search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Muotoilun menetelmät osaksi opetusta ja koulun kehittämistä

Koulujen muotoilupolku

location_on Helsinki, Finland
Muotoilupolku on perusmalli, jonka avulla voi soveltaa luovaa ongelmanratkaisua ja muotoilun menetelmiä opetukseen ja koulun yhteisölliseen kehittämiseen. Malli sopii niin pienempien projektien toteuttamiseen kuin osaksi isompia kehityshankkeita.
Tavoitteenamme oli kehittää uudenlainen työkalu, jonka avulla koulun arkisia pulmia ja haasteita voidaan ratkaista yhteisöllisesti.
Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
370
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Muotoilun menetelmillä tarkoitetaan ongelmanratkaisussa käytettävää luovaa ajattelutapaa, jollaista muotoilijat käyttävät työssään. Kyse on siten luovasta ajattelusta, jonka avulla ongelmiin etsitään ratkaisuja. Muotoilun menetelmien käyttö ei rajoitu tietyntyylisiin ongelmiin, vaan niiden avulla voidaan ratkaista hyvin moninaisia haasteita.

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa puhutaan paljon koulun kehittämisestä yhteisöllisesti, jolloin opettajien ja muun henkilökunnan tulee tehdä yhteistyötä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Muotoilun menetelmien avulla he voivat yhdessä kehittää opetusta ja koulun oppimisympäristöä. Hankkeet voivat olla joko pieniä ja nopeasti toteutettavia tai suuria, koko lukuvuoden kestäviä prosesseja.

Kun oppilaat otetaan osaksi luovaa ongelmanratkaisua, he oppivat työelämässä tarvittavaa joustavaa asennetta ja ongelmien kohtaamista. Tällöin he oppivat puuttumaan erilaisiin ongelmiin ja muuttamaan asioita toimivampaan suuntaan. Tärkeää on ymmärtää, että kuka vain voi ratkaista ongelmat.

Koulujen muotoilupolku on työkalu, jolla koulun haasteita voidaan ratkoa yhteisöllisesti. Seitsenosainen malli kuljettaa läpi koko muotoiluprosessin, ja sitä voi soveltaa niin pitkiin lukuvuoden mittaisiin muutosprojekteihin kuin pienempiin projektimaisiin opetuskokonaisuuksiin tai koulun arjessa kohdattaviin haasteisiin. Ratkaistavat haasteet voivat koskea esimerkiksi koulupihalla pysymistä, kännyköiden käyttöä, ruuan hukkamäärää tai laajempia koulun haasteita aina kiusaamisen tunnistamisesta vaihtelevien oppimisympäristöjen käyttöön tai koulun tapahtumien suunnittelusta opettajatiimeissä työskentelyyn.

Koulujen muotoilupolku on kehitetty Helsingin kaupungin ja Helsinki Design Weekin yhteistyönä, ja sitä on käytetty Helsingin kouluissa vuodesta 2016 alkaen.

Stepit koostuvat muotoilupolun seitsemästä osasta, joissa kussakin kerrotaan mitä kunkin luovan ongelmanratkaisun vaiheessa tehdään sekä tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja vaiheen toteuttamiseen. Lisäksi steppien mukana kuljetetaan hypoteettista kouluarjen haastetta, joihon motoilupolun avulla voi puuttua.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Palvelumuotoilun ajattelutapoja on sovellettu koulumaailmaan ennenkin, mutta tässä mallissa oppilaat pääsevät ottamaan suunnittelijan roolin.

Impact

Ongelmia saadaan ratkaistua, vaikutukset näkyvät heti ja koulun yhteisöllisyys paranee samalla.

Scalability

Mallia voi käyttää melkein minkä tahansa ongelman ratkaisemiseen, joten se on sovellettavissa erilaisiin ympäristöihin.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Haaste
Muotoiluprosessi lähtee käyntiin ongelman kartoittamisella. Mitä haluamme muuttaa? Mikä nykyisessä mallissa ei toimi?
Read more
02
Havainnointi
Kun haaste on tunnistettu, on aika siirtyä sen syvempään tutkimiseen.
Read more
03
Ideointi
Ideointivaiheessa oppilaat saavat vapaasti ehdottaa erilaisia ratkaisumalleja ja kaikki ideat kirjataan ylös.
Read more
04
Kokeile
Vasta testaamalla selviää, mitkä ideoista toimivat parhaiten käytännössä.
Read more
05
Suunnitelma
Suunnitelmaan kirjataan, miten idea aiotaan käytännössä toteuttaa.
Read more
06
Toteutus
Toteutusvaiheessa suunnitelmaan kirjatut asiat viedään konkreettisesti käytäntöön.
Read more
Show more