Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

S
J

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Työkalu osaamisen jakamiseen ja yhteiseen päätöksentekoon työyhteisössä

TACT

Jyväskylä, Suomi
TACT - thinking and creating together on yhteisöllisesti käytettävä sähköinen työskentelyalusta. Oikein käytettynä se monipuolistaa osallistumisen mahdollisuuksia ja lisää avoimuutta työyhteisössä. Innovaation avulla henkilöstön osaaminen ja kokemuksellinen tietotaito tehdään näkyväksi ja kerätään helposti kaikkien saataville.
Introduction

Mistä on kyse?

Opettajat ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja ja ammattitaitoisia. Jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen vaatii oman työn jatkuvaa reflektointia, panostusta työyhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen sekä vastaamista yhteiskunnan koulutukselle asettamiin haasteisiin.

Koulut ja muut oppimisyksiköt kasvavat jatkuvasti yhä suuremmiksi. Oppimisympäristöt laajenevat ja monipuolistuvat, ja toimijoita kouluun halutaan ympäröivästä yhteisöstä oman työyhteisön lisäksi. Yhteisen työskentelyajan löytäminen on työn takana ja oman osaamisen rajoja testataan jatkuvasti.

Jokaisessa koulutusyksikössä tehdään paljon hienoja pedagogisia kokeiluja ja innovatiivisia ratkaisuja. Ongelmana on kuitenkin saattaa nämä ideat ja kokeilut jokaisen tietoon koulutusyksikön sisällä, puhumattakaan laajemmasta viitekehyksestä. Lisäksi rajallinen kasvokkainen aika halutaan käyttää laadukkaaseen keskusteluun, ei pelkkään tiedonvälitykseen ja -etsintään.

Innovaatiot, ideat ja kokeiluehdotukset voivat olla joko yksittäisen opettajan pohtimia ratkaisuja tai niissä on voitu hyödyntää laajemman joukon osaamista. Jos kokeilut ovat yksittäisestä opettajasta lähtöisin, kokemusten jakaminen on usein sattumanvaraista kahvipöytäkeskustelua. Työyhteisön laajemman kehittämisen kannalta sattumanvarainen jakaminen ei kuitenkaan ole toimivin ideoiden hyötykäyttötapa.

 

TACT mahdollistaa työyhteisössä kaikkien osallisuuden haluamallaan tasolla erilaisiin organisaation tilanteisiin, tapahtumiin ja tehtäviin. Tieto ja osaaminen saadaan levitettyä koko työyhteisön käyttöön ja koulun johdon on helppo seurata käynnissä olevia projekteja.

Valitun TACT-alustan voi ottaa käyttöön milloin vain. Käynnistäminen toiminnalle lukuvuoden alussa on suositeltavaa, jotta kaikilla osallisilla on tarpeeksi aikaa muodostaa kokonaiskuva sekä sisäistää alustan käyttö.

Read more ›
Innovation Overview
TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
451
Views
Tips for implementation
Yhteisesti käytössä oleva pilvipalvelu (esim. O365, G Suite), työkoneet tai -tabletit. Käynnistäminen on nopeaa, mutta innovaation läpivienti vie aikaa.
Contact information
S
J
HundrED Review
Innovativeness

Koulua työyhteisönä kehittävät innovaatiot ovat harvinaisia. TACT on tapa tehdä koulusta avoin ja osallistava työyhteisö teknologiaa hyödyntäen.

Impact

Opettajien osallisuus päätöksentekoon vahvistuu ja koulun johtaminen helpottuu selkeämmän tiedonkulun myötä.

Scalability

Innovaation käyttöönotto vaatii koululta hyvät perusresurssit.

