Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

S

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Keinoja vieraiden kielten opettamiseen digitaalisessa maailmassa

Kieli, kommunikaatio & teknologia

Helsinki, Suomi
Innovaatio sisältää pieniä toimintavinkkejä kieltenopetukseen. Erityisenä päinopisteenä on kielikasvatus, jolla pyritään vahvistamaan oppilaiden kykyä toimia erilaisissa kieliympäristöissä.
Esittely

Mistä on kyse?

“Haluamme kehittää kieltenopetusta hyödyntäen opetusteknologiaa. Olemme suunnitelleet kielenopetusta yhdessä eri kielten opettajien kanssa hyödyntäen eri kielten ominaispiirteitä yleisesti kieltenopetuksessa.”

- Sampo Lokki, apulaisrehtori

Globalisoituvassa maailmassa kielitaito on entistä tärkeämmässä asemassa maiden ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Myös työelämässä tarvitaan monipuolista kielitaitoa sekä valmiutta toimia erilaisissa kieliympäristöissä. Samanaikaisesti kielten opetus digitalisoituu.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa opettajia kannustetaan laaja-alaiseen yhteistyöhön kollegoiden kanssa. Toisaalta kielten opetuksen keskiöön on nostettu kielikasvatus, jolla pyritään toiminnallisen kielitaidon vahvistamiseen eli taitoon toimia autenttisessa kieliympäristössä. Tähän päästään muun muassa oppilaan vuorovaikutustaitoja kehittämällä.

Helsingin Suomalainen Yhtenäiskoulu (SYK) on erikoistunut etenkin vieraiden kielten opettamiseen – koulussa opetellaan vieraina kielinä muun muassa ranskaa, saksaa, venäjää ja englantia. Kielenopetuksen tavoitteena on saada lapset käyttämään monipuolisesti opiskelemiaan kieliä. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten oppilas voi näyttää omaa osaamistaan ja omia mielenkiinnon kohteitaan.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 16
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2015
Perustettu
-
Organisation
162
Katsottu
Tips for implementation
Vähintään kaksi opettajaa, suunnitteluaikaa, sähköiset oppimisympäristöt tai sovellukset, internet-yhteys.
Connect with innovator
S
HundrED Review
Innovativeness

Kieltenopetusta viedään enemmän käytön suuntaan käyttäen oppilaiden elämästä ja omista kiinnostuksenkohteista ammentavia tehtäviä.

Impact

Vieraiden kielten käyttö erilaisissa yhteyksissä sujuvoituu.

Scalability

Malli toimii myös niissä kunnissa ja alueilla, joissa kielten opettajilla ei ole saman kielen opettajakollegaa.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tee yhteistyötä
Keskustele kollegoiden kanssa ja ehdota yhteistyötä.
Lue lisää
02
Löydä ja herätä kielitietoisuus
Opettajan on tärkeä havainnoida koulun kieliympäristöä eli koulussa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.
Lue lisää
03
Tunnista oppilaan taidot ja osaaminen sekä arvosta niitä
Anna oppilaan näyttää oma osaamisensa ja harrastuneisuutensa. Luota oppilaan taitoihin ja tue niiden kehittymistä.
Lue lisää
04
Vinkkejä kieltenopetuksen tunneille
Alla on listattuna kaikkiin kieliin sopivia oppimistehtäviä tai arviointikokonaisuuksia, joita voit hyödyntää. Toteuttaessasi tehtävät sähköisinä, etsi sinulle ja oppilaillesi sopivat sähköiset sovellukset ja ohjelmat (esim. Book Creator).
Lue lisää
05
Kielitempaukset
Kielten välisissä yhteisissä kielitempauksissa halutaan herättää oppilaiden kielitietoisuutta leikkien ja pelien avulla. Koulussa voidaan järjestää myös kieltenopetukseen liittyviä kielitempauksia.
Lue lisää