Cookie preferences

HundrED uses necessary cookies that are essential to use the service and to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies
search
clear

Kieli, kommunikaatio & teknologia

Keinoja vieraiden kielten opettamiseen digitaalisessa maailmassa

Innovaatio sisältää pieniä toimintavinkkejä kieltenopetukseen. Erityisenä päinopisteenä on kielikasvatus, jolla pyritään vahvistamaan oppilaiden kykyä toimia erilaisissa kieliympäristöissä.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Haluamme kehittää kieltenopetusta hyödyntäen opetusteknologiaa. Olemme suunnitelleet kielenopetusta yhdessä eri kielten opettajien kanssa hyödyntäen eri kielten ominaispiirteitä yleisesti kieltenopetuksessa.

About the innovation

Mistä on kyse?

Globalisoituvassa maailmassa kielitaito on entistä tärkeämmässä asemassa maiden ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Myös työelämässä tarvitaan monipuolista kielitaitoa sekä valmiutta toimia erilaisissa kieliympäristöissä. Samanaikaisesti kielten opetus digitalisoituu.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa opettajia kannustetaan laaja-alaiseen yhteistyöhön kollegoiden kanssa. Toisaalta kielten opetuksen keskiöön on nostettu kielikasvatus, jolla pyritään toiminnallisen kielitaidon vahvistamiseen eli taitoon toimia autenttisessa kieliympäristössä. Tähän päästään muun muassa oppilaan vuorovaikutustaitoja kehittämällä.

Helsingin Suomalainen Yhtenäiskoulu (SYK) on erikoistunut etenkin vieraiden kielten opettamiseen – koulussa opetellaan vieraina kielinä muun muassa ranskaa, saksaa, venäjää ja englantia. Kielenopetuksen tavoitteena on saada lapset käyttämään monipuolisesti opiskelemiaan kieliä. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten oppilas voi näyttää omaa osaamistaan ja omia mielenkiinnon kohteitaan.

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Kieltenopetusta viedään enemmän käytön suuntaan käyttäen oppilaiden elämästä ja omista kiinnostuksenkohteista ammentavia tehtäviä.

Impact

Vieraiden kielten käyttö erilaisissa yhteyksissä sujuvoituu.

Scalability

Malli toimii myös niissä kunnissa ja alueilla, joissa kielten opettajilla ei ole saman kielen opettajakollegaa.

Media

Implementation steps

Tee yhteistyötä
Keskustele kollegoiden kanssa ja ehdota yhteistyötä.

Yhteistyö antaa kielen opettamiselle voimaa ja mahdollistaa myös stepissä 5 esiteltyjen kielitempausten järjestämiseen.

Astu rohkeasti yli oppiainerajojen: Yhteistyön voi aloittaa myös jonkin muun aineen opettajan kanssa. Heti ei tarvitse lähteä liikkeelle suurista suunnitelmista. Rehtori voi helpottaa työtä tarjoamalla opettajille yhteistä suunnitteluaikaa.

Sopikaa mitä tehtäviä teette oppilaiden kanssa (steppi 4) ja järjestättekö kielitempauksen (steppi 5).

Löydä ja herätä kielitietoisuus
Opettajan on tärkeä havainnoida koulun kieliympäristöä eli koulussa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Tutki oppilaiden kanssa kieliympäristöjä ennakkoluuttomasti ja anna tilaa oppilaiden omille havainnoille.

Arvosta ja opeta lapset arvostamaan kielellisistä ja kulttuurista moninaisuutta. Voit lähteä liikkeelle tutuista kielistä, mutta jatka rohkeasti kohti tuntematonta. Leikittele ja pelaa kielellä.

Tunnista oppilaan taidot ja osaaminen sekä arvosta niitä
Anna oppilaan näyttää oma osaamisensa ja harrastuneisuutensa. Luota oppilaan taitoihin ja tue niiden kehittymistä.
Vinkkejä kieltenopetuksen tunneille
Alla on listattuna kaikkiin kieliin sopivia oppimistehtäviä tai arviointikokonaisuuksia, joita voit hyödyntää. Toteuttaessasi tehtävät sähköisinä, etsi sinulle ja oppilaillesi sopivat sähköiset sovellukset ja ohjelmat (esim. Book Creator).1. Luo oma versio tekstikappaleesta

Kirjoita teksti yhdelle sivulle kohdekielellä ja toiselle äidinkielellä. Lue ja äänitä teksti kohdekielellä. Leikittele äänillä ja äänensävyillä.

2. Perusta oma eläintarha

Suunnittele oma eläintarha: hae kuva, kirjoita eläimen nimi ja mieti, miten kuvailet eläintä (iso, pieni, vaarallinen, kiltti, ruskea, musta…). Kirjoita ja/tai äänitä kuvaukset (esimerkiksi:“Tiikeri on vaarallinen.”).

3. Tee oma maantuntemus- ja kulttuurikirja

Etsi annettuja sanoja, ilmaisuja tai ilmiöitä (lederhose, bouillabaisse) ja lisää löytämäsi kuvat omaan portfolioosi lyhyellä selityksellä. Tee kirjaan esimerkiksi oma Berliiniä, Pariisia tai Moskovaa käsittelevä aukeama.

4. Täytä opettajan tekemää maantuntemuskirjaa

Täydennä opettajan tekemään valmiiseen kirjapohjaan tietoja kohdekielisistä maista ja kulttuureista

5. Esittele oma tai mielikuvitusperheesi

Tee omasta tai mielikuvitusperheestäsi video, missä kerrot jokaisesta henkilöstä niin paljon kuin osaat.

6. Tee oma verbikirja

Valitse yksi säännöllinen tai epäsäännöllinen verbi. Kuvita se ja kirjoita verbin taivutus. Lue ja äänitä taivutus. Työskentele yksin tai yhdessä. Yhdistäkää lopuksi kaikki verbit yhdeksi verbikirjaksi.

7. Tutki klassikkosatuja

Kuuntele kohdekulttuuriin liittyviä klassikkosatuja ja luo kirjaasi oma sivu saduille ja niiden hahmoille.

8. Esittele oma lelusi

Tee oman lempilelusi esittelyvideo ja kerro lelusta mahdollisimman monta asiaa (nimi, ikä, perhe, taidot, mistä pitää/ei pidä…)

9. Esittele koulutarvikkeesi

Ota kuva kaikista koulutarvikkeistasi ja äänitä, mitä näet. Kuvaile tarvikkeita mahdollisimman tarkkaan (esimerkiksi:“'Minun terävin kynäni on punainen.”).

10. Kerro lempiasioistasi

Luo sivu, johon kokoat kuvia omista lempiasioita (väri, ruoka, eläin, vaate, maa, urheilu…). Kerro kuvistasi ja äänitä.

Kielitempaukset
Kielten välisissä yhteisissä kielitempauksissa halutaan herättää oppilaiden kielitietoisuutta leikkien ja pelien avulla. Koulussa voidaan järjestää myös kieltenopetukseen liittyviä kielitempauksia.

Kielitempaukset ovat kestoltaan 90 minuutin mittaisia. Oppilasryhmän koko tempausta varten on noin 20 oppilasta.

1. Tutustutaan!

Tervehdykset ja itsensä esittely opiskeltavilla kielillä, esimerkiksi ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Otetaan huomioon myös erilaiset tervehdykset eri kielissä.

2. Lasketaan!

Opetellaan laskemaan eri kielillä 1–10. Leikitään numeroilla: tutkitaan eri kielisten numeroiden samankaltaisuuksia ja eroja.

3. Liikutaan!

Kohdemaiden pelejä ja leikkejä monikielisissä ryhmissä: ranskaksi petankkia ja kielijumppaa, kansantansseja ja pihaleikkejä tai vieraalla kielellä jalkapalloa.


Spread of the innovation

loading map...