We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

M

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Squared 2016 02 10 tk scool 0075 010
Finland
Tehtäviä oppilaiden omien, vertaisten ja ryhmän vahvuuksien tunnistamiseen

Sinä olet…

Marker Helsinki, Suomi
Sinä olet… on Jenni Pääskysaaren menestyskirjojen Tyttö sinä olet… (Otava 2015) ja Poika sinä olet… (Otava 2016) synnyttämän ilmiön pohjalle rakennettu kattava tehtäväpaketti oman itsen, luokkakaverin sekä ryhmän vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Pakettia voidaan käyttää esimerkiksi ilmiöpohjaisen oppimisen työkaluna hyvinvoinnin teeman alla.
Introduction

Mistä on kyse?

“Opin, että olen rohkeampi kuin luulin. Tehtävistä tuli itsevarma olo.”

- Oppilas

Omien vahvuuksien tunnistaminen on paitsi tärkeä tekijä itsetuntemuksen kehittämisessä niin myös yksi avaintekijä itsensä hyväksymiseen ja sitä kautta tasapainoisempaan olemiseen itsensä ja muiden kanssa.

Harjoittelemalla tunnistamaan omia ja toisten vahvuuksia lapsi tai nuori oppii kohtaamaan myös erilaisuutta ja ymmärtämään ympärillä olevia ihmisiä paremmin. Taidot tunnistaa ja kehittää vahvuuksia itsessään auttavat lasta ja nuorta paitsi selviytymään niin myös kasvamaan kohti omaa itseään ympäriltä tulevien odotusten, olettamusten ja epävarmoiltakin tuntuvien muutosten keskellä.

Jenni Pääskysaaren kirjat Tyttö sinä olet... (2015) ja Poika sinä olet... (2016) painottuvat lasten vahvuuksien parantamiseen. Kirjojen pääviesti on lasten ja nuorten rohkaiseminen, itsetuntemuksen tukeminen, sukupuolisensitiivisyys, tasa-arvo ja jokaisen vapaus olla juuri sitä mitä itse haluaa.

Kirjat ovat onnistuneet vastaamaan tässä ajassa johonkin ääneen sanomattomaan tarpeeseen, joka puhuttelee sekä lapsia että aikuisia. Monet kirjoja lukeneet lapset ja nuoret ovat kokeneet kirjojen auttaneen heitä esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa tai tulemaan hieman rohkeammaksi ja armollisemmaksi itselleen. Kirjojen koetaankin sanovan kaikki ne asiat, jotka jokaisen kasvavan nuoren tulisi saada kuulla.

Kirjojen, niistä saadun palautteen ja kentältä tulleen tarpeen pohjalta kehitettiin Sinä olet… -tehtäväkirja. Sinä olet…-tehtäväkirjassa on helposti omaksuttavia, hauskoja ja vaikuttavia tehtäviä oppilaille ja opettajan avuksi vahvuuksien tunnistamiseen sekä itsetuntemuksen ympärillä olevien teemojen käsittelemiseen ja syventämiseen. Tehtävät sopivat niin luokkahuoneeseen kuin muihinkin lasten ja nuorten ryhmiin.

Tehtävien tavoitteena on henkisesti terveempi, rohkeampi, avoimempi ja itsevarmempi yksilö sekä ryhmä, jossa omat, kaverin ja koko ryhmän vahvuudet tunnistetaan ja niitä ylläpidetään sekä kehitetään arjessa.

Tyttö sinä olet... ja Poika sinä olet... -kirjat ovat jo monen opettajan sekä muiden lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisten käytössä. Ne toimivat työkaluina ja apuvälineinä arjen kohtaamisissa lasten ja nuorten kanssa. Kirjat kuuluivat pitkään Suomen myydyimpiin lasten- ja nuortenkirjoihin.

Stepeissä esitellään ohjeet materiaalin ja tehtävien hankkimiseen sekä käyttöönottoon.

Oppilaiden kokemuksia Sinä olet…-tehtävistä:

“Opin uusia asioita itsestäni.”
“Opin, että olen rohkeampi kuin luulin. Tehtävistä tuli itsevarma olo.”
“Opin olemaan tyytyväinen itseeni.”
“Juttu oli tosi kiva ja mieleenpainuva. Tässä pääsi miettimään eri asioita.”
“Opin, että ihmiset näkevät toisissa paljon hyvää.”
“Opin joitain sanoja.”
“Opin, että kaikkeen/melkein kaikkeen voi vaikuttaa.”
“Kaikilla on hyviä piirteitä.”

Read more ›
Intended Outcomes
101
Views
10 - 15
Age Group
2015
Established
Resources Needed
Toteutettavissa yhden opettajan voimin, vaatii aikaa tehtäväkirjaan perehtymiseen. Lisäksi tarvitaan kyniä, maksulliset Sinä olet… -tehtäväkirja (Otavan oppimateriaalit), Tyttö sinä olet… -kirja (Otava 2015) ja Poika sinä olet… -kirja (Otava 2016).
HundrED Criteria
innovativeness
Sinä olet… tarjoaa joukon sisällöllisesti hyviä ja helposti opetukseen sisällytettäviä tehtäviä, jotka vastaavat uuden opetussuunnitelman tarpeisiin.
impact
Oppilaat oppivat tunnistamaan omia, vertaistensa ja ryhmän vahvuuksia, mikä parantaa itsetuntemusta ja ryhmähenkeä.
scalability
Materiaalit ovat saatavilla suomeksi Otavan oppimateriaaleista. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä innovaation yhteyshenkilöön muunkielisten materiaalien osalta.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oppimateriaalien tilaaminen
Tilaa materiaali ja tutustu itse sekä teksti- että tahtäväkirjoihin ennalta.
Read more
02
Teeman valitseminen
Hahmottele tehtäväkirjan ja kirjojen pohjalta aihe, teema tai kokonaisuus, johon haluat ryhmäsi kanssa syventyä.
Read more
03
Ajankäytön suunnittelu
Suunnittele sekä aikataulu että ajankäyttö.
Read more
04
Materiaaleihin tutustuminen
Tutustuta oppilaat materiaaleihin.
Read more
05
Tehtävien tekeminen
Tehkää yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät positiivisessa hengessä, ketään pakottamatta.
Read more
06
Palautekeskustelu
Harjoitteiden lopuksi on tärkeää käydä yhdessä palautekeskustelu.
Read more
Contact

Connect with the innovator

M
Innovator
Used in