We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. Read more

Accept
Reject
search
clear

Sinä olet…

Tehtäviä oppilaiden omien, vertaisten ja ryhmän vahvuuksien tunnistamiseen

Sinä olet… on Jenni Pääskysaaren menestyskirjojen Tyttö sinä olet… (Otava 2015) ja Poika sinä olet… (Otava 2016) synnyttämän ilmiön pohjalle rakennettu kattava tehtäväpaketti oman itsen, luokkakaverin sekä ryhmän vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Pakettia voidaan käyttää esimerkiksi ilmiöpohjaisen oppimisen työkaluna hyvinvoinnin teeman alla.

Finland 100

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

2015

Established

-

Children

1

Countries
Updated
March 2017
Opin, että olen rohkeampi kuin luulin. Tehtävistä tuli itsevarma olo.

About the innovation

Mistä on kyse?

Omien vahvuuksien tunnistaminen on paitsi tärkeä tekijä itsetuntemuksen kehittämisessä niin myös yksi avaintekijä itsensä hyväksymiseen ja sitä kautta tasapainoisempaan olemiseen itsensä ja muiden kanssa.

Harjoittelemalla tunnistamaan omia ja toisten vahvuuksia lapsi tai nuori oppii kohtaamaan myös erilaisuutta ja ymmärtämään ympärillä olevia ihmisiä paremmin. Taidot tunnistaa ja kehittää vahvuuksia itsessään auttavat lasta ja nuorta paitsi selviytymään niin myös kasvamaan kohti omaa itseään ympäriltä tulevien odotusten, olettamusten ja epävarmoiltakin tuntuvien muutosten keskellä.

Jenni Pääskysaaren kirjat Tyttö sinä olet... (2015) ja Poika sinä olet... (2016) painottuvat lasten vahvuuksien parantamiseen. Kirjojen pääviesti on lasten ja nuorten rohkaiseminen, itsetuntemuksen tukeminen, sukupuolisensitiivisyys, tasa-arvo ja jokaisen vapaus olla juuri sitä mitä itse haluaa.

Kirjat ovat onnistuneet vastaamaan tässä ajassa johonkin ääneen sanomattomaan tarpeeseen, joka puhuttelee sekä lapsia että aikuisia. Monet kirjoja lukeneet lapset ja nuoret ovat kokeneet kirjojen auttaneen heitä esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa tai tulemaan hieman rohkeammaksi ja armollisemmaksi itselleen. Kirjojen koetaankin sanovan kaikki ne asiat, jotka jokaisen kasvavan nuoren tulisi saada kuulla.

Kirjojen, niistä saadun palautteen ja kentältä tulleen tarpeen pohjalta kehitettiin Sinä olet… -tehtäväkirja. Sinä olet…-tehtäväkirjassa on helposti omaksuttavia, hauskoja ja vaikuttavia tehtäviä oppilaille ja opettajan avuksi vahvuuksien tunnistamiseen sekä itsetuntemuksen ympärillä olevien teemojen käsittelemiseen ja syventämiseen. Tehtävät sopivat niin luokkahuoneeseen kuin muihinkin lasten ja nuorten ryhmiin.

Tehtävien tavoitteena on henkisesti terveempi, rohkeampi, avoimempi ja itsevarmempi yksilö sekä ryhmä, jossa omat, kaverin ja koko ryhmän vahvuudet tunnistetaan ja niitä ylläpidetään sekä kehitetään arjessa.

Tyttö sinä olet... ja Poika sinä olet... -kirjat ovat jo monen opettajan sekä muiden lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisten käytössä. Ne toimivat työkaluina ja apuvälineinä arjen kohtaamisissa lasten ja nuorten kanssa. Kirjat kuuluivat pitkään Suomen myydyimpiin lasten- ja nuortenkirjoihin.

Stepeissä esitellään ohjeet materiaalin ja tehtävien hankkimiseen sekä käyttöönottoon.

Oppilaiden kokemuksia Sinä olet…-tehtävistä:

“Opin uusia asioita itsestäni.”
“Opin, että olen rohkeampi kuin luulin. Tehtävistä tuli itsevarma olo.”
“Opin olemaan tyytyväinen itseeni.”
“Juttu oli tosi kiva ja mieleenpainuva. Tässä pääsi miettimään eri asioita.”
“Opin, että ihmiset näkevät toisissa paljon hyvää.”
“Opin joitain sanoja.”
“Opin, että kaikkeen/melkein kaikkeen voi vaikuttaa.”
“Kaikilla on hyviä piirteitä.”

