We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
Spotlights
All articles
search
clear

Kaikki kuvaa

Elokuvakasvatussivusto kaikenikäisille

Kaikki kuvaa -sivusto opettaa lapsille ja nuorille elokuvan tekemistä helposti ja hauskasti. Se tarjoaa kasvattajien käyttöön havainnolliset videotutoriaalit, jotka johdattavat vaihe vaiheelta elokuvan maailmaan. Kokonaisuuteen kuuluu myös vuosittainen elokuvakilpailu sekä opettajille suunnattu verkkokurssi.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Web presence

2013

Established

-

Children

1

Countries
Updated
November 2017
Haluamme tarjota kaikille suomalaisille mahdollisuuden tutustua maksutta ja omatoimisesti elokuvien tekemiseen sekä oppia medialuku- ja -kirjoitustaitoa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Koulussa elokuvakasvatus on perinteisesti keskittynyt elokuvien katseluun ja analysointiin. Tämän lisäksi koulujen tulisi kuitenkin panostaa myös medialukutaidon vastapariin – mediakirjoitustaitoon. Jokaisesta koululaisesta ei tule elokuvantekijää tai toimittajaa, mutta audiovisuaalisessa yhteiskunnassa kyse on uudesta kansalaistaidosta, jonka periaatteet on syytä hallita ymmärtääkseen maailmaa paremmin.

Elokuvan tekeminen kehittää myös monipuolisesti ryhmätyötaitoja ja pitkäjänteisyyttä ja perinteiset sukupuoliroolit sekoittuvat luontevasti elokuvia tehdessä. Lisäksi audiovisuaalinen ilmaisu ei edellytä täydellistä kielitaitoa, joten se sopii ilmaisu- ja kommunikaatiomuodoksi hyvin myös esimerkiksi maahanmuuttajataustataisten lasten oppimisen tukemiseen.

Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivusto tarjoaa kaikille suomalaisille yhtäläiset mahdollisuudet opetella elokuvien tekemistä itse.

 

Sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille muun muassa elokuvan tekemistä käsitteleviä havainnollisia videotutoriaaleja laajalti eri genrejen kirjosta (fiktio, dokumentti, musiikkivideo, harrastevideo ja animaatio). Lapset ja nuoret voivat katsella sivuston videotutoriaaleja omatoimisesti, mutta ne soveltuvat hyvin myös opetuksen tueksi. Sivuston oppimateriaalit sekä siellä julkaistut yli 800 suomalaisten nuorten tekemää elokuvaa ovat vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin opetustarkoituksiin.

Vuosittain järjestetään lisäksi Kaikki kuvaa -kilpailu, johon lapset ja nuoret ympäri Suomen voivat osallistua itse tekemillään elokuvilla. Monet koululuokat ja kokonaiset koulut ovat lähteneet kisaan mukaan yhteisellä ja voimauttavalla koko koulun elokuvaprojektilla.

Kaikki Kuvaa -elokuvakasvatussivuston kautta opettajat voivat osallistua myös Kaikki kuvaa EDU -verkkokurssiin. Kyseessä on kamerakynäpedagoginen opettajankoulutushanke, joka tarjoaa opettajalle itsenäisesti suoritettavan maksuttoman verkkokurssin kautta opit käyttää videokuvaamista monipuolisena ajattelun ja oppimisen välineenä niin peruskoulun kaikilla oppitunneilla kuin myös varhaiskasvatuksessa.

Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivustosta vastaa helsinkiläinen tuotantoyhtiö Amazement, joka on Suomen ainoa elokuvakasvatukseen erikoistunut elokuvatuotantoyhtiö. Vuonna 2013 aloittanut Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivusto on laajentunut viidessä vuodessa merkittäväksi hankkeeksi mediakasvatuksen kentällä. Hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Stepeissä avataan Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivuston tarjoamia työkaluja ja palveluita sekä tarjotaan vinkkejä opettajalle elokuvaprojektin aloittamiseen ja siinä etenemiseen.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Elokuvakasvatuksen oppimateriaali on audiovisuaalinen ja kaikille avoin. Lapset ja nuoret voivat käyttää materiaalia myös omatoimisesti ilman opettajan läsnäoloa.

Impact

Oppilaat oppivat käyttämään elävää kuvaa monipuolisesti ajattelun ja itseilmaisun välineenä sekä löytämään uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Scalability

Materiaalit soveltuvat kaikenikäisille ja ovat toteutettavissa minkä kokoisella ryhmällä tahansa – animaation voi tehdä esimerkiksi yksin, mutta laajaan elokuvaprojektiin voi osallistua vaikkapa kokonainen 500 hengen koulu.