Media

See this innovation in action

Comment
Jaetun OneNote alustan kautta koko työyhteisö (opettajat ja ohjaajat) pääsee näkemään koulun tärkeimpien toimintojen tilannekatsauksen "missä mennään". Henkilökunnalla on käytössä henkilökohtaiset iPad tabletit ja tässä mielessä ajankohtaiseen projektitietoon pääsee vaivatta käsiksi (yhden kuvakkeen takana) aina tarvittaessa aikaan ja paikkaan sitomatta. Seuraavassa hieman eriteltynä toteutusta käyttötarkoituksen mukaan. Projektit ja tapahtumat: Tapahtuman tai projektin vetäjä/tiimi kantaa päävastuun OneNote alustan uuden lehden luomisesta ja "esitäyttämisestä". Tapahtumakuvauksen yhteydessä hän pyrkii ytimekkäästi kuvaamaan, mikä on projektin tavoite, tarkoitus ja alustava käsikirjoitus. Tämän lisäksi hän laatii tapahtumaan liittyvän aikataulun ja pyrkii hahmottamaan toteutukseen liittyvät tehtävät. Pohjassa tila myös kysymyksille ja kommenteille. Tämän alustuksen jälkeen muu työyhteisö kommentoi toteutuksen ajatusta, esittää lisäkysymyksiä ja varaa hoidettavia tehtäviä itselleen. Kun tapahtuma on lähestymässä, käydään OneNote alustuksen pohjalta YS palaverissa vielä yhteisesti järjestettävään tapahtumaan tai projektiin liittyvät asiat yhteisesti läpi. Hyvän alustuksen ja esityön ansiosta YS -tuokiossa tapahtuman käsittelyyn tarvittava aika on hyvin pieni suhteessa siihen, että tapahtuma suunniteltaisiin alusta lähtien yhteisellä ajalla. VUOSIKELLO: Koulun johtamiseen ja koulun vuoden toimintoihin liittyvät keskeisimmät asiat on koottu OneNoten lehdelle yhteiseen näkymään. Tapahtumat on jaoteltu kuukausittain ja hoidettavaan asiaan/tapahtumaan on merkattu ytimekkäästi, kuka vastaa toteutuksesta. Vasta kokonaan hoidettuun tehtävämerkintään laitetaan rasti. Tämän avulla rehtorin on helpompi hahmottaa koulun johtamisen rytmittäminen. Vuosikello havainnollistaa työyhteisölle konkreettisesti sen, mitä koulun toiminnassa (tapahtumat, kyselyt, hankinnat, ilmoittautumiset, juhlat) on lähitulevaisuudessa tapahtumassa. Vuosikello tekee näkyväksi työyhteisölle rehtorin työnkuvaa ja samalla tuo realistisuutta arjen toteutukseen. Vuosikellon avulla on hyvä suunnitella mitä uusia ideoita on mahdollisuus toteuttaa ja milloin niitä kannattaisi toteuttaa. KOVA-töiden nakkilista: Koulunkäyntiohjaajiemme työnkuvaan liittyy yhtenä osana koulun vahtimestarityöt. Olemme luoneet OneNote -alustaan näiden KOVA -töiden nakkilistan. Kuka tahansa henkilökuntaan kuuluva voi kirjoittaa tuohon nakkilistaan uuden "KOVA -tehtävän" havaitsemastaan epäkohdasta. Koulunkäynninohjaajat puolestaan silmäilevät tuota nakkilistaa ja hoitavat sieltä tekemättömiä tehtäviä sopivana aikana pois. Hoidettuaan tehtävän he merkitsevät rastin tehtävän kohdalle ja kuittaavat tehtävän tehdyksi lisäämällä oman nimensä tehtäväpyynnön loppuun. Tässä toimintamallin kautta kaikki toimenpiteitä vaativat tehtävät tulevat kirjatuksi ja samalla hoidetuksi. Herkästi arjessa käy niin, että epäkohdan havainnon työntekijä unohtaa ilmoittaa asiasta. Tämän lisäksi tällä toimintamallilla työyhteisössä tehdään näkyväksi koulunkäynninohjaajien tärkeä ja arvokas KOVA-työ.
Joel Linna

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tarpeiden selvittäminen ja sähköisen ympäristön valinta
TACT-alusta voi luoda mihin tahansa hyväksi koettuun sähköiseen ympäristöön, esimerkiksi O365 tai G Suite.
Read more
02
Toimintakulttuuriin motivoiminen
Varaa aikaa työyhteisön yhteiselle keskustelulle uuden välineen käytöstä tai sen sisällöstä.
Read more
03
Ydinryhmän muodostaminen
Muodosta tai rajaa yhdessä kouluhenkilökunnan kanssa ydinryhmä, joka aloittaa alustan käytön tarkemman suunnittelun.
Read more
04
Alustan rakenne ja sisällöt
Ensimmäisessä stepissä kartoitetut tarpeet kertovat, mihin yhteistyöskentelyä tarvitaan.
Read more
05
Toimintamallin esittely ja käyttöönotto-ohjauksen järjestäminen
Valitun ympäristön käyttö ja ydinryhmän tekemät aloitteet ja sisällöt, eli luotu TACT-alusta esitellään vielä yhteisesti koko koulun henkilökunnalle.
Read more
06
Alustan käyttö arjessa
Vie systemaattisesti kaikki haluttu toiminta alustalle ja ohjaa myös koulusi henkilökunta etsimään sekä osallistumaan sen kautta yhteiseen päätöksentekoon ja koulunne kehittämiseen.
Read more