We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Arttu Haglund

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared kansikuva kaikki kuvaa
Finland
Elokuvakasvatussivusto kaikenikäisille

Kaikki kuvaa

Marker Helsinki, Suomi
Kaikki kuvaa -sivusto opettaa lapsille ja nuorille elokuvan tekemistä helposti ja hauskasti. Se tarjoaa kasvattajien käyttöön havainnolliset videotutoriaalit, jotka johdattavat vaihe vaiheelta elokuvan maailmaan. Kokonaisuuteen kuuluu myös vuosittainen elokuvakilpailu sekä opettajille suunnattu verkkokurssi.
Introduction

Mistä on kyse?

“Haluamme tarjota kaikille suomalaisille mahdollisuuden tutustua maksutta ja omatoimisesti elokuvien tekemiseen sekä oppia medialuku- ja -kirjoitustaitoa.”

- Arttu Haglund, tuottaja, Tuotantoyhtiö Amazement

Koulussa elokuvakasvatus on perinteisesti keskittynyt elokuvien katseluun ja analysointiin. Tämän lisäksi koulujen tulisi kuitenkin panostaa myös medialukutaidon vastapariin – mediakirjoitustaitoon. Jokaisesta koululaisesta ei tule elokuvantekijää tai toimittajaa, mutta audiovisuaalisessa yhteiskunnassa kyse on uudesta kansalaistaidosta, jonka periaatteet on syytä hallita ymmärtääkseen maailmaa paremmin.

Elokuvan tekeminen kehittää myös monipuolisesti ryhmätyötaitoja ja pitkäjänteisyyttä ja perinteiset sukupuoliroolit sekoittuvat luontevasti elokuvia tehdessä. Lisäksi audiovisuaalinen ilmaisu ei edellytä täydellistä kielitaitoa, joten se sopii ilmaisu- ja kommunikaatiomuodoksi hyvin myös esimerkiksi maahanmuuttajataustataisten lasten oppimisen tukemiseen.

Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivusto tarjoaa kaikille suomalaisille yhtäläiset mahdollisuudet opetella elokuvien tekemistä itse.

 

Sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille muun muassa elokuvan tekemistä käsitteleviä havainnollisia videotutoriaaleja laajalti eri genrejen kirjosta (fiktio, dokumentti, musiikkivideo, harrastevideo ja animaatio). Lapset ja nuoret voivat katsella sivuston videotutoriaaleja omatoimisesti, mutta ne soveltuvat hyvin myös opetuksen tueksi. Sivuston oppimateriaalit sekä siellä julkaistut yli 800 suomalaisten nuorten tekemää elokuvaa ovat vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin opetustarkoituksiin.

Vuosittain järjestetään lisäksi Kaikki kuvaa -kilpailu, johon lapset ja nuoret ympäri Suomen voivat osallistua itse tekemillään elokuvilla. Monet koululuokat ja kokonaiset koulut ovat lähteneet kisaan mukaan yhteisellä ja voimauttavalla koko koulun elokuvaprojektilla.

Kaikki Kuvaa -elokuvakasvatussivuston kautta opettajat voivat osallistua myös Kaikki kuvaa EDU -verkkokurssiin. Kyseessä on kamerakynäpedagoginen opettajankoulutushanke, joka tarjoaa opettajalle itsenäisesti suoritettavan maksuttoman verkkokurssin kautta opit käyttää videokuvaamista monipuolisena ajattelun ja oppimisen välineenä niin peruskoulun kaikilla oppitunneilla kuin myös varhaiskasvatuksessa.

Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivustosta vastaa helsinkiläinen tuotantoyhtiö Amazement, joka on Suomen ainoa elokuvakasvatukseen erikoistunut elokuvatuotantoyhtiö. Vuonna 2013 aloittanut Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivusto on laajentunut viidessä vuodessa merkittäväksi hankkeeksi mediakasvatuksen kentällä. Hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Stepeissä avataan Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivuston tarjoamia työkaluja ja palveluita sekä tarjotaan vinkkejä opettajalle elokuvaprojektin aloittamiseen ja siinä etenemiseen.

Read more ›
Intended Outcomes
299
Views
7 - 18
Age Group
2013
Established
Resources Needed
Videokuvaukseen soveltuva laite (esim. videokamera, tabletti tai puhelin), tarvittavat sovellukset (esim. iMovie, Windows Moviemaker).
HundrED Criteria
innovativeness
Elokuvakasvatuksen oppimateriaali on audiovisuaalinen ja kaikille avoin. Lapset ja nuoret voivat käyttää materiaalia myös omatoimisesti ilman opettajan läsnäoloa.
impact
Oppilaat oppivat käyttämään elävää kuvaa monipuolisesti ajattelun ja itseilmaisun välineenä sekä löytämään uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.
scalability
Materiaalit soveltuvat kaikenikäisille ja ovat toteutettavissa minkä kokoisella ryhmällä tahansa – animaation voi tehdä esimerkiksi yksin, mutta laajaan elokuvaprojektiin voi osallistua vaikkapa kokonainen 500 hengen koulu.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustu Kaikki kuvaa -sivuston oppimateriaaleihin
Kaikki kuvaa -sivusto opastaa sivuilla etenemiseen ja elokuvien tekemiseen audiovisuaalisesti videotutoriaalien avulla. Ohjeita voi katsoa yhdessä luokan kanssa tai yksin.
Read more
02
Opettajalle ohjeet oman elokuvan tekemiseen
Elokuvan tekemisessä kannattaa edetä vaiheittain. Seuraavissa stepeissä avataan elokuvan tekemisen vaiheita ja niissä huomioitavia seikkoja.
Read more
03
Tutoriaalit elokuvan tekemisen vaiheista
Kaikki kuvaa -sivuston videotutoriaalit käyvät havainnollisesti ja seikkaperäisesti läpi oman elokuvan tekemistä.
Read more
04
Tutoriaalit elokuvan eri muodoista
Elokuvan kirjoon kuuluu paljon muutakin kuin fiktioelokuva.
Read more
05
Osallistu Kaikki kuvaa -kilpailuun
Paras tapa jakaa omia teoksia on kilpailuun osallistuminen.
Read more
06
Työpajat
Tuotantoyhtiö Amazement tarjoaa lapsille ja nuorille suunnattuja syventäviä työpajapaketteja, joissa tehdään omia elokuvia alusta loppuun esimerkiksi viikonlopun aikana.
Read more
Show more
Contact

Connect with the innovator

Arttu Haglund
Innovator
Used in