Implementation steps

Tutustu Kaikki kuvaa -sivuston oppimateriaaleihin
Kaikki kuvaa -sivusto opastaa sivuilla etenemiseen ja elokuvien tekemiseen audiovisuaalisesti videotutoriaalien avulla. Ohjeita voi katsoa yhdessä luokan kanssa tai yksin.

Sivulta löytyvät muun muassa tiedot tekijöistä, opettajille suunnattu EDU-sivusto sekä ohjeet työpajan tilaamiseen ja Kaikki kuvaa -kilpailuun osallistumiseen.

Voit tutustua Kaikki kuvaa-sivustoon tästä.

Opettajalle ohjeet oman elokuvan tekemiseen
Elokuvan tekemisessä kannattaa edetä vaiheittain. Seuraavissa stepeissä avataan elokuvan tekemisen vaiheita ja niissä huomioitavia seikkoja.

Rakenne oman elokuvan tekemiseen:

 • Katso tutoriaalit
 • Keksi idea
 • Harjoittele ja valmistaudu
 • Kuvaa
 • Leikkaa ja lisää äänimaailma
 • Järjestä ensi-ilta
Tutoriaalit elokuvan tekemisen vaiheista
Kaikki kuvaa -sivuston videotutoriaalit käyvät havainnollisesti ja seikkaperäisesti läpi oman elokuvan tekemistä.

Tekeminen kannattaa aloittaa fiktiotutoriaalien kokonaisuuden avulla. Tarjolla on esimerkkielokuva sekä kahdeksan eri tutoriaalia, joissa käydään läpi vaihe vaiheelta, kuinka kyseinen lyhytelokuva tehtiin.

Tutoriaaleja voidaan katsoa tunneilla, pienryhmissä tai antaa läksyksi oppilaille, jolloin tunneille jää enemmän aikaa varsinaiseen tekemiseen. Elokuva on monipuolinen ilmaisumuoto, joka voidaan myös toteuttaa monialaisesti eri oppiaineiden tunneilla yhdistämällä esimerkiksi musiikin, kuvaamataidon ja äidinkielen opetusta ilmiölähtöisesti.

Fiktiotutoriaalit löydät täältä.

1.  Keksi idea

Kun esimerkkielokuva on katsottu, voidaan perehtyä sen tekemiseen vaihe vaiheelta tarkemmin.

Idea-tutoriaalissa alustetaan tulevan elokuvan idea. Tärkeää on pohtia, millainen on elokuvan tapahtumapaikka, millaiset henkilöt luodaan ja onko tarinassa esimerkiksi katsojia mukaansatempaava yllätyskäänne, joka vie päähenkilöä odottamattomalle polulle.

Tutoriaalin avulla mietitään myös, mikä on elokuvan tyylilaji sekä mistä hyviä ideoita voi löytyä, mikäli inspiraatio on hetkellisesti kadoksissa.

Löydät tutoriaalin täältä.

2. Suunnittele tarina ja tee kuvakäsikirjoitus

Tutoriaalissa selitetään, miksi toiminta on tärkeää ja mihin sitä tarvitaan sekä kuinka juoni kehittyy.

Tutoriaali vastaa seuraaviin olennaisiin kysymyksiin: Miten tarinakokonaisuus rakentuu? Mitä tarkoittaa kohtaus ja kuinka kohtauksia suunnitellaan?

Tekstin ohella käsikirjoitus puretaan halutessa myös kuvakäsikirjoitukseksi, jonka avulla visualisoidaan, miten teksti kääntyy elokuvaan kuviksi ja millaisia kuvakokoja ja perspektiivejä halutaan kohtauksiin.

Löydät tutoriaalin täältä.

3. Kuvauksen suunnittelu ja toteutus

Kuvaaja päättää, miten kuvat rajataan eli mitä näytetään.

Yhtä tärkeää – ja joskus jopa tärkeämpää – on se, mitä jätetään näyttämättä.

Tutoriaalissa opitaan kohteen rajaamista eli sommittelua vaaka- ja pystytasossa, syvyyssommittelua, kuvakokoon ja -kulman valintaa sekä liikkuvan kameran käyttöä ja valaistusta.

Löydät tutoriaalin täältä.

