Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:


Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Pienin askelin kohti koulun digitalisointia

Kyläkoulun digitalisointi

Kautiala, Suomi
Digiloikan ei tarvitse olla hyppy tuntemattomaan. Kyläkoulun digitalisointi voi edetä omien lähtökohtiensa mukaan vaihe vaiheelta, aidosti ja suunnitelmallisesti vahvistaen omaa paikallisidentiteettiään globalisoituvassa maailmassa. Mallissa tutustutaan uusiin digitalisaation mahdollisuuksiin jo hyväksi koettuihin ja toimiviin ratkaisuihin tukeutuen.
Introduction

Mistä on kyse?

“Digitalisointi on keino saavuttaa vaikuttavimpia asioita, kuten kehittää paikallista yhteisöä suhteessa muuhun maailmaan ja täten avartaa tietoisuuttamme ympäröivästä maailmastamme.”

Anssi Paavola, rehtori

Teknologian kehittyessä maailma avartuu ja samanaikaisesti myös arvostus paikallisuutta ja omia juuria kohtaan kasvaa. Kyläkoulussa arvostetaan tätä paikallisuutta, sillä koululla on tärkeä tehtävä sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden luomisessa kylän eri-ikäisten asukkaiden kesken.

Paikallisidentiteetin päälle on luontevaa rakentaa maailmankansalaisuutta, sillä nuoren mahdollisuus kohdata ja sopeutua muutoksiin vaatii vankan pohjan. Koulun tulee kasvattaa kansalaisia, joilla on valmiuksia toimia tässä muuttuvassa maailmassa ja digitalisaatio voi tarjota tähän erilaisia näkymiä ja kosketuspintoja. Tarvittavat taidot ovat samantyyppisiä kaikkialla maailmassa: aktiivisuus, innovatiivisuus, elinikäinen oppijuus, kansainvälisyys sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kantavat pitkälle riippumatta siitä, mihin tulevaisuus vie.

Digitalisaation ujuttaminen kouluihin on vaikea aloittaa nollasta. Tässä innovaatiossa esitellään tapoja aloittaa pienestä ja aloittaa nopeasti. Kokemukset on kerätty Kautialan koulun digitalisoinnista, jossa haluttiin säilyttää myös uuden teknologian käyttöönoton myötä pedagoginen mielekkyys ja ylläpitää tunnetta muutoksen hallittavuudesta.

Digitaaliset menetelmät ja perinteiset menetelmät täydentävät toisiaan, ja hyvin toimivaksi todettuja malleja ei olekaan hylätty, vaan kehitetty digitaaliseen maailmaan sopiviksi. Työskentelytavat rutinoituvat oppilaiden kanssa kokeilujen ja toistojen myötä.

Yhteistoiminnallisuutta hyödyntämällä opitut toimintatavat on helppo siirtää oppilaalta ja luokka-asteelta toiselle. Digitalisaation avulla Kautialassa onkin onnistuttu monipuolistamaan, ajantasaistamaan ja yksilöllistämään opetusta sekä siirtymään uusiin fyysisiin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 12
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
150
Views
Tips for implementation
Tabletit, älypuhelimet, toimiva verkko, pöytäkoneet, erilaiset opetussovellukset.
Contact information
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio yhdistää paikallisidentiteetin, maailmankansalaisuuden ja tulevaisuuden digitaitojen oppimisen.

Impact

Pienin askelin edetään kohti toimivaa kokonaisuutta. Oppilaat kokeilevat, löytävät ja jakavat yhdessä innostuen uusia asioita ja oppimisen tapoja.

Scalability

Innovaatio on esimerkki siitä, miten koulun digitalisoinnin voi aloittaa ilman mitään aikaisempaa kokemusta.

Media

See this innovation in action

trim 26F6D1B0 1FD0 44ED B9B2 2E74B504BFDC
trim B3913A80 6775 40DB AF31 E67F6873311F
trim 587D7987 EB94 4959 9375 D41B5B384248
28. huhtikuuta 2017

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ensimmäinen askel on korvien välissä
Opettajan persoona on opettajan tärkein työkalu. Selkeän ”tee näin niin onnistut varmasti”- ohjeen laatiminen on nöyrästi tunnustettava tehtävänä mahdottomaksi.
Read more
02
Tarvekartoitus ja yhteistyön virittäminen
Kartoita koulunne teknologiset tarpeet.
Read more
03
Laitekartoituksen tekeminen
Kartoita koulunne jo olemassa olevat laiteresurssit.
Read more
04
Tavoitteiden ja pelisääntöjen laatiminen, oppilaiden sitouttam...
Laatikaa suunnitelma sekä seuraavalle puolelle vuodelle että koko lukuvuodelle siitä, kuinka edetään.
Read more
05
Oppimisympäristön muutos
Digitalisoinnin myötä oppimisympäristön muutos tulee väistämättä vastaan.
Read more
06
Jakamisen kulttuurin opettaminen
Opeta oppilaille jakamisen kulttuuri. Kaikki tieto ja osaaminen tulee jakaa kaikille oppijoille.
Read more
Show more