We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

S

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos kilonpuistonkoulu valinnat 1
Finland
Keinoja vieraiden kielten opettamiseen digitaalisessa maailmassa

Kieli, kommunikaatio & teknologia

Marker Helsinki, Suomi
Innovaatio sisältää pieniä toimintavinkkejä kieltenopetukseen. Erityisenä päinopisteenä on kielikasvatus, jolla pyritään vahvistamaan oppilaiden kykyä toimia erilaisissa kieliympäristöissä.
Introduction

Mistä on kyse?

“Haluamme kehittää kieltenopetusta hyödyntäen opetusteknologiaa. Olemme suunnitelleet kielenopetusta yhdessä eri kielten opettajien kanssa hyödyntäen eri kielten ominaispiirteitä yleisesti kieltenopetuksessa.”

- Sampo Lokki, apulaisrehtori

Globalisoituvassa maailmassa kielitaito on entistä tärkeämmässä asemassa maiden ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Myös työelämässä tarvitaan monipuolista kielitaitoa sekä valmiutta toimia erilaisissa kieliympäristöissä. Samanaikaisesti kielten opetus digitalisoituu.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa opettajia kannustetaan laaja-alaiseen yhteistyöhön kollegoiden kanssa. Toisaalta kielten opetuksen keskiöön on nostettu kielikasvatus, jolla pyritään toiminnallisen kielitaidon vahvistamiseen eli taitoon toimia autenttisessa kieliympäristössä. Tähän päästään muun muassa oppilaan vuorovaikutustaitoja kehittämällä.

Helsingin Suomalainen Yhtenäiskoulu (SYK) on erikoistunut etenkin vieraiden kielten opettamiseen – koulussa opetellaan vieraina kielinä muun muassa ranskaa, saksaa, venäjää ja englantia. Kielenopetuksen tavoitteena on saada lapset käyttämään monipuolisesti opiskelemiaan kieliä. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten oppilas voi näyttää omaa osaamistaan ja omia mielenkiinnon kohteitaan.

Read more ›
Intended Outcomes
121
Views
7 - 16
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Vähintään kaksi opettajaa, suunnitteluaikaa, sähköiset oppimisympäristöt tai sovellukset, internet-yhteys.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Kieltenopetusta viedään enemmän käytön suuntaan käyttäen oppilaiden elämästä ja omista kiinnostuksenkohteista ammentavia tehtäviä.
Vieraiden kielten käyttö erilaisissa yhteyksissä sujuvoituu.
Malli toimii myös niissä kunnissa ja alueilla, joissa kielten opettajilla ei ole saman kielen opettajakollegaa.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tee yhteistyötä
Keskustele kollegoiden kanssa ja ehdota yhteistyötä.
Read more
02
Löydä ja herätä kielitietoisuus
Opettajan on tärkeä havainnoida koulun kieliympäristöä eli koulussa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.
Read more
03
Tunnista oppilaan taidot ja osaaminen sekä arvosta niitä
Anna oppilaan näyttää oma osaamisensa ja harrastuneisuutensa. Luota oppilaan taitoihin ja tue niiden kehittymistä.
Read more
04
Vinkkejä kieltenopetuksen tunneille
Alla on listattuna kaikkiin kieliin sopivia oppimistehtäviä tai arviointikokonaisuuksia, joita voit hyödyntää. Toteuttaessasi tehtävät sähköisinä, etsi sinulle ja oppilaillesi sopivat sähköiset sovellukset ja ohjelmat (esim. Book Creator).
Read more
05
Kielitempaukset
Kielten välisissä yhteisissä kielitempauksissa halutaan herättää oppilaiden kielitietoisuutta leikkien ja pelien avulla. Koulussa voidaan järjestää myös kieltenopetukseen liittyviä kielitempauksia.
Read more
Contact

Connect with the innovator

S
Innovator
Used in