search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Kolmiportaista tukea oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen

Lapsilähtöinen hyvinvointimalli

location_on Lappeenranta, Finland
Lapsilähtöisessä hyvinvointimallissa käyttäytymistä ohjataan kolmiportaisen tuen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen näkökulmasta. Oppilaita tuetaan tavalla, jossa oppimisen ilo ja hyvinvointi tuodaan kaiken toiminnan lähtökohdaksi.
Hyvinvointimallin avulla oppilaidemme hyvinvointi ja kouluviihtyvyys on lisääntynyt ja kiusaamistapaukset vähentyneet. Uusimman hyvinvointikyselymme perusteella yli 90% oppilaistamme tulee joka aamu mielellään kouluun.

Hannele Heikkilä, apulaisrehtori

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

6 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
3 330
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Lapsilähtöinen hyvinvointimalli perustuu ajatukseen siitä, että lapset ovat ja kokevat olevansa kouluyhteisön tasavertaisia jäseniä. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot  kuitenkin poikkeavat toisistaan.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen hyödyttää etenkin lapsia ja nuoria, joilla on haasteita käyttäytymisessä sekä oman toiminnan ohjauksessa. Hyvät vuorovaikutustaidot ennaltaehkäisevät konflikteja ja auttavat oppilasta suhtautumaan rakentavasti haastaviin tilanteisiin ja kiinnittymään yhteisöön. Näiden taitojen opettaminen edistää siten koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Lappeen koulussa on kehitetty lapsilähtöinen hyvinvointimallia, joka perustuu kolmiportaiseen tuen ajatukseen.

Yleisen tuen taso on tärkein ja koskee kaikkia koulun lapsia. Kun yleinen tuki käyttäytymisen ohjaamisessa ei riitä, oppilaalle lähdetään asettamaan yksilöllisempiä tavoitteita.

Seuraavalla tasolla, tehostetussa tuessa, oppilaalle voidaan asettaa tavoitteeksi tietty vuorovaikutustaito, jonka toteutumista seurataan systemaattisesti. Ensin kuitenkin tarkistetaan, että yleinen tuki on ollut kunnossa.

Kolmas taso on erityinen tuki, sillä toisinaan taitojen kehittämisessä tarvitaan vieläkin yksilöllisempää ja intensiivisempää tukea. Tässäkin vaiheessa olennaista on, että kaksi muuta tasoa – yleinen ja tehostettu tuki – toimivat jo hyvin pohjalla.

Erityisessä tuessa vuorovaikutustaitoja opetellaan ja opetetaan yksilöllisesti pienissä ryhmissä ja tukioppilaiden kanssa. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa tavoitteeksi voidaan asettaa tietyn sosiaalisen taidon tai vuorovaikutustaidon oppiminen.

Lapsilähtöisen toimintamallin tavoitteena on nimensä mukaisesti edesauttaa kaikkien oppilaiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä opettamalla ja tukemalla lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Mallilla halutaan tukea kasvua yhdessä toistensa kanssa siten, että jokainen voisi kokea olevansa osa yhteisöä. Malli on koko koulun toimintamalli, jonka käyttöönotto kestää pitkään ja siihen on sitouduttava useiksi vuosiksi.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Monivuotisen kehitystyön tuloksena on löydetty erinomaiset tavat asettaa oppilas ja hänen tukemisensa keskiöön.

Impact

Oppilaiden hyvinvointi lisääntyy, kiusaaminen vähenee ja vuorovaikutustaidot kehittyvät turvallisessa yhteisössä.

Scalability

Innovaatio on sovellettavissa monenlaisiin kouluihin. Se vaatii pitkän sitoutumisen koulun taholta.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
2000 views
November 2017
Finland 100
November 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Hyvinvoinnin määrittäminen ja toimintaan sitoutuminen
On hyvä aloittaa käymällä koulun sisällä keskustelua siitä, mitä hyvinvointi on. Näin on helpompi sopia yhteiset toimintatavat ja sitoutua niihin.
Read more
01
Hyvinvoinnin määrittäminen ja toimintaan sitoutuminen
On hyvä aloittaa käymällä koulun sisällä keskustelua siitä, mitä hyvinvointi on. Näin on helpompi sopia yhteiset toimintatavat ja sitoutua niihin.
Read more
02
Tuen tarpeiden ja menetelmien kartoittaminen
Seuraavaksi määritellään, mitkä ovat hyvinvointia edistävät elementit omassa koulussa ja jaotellaan ne yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoille.
Read more
02
Tuen tarpeiden ja menetelmien kartoittaminen
Seuraavaksi määritellään, mitkä ovat hyvinvointia edistävät elementit omassa koulussa ja jaotellaan ne yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoille.
Read more
03
Vuorovaikutustaitojen opettelu
Vuorovaikutustaidot ovat opittavissa olevia taitoja.
Read more
03
Vuorovaikutustaitojen opettelu
Vuorovaikutustaidot ovat opittavissa olevia taitoja.
Read more
Show more