Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.

CONNECT WITH THE INNOVATOR

E

Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Ribbon FINLAND 100
Työkalu omien oppimistavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen

Tavoitemittari

Helsinki, Suomi
Tavoitemittari on konkreettinen oppimisen tueksi rakennettu työkalu. Se auttaa oppilasta hahmottamaan kurssin tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Tavoitemittarin avulla opettaja pystyy eriyttämään opetusta ja toimimaan oppilaan tukena paremmin etenkin vuorovaikutuksellisesti.
Esittely

Mistä on kyse?

“Tavoitemittari tarjoaa oppilaille syvällisen kartoituksen ja käsityksen omista taidoistaan ja kehitysmahdollisuuksista.”

- Eve Lappalainen, matematiikan lehtori

Arviointi on merkittävin oppilaan oppimista ohjaava tekijä. Tämän vuoksi arvioinnin tulee olla avointa: oppilaat tietävät, minkä perusteella arvosana tai loppuarviointi tietystä kokonaisuudesta muodostuu ja mitä heidän tulee tehdä saavuttaakseen tavoittelemansa arvosanan tai loppuarvioinnin.

Jokaisen oppilaan oppimisprosessi on yksilöllinen. Toiset tarvitsevat enemmän ja toiset vähemmän aikaa tavoitteiden saavuttamiseen ja oppisisältöjen oppimiseen. Tällöin on tärkeää, että opetuksessa mahdollistuu oppilaan yksilöllinen eteneminen ja oppilas voi edetä omassa tahdissaan asetettuja tavoitteita kohti.

Tavoitemittari on väline, jonka avulla oppilas saa kokonaiskäsityksen siitä, mitä on tavoitteena oppia. Hänelle muodostuu myös ymmärrys siitä, mitä hänen tulee osata saavuttaakseen omat tavoitteensa. Oppilas valitsee itse mitä tavoittelee kunkin oppimiskokonaisuuden aikana ja etenee välineen avulla systemaattisesti kohti näitä tavoitteita tietäen, minkä arvosanan ja loppuarvioinnin kokonaisuudesta saa.

Tavoitemittarin kehittely alkoi, kun huomattiin ettei parhaita tuloksia saada opettamalla kaikille oppilaille samasta päätavoitteesta kaikkia samoja asioita eikä kaikilla tarvitse olla samat osaamisen tason tavoitteet. Oppilailla voi olla myös yksilöllisiä tavoitteita, ja opettajan tehtävä on luoda oppilaille mahdollisuus eriyttää osaamistaan.

Tavoitemittari on kehitetty yläkoulun matematiikan opetukseen, mutta sitä voi soveltaa samojen käyttöperiaatteiden mukaan myös muihin oppiaineisiin.

Jos jossakin oppiaineessa tai opintojaksossa ei voida edetä täysin yksilöllisesti, Tavoitemittari toimii ainoastaan arvioinnin kriteeristönä. Oppilas voi opintojen edetessä seurata mittarista, mitä arvosanaa hänen osaamisensa tässä vaiheessa vastaa.

Tällä sivulla kuvatut stepit auttavat sinua rakentamaan tavoitemittarin omille oppitunneillesi.

Read more ›
Innovation Overview
11 - 15
Ikäryhmä
-
Children/Users
1
Country
2016
Perustettu
-
Organisation
435
Katsottu
Tips for implementation
Ei vaadi erityisiä resursseja.
Connect with innovator
E
HundrED Review
Innovativeness

Helposti sovellettava malli tekee tavoitteista näkyviä ja seurattavia oppilaalle.

Impact

Oppilaat oppivat asettamaan itse tavoitteita ja etenemään niihin itseohjautuvasti.

Scalability

Mittari on helposti käyttöön otettavissa eri oppiaineisiin, kunhan opettajalle eri arvosanojen kriteerit ovat selkeät.

Media

Miltä innovaatio näyttää käytännössä?


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

Ohjeet

Kuinka voit aloittaa innovaation käyttämisen?

01
Tavoitemittarin rakenteen idea
Tavoitemittarin rakenne perustuu sille, että opiskeltavista asioista osataan eritellä aivan perustiedot sekä taidot, jotka tarvitaan kokonaisuuden ymmärtämiseen.
Lue lisää
02
Päätavoitteen asettaminen
Pohdi, mitä on tavoitteena oppia jakson aikana – eli mikä on jakson otsikko.
Lue lisää
03
Taitojen sanallistaminen
Pohdi, mitä sisältötavoitteita kunkin taidon harjoitteluun liittyy. Kirjaa ylös kaikki ne taidot, mitä tarvitaan, jotta oppilaalla on mahdollisuus oppia jakson päätavoite.
Lue lisää
04
Taitojen jakaminen perusosaan, soveltavaan osaan ja syventävää...
Jaa kirjatut taidot kolmeen osaan.
Lue lisää
05
Taitoja mittaavien tehtävien laatiminen
Laadi jokaiseen osaan sellaisia tehtäviä, jotka mittaavat kyseisen osion tavoitteita ja oppisisältöjä.
Lue lisää
06
Oppilaiden tavoitteisiin perehtyminen
Oppilaat perehtyvät ennen työskentelyn aloittamista laadittuihin tavoitteisiin.
Lue lisää
Näytä lisää