
Mikko Hakala
HundrED Review
Innovativeness

Kurssit opettavat liike-elämän taitoja tinkimättä sisällöstä tai pedagogiikasta.

Impact

Opiskelijat kokevat kurssit erittäin innostaviksi ja työelämän kannalta hyödyllisiksi.

Scalability

Digitaalinen kurssimateriaali mahdollistaa helpon levityksen ja antaa mahdollisuuden räätälöidä kursseja paikallisesti.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kurssien rakenteeseen tutustuminen
Tutustu ensin kurssiin, jotta saat kattavan kuvan sisällöistä.
Read more
02
Kurssin tilaaminen ja kouluohtainen etenemistapa
Ota yhteyttä Yrityselämän nuoret sukupolvet -tiimiin kurssin tilaamiseksi, tarkempien lisätietojen saamiseksi ja etenemisaskelien sopimiseksi.
Read more
03
Kouluvierailu tai koulutus
Kurssin tilauksen jälkeen on mahdollista saada itsellesi sopivaa apua kurssin käyttöönottoon.
Read more
04
Opiskelijoiden kerääminen ja kurssin aloittaminen
Kun olet aloittanut opiskelijoidesi kanssa kurssin, toimii TAT tukena tarvittaessa koko kurssin ajan. Tukimuotoina toimivat muun muassa koonnit ohjeistuksista opiskelijoiden osallistamiseen, ohjaamiseen sekä arviointiin.
Read more
05
Palautteen antaminen
Kurssin jälkeen palautetta kurssien onnistumisista ja kehityskohteista voi antaa suorana kurssiin upotetun kyselyn kautta. Kurssin sisältöjä ja alustaa muokataan käyttäjäpalautteen perusteella.
Read more
06
Oheistapahtumiin osallistuminen
Kurssien kautta nuorille avautuu usein monia mahdollisuuksia hakea kesätöitä, sekä osallistua vuosittaiseen Slush Youth -tapahtumaan.
Read more