Impact & scalability

Impact & Scalability

Innovativeness

Sinä olet… tarjoaa joukon sisällöllisesti hyviä ja helposti opetukseen sisällytettäviä tehtäviä, jotka vastaavat uuden opetussuunnitelman tarpeisiin.

Impact

Oppilaat oppivat tunnistamaan omia, vertaistensa ja ryhmän vahvuuksia, mikä parantaa itsetuntemusta ja ryhmähenkeä.

Scalability

Materiaalit ovat saatavilla suomeksi Otavan oppimateriaaleista. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä innovaation yhteyshenkilöön muunkielisten materiaalien osalta.

Implementation steps

Oppimateriaalien tilaaminen
Tilaa materiaali ja tutustu itse sekä teksti- että tahtäväkirjoihin ennalta.

Kirjat ovat saatavilla suomeksi Otavan oppimateriaaleista.


  • Tyttö sinä olet… ja Poika sinä olet…- kirjat (tekijä: Jenni Pääskysaari)

  • Sinä olet…-tehtäväkirja (tekijät: kirjailija Jenni Pääskysaari, opettaja Minna Konttinen, opettaja Raini Sipilä, opettaja Susanna Serkamo, tuottaja Mari Rakkolainen/Otavan oppimateriaalit)

Materiaalien hinnat:


  • Tyttö sinä olet… OVH 19,40 e

  • Poika sinä olet… OVH 20,20 e

  • Sinä olet… -tehtäväkirja OVH 5,40 e

Teeman valitseminen
Hahmottele tehtäväkirjan ja kirjojen pohjalta aihe, teema tai kokonaisuus, johon haluat ryhmäsi kanssa syventyä.

Tehtäväkirjan teemat ovat:

Toimin
Unelmoin
Ihailen
Kehityn
Elän

Ajankäytön suunnittelu
Suunnittele sekä aikataulu että ajankäyttö.

Pohdi, haluatko käsitellä valitsemaasi teemaa järjestelmällisemmin ja pidempään vai tarvitsetko vain keskustelunavaajan yksittäisen teeman käsittelyyn.

Joskus yksittäinen tapaus luokassa aiheuttaa keskustelun tarpeen, johon lyhytkin harjoite auttaa. Toisaalta voit varata lapsia ja nuoria askarruttavien teemojen käsittelylle aikaa säännöllisesti vaikkapa oppitunnin verran kuukaudessa.

Materiaaleihin tutustuminen
Tutustuta oppilaat materiaaleihin.

Jaa Sinä olet...-tehtäväkirjat ja tarjoa oppilaille mahdollisuus tutustua Tyttö sinä olet… ja Poika sinä olet… -kirjoihin.

Anna lapsen tai nuoren itse valita, mihin kirjaan hän tarttuu. Kirjojen sisältö on pääosin sama, mutta osa teksteistä on hieman erilaisia ja kirjoihin on haastateltu eri ihmisiä. Nimistä huolimatta kuka tahansa voi lukea molemmat kirjat.

Kirjoihin tutustumiseen riittää lyhytkin aika, mutta vaihtoehtoisesti niihin voi käyttää useammankin oppitunnin. Halutessasi voit antaa myös oppilaiden päättää, mitä teemoja käsitellään yhdessä.

Tehtävien tekeminen
Tehkää yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät positiivisessa hengessä, ketään pakottamatta.

Yksilötehtävänä voi olla esimerkiksi:

Valitse jommasta kummasta kirjasta otsikko, joka kiinnostaa. Lue teksti ja tee aiheeseen liittyviä tehtäviä Sinä olet… -tehtäväkirjasta.

Pari- tai ryhmätehtävänä voi olla esimerkiksi:

Miettikää yhdessä ja kirjoittakaa, mitä tarkoittavat sanat:

sinnikäs
luova
energinen
empaattinen
rohkea

Miettikää yhdessä myös, miten voisitte tulla…

sinnikkäämmiksi
luovemmiksi
energisemmiksi
empaattisemmiksi
rohkeammiksi

Palautekeskustelu
Harjoitteiden lopuksi on tärkeää käydä yhdessä palautekeskustelu.

Palautekeskustelun aikana on hyvä käydä läpi esimerkiksi seuraavia asioita:

Mitä opit?
Mitä opit itsestäsi?
Mitä opit paristasi?
Mitä opitte ryhmästänne?

Toteutuivatko tehtäville asetetut tavoitteet?
Miltä tehtävien tekeminen tuntui?
Mikä tehtävä oli helppo?
Mikä tehtävä oli vaikea?
Miksi tehtävät tuntuivat helpoilta/vaikeilta?

Spread of the innovation

loading map...