4. Elokuvatuotanto käytännössä

Elokuvan tekoon tarvitaan usein monia eri osaajia.Työtehtäviä ovat muun muassa kuvaaja, äänittäjä, valaisija, puvustaja, maskeeraaja ja leikkaaja.

Elokuvatuotannoissa tulee monesti vastaan jonkinlaisia ongelmatilanteita, joita käsitellään tässä tutoriaalissa. Tutoriaalissa opitaan myös lavastuksesta sekä puvustuksen ja maskeerauksen merkityksestä.

Löydät tutoriaalin täältä.

5. Äänityksen suunnittelu

Äänityksessä huomioidaan äänen laatuun vaikuttavat tekijät sekä eri tavat äänittää kuvatessa.

Ulkoisen mikrofonin käyttö on suositeltavaa, mikäli mahdollista, sillä puhelimella tai pelkällä kameralla äänittäminen saattaa heikentää kuuluvuutta, ellei äänitys tapahdu aivan kohteen vieressä.

Löydät tutoriaalin täältä.

6. Leikkauksen toteuttaminen

Leikkaus tehdään usein erikseen koneella, mutta leikkaus voidaan myös tehdä suoraan kameraan kuvausvaiheessa.

Tutoriaalissa opitaan rakentamaan elokuva yhdistämällä kuvat kohtauksiksi.

Löydät tutoriaalin täältä.

7. Äänisuunnittelu ja tehosteet

Ääni on merkittävässä roolissa elokuvaa tehdessä, sillä äänimaailman avulla luodaan tunnelmaa.

Tutoriaalissa opitaan, kuinka ääniraidat lisätään elokuvaan, mitä jälkiäänitys tarkoittaa sekä kuinka efektejä eli tehosteita voidaan lisätä.

Lopuksi voidaan lisätä myös elokuvan tunnelmaa ja tarinaa tukevaa musiikkia. Valmiin musiikin käytössä tulee kuitenkin huomioida tekijänoikeudelliset asiat. Esimerkiksi netistä löytyy tekijänoikeusvapaata musiikkia, jota käyttämällä myös julkaisuvaihe helpottuu.

Löydät tutoriaalin täältä.

8. Julkaisu

Elokuvan valmistuttua on tapana järjestää ensi-ilta.

Ennen sitä tulee kuitenkin varmistaa tekijänoikeusasiat, esimerkiksi millaisia lupia liittyy elokuvan julkaisemiseen. Lopuksi valmiista elokuvasta tehdään kuvauskopio esimerkiksi polttamalla DVD. Elokuvan voi ladata myös Kaikki kuvaa -sivustolle tai YouTubeen.

Löydät tutoriaalin täältä.

Tutoriaalit elokuvan eri muodoista
Elokuvan kirjoon kuuluu paljon muutakin kuin fiktioelokuva.

Kaikki kuvaa -sivustolla on fiktiotutoriaalikokonaisuuden lisäksi joukko muita tutoriaaleja, jotka käsittelevät eri elokuvan muotoja ja lähestymistapoja tekemiseen. Lisäksi joukossa on syventäviä teknisiä ja sisällöllisiä vinkkejä.

Osallistu Kaikki kuvaa -kilpailuun
Paras tapa jakaa omia teoksia on kilpailuun osallistuminen.

Kaikki kuvaa -elokuvakilpailu on vuosittain lapsille ja nuorille järjestettävä valtakunnallinen kilpailu, johon saapuu vuosittain yli 200 elokuvaa. Kilpailussa on viisi pääsarjaa, joihin elokuvia saavat lähettää 8–15-vuotiaat. Taiteellisesti vastuullisilta tekijöiltä edellytetään kyseistä ikää, mutta avustavissa rooleissa mukana voi olla kaikenikäisiä.

Pääsarjojen lisäksi mukana on 8–19-vuotiaille suunnattu pääyhteistyökumppanin erikoissarja. Vuonna 2017 pääyhteistyökumppanina toimi Kehitysvammaliitto.

Kilpailun pääsarjat ovat:

 • Fiktio
 • Dokumentti
 • Musiikkivideo
 • Harrastevideo
 • Animaatio

Vuodesta 2017 alkaen kilpailussa on ollut mukana pääteema, jota jokaisen elokuvan täytyy tavalla tai toisella noudattaa. Ensimmäisellä kerralla kilpailun teemana oli yhdenvertaisuus, jonka ympärille pääsarjoihin rakentui hienoja ja erottuvia elokuvia – musiikkivideoita, dokumentteja ja animaatioita. Elokuvien käsittelytapa on vapaa.

Elokuvien keston tulee olla  1–5 minuuttia ja elokuvat tulee toteuttaa kahden kuukauden kilpailuaikana. Sääntöjen mukaiset elokuvat osallistuvat esikarsintaan, jossa valitaan finalistit. Voittajat ratkeavat kilpailun huipentavassa Kaikki kuvaa -gaalassa. Myös yleisö pääsee äänestämään omaa suosikkiaan.

Lisätietoja kilpailusta löydät täältä.

Työpajat
Tuotantoyhtiö Amazement tarjoaa lapsille ja nuorille suunnattuja syventäviä työpajapaketteja, joissa tehdään omia elokuvia alusta loppuun esimerkiksi viikonlopun aikana.

Työpajojen vetäjinä toimivat kokeneet elokuva-alan ammattilaiset. Valmiit elokuvat toimitetaan tiedostoina tai DVD:llä ja julkaistaan Kaikki kuvaa -sivustolla. Työpajat räätälöidään aina tilaajan tarpeen mukaan ja hinta määrittyy tapauskohtaisesti.

Tietoa työpajoista löydät lisää täältä.

Kaikki kuvaa EDU
EDU-sivusto tarjoaa opettajalle kahden koulutuspäivän mittaisen maksuttoman verkkokurssin, jonka jälkeen opettaja pätevöityy kamerakynäpedagogiksi.

Uuden opetussuunnitelman edellyttämä tieto- ja viestintäteknologian käyttö ja monilukutaito voidaan integroida opetukseen yksinkertaisella ja hyödyllisellä tavalla verkkokursseilla saatujen oppien myötä. Siinä missä monet tvt-koulutukset keskittyvät laitteisiin ja ohjelmiin, kamerakynän pedagogiikka toimii työkaluna, jota opettaja voi soveltaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Verkkokurssilla opettajat oppivat hyödyntämään mobiililaitteita omassa työssään mielekkäästi. Videokuvaamista käytetään menetelmässä monipuolisena kynän kaltaisena välineenä kaikkien aineiden oppitunneilla. Kamerakynän pedagogiikassa oppilaille annetaan lyhyitä kuvaustehtäviä. He tekevät kameran kanssa havaintoja ja muistiinpanoja ympäristöstään sekä tuottavat tietoa muille. Toiminta on motivoivaa ja nopeaa, ja tekninen kynnys on erinomaisen matala.

Katso video, jossa kamerapedagogiikkaa sovelletaan käytäntöön.

EDU-sivuston kaikki materiaalit ovat matalan kynnyksen tekemistä, siinä missä luokan oman elokuvan tekeminen edellyttää oppilailta tai opettajilta merkittävämpää teknistä osaamista. Vaikeidenkin asiasisältöjen käsitteleminen on toiminnallista, sosiaalista ja hauskaa. Sen sijaan, että älypuhelin häiritsisi koulunkäyntiä, kurssin suorittaneet opettajat kertovat kuvaamisen jopa edistävän keskittymistä.

Sivustolla on valmiita tehtävämalleja videokuvaamisen hyödyntämiseen koulutyössä eri oppiaineissa. Omaan opetukseen parhaiten sopivia tehtäviä on helppo kehittää itse lisää ja kyse onkin ennemmin tavasta ajatella elokuvaa oppimisen välineenä.

Rakenne kamerakynän pedagogiikan toteuttamiseen:

 • Suorita Kaikki kuvaa EDU -verkkokurssi.

 • Kehitä omia kamerakynä-tehtäviä, joita voit hyödyntää omien oppilaittesi kanssa.

 • Kokeile tehtäviä käytännössä oppilaittesi kanssa.

 • Reflektoi ja kehitä tehtäviä kokemustesi perusteella. Voit vaihtaa ajatuksia muiden kamerakynäpedagogien kanssa Facebookin Kamerakynä-foorumilla.

 • Lisää videokuvaaminen yhdeksi vakiovälineeksi opettajan työkalupakkiisi.

Tilauksesta voidaan järjestää myös kamerakynän pedagogiikan lähikoulutuksia kouluissa ympäri Suomen. Kouluttajat ovat kokeneita mediapedagogeja ja elokuvakasvattajia.

Tutustu kurssiin ja tilaa lähikoulutus täältä.

Spread of the innovation

loading map...