We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Squared 20160422 scool hundred photos kilonpuistonkoulu valinnat 1
Finland
Keinoja vieraiden kielten opettamiseen digitaalisessa maailmassa

Kieli, kommunikaatio & teknologia

Marker Helsinki, Suomi
Innovaatio sisältää pieniä toimintavinkkejä kieltenopetukseen. Erityisenä päinopisteenä on kielikasvatus, jolla pyritään vahvistamaan oppilaiden kykyä toimia erilaisissa kieliympäristöissä.
Introduction

Mistä on kyse?

“Haluamme kehittää kieltenopetusta hyödyntäen opetusteknologiaa. Olemme suunnitelleet kielenopetusta yhdessä eri kielten opettajien kanssa hyödyntäen eri kielten ominaispiirteitä yleisesti kieltenopetuksessa.”

- Sampo Lokki, apulaisrehtori

Globalisoituvassa maailmassa kielitaito on entistä tärkeämmässä asemassa maiden ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Myös työelämässä tarvitaan monipuolista kielitaitoa sekä valmiutta toimia erilaisissa kieliympäristöissä. Samanaikaisesti kielten opetus digitalisoituu.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa opettajia kannustetaan laaja-alaiseen yhteistyöhön kollegoiden kanssa. Toisaalta kielten opetuksen keskiöön on nostettu kielikasvatus, jolla pyritään toiminnallisen kielitaidon vahvistamiseen eli taitoon toimia autenttisessa kieliympäristössä. Tähän päästään muun muassa oppilaan vuorovaikutustaitoja kehittämällä.

Helsingin Suomalainen Yhtenäiskoulu (SYK) on erikoistunut etenkin vieraiden kielten opettamiseen – koulussa opetellaan vieraina kielinä muun muassa ranskaa, saksaa, venäjää ja englantia. Kielenopetuksen tavoitteena on saada lapset käyttämään monipuolisesti opiskelemiaan kieliä. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten oppilas voi näyttää omaa osaamistaan ja omia mielenkiinnon kohteitaan.

Read more ›
Intended Outcomes
114
Views
7 - 16
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Vähintään kaksi opettajaa, suunnitteluaikaa, sähköiset oppimisympäristöt tai sovellukset, internet-yhteys.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Kieltenopetusta viedään enemmän käytön suuntaan käyttäen oppilaiden elämästä ja omista kiinnostuksenkohteista ammentavia tehtäviä.
Vieraiden kielten käyttö erilaisissa yhteyksissä sujuvoituu.
Malli toimii myös niissä kunnissa ja alueilla, joissa kielten opettajilla ei ole saman kielen opettajakollegaa.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tee yhteistyötä
Read more
02
Löydä ja herätä kielitietoisuus
Read more
03
Tunnista oppilaan taidot ja osaaminen sekä arvosta niitä
Read more
04
Vinkkejä kieltenopetuksen tunneille
Read more
05
Kielitempaukset
Read more
Contact

Connect with the innovator

S
Innovator
Used in