search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Työkalu osaamisen jakamiseen ja yhteiseen päätöksentekoon työyhteisössä

TACT

location_on Jyväskylä, Finland
TACT - thinking and creating together on yhteisöllisesti käytettävä sähköinen työskentelyalusta. Oikein käytettynä se monipuolistaa osallistumisen mahdollisuuksia ja lisää avoimuutta työyhteisössä. Innovaation avulla henkilöstön osaaminen ja kokemuksellinen tietotaito tehdään näkyväksi ja kerätään helposti kaikkien saataville.
Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
495
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Opettajat ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja ja ammattitaitoisia. Jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen vaatii oman työn jatkuvaa reflektointia, panostusta työyhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen sekä vastaamista yhteiskunnan koulutukselle asettamiin haasteisiin.

Koulut ja muut oppimisyksiköt kasvavat jatkuvasti yhä suuremmiksi. Oppimisympäristöt laajenevat ja monipuolistuvat, ja toimijoita kouluun halutaan ympäröivästä yhteisöstä oman työyhteisön lisäksi. Yhteisen työskentelyajan löytäminen on työn takana ja oman osaamisen rajoja testataan jatkuvasti.

Jokaisessa koulutusyksikössä tehdään paljon hienoja pedagogisia kokeiluja ja innovatiivisia ratkaisuja. Ongelmana on kuitenkin saattaa nämä ideat ja kokeilut jokaisen tietoon koulutusyksikön sisällä, puhumattakaan laajemmasta viitekehyksestä. Lisäksi rajallinen kasvokkainen aika halutaan käyttää laadukkaaseen keskusteluun, ei pelkkään tiedonvälitykseen ja -etsintään.

Innovaatiot, ideat ja kokeiluehdotukset voivat olla joko yksittäisen opettajan pohtimia ratkaisuja tai niissä on voitu hyödyntää laajemman joukon osaamista. Jos kokeilut ovat yksittäisestä opettajasta lähtöisin, kokemusten jakaminen on usein sattumanvaraista kahvipöytäkeskustelua. Työyhteisön laajemman kehittämisen kannalta sattumanvarainen jakaminen ei kuitenkaan ole toimivin ideoiden hyötykäyttötapa.

 

TACT mahdollistaa työyhteisössä kaikkien osallisuuden haluamallaan tasolla erilaisiin organisaation tilanteisiin, tapahtumiin ja tehtäviin. Tieto ja osaaminen saadaan levitettyä koko työyhteisön käyttöön ja koulun johdon on helppo seurata käynnissä olevia projekteja.

Valitun TACT-alustan voi ottaa käyttöön milloin vain. Käynnistäminen toiminnalle lukuvuoden alussa on suositeltavaa, jotta kaikilla osallisilla on tarpeeksi aikaa muodostaa kokonaiskuva sekä sisäistää alustan käyttö.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Koulua työyhteisönä kehittävät innovaatiot ovat harvinaisia. TACT on tapa tehdä koulusta avoin ja osallistava työyhteisö teknologiaa hyödyntäen.

Impact

Opettajien osallisuus päätöksentekoon vahvistuu ja koulun johtaminen helpottuu selkeämmän tiedonkulun myötä.

Scalability

Innovaation käyttöönotto vaatii koululta hyvät perusresurssit.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tarpeiden selvittäminen ja sähköisen ympäristön valinta
TACT-alusta voi luoda mihin tahansa hyväksi koettuun sähköiseen ympäristöön, esimerkiksi O365 tai G Suite.
Read more
02
Toimintakulttuuriin motivoiminen
Varaa aikaa työyhteisön yhteiselle keskustelulle uuden välineen käytöstä tai sen sisällöstä.
Read more
03
Ydinryhmän muodostaminen
Muodosta tai rajaa yhdessä kouluhenkilökunnan kanssa ydinryhmä, joka aloittaa alustan käytön tarkemman suunnittelun.
Read more
04
Alustan rakenne ja sisällöt
Ensimmäisessä stepissä kartoitetut tarpeet kertovat, mihin yhteistyöskentelyä tarvitaan.
Read more
05
Toimintamallin esittely ja käyttöönotto-ohjauksen järjestäminen
Valitun ympäristön käyttö ja ydinryhmän tekemät aloitteet ja sisällöt, eli luotu TACT-alusta esitellään vielä yhteisesti koko koulun henkilökunnalle.
Read more
06
Alustan käyttö arjessa
Vie systemaattisesti kaikki haluttu toiminta alustalle ja ohjaa myös koulusi henkilökunta etsimään sekä osallistumaan sen kautta yhteiseen päätöksentekoon ja koulunne kehittämiseen.
Read more