We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

S

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 20160422 scool hundred photos kilonpuistonkoulu valinnat 2
Finland
Työkaluja opettaa läsnäoloa ja empatiaa

Tunne- ja tietoisuustaidot

Marker Espoo, Suomi
Innovaatio antaa valmiita harjoitteita oppilaiden tunne- ja tietoisuustaitojen kehittämiseen sekä havainnollistaa miten näiden taitojen harjoittaminen voidaan tuoda osaksi opetusta ja kouluarkea.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kaikkien on mahdollista oppia olemaan läsnä tässä hetkessä. Ajatus on yksinkertainen. Mielemme luo haasteita, koska emme ole tottuneet pysähtymään – siksi tarvitaan jatkuvaa harjoitusta.”

- Susanna Ahvalo, opettaja, Kilonpuiston koulu

Nykymaailman jatkuva ärsykevirta ja elämän nopeatempoisuus luovat stressiä niin aikuisille kuin lapsillekin. Taitoja elää ärsyketulvan keskellä, erottaa olennainen sekä osata toimia itsensä ja muiden kanssa sovussa on tarpeen harjoitella.

Tämän vuoksi kouluissa tulisi etsiä tapoja panostaa yhä enemmän kiireettömään opiskeluympäristöön, tunnetaitoihin, sosiaalisiin taitoihin, hyvän itsetunnon rakentamiseen sekä yleisesti itsen ja muiden hyvinvointiin ja huomioimiseen.

Nämä kaikki liittyvät mindfulnessin eli tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittamiseen.

Tunne- ja tietoisuustaidot tarkoittavat tietoisuutta omista ja muiden tunteista, kykyä osata nimetä ja tunnistaa niitä sekä vaikuttaa niistä johtuviin reagointi- ja käytösmalleihin. Hyvät tunne- ja tietoisuustaidot auttavat meitä vuorovaikutustilanteissa sekä lisäävät empatiakykyä itseämme ja muita kohtaan.

Kouluympäristössä hyvät tunne- ja tietoisuustaidot auttavat oppilasta suuntaamaan tarkkaavaisuutensa haluttuihin ärsykkeisiin, keskittymään olennaisiin asioihin sekä rauhoittamaan kehon ja mielen erilaisissa tilanteissa. Oppilas kehittyy myös omien vanhingollisten tai harhauttavien ajatusten tunnistamisessa sekä oppii harkitsemaan toimintaansa pelkän impulsiivisen reagoinnin sijaan. Kaikki nämä lisäävät yhteistyötaitoja ja edistävät oppimista.

Kilonpuiston koulussa on haluttu panostaa oppilaiden tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittamiseen rakentamalla jokaisen opettajan käyttöön soveltuva kokonaisuus osaksi kouluarkea. Kokonaisuudessa on yksittäisiä käyttöönotettavia harjoitteita sekä ohjeistus pidempiaikaiseen toteutukseen. Lisäksi harjoitteisiin sisältyy vahvuuksien käsittelyä.

Read more ›
Intended Outcomes
9891
Views
7 - 12
Age Group
2016
Established
Resources Needed
Kahdeksan viikkoa aikaa harjoitteiden tekemiseen, kaiutin tai muu äänentoistolaite.
HundrED Criteria
innovativeness
Tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittaminen nuoresta iästä lähtien osana kouluarkea on uutta ja mielenkiintoista.
impact
Oppilaiden itsetietoisuus ja -tuntemus paranee ja oman arjen hallinnasta tulee helpompaa.
scalability
Harjoituksissa voi käyttää oppilaille tuttuja tarinoita heidän omasta lähiympäristöstään ja keskeisin vaadittava resurssi on aika harjoitteiden tekemiseen.
Posts

See this innovation in action.

Elokuvani

Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tietotason kartoitus
Kartoita oppilaiden aiempi tieto ja ennakkokäsitykset tunne- ja tietoisuustaidoista kyselylomakkeella.
Read more
02
Orientoivat harjoitteet
Tee oppilaittesi kanssa tietoisuustaitoharjoituksia 2–3 kertaa viikossa noin kahden viikon ajan.
Read more
03
Tunnekeskustelu
Juttele yhdessä oppilaiden kanssa tunteista, vahvuuksista ja kehon tuntemuksista.
Read more
04
Sanoittaminen osaksi kouluarkea
Tuo vahvuus-, tunne- ja kehontuntemussanastoa osaksi arkea.
Read more
05
Tietoisuustaitotuokio
Tietoisuustaitotuokio perustuu edellä esitettyihin steppeihin.
Read more
06
Loppuarviointi
Teetä oppilaille sama kysely kuin stepissä 1.
Read more
Contact

Connect with the innovator

S
Innovator
Used in