We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

Are you interested in this innovation?

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Hanna Pöyliö

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared mummijalapset
Hundred 2018
Lisätukea lukemaan opetteluun senioreiden avustuksella

Lukumummit ja -vaarit

Marker Jyväskylä, Suomi
Lukumummit ja -vaarit käyvät koulussa lukemassa yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lukemiseen lisätukea. Lukutuokion aikana oppilas saa tehtävään koulutetun Lukumummin tai Lukuvaarin jakamattoman huomion ja positiivista kannustusta.
Introduction

Mistä on kyse?

“Opin mummilta vähän niinku paljon. Opin mikä on haiseva ja mikä on tuoksua – aika paljon uusia sanoja.”

10-vuotias oppilas

Lukutaito on yksi tärkeimmistä ja keskeisimmistä taidoista, joita tarvitaan elämässä pärjäämiseen. Lukutaito voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin, mutta keskeistä on teknisen lukutaidon lisäksi lukemisen ymmärtäminen.

Lasten kokonaisvaltaisen lukutaidon heikentyminen monessa maassa on huolestuttava ilmiö, johon tulee kiinnittää huomiota niin koulussa kuin sen ulkopuolella. Heikko lukutaito vaikuttaa pääsääntöisesti negatiivisella ja rajoittavalla tavalla opinnoissa menestymiseen, koulutusvalintoihin sekä surullisimmissa tapauksissa työelämästä syrjäytymiseen.

Lisäksi globalisaation ja lisääntyneen kansainvälisen liikkuvuuden myötä myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä kouluissa on lisääntynyt. Kielen oppimisella on suuri merkitys koulunkäynnin sujumiselle ja näin myös laajemmin yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.

Lukumummit ja -vaarit tarjoavat yhden ratkaisun lukutaidon heikkenemisen haasteeseen sekä yleisesti lisätukea tarvitsevien oppilaiden lukutaidon vahvistamiseen. Innovaatiossa senioreiden avulla voidaan lukutaitoa tukea jo alemmilta luokilta alkaen tehostetusti ja läsnäolevasti.

Hyvin perehdytetyt Lukumummit ja -vaarit toimivat mielellään opettajien apuna lasten lukutaidon vahvistamistyössä hektisen kouluarjen keskellä, vähentäen samalla myös hieman opettajan kuormitusta.

Lukumummit ja -vaarit käyvät lukemassa yhdessä lasten kanssa koulupäivän aikana noin puolen oppitunnin verran. Lukutuokioilla luetaan yhdessä kauno- tai tietokirjallisuutta ja keskustellaan luetusta. Tuokioille osallistuu pääsääntöisesti niitä oppilaita, joista on suurin huoli ja jotka tarvitsevat tehostetumpaa tukea lukutaidon kehittymiseen.

Lukumummit ja -vaarit ovat saaneet laadukkaan perehdytyksen tutkimukseen perustuviin tekniikoihin, joilla voidaan helpottaa lukutaidon sujuvoitumista ja uusien sanojen oppimista. Lukutuokioissa Lukumummi tai -vaari antaa jakamattoman huomionsa lapselle. Tuokiot sisältävät paljon kannustusta ja rohkaisua, ja Lukumummit ja -vaarit ovatkin omiaan kannustamaan lukemisharrastukseen pariin myös tuokioiden ulkopuolella.

Innovaatio on käytössä yli 60 suomalaisessa koulussa.

Read more ›
Innovation Overview
8 - 12
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2012
Established
-
Organisation
539
Views
Tips for implementation
Tilat lukutuokioille, aikaa vapaaehtoisten etsimiseen ja kouluttamiseen.
Connect with innovator
Hanna Pöyliö
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio tuo pedagogisesti hyödyllisellä tavalla seniorit osaksi koulun arkea.

Impact

Laadukkaasti perehdytetyt vapaaehtoiset lisäävät oppilaiden uskoa oppimiseen ja saavat harjoittelemaan sinnikkäästi.

Scalability

Vapaaehtoiset koulutetaan koulun toimesta valmiiden materiaalien pohjalta, joten innovaation voi ottaa käyttöön missä vain.

Media

See this innovation in action.

Reading Grandma Leena encourages everyone to refresh themselves by volunteering
Arvaa sana -korttipeli on täällä!
Comment
Grandmas and grandpas help children to read
Bogdan Badiu
Comment
Lukumummin kanssa lukeminen on tuonut oppilaalle lisää lukuvarmuutta ja intoa lukemiseen. Kahdenkeskiset tuokiot mummin kanssa ovat olleet mukava lisä kouluviikkoon.
Jonna Niiniaho
Comment
Participants were so excited.
Taru Hietala
Comment
Kielitaidon kehittyminen luontevassa kanssakäymisessä eri ikäisten ihmisten välillä